رفتن به محتوای اصلی

بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
23.07.2017 - 05:06

بیست و نه سال از فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی زن و مرد در تابستان سال ۱۳۶۷ می گذرد، هم اکنون رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه با دروغ بافی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و داستان پردازی های خنده دار در این باره می خواهد جوانان و نوجوانان کم سن و سال و ساده دل و حتی کودکان دبستانی را فریب داده و گمراه کند!

رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه در دبستان ها به کودکان می گوید که در تابستان سال ۱۳۶۷ چند منافق مسلح که صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق آنها را پشتیبانی می کرد به مردم بی گناه و بی دفاع ایران حمله کردند و رزمندگان اسلام نیز با دادن صدها شهید و زخمی چند تن از آنها را کشتند و چند تن را نیز دستگیر کردند! دستگیر شدگان نیز اگر توبه کردند آزاد شدند و اگر توبه نکردند در دادگاه های عدل اسلامی عادلانه محاکمه شدند و به کیفر کردارشان رسیدند! محاکمه شده ها نیز سه، چهار تن بیشتر نبودند که نام آنها نیز از یادها رفته است!

رژیم دژخیمان و شکنجه گران هرگز فرمان ننگین ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی را به کودکان و نوجوانان ایرانی نشان نمی دهد! همان فرمانی که در آن آمده است: ( ..... كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند! ..... ) حتی بر پایه قانون های آخوندی و فقه شیعه نیز هرگز زندانی دست بسته ای که سال ها در زندان ها و شکنجه گاه ها به زنجیر کشیده شده است محارب به شمار نمی رود و این قانون من درآوردی روح الله خمینی که می گوید: "سرموضع بودن برابر با محارب بودن است!" ساخته و پرداخته خود اوست! و زندانیان دست بسته و شکنجه شده ای که سال ها در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم دوزخی ولایت فقیه به زنجیر کشیده شده بودند آیا تیربار به دست گرفته و هر کدام پنجاه تن را به رگبار بسته بودند و یا هر کدام بمبی ترکانده و صد تن را کشته بودند؟

پاسخ گردانندگان رژیم دژخیمان و شکنجه گران درباره منیره رجوی چیست؟ منیره رجوی حتی در مصاحبه تلویزیونی رژیم ولایت فقیه هم شرکت کرد! با او چه کردند؟ اصغر ناظم شوهر منیره رجوی اعدام شد! منیره رجوی هم که در تابستان سال ۱۳۶۱ دستگیر شده بود به دو سال زندان محکوم شد و باید در سال ۱۳۶۳ برابر حکم بیدادگاه رژیم ولایت فقیه آزاد می شد اما آزاد نشد و چهار سال پس از به پايان رسیدن زمان زندانش همچنان بلاتکلیف زندانی بود! و سرانجام منیره رجوی با آن که مادر دو دختربچه خردسال به نام های مریم و مرجان نیز بود هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ پس از شش سال زندان و شکنجه بی هیچ دلیلی به دار آویخته شد!

http://www.iranglobal.info/node/25012

نمونه دیگر اشرف احمدی است، اشرف احمدی مادر چهار کودک سه سال در زمان رژیم پادشاهی برای مخالفت با آن رژیم گرفتار زندان و شکنجه آن رژیم شده بود، پس از انتحار اسلامی و به روی کار آمدن رژیم آخوندی اشرف احمدی بازداشت شد و اشرف احمدی این بار هفت سال در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه به زنجیر کشیده شد! سرانجام اشرف احمدی پس از ده سال زندان و شکنجه در رژیم های آریامهری و آخوندی در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! آیا اشرف احمدی بمب و تفنگ و تیربار داشت و محارب بود؟ و آیا اشرف احمدی با شعار: "منافق مسلح اعدام باید گردد!" باید به دار آویخته می شد؟

http://www.iranglobal.info/node/56016

و یا دختر مهربانی به نام شکر محمدزاده پرستار دلسوز و از خود گذشته ای بود که به جرم درمان کردن و پانسمان کردن زخمی های درگیری های خیابانی که به دست هواداران آخوندیسم با چوب و سنگ و پاره آجر زخمی می شدند در سال ۱٣۶۰ دستگیر شد و پس از هفت سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! آیا شکر محمدزاده بمب و تفنگ و تیربار داشت و محارب بود؟ و یا گناه او درمان کردن کسانی بود که هواداران آخوندیسم به جانشان می افتادند و آنها را به قصد کشت کتک می زدند؟

http://www.iranglobal.info/node/37840

و یا اشرف فدائی تبریزی هنگام دستگیری دانش آموزی هفده ساله بود، اشرف فدائی تبریزی پس از دستگیری و پذیرائی بازجوهای خمینی از او با کتک و مشت و لگد و سیلی و تازیانه و شکنجه های دیگر در بیدادگاه رژیم آخوندی به ده سال زندان محکوم شد! کاری هم که اشرف فدائی تبریزی در زندان انجام داد درس خواندن و دیپلم گرفتن بود، اشرف فدائی تبریزی پس از هفت سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! آیا اشرف فدائی تبریزی بمب و تفنگ و تیربار داشت و محارب بود؟ و آیا در فقه شیعه درس خواندن برابر با محارب بودن است؟

بسیاری از کسانی که در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته و یا تیرباران شدند دختران جوانی بودند که هنگام دستگیری زیر هجده سال داشتند و در زندان به هجده سالگی رسیده بودند، این دختران جوان مگر چه کرده بودند که باید اعدام می شدند؟ بسیاری از آنان در سال ۱٣۶۰ در خیابان دستگیر شده بودند، آن هم با اتهام هائی الکی مانند همراه داشتن روزنامه ها و کتاب های ضد اسلامی! و یا شاید چنین کسانی چند زنده باد، مرده باد بی زیان نیز گفته بودند! آیا اینان محارب بودند؟ آیا اینان بمب و تفنگ و تیربار داشتند؟ و آیا اینان سزاوار اعدام بودند؟ آن هم پس از سال ها زندان و شکنجه؟

http://www.iranglobal.info/node/23106

گذشته از زندانیان متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران که حتی بر پایه قانون های آخوندی و حتی بر پایه قانون های فقه شیعه نیز محارب به شمار نرفته و سزاوار اعدام نبودند اعدام شدگانی نیز بودند که هیچ گونه وابستگی به این سازمان نداشتند و آن چنان که روح الله خمینی در فرمان ننگینش گفته است نه از "منافقین خائن" بودند و نه از "پافشاری کنندگان بر سر موضع نفاق!" آنها چرا باید اعدام می شدند؟

برای نمونه نویسنده ای کمونیست به نام ابوتراب باقرزاده بیست و پنج سال در زمان رژیم شاهنشاهی زندانی بود، پس از انتحار اسلامی و به روی کار آمدن رژیم آخوندی ابوتراب باقرزاده دوباره بازداشت شد و با بارانی از سیلی و مشت و لگد و تازیانه از او پذیرائی شد تا تن به مصاحبه تلویزیونی داده و بگوید: "مرگ بر کمونیسم!" و "زنده باد خمینی!" اما ابوتراب باقرزاده در شوهای تلویزیونی رژیم دژخیمان و شکنجه گران شرکت نکرد و شش سال نیز در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم آخوندی به زنجیر کشیده شد، سرانجام ابوتراب باقرزاده با پیشینه سی و یک سال زندان در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! آیا ابوتراب باقرزاده بمب و تفنگ و تیربار داشت و محارب بود؟ و یا آن چنان که روح الله خمینی می گفت از منافقینی بود که بر سر موضع نفاق پافشاری می کردند؟ ابوتراب باقرزاده وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران نبود و جنگ افزار هم نداشت و محارب هم نبود و گناه بزرگ او نوشتن و ترجمه چند کتاب کمونیستی بود!

http://www.iranglobal.info/node/56306

درباره اعدام دانشمندی به نام محمد پورهرمزان پاسخ گردانندگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه چیست؟ محمد پورهرمزان صدها کتاب و نوشتار ترجمه کرده و نوشته بود و در زمان رژیم پادشاهی غیابا هفت بار به اعدام محکوم شده بود! محمد پورهرمزان پس از انتحار اسلامی از سوی سگ های هار و گوش به فرمان رژیم آخوندی بازداشت شد و حتی پس از سخت ترین شکنجه ها به شرکت در برنامه های دژخیمان و شکنجه گران برای تواب سازی، اعترافات دیکته شده، توبه نامه نویسی و مصاحبه های فرمایشی و نمایشی تن نداد! سرانجام محمد پورهرمزان پس از شش سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! آیا محمد پورهرمزان که جز خواندن و نوشتن کاری نکرده بود و در تابستان سال ۱۳۶۷ به شصت و هفت سالگی رسیده بود بمب و تفنگ و تیربار داشت و محارب بود؟

http://www.iranglobal.info/node/56373

اینها چند نمونه هستند و نمونه ها فراوانند و سخن درباره سه تن و چهار تن و سی زندانی و چهل زندانی و صد اعدامی و دویست اعدامی نیست بلکه سخن درباره هزاران تن است! رژیم ولایت فقیه درباره کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ دروغ هائی می بافد که مرغ پخته را نیز در تنور می خنداند! رژیم دژخیمان و شکنجه گران گاهی می گوید که اعدام شدگان هنگام جنگ در مرزها دستگیر شده بودند و گاهی می گوید که اعدام شدگان در زندان ها با زندانبان ها درگیر شده بودند و اعدام شدگان نیز سه، چهار تن بیشتر نبودند! و این داستان های دروغ را برای بچه دبستانی ها و نوجوانان و جوانان کم سن و سال و ساده دل ایرانی می گوید تا آنها را بفریبد! البته به همراه برنامه هائی مانند زیارت حرم مطهر حضرت امام خمینی! (خنده دار است که رژیم ولایت فقیه گور خمینی را مانند آرامگاه های امام های شیعه حرم مطهر می نامد!!!)

رژیم ولایت فقیه که حتی اگر یک روز دروغ نگوید فردا نفس کشیدن را از یاد خواهد برد بارها خواسته است گندکاری هایش را با دروغ بافی و داستان پردازی لاپوشانی کند، چنان که این رژیم دوزخی آتش زدن سینما رکس آبادان و کشته شدن صدها تن را که به دست هواداران روح الله خمینی انجام یافت تا کنون با هزار و یک ترفند کوشیده است ماله کشی و ماست مالی کند!

http://www.iranglobal.info/node/23343

همچنان که رژیم دوزخی ولایت فقیه کشته شدن ندا آقاسلطان را با دروغ بافی ها و داستان سرائی های فراوان کار دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی مانند منافقین خلق برای بدنام کردن این نظام مقدس نامید!

http://www.iranglobal.info/node/29281

اکنون پرسش این است که ستم ستیزان درباره بیداد بی مانند رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه در تابستان سال ۱۳۶۷ چه باید بکنند؟ روشن است که ستم ستیزان برای سوزاندن ریشه ستم و ستمگران باید در این باره پیاپی بگویند و بنویسند تا با گذشت زمان و نشستن گرد فراموشی بر روی این بیداد بی مانند، بیدادگران برنده نشوند! هنگام این روشنگری ها نیز همگان باید از افتادن به چاه گروه پرستی (سکتاریسم) خودداری کرده و از پنهان کردن عکس ها و سندها بپرهیزند و برای انتشار یادمانده های کسانی که شاید از خودی ها نباشند بکوشند، مایه بسی اندوه و افسوس است که گاه کسانی پیدا شده و چون فلان ستمدیده را از خودی ها نمی دانند درباره اش چیزی نمی گویند و نمی نویسند و آب به آسیاب رژیم دژخیمان و شکنجه گران می ریزند! ستم، ستم است و خودی و غیر خودی ندارد!

از سوی دیگر بدبختانه نقطه های کور و ناشناخته درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ کم نیستند، برای نمونه زندان اورمیه یکی از بزرگترین کشتارگاه های رژیم ولایت فقیه در تابستان سال ۱۳۶۷ است اما درباره زندان اورمیه و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در این زندان تا کنون کسی چیزی نگفته و ننوشته است و دانسته ها در این باره صفر هستند! و یا درباره زندان سنندج که یکی از بزرگترین کشتارگاه های رژیم ولایت فقیه در سرتاسر ایران است و درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در این زندان تا کنون کسی چیزی نگفته و ننوشته است و دانسته ها در این باره نیز صفر هستند! این نقطه های کور که شماره آنها بدبختانه کم هم نیست باید بررسی شوند و گویندگان و نویسندگان نباید تنها به ددمنشی های رژیم ولایت فقیه در تهران و زندان اوین و زندان گوهردشت بسنده کنند!

همچنین یکی از بزرگترین آفت های روشنگری درباره ددمنشی های رژیم دژخیمان و شکنجه گران سخن گفتن با زبان تبلیغات حزبی و سازمانی است، این که کسانی ددمنشی های رژیم ولایت فقیه را رها کرده و درباره حزب سرافراز فلان و سازمان پیشتاز فلان و گروه پیشرو فلان داد سخن بدهند پیامدش کمرنگ شدن ددمنشی ها و بیدادگری های رژیم در میان انبوهی از شعر و شعارهای حزبی و سازمانی است، از این روی شایسته است به جای سخن گفتن با زبان تبلیغات حزبی و سازمانی همگان توان و نیرویشان را برای آگاه کردن مردم جهان از بیدادگری ها و ددمنشی های بی مانند رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه به دور از تبلیغات حزبی و سازمانی به کار گیرند.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

بسم الله الرحمن الرحيم، از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد پيدا كرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تا كنون، كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجة الاسلام نيری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراكز استان كشور رأی اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است! قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است! اميدوارم با خشم و كينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد! آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند! ترديد در مسائل قضائی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد، والسلام، روح الله الموسوی الخمينی

نامه سیداحمد خمینی به روح الله خمینی درباره فرمان وی

بسمه تعالی، پدر بزرگوار، حضرت امام، مدظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط است به آنهائی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و به اعدام محکوم گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟

۲- آیا منافقینی که قبلا محکوم به زندان محدودی شده اند، مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد

پاسخ روح الله خمینی به نامه سیداحمد خمینی

بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است! سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید! در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است! روح الله الموسوی الخمینی

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

چند نوشتار در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

به یاد آریم آنان را ، زن کشی در سرزمینی به نام ایران در دهه شصت!

http://www.iranglobal.info/node/16774

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تبریز _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22002

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در خوزستان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22274

رضا فانی یزدی و کشتار تابستان ۶٧ _ مشهد

http://www.iranglobal.info/node/22382

یکی از قاتلین رفقایم وزیر شد، تکبیر برادران!

http://www.iranglobal.info/node/22474

همه ۱٤۲ نفری که برده بودند!

http://www.iranglobal.info/node/22670

فریبا ثابت و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/22937

شراره های شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/23106

به یاد شهین حیدری در غروب کشتار زندانیان _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23561

منیره برادران و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23860

نسرین پرواز و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24077

اعدام ددمنشانه محبوبه حاجعلی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24445

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در گیلان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/24590

اعدام "حسن" برادر محمد جهان آرا _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24779

بر خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ چه گذشت؟

http://www.iranglobal.info/node/24920

اعدام ددمنشانه منیره رجوی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25012

آقای رئیس جمهور، به آزار خانواده‌ اعدام شدگان پایان دهید!

http://www.iranglobal.info/node/25319

گزارشی از نابودی بزرگترین اپوزیسیون داخل زندان ها در سال ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25690

زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۶۷ زندان وکیل آباد مشهد

http://www.iranglobal.info/node/29441

بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/36623

قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت!

http://www.iranglobal.info/node/37269

شام آخر، ماست و خیار!

http://www.iranglobal.info/node/37326

به یاد برادرم شاهرخ

http://www.iranglobal.info/node/37434

زنان دلاور سر به دار!

http://www.iranglobal.info/node/37840

دو ماه به آزادی شوهرم از زندان مانده بود که اعدام شد!

http://www.iranglobal.info/node/37966

پس از دستگیری شوهرم فهمیدم که حامله ام!

http://www.iranglobal.info/node/38040

فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/38358

یک یادمانده از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/38443

جهان خبردار نشد که در این ۳۵ سال سیاه بر مردم و میهن ما چه رفت!

http://www.iranglobal.info/node/38606

آن نگاه غمگين!

http://www.iranglobal.info/node/39296

حالا کو تا بهار بیاید؟ برویم از برگ، برگ پائیز گریه برچینیم!

http://www.iranglobal.info/node/39707

همین بود، دل بستن و جدائی!

http://www.iranglobal.info/node/42112

پشت همین پیچ می رسیم!

http://www.iranglobal.info/node/44517

حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین!

http://www.iranglobal.info/node/48297

عزاداران لوناپارک در برابر اوین

http://www.iranglobal.info/node/48398

بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/48727

بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم!

http://www.iranglobal.info/node/48949

امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/49106

مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49267

رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49455

حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49580

امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49655

چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش!

http://www.iranglobal.info/node/49681

شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49728

مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49782

مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49848

محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49917

داستان من و جليل شهبازی

http://www.iranglobal.info/node/49966

محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/50003

منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران

http://www.iranglobal.info/node/50051

رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان

http://www.iranglobal.info/node/50108

محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/50163

مادر

http://www.iranglobal.info/node/50189

رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/50234

یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی

http://www.iranglobal.info/node/50305

نبردی نابرابر

http://www.iranglobal.info/node/50381

یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ - زندان گوهردشت

http://www.iranglobal.info/node/50442

کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

http://www.iranglobal.info/node/50492

سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/50545

محل تولد: زندان اوین!

http://www.iranglobal.info/node/50755

هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت

http://www.iranglobal.info/node/51811

بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد نیره جلالی مهاجر

http://www.iranglobal.info/node/52501

بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/55833

اعدام ددمنشانه اشرف احمدی مادر چهار کودک در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56016

عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)

http://www.iranglobal.info/node/56306

اعدام ددمنشانه دانشمندی به نام محمد پورهرمزان در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56373

سیمای شکنجه

http://www.iranglobal.info/node/56623

یه جنگل ستاره

http://www.iranglobal.info/node/57044

آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی مُرد!

http://www.iranglobal.info/node/57734

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

67-29-780-1

 

67-29-780-2

 

67-29-780-3

 

67-29-400-4

 

67-29-400-5

 

67-29-400-6

 

67-29-780-7

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تبریزی
منابع گوناگون

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.