فلسفه سیاسی؛ قسمت دوم، مونوکراسی(تک سالاری)، بخش 6

ویدئو

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

تصویر ع.ب.تورک اوغلی

نظر : 
سالام - این رامی گویند،برخورد درست.
آفرین برتفکرزیبای شما،
آقای توکلی شما هم زنده باشی ،که کجدار و،،،،به تفکر زیبای
انسانی پایدار هستی،
از گذاشتن چنین موضوعاتی واقعا تشکرکنم ،
خداوند سایه شما و همفکران شمارا ازسرما،کم نکند،
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری