گفتگو با ابولفضل محققي ،داستان نويس و فعال سياسي

ابولفضل محققی در این گفت و گو در باره خاطرات خود از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه شصت تا تجاربش در تحریر روزنامه حقیقیت انقلاب ثور و رادیو زحتمکشان ایران می گوید . او همچنین در باره سرگشتگی نسل های پس از انقلاب از نا باوری و بی هویتی جوانانی می گوید که تنها به منافع روزمره خود می اندیشد. ..

منبع: 
ویژه ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: