بهرام مشيري يك رمانتيست نژادپرست

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
خود این جناب "سپهر " از نقد دیگران ناتوان است،
چون وی یک "سلطنت طلب آذری تبار ایرانیست" که مخالف "ایرانیان" مدافع فرهنگ و تاریخ ایران؛ مانند مشیری است.
وی بدلیل کهولت سن بسیار تکراری و قاتی حرف میزند و خودش را بسیار مهم میشمارد.
او مدعی است که در بعد از انقلاب در بیشتر کشورهای حهان زندگی نموده و نمی گوید چکار میکرده و با چه پول و سرمایه ای و وظایفی.؟
وی روشتفکری مایوس و پوچگراست که فقط مرگ و پیری و روال و شکست را در خرفهایش تبلیغ میکند.
غالب قضاوتهایش در باره مردم کشورهای اروپا اشتباه و جعلی و خصوصی و غیرعلمی و شایعه و دروغ هستند. او نمی گوید چرا کشورهای پناهنده خود در اروپا را مدام عوض کرده و از چه تعقیب و قانونی فرار کرده و اکنون در یک کشور اسکاندیناوی ساکن شده ،در حالیکه قبلا در چند کشور دیگر بوده.
متاسفانه بدلیل امکان فضای مجازی هرکسی در میان اپوزیسیون قادر است ادعاهای خصوصی و
عدم انتشار شده: 
false