ترور بيولوژيكى خدايار

اگر من و تو از اين نسل دفاع نكنيم
آينده اى نخواهيم داشت!!!

 

بار اول كه زنگ زد صداى شكسته و بيمارش در اعماق استخوانهايم ليز خورد و شكست.
" مى خواهم ببينمت استاد. "

حقيقتش او را نمى شناختم و نمى دانستم. بعدش كه قرار گذاشتيم در اسگى شهير رو به رويم جوانى نشست از نسل جديد حركت ملى كه از فرط كمى وقت پيوسته دردهايش را با هيجانى دردآلود برايم مى سرود.

خدايار تيمورى جوانى است كه براى من مثل ديگر جوانان جديد حركت، تمثيل حركت ملى است. محجوب و بى ريا ديدمش. اما بر درونش مرگ را چپيده اند.

جنايتكاران او را نيز مثل اكثر فعالان گمنام و آشناى حركت، ترور بيولوژيكى كرده اند. او رازها و دردهايش را با من در ميان گذاشت و من او را ديدم كه در چشمهاى كودكش روز به روز آب مى شود و كسى را ياراى و توان كمك نيست.

نفوذى هاى كثيف ترور و جنايت ، امثال خدايارها را صرفاً به خاطر انديشه هايشان، به خاطر آزربايجان جان و زبانشان ترور بيولوژيكى مى كنند.

در داخل وطن فعالان جوان و موثرى را مى شناسم كه با اين نوع بيمارى هاى حاد و كُشنده دست و پنجه نرم مى كنند.

سه خواهش از فعالان صديق داخل و خارج حركت دارم.

اول اينكه شيوه ها و روش هاى اينگونه ترورها را شناسايى و به فعالان جوان آموزش دهند و دوم اينكه حمايتشان را از فعالانى كه به هر دليل نتوانسته اند از معرض ترورهاى بيولوژيكى در امان باشند دريغ نورزند. هزينه هاى درمان اينگونه ترورها براى امثال خدايارها از خود ترور، كُشنده تر است.

خواهش سوم من اين است كه دنبال سرنخ هاى اينگونه ترورها باشند و نگذارند اطلاعات و عوامل و بازوهاى نفوذى آن، و يا سرويس هاى دلال و جانى به راحتى آب خوردن، نفس جوان حركت را خفه كنند.

من خاطرات خوب زيادى از تركيه دارم اما اين خاطره ى تلخ را هرگز فراموش نخواهم كرد. خانواده اى در غربت وطن و به خاطر وطن و هويت و عاشقانگىِ رهايى در چنگال كثافتكاريهاى سيستماتيكِ جنايت دارد جان مى كَند و من همچنان غرق تماشا و سكوتم. با ديدن خدايار از خودم خيلى خجالت كشيدم.

از اينكه او را نديده ام خجالت كشيدم. از اينكه جنايتكاران اينگونه بى مهابا دارند فعالين ما را ترور مى كنند خشمگينم و اميدوارم شاهد اجراى عدالت در اين خصوص باشم، اميدوارم.

.

انتشار از: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن جناب بایرام
بحث ما "تورک" بود که معنی سگ ولگرد میدهد
اگر قرار بود واجی در اول کلمه نباشد اما در زبان باشد پس "طهمورث" یا کیومرث هم اثباتی بر این است که "ث" و "ط" هر دو واج فارسی اند در حالی که این طور نیست و هر دو عربی اند هیچوقت هم واژه ای که با "ث" و "ط" در زبان فارسی اغاز شود وجود ندارد
درباره "ر" در تورکی هم همین است "ر" در ترکی وجود ندارد
زبا تورکی "ر" وجود ندارد خود این واژه تورک که در ساختار اش "ر" دارد متعلق به کدام زبان است
همه منتظر پاسخ شما که داری برای این واژه یقه پاره میکنی هستیم

هارولد لمب این واژه را اینجوری ریشه یابی کرده :
«تُرک» یک واژه از زبان ماندارین چینی و برگرفته از واژۀ «توکی» به معنی سگ ولگرد است.(کتاب تیمور لنگ/ نوشته هارولد لمب/ مبحث ترکان/ صفحه 313تا315)
این باید درست باشد چون ترکی "ر" ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
ما همچنان منتظر ایم بدانیم زبان افلیج تورکی این جمله را چی معنی میکند:
کم بودن دایره واژگانی این زبان تا به جایی است که باید برای واژگانی که در این زبان وجود ندارند از همین زبان معادل غیر برابر در نظر گرفت به گونه ای که حتی در ساده ترین جملات هم در گل میماند
برای نمونه :
الله اکبر
فارسی: خدا بزرگ است
تورکی : تانری بیوک دیر
تانری = تانگری مغولی = اسمان
بیوک = خروس
دیر = است
ترجمه واقعی زبان تورکی: اسمان خروس است
به زبان عربی از تورکی
الدیک الله
حالا همه منتظر ایم شما بگویید تورکها "خدا بزرگ است " را چگونه مینویسند که درست باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبل :
پسوند های مغولی در ترکی:
۱۰ – پسوند، «غُو» :
اِسپِی غو (به اندازه سپیدرنگ)– پلاس غو (به اندازه یک گلم)– پِیرو غُو (به اندازه یک پیراهن) – جُوب غُو (به اندازه – به مقدار)-قوندَر غُو (حساسیت به اندازه)– قونرغو (شرمنده و ملامت) – قَودَه غُو (به اندازه یک بسته علف)– سبد غُو (به اندازه یک سبد)– ماشِیو غُو (به اندازه یک پارچه پشمی)– لَچَک غُو (به اندازه یک چادر)– سِیرغو (به اندازه سیرشدن)– سالپُورغُو (به اندازه تمام سال)– شنوندغُو (آگاه کردن و شنواندن) و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکسان بودن دستور زبان تورکی و مغولی که هر دو التصاقی اند:
باید این توضیح داده شود که در زبان ترکی، پسوندها نامحدود می باشند و بیشتر از نود و پنج درصد الفاظ الحاقی را پسوندها تشکیل می دهند به همین دلیل این زبان را پسوندی (التصاقی) میگویند
این واقعیت را باید بپذیریم که اصلا پسوند هایی که در مکالمات روزمره تورک ها رایج بوده و مورد استعمال دارند، هیچ ربطی به تورکی ندارند و 90 درصد انها از مغولی یا فارسی و عربی است:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت درباره زبان به اصطلاح تورکی یا همان لهجه غربی مغولی :
نام مناطق:
شیخچغو ، بلاغ ائینگر ، دولنه ، لوٹو ، گیرپید ، اودکل ، بوکرجای ، سنڈیکله ، قرقول ، شیلبینگ ، ترنوا ، ایسپی لاغ ، سیوگ ، قادی ، اشترلئی ، خیدیر ، جیرغئی ، بورجگئی ، ورس ، قلوج ، جیغه تو ، اودقول ، پیدگه ، قونا‍ق ، اولوم ، سورچوگ ، تولئی ، بولوگ ، تمکی ، قاش ، کمرگ ، قبرغه ، بوم ، ناگو ،اولیاد تو ، المیتو ، داله ، سرتلہ .لوخگ ، قرہ ، الغزار ، شیبقال ، جالہ ، جاشه ، تبقوس ، اشکه ،چمبر ، تیلوم ، اورینچی ، اربستو ، سیواگ ، اورزگو ، کجران ، گیزو ، ناوور ، بامیان ، یکولنگ ، چاکه

سرتله ، توکری گولنگ ، بیلو ، المیتو، ممدگ ، سیرقول ، امبلاغ، لوڈہ ، چشکه ، کلدئ ، مڈ گ ، نوورگ ، میسه ، قرغه ، توغلوغ ، میٹه ، پنڈہ ، قارلوخ ، تولئی خو ، قادہ ، ایچه ، تورگن ، پای لوغ ، گزگ ، اوتیلاق ، جاغ ، دای برکه ، زینگر ، دادی ، چیگ تمو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان الکن به زبانی میگویند که خوداش "لهجه غربی زبان مغول " است حالا این لهجه چگونه به زبان های دیگر واژه میدهد را باید اثبات کنید:
زبان شناسی عبارت است از بررسی علمی زبان. زبان شناسی حق ندارد «تجویز» کند چرا که تجویز کردن، کار علم نیست و علم تنها می تواند توصیف، کشف و نظریه داشته باشد.
اگر زبان را بصورت دقیق تر پیگیری کنیم در می یابیم که زبان مھم ترین وسیله برای شناخت انسانھا و یا یک قوم است. درین مورد زبان شناس غربی دکتور جانسن چنین ابراز نظر کردہ است :
زبان نسب نامه و قدیمی ترین یادگار ملت ھاست. نوشته ھا و ابراز نظر ھا به سبب علت ھای مختلف از حقیقت دور میشوند اما گنجینه ھای کلمات زبان ھا دروغ نمی گویند و مارا فریب نمی دھند . بشرط اینکه برای معلومات کسب کردن از کلمات زبان ھا، باید از ھنر درست آن آراسته باشیم.
زبان شناس ھندی سید سلیمان ندوی می گوید :

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
دانشگاه احمد یسوی لغت‌نامه‌ای به نام "لغت‌نامه لهجه‌های ترکی" تدوین کرده است که معادل لغات را به 9 لهجه ترکی، ترکیه، آذربایجانی، باشقورد، قزاق، قرقیز، اوزبک، تاتار، ترکمن و اویغور آورده است
ما دلیل این تناقض را یافتیم و ان این بود "تورکی یک زبان نیست" بلکه لخجه غربی یک زبان دیگر با نام زبان مغول است به همین دلیل است که دقیقا خالص ترین تورک ها یعنی یاقوت ها و چوواش ها زبان همسایگان مغولشان را هم میدانند و هم میفهمند اما زبان این دو برای لهجه و گویش های غربی اذربایجانی استانبولی قابل فهم نیست چون این دو به واژگان عربی و فارسی بیشتری مخلوط شدنند و دستور زبان انها بیشتر تقلیدی از این دو زبان است نه تورکی اصل
در اینجا نشان داده میشود که هرچه از غرب به شرق به سمت التای پیش میرویم واژگان به واژگان یک زبان معلوم از نظر زبان شناسی نزدیکی پیدا میکنند اگر این کتاب را تهیه کنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
شما مینویسی :
گئد اشاغا ( یئن ) گئد یوخاری
بعد مینویسی برو بالا بیا پایین
پس از ان ادعا میکنی گئد اشاغا ( یئن ) گئد یوخاری یک کلمه هستند
من نمیدانم به شما که فرق جمله را با کلمه تشخیص نمیدهی چه پاسخی بدهم
گئد(گلد)= فعل + اشاغا (قید) دقیقا یک جمله است نه یک کلمه
گئد(فعل)+ یوخاری(قید و اسم)= دقیقا یک جمله است نه یک کلمه در فارسی "پایین بیا" (قید اسم (پااین)+ فعل بیا)

یا دات هم باشد قانون زبان تورکی فعل + پسوند است نه فعل + کلمه اگر زبان تورکی قادر بود چنین کلماتی بسازد دیگر نمیگفتند تورکی التصاقی(پسوندی) است میگفتند تورکی یک زبان تحلیلی است
بهتره بروی یک کم سواد اموزی تا اینجا ضایع نشوی ""نوشتی "مورد توجه انهایی کل در پی تخریب زبان ترکی هستند بخاطر کم کسری زبان خودشان ! نه عزیز جان تورکی اصلا یک زبان نیست که کسی بخواهد تخریب اش بکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه،
اصلا مهم نیست که ترکی یا هر زبان دیگر کلمه‌ای نداشته باشد که از "ر"شروع شده باشد ، مهم آن هست که آنجا که اشاره کردم در ترکی و یونانی به جای جمله میشود کلمه بکار برد ولی در فارسی نه ! و همچنین نوشتن حروف عربی " ذ،ض،ظ،ط،ث،ص، ..." در فارسی و عاجز از تلفظ ان نقض هست نه نداشتن کلمه ای که با "ر" شروع شده باشد !
فعلا تمرین کنید که به "u" هر جا "o" نگویید! Turk و Kurd با Tork و Kord تلفظ نمی شود!
بهتر هست شما داروهایتان را بموقع مصرف کنید و وقتی که که سلامتی کامل خود را یافتید غصه نقص های زبان فارسی را بخورید ، با تخریب دیگر زبان ها عیب شما رفع نمی شود فقط چند صباحی خود را قول می زنید .
در رژیم فارسگرا آنقدر دستپاچه می شوند که مثلا می خواهند معنی فارسی برای اصطلاحات نفوذی درست کنند که بدتر می کنند ماننده تغییر نام "اورژانس" به "تاکسی تلفنی" که هر دو انگلیسی هست!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما همچنان منتظر هستیم که شما تنها و تنها یک واژه تورکی بنویسی که با حرف "ر" اغاز میشود
گونش طبق قاعده تورکی واژه + پسوند گون + ش این پسوند ش جزو هیچکدام از پسوند های تورکی نیست در این باره در لینک زیر بحث کامل شده مال زبان فارسی است مثل پرورش اموزش کشش
......................
یک توصیه هم برای تو دارم بهتر هست پند های تورک اوغلی را بیاموزی و ابتدا مثل خود ایشان یک دنیای احمقانه در ذهن خودات بسازی و تا اخر عمر مثل ایشان در این دنیای احمقانه خوشبخت زندگی کنی این از زندگی در واقعیت خیلی اسان تر است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن:
لینک لغتنامه دانشگاه احمد یسوی به 9 لهجه تورکی:
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_lehceler&arama=lehceler&guid=TDK.LHC.58e57873990c07

از خوانندگان میخواهم این واژه gün را در ان جستجو کنند
معنی واژ gün از ویکی پدیای اذربایجانی:
Gün, yaxud sutka — zaman müddəti.

https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn


گون: زمان و مدت
حالا از سایت احمد یسوی که خودات گذاشتی
قزاقی : کون
ازبکی : کون
قرقیزی: کون
باشقرد: کون
تاتار: کون
ت ترکمنی و دوشاخه اذربایجانی و ترکیه گون

شکی در این داری که تلفظ اصلی ان کون است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما بار دیگر گون را با جعل به معنی روز در نظر گرفتید درحالی که من در لینک ویکی پدیای اذربایجانی ان را به شما اثبات کردم که به معنی مدت و زمان است نه روز:
................................
میتوانید ان را در این لینک ببینید:


https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn

ولی شما چی نوشتید:من عرض کزدم خدمتتان که کون تورکی با کون عربی فرق می کند. کون (گون) در زبان تورکی به معنی روز هست
در تورکی استانبولی
این نوشته خودات
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cosmos_(mitoloji)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام :
این من نیستم که نوشتم گون معنی مدت و زمان میدهد :
لینک ویکی پدیا تورکی اذربایجانی:

از من درباره یونانی بودن ریشه کون منبع خواستی:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos
......................................................
حالا مقایسه کن با نوشته خودات در ویکیپدیای تورکی:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cosmos_(mitoloji)

دیگه با این جمله حرفی برای گفتن باقی میماند که ریشه کون یونانی است:
The philosopher Pythagoras used the term cosmos (Ancient Greek: κόσμος) for the order of
the universe
resurrected the use of the word from the ancient Greek
..................................

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - برادرم جناب آقای بایرام.انسان بفکرمن طبق مثل های عمیق وهمیشه ماندنی تورکی نباید باآدم نماهای بی تربیت وبی ادب وبی منطق وارد جدل شود.
کسی که تومون خودرادرآورده وهیچ چیزی نمی فهمد چه صحبتی میتوان بااوباید کرد؟
اگرمستی رادرخیابان دیدیم مثل انسانهای شلیته هیچ فرقی باهم ندارند.ازکنارش فقط باچراغ خاموش باید رد شد.
بعضی ها طرفی مثل خودش راباید پیداکند که جواب اورابدهند
.اینجاهم یک محیط سیاسی فرهنگی است
.بابی تربیت چاله میدانی واردشدن خودرا بسطح اوپایین آوردن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه
مرغ پخته از استدلال شما خنده اش می گیرد و آشکارا سادیسم ضد ترکی خود را ثابت می کنید!
برای مثال آن بالا نوشتی gün یعنی زمان و مدت و بعد آخر معنی اش را از گون رساندی به کون!
اولا "گون" یعنی روز و آفتاب و "گونش " یعنی آفتابی و معنی مدت و زمان در ترکی "چاغ " هست نه گون!
اخشام چاغی = موقع عصری
تازه اگر زبان شما فقط 10 سال زیر شلاق ترکی قرار می گرفت هیچ اثری از آن باقی نمی ماند ! ترکی در ایران بیش از صد سال هست که بطور مستقیم توسط شماها و به قدرت مدیا با پول بیت المال تخریب، تهدید، تمسخر، انکار می شود باز از زنده مانده زبان غول ترکی وحشت افتاده اید و حالا بقول یارو " پیچاخ سومویه دایانب " چاقوی نامرد شما از گوشت رد شده ولی در استخوان عاجز مانده !
شعور ملی ملت ترک بیدار شده و خواب از چشمان شما ربوده ، چون زنده ماندن زبان ترکی یعنی stop کردن نسل کشی نرم ترکها !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه
جای دوری نرو ، قبل از تحلیل و تجزیه ترکی و بحث بیهوده شما اول جواب سوال من را بده بعد سوال پیچی الکی کن .
به خیال خام شما زبان آینده دنیا فارسی خواهد بود چون متکلمان این زبان بحساب تکمیلی و بی نقص جهان دیگران را تمسخر می کنند !
عمر و قدمت هر زبان آشکار هست لازم به تعریف و توصیف نیست، شما زبان مغولی را با 3 میلیون متکلم زبان کامل و قبل از ترکی می دانی ولی زبان بالای 100 میلیون متکلم ترکی را نه چون مشکل نژادپرستی شما باعث شده مغز شما تنگ تر شود و نتوانی تشخیص بدهی که مغولها خواندن و نوشتن را اولین بار از ترکهای ایغور یاد گرفتند!
جای خالی مهم :
برو بالا ( ... )
برو پایین ( ... )
یونانی
فیقه بانو ( انئوا )
فیقه کاتو ( کاتئوا )
ترکی
گئد یوخاری ( چیک )
گئد اشاغا ( یئن )
یک کلمه بجای یک جمله ، حالا فارسی اش را پیدا کن حاشیه هم نپر!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
حالا پاسخ بده:
کم بودن دایره واژگانی این زبان تا به جایی است که باید برای واژگانی که در این زبان وجود ندارند از همین زبان معادل غیر برابر در نظر گرفت به گونه ای که حتی در ساده ترین جملات هم در گل میماند
برای نمونه :
الله اکبر
فارسی: خدا بزرگ است
تورکی : تانری بیوک دیر
تانری = تانگری مغولی = اسمان
بیوک = خروس
دیر = است
ترجمه واقعی زبان تورکی: اسمان خروس است
به زبان عربی از تورکی
الدیک الله
اگر واقعا چیزی جز این است میتوانید این جمله الله اکبر یا جمله زیر را به تورکی یا به فارسی رفع ابهام کنید
حالا همه منتظر ایم شما بگویید تورکها "خدا بزرگ است " را چگونه مینویسند که درست باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبل
http://www.iranglobal.info/comment/84758
جناب بایرام اگر به لینک ها رفته باشی میدانی که
تورکی که از زبان های التصاقی التایی هستند هیچکدام از عناصر اصلی زبانی ان از خوداش نیست
حالا شما بگو زبانی که
نام ھای اعضای بدن
نام اسباب خانه
نام گیاهان
نام پرنده ها
نام حشرات
نام ماهی ها
نام مناطق
نام افراد
نام خوراک
تقریبا همه پسوند های اصلی
تقریبا همه دستور زبان
با زبان دیگری با نام مغولی یکی است و هر انچه هم که این نیست از فارسی یا عربی هست ایا میتوان یک زبان مستقل نامید
حقیقت این است که تورکی از برخورد زبان مغول با زبان های عربی و فارسی به وجود امده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبل:
هارولد لمب این واژه را اینجوری ریشه یابی کرده :
«تُرک» یک واژه از زبان ماندارین چینی و برگرفته از واژۀ «توکی» به معنی سگ ولگرد است.(کتاب تیمور لنگ/ نوشته هارولد لمب/ مبحث ترکان/ صفحه 313تا315)
1- در تورکی هیچ حرفی با "ر" اغاز نمیشود چون این واج در تورکی اولیه و سره مطلقا وجود نداشته حتی همین حالا هم هیچگاه اول واژه قرار نمیگیرد این ربطی به قلم من و دهان شما ندارد که چی از ان میتراود
همان طور که واج"ث" در فارسی نیست و هر کلمه ای که با "ث" اغاز شود بدون شک عربی است اگر بخواهیم استدلال شما درباره "ر" را بپذیریم پس باید با وجود واژه هایی مثل "کیومرث" و "طهمورث" بنویسم واج "ث" فارسی است در حالی که هیچ کجا چنین چیزی پذیرفته نیست شما هم خودات را به اسمان و زمین بردی باز نتوانستی حتی یک واژه تورکی بنویسی که با "ر" اغاز شده باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمهٔ ترکی اروج به معنی روزه، در اصل شکل تغییر یافتهٔ کلمهٔ فارسی روزه است. در قدیم کلمهٔ روز در زبان فارسی به صورت روج هم بیان می‌شده است؛

همان طور که شما خودات رو کشتی با ردیف کردن واژه های مغولی حتی نتوانستی یک واژه بنویسی که با "ر" اغاز شود
تانری= تانگری(اسمان) مغولی
یاراشمیش و یاراش هر دو یورش مغولی


خب حالا که در زبا تورکی "ر" وجود ندارد خود این واژه تورک که در ساختار اش "ر" دارد متعلق به کدام زبان است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
منابع من برای نداشتن حرف "ر" در تورکی اینها هستند نه یک کتاب:
دیوان لغات الترک، محمودبن حسین بن محمد کاشغری، ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبائی دکتر محمد دبیرسیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵

فرهنگ ترکی فارسی، محمد کانار، انتشارات شیرین، تهران

در باره نگارش زبان ترکی (بهزاد بهزادی

من اینها را از پیش خودام ننوشتم درست دقت بفرمایی میبینی :

معرفی حروف الفبا از کتاب اینجی دیلیم، دکتر زهتابی(حرف ر)

در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴/ حرف ر
بقیه منابع درباره نداشتن "ر" در تورکی
- دیوان لغات الترک، محمودبن حسین بن محمد کاشغری، ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبائی دکتر محمد دبیرسیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵
فرهنگ ترکی فارسی، محمد کانار، انتشارات شیرین، تهران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درباره لهجه تبریز و پیرامون به عرض انور ات میرساند که من لغت نامه دانشگاه احمد یسوی را به 9 لهجه تورکی (تورکی -انگلیسی ) دارم که البته شما میتوانید از لینک زیر استفاده کنی

پhttp://tdk.gov.tr/index.php?option=com_lehceler&arama=lehceler&guid=TDK.LHC.58e6756216ee95.29020249

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام درباره زبان الکن شما یکبار به تمام گفتگو شده که اصولا زبانی با نام تورکی وجود ندارد و این به اصطلاح زبان مخلوطی کریول از زبانهای مغولی و فارسی و عربی است با دستور زبان مغولی که به درست باید ان را کریول نامید نه زبان:

http://www.iranglobal.info/node/60110

http://www.iranglobal.info/node/60350#comment-89474

http://www.iranglobal.info/node/60350

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یبایرام بگذار از اخر به اول چرت و پرت هایت را پاسخ بدهم:
ینی گون : به تورکی جشن تورکان است:
معنی واژ gün از ویکی پدیای اذربایجانی:
Gün, yaxud sutka — zaman müddəti.

گون: زمان و مدت
حالا از سایت احمد یسوی که خودات گذاشتی
قزاقی : کون
ازبکی : کون
قرقیزی: کون
باشقرد: کون
تاتار: کون
ت ترکمنی و دوشاخه اذربایجانی و ترکیه گون
.........................
شکی در این داری که تلفظ اصلی ان کون است؟
ولی تو چی نوشتی:(فقط در تورکی باشقورد "کویاش" استفاده می شود)
فکر نمیکنی این جمله ها مناسب حال خودات باشد ( کمی خجالت به نظرم خیلی خوب است (جاعل همه را به کیش خود پندارد)
من میپذیرم که ریشه یونانی واژه کون را از کوسموس نمیدانستم و گفتم عربی است چون یونانی بلد نیستم و عربی بلدم
تو چی میپذیری که با جعل سعی داشتی وانمود کنی تلفظ این واژه تنها در یکی از لهجه ها کون است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای اسامه،
شما بحساب با اطمینان کامل از روی یک کتاب مثلا به خیال خود ثابت می کنید که ترکی اصیل "ر" ندارد و هزاران کتابی که به ترکی نوشته شده و "ر"جزء بخش اصیلی بعضی کلمات ترکی هست قبول نداری و از اطرفی هم ادعا دارید که اهل منطق هستید و برای شما به روش ساده توضیح داده بشه.
اولا خیلی غیر ترک های ایران با دیدن یک ترک فکر می کنند تبریزی هست در حالی که تبریز یکی از شهر های آذربایجان هست خود آذربایجان نیست و لحظه 3 میلیون تبریزی معیار 33 آذربایجانی نیست!
در لحجه تبریزی و چند بخش دیگر اطراف تبریز به جای "ر" می گویند "ی" ولی این مثل جریان "ل"گفتن چینی ها به "ر" و "غ"گفتن فرانسوی ها به "ر" نیست.
البته منظور شما چسباندن کلمات ترکی به فارسی که با "ر"هست!
اولا معلوم هست که تو از ترکی سر در نمی آوری ولی دیمی از منابع دیمی مدرک می اوری و دوما من چند تا از کلمات ترکی با "ر" می نویسم ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکی اوگلی :(توکی = ماندارین و اوگل = پسر واژه مغولی)
دوستی دارم که همیشه میگوید :ویژگی های ادم شارلاتان:
الف- اگر طرف اش باشی هر عیبی که داشته باشی مهم نیست اگر دشمن اش باشی هر حسنی که داشته باشی مهم نیست
ب- در برابر منطق و دلیل جوابی ندارند و تا بخواهید سفسطه بازی و مغلطه میکنند
پ-از جعل و دروغ بندی هیچ ابایی ندارند
ت- اگر خدا را هم بیاوری و بگوید این درست است باز مثل عروسک کوکی همان گفته قبلی را تکرار میکند
ث- اصولا گوشی برای شنیدن واقعیت ندارد
ج- تا دلت بخواهد اهل شعار دادن هست حتی اگر این شعار حرفی احمقانه باشد
چ- اگر حرف های خوداش را به خوداش برگردانی می بینید که به صحرای کربلا میزند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ 1 اولن این نوشته 21.47 ازاین حقیرنیست،واین آقای محترم جاعل نوشته است، حتی امکان دارد کار یکی ازمخالفان ویاکاریک ترسو باشد ،که درسایه دیگری میخواهد ازآب گل آلودماهی گیرد.2ـجناب بن لادن یااسامه ،من قبلن جواب شماراداده ام شماجاعلی میکنید،شخصیتی نبوده ودرحدی نیستی که من باشما یایک شعبون بی مخ دهن به دهن شوم،3ـ دوستی دارم میگوید وقتی یک زن شلیته وبی حیارا دیدی سعی کن تورانبیند،وقتی دید فقط سلام کن ورد شو،حال شده جریان تو ومن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما مشخص تمام سطح اطلاعاتتون همین کانال لوایی! :) اولا درباره نام ! جعل نام زادگهتون دیگه شاهکاری واقعا! من با گفته اون فرد کاری ندارم چون "اذریها رو از نژادگان ایران میدانم که بر سینه تاریخ ثبت شده تاریخ اتورپاتکان و زبان اذری پهلوی و...اما درباره جعل نام! ببینید "نام اذربایجان رو اربابان شما تحمل نمیکنند چون "واژه اذر در اذری پهلوی و پارسی به معنی :اتش ... چون اذربایگان از اتورپاتکان و "سرزمین اتش امده ...سرزمین اتشکده های مقدس ایران باستان ..سرزمین اذرگشسب و زرتشت و..."خب این نام زیبا و تاریخی زادگاه شما "روان تنگ خود ترک پنداران عثمانی پرست رو بسیار به هم میریزه! از این روی نام تاریخی زادگاه شما رو هم رحمی نمیکنند و با "ازر مینویسند!!!! که به قوم خیالی از و.....جفنگیات پانترکیستی ربط بدن.. واقعا دردناک نیست؟ به جایی رسیدید که تبر به تمام ریشه هلی خود میزنید؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی برای اینکه حضرت عالی بدانی که سند و مدرک یعنی چه یک بحث را اغاز میکنیم و چه بحثی بهتر از همین واژه "تورک" که بایرام هم میتواند به شما کمک کند:

تو تنها یک پرسش را با "سند و مدرک " هایی که "جعلی" هم نباشد پاسخ بده
در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴ نوشته :

هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمهٔ ترکی اروج به معنی روزه، در اصل شکل تغییر یافتهٔ کلمهٔ فارسی روزه است. در قدیم کلمهٔ روز در زبان فارسی به صورت روج هم بیان می‌شده است؛

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی
درباره قسمت دوم گفته های شما :
من هنوز برای گفتگو با امثال شما ان هم با سند و مدرک حاضر ام :
وقتی که تو آثارباستانی ات جعلی.ابنیه تاریخی جعلی.شخصیت های تاریخی جعلی.کتاب ونوشتجات آن جعلی.تاریخ تورک جعلی.ادبیاتشان جعلی.شاعرشان جعلی.سلسله های حکومتی جعلی.خبرهاجعلی.شناسنامه شان جعلی.دانشمندانشان جعلی.
واگردزدی وکلاشی و به همراه وراجی و طلبکاری رابدان اضافه کنیدچی میشود

لینک های گفتگو هست :

درباره زبان به اصطلاح تورکی ثابت شد که اصولا این یک زبان نیست
http://www.iranglobal.info/node/60110

http://www.iranglobal.info/node/60350#comment-89474

http://www.iranglobal.info/node/60350
درباره تاریخ سراسر جعلی تورکان کامنت های لینک زیر :


http://www.iranglobal.info/node/58326

درباره ژنتیک مردم اذربایجان اثبات شد که حداقل 56 درصد اذربایجانی ها عرب خالص اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی:
یکی از نشانه های ادم های با شخصیت ضعیف این است که ابتدا دنیایی در تخیل خودشان میسازند و پس در دنیای احمقانه خودشان خوشبخت زندگی میکنند برای این جورذ افراد تهمت زدن بهترین راه پاسخ دادن است چرا که در دنیای این افراد "سند و مدرک" چیزی نسبی است که هم میتواند "سند و مدرک" باشد و هم میتواند "جعلی" باشد و این است انچه که در مغز علیل شما میگذرد که میان سفید و سیاه و درست و نادرست و جعل و واقعیت("سند") هیچ فرقی نیست و چیزی با عنوان واقعی و تخیلی در ذهن شما هنوز به وجود نیامده از دیگر ویژگی های شخصیت مثل شما این است چیزی برای از دست دادن ندارید به همین دلیل مثل اب خوردن تهمت میزنید (و حتی اسان تر از اب خوردن) چون خود شما لزومی نمیبینی که ""این دروغ من اگر عیان شود رسوا شوم"" چون شخصیتی نیست که واکنش بقیه بخواهد ان را خراب کند از دیگر ویژگی های شخصیتی مثل شما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما دیگه یک وجب سرزمینمون باج نمیدیم به کسی ... بفهم این! خودت گول نزن هزاران سال دیگه هم بگذره هر روز ملی گرایی رشد میکنه میدونی فرق ما با بقیه چیه؟؟؟ در ایران "دولت ملت ... ملی گرایی.. وابسته به یک تیره و قوم نیست... بر خلاف توهمات شما! دولت ها و حکومت ها همیشه پر از اقوام مختلف بودن..چنین چیزی نه در ترکیه نه کشورهای همسایه و..دیده نمیشه! "این رمز پیروزی ماست" این توهم شما که با چند تا بیبسواد شاید بتونی با فارس فارس کردن گیر بیاری! ولی حقایق چیز دیگری است ما برای خاکمون برای سرزمین دیرینمون میجنگیم اذرابادگان خاک ایران میفهمی؟؟؟ اذرابادگان مهد ایرانپرستان ستارخان ها که پرچم ایران بلند میکردن و ارزوی بازگرداندن خاک های که قاجار از دست داد میکرد..سرزمین رستم فرخزاد و بابک و شهریار هاستکه میگه لال باد زبانی که جز ایران نگه سرزمین علی دایی ها و رضا رشیدپورهاست که الگو هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خب این توهم شماست! همانگونه که ترکیه! "کشوری که حتی نامش هم قدمت ایران نداره و همین باعث سوزش ... برای مرزهای که انگلستان و فرانسه بعد عثمانی واسش کشیدن به صغیر و کبیر رحم نداره! همانگونه که "آران" حکومت علیف! که اونم نامش جعلی و با پاکسازی ها و ظلم ها به اقوام دیگه دوام اورده... یه چنین جماعت وابسته به این ها دم از حرکت مدنی میزنن خنده داره ! .... اصلا گیریم شما میخوای با هر هدفی اخرش نبرد مسلحانه است دیگه! خاک ایران تکه تکه کنید ..."حداقل شمن خودتون بشناسید! ملی گرایی قدرتمند ایران با پشتوانه و ریشه تاریخی بشناسید ...با کلماتی چون "فارس!!! و ...خودتون گول نزنید! مثلا من گیلانی هستم مادرم اصالت اذری داره برای ایران با پدر و برادرم هم شوخی ندارم... این خیلی دردناک شما حتی دشمن خودت نمیشناسید و تو تمام حرفهاتون فارس فارس فارس.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حرف مفت نزنید ما چیزی بنام "تجزیه طلب مدنی نداریم! اقای لوایی که شرمم میاد نامت ببرم..توی که تو کانالت به اقوام و خود اذریها توهین میکنی از نام اقوام دیگه! و "سینه چاک ترکیه هستی و افتخارت به پرچم عثمانی "شکی نیست که نسلت برمیگرده به همان سلیم سنگدل که صدها هزار اذری ایران کشت... اول برو واسه "ترکیه دم از رفراندوم بزن " اول برو واسه حکومت ننگین علیف و اقوام که عاشق ایران هستند در تالش و تات و ...رفراندوم بزار اول "تمام دنیا رو تکه تکه کن بعد بیا واسه ایران مدنیت مدنیت کن!مدنیت شما رو هم دیدیم! زوزه کشی و فحاشی و توهین به مفاخر تاریخ ایران و "جعل های کودکانه! و.... مدنیتت تو حلقم در ضمن قبلش هم بگم من فارس نیستم! و چیزی بنام فارس حکومت فارس نمیشناسم.."این خاک" ایرانزمین متعلق به یک ملت و میراث هزاران ساله ماست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من از مدیریت ایران گلوبال سوالی دارم چطور از میکروبی...که ادمین کانال تلگرامی 40 میلیون ترک و.... و بعد هر حادثه به مردم داغدار اذربایجان توهین میکنه اجازه میدید؟؟؟؟ اینکه کسانی "پانترکهای تجزیه طلب به بهانه بیطرفی هم حق بدن این خیانت هستش اقای کیانوش توکلی ...مصاحبه شما رو هم دیدم که اقوام ایرانی "ملیت خطاب میکنید.... متاسفم واستون در شناساندن ایرانستیزی شما تمام سعیمان را میکنیم . بحث سر چپ و راست و هر طرز فکری جمهوری خواه و پادشاهی و ......اما نه تجزیه طلبی! کهروی خود "حرکت ملی؟؟؟؟؟ نام میزاره و پرچم بیگانه ناموس فروشی بلند میکنه؟؟؟؟ مگه این خاک ارث پدری علیف یا اردوغان؟ ما "سر تجزیه طلبی" با خدا هم شوخی نداریم با پدر مادرمون هم شوخی نداریم و تو صورت کثافت ایرانستیزی گلوله خالی میکنیم...پاینده ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اين مقاله غمگينم كرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم در فارسی و هم در ترکی فقط "ز" تلفظ می شود ولی " ذ - ظ - ض " اصلا تلفظ نمی شود و اکثر کلمات با سه تای آخری کاملا عربی هستند یا به اشتباه نوشته می شوند .
ولی متداول هست در بعضی مواقع قومی زبان قوم دیگر را بدرستی نمی تواند تلفظ کند با لحجه مخصوص خودش تلفظ می کند ماننده کلمه Turk , Kurd و judu و غیره که در ترکی و کردی u هست در تلفظ فارسی زبان ها o گفته می شود Tork , Kord و jodo ...
تلفظ " علی " در زبان کردی درست مثل تلفظ خود عرب ها هست ولی ترکها و فارسها آن را به لحجه خودشان "الی" تلفظ می کنند.
و جریان " ث ، ص " هم همین طور ترک و فارس فقط "س" تلفظ می کنند و کلی املا غلط امسال اینها که عادی شده و ایراد گرفتن از همدیگر مثل جریان دیگ سیاه می باشد که آن دیگ دیگر می گوید ته شما سیاه هست .
در مسئله تهران هم مردم " ت" تلفظ می کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ این نوشته 13.18 دقیقه ازمن نیست،به پیر وبه پیغمبر این آقا هرنوع نظری میدهد،بیشتربرای تفرقه یامیدان گرم کردن دست به جعل میزند،مسئول کامنت بعدازدوروزنوشته من راگذاشته ونوشته جاعل راقبل ازآن به کت ماچپانده ،من خودم مانده ام. نمی دانم که ازاین کارچه هدفی رادنبال میکنند.دراین سایت یکی ازدست اندرکاران مشکوک است.چه دلیلی میتواند تااین حداین جاعل رابه این کارواداشته است.کاربران بااین نوشتجات خودشان دراین موردقضاوت کننذ.من انگ نمی زنم.ولی میتوانید به اهمیت موضوع پی ببرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام. آقای اسامه افکار بیمارگونه‌ی آمیخته با احساسات نژادپرستانه‌ی شما «راسیسمِ خالص» است. در کشورهای پیشرفته که قانون درست و حسابی وجود دارد اینگونه «نفرت‌پراکنی‌ها» 'جرمِ نژادپرستانه' تلقی می‌شوند. برای مثال اگر کسی در مورد یهودیان اینگونه «نفرت‌پراکنی» نماید جایش زندان است.

«نژادپرستی آریایی» دردِ بی‌درمان است. در دنیای کنونی کسانی که دنبال «نژاد و تبارِ خالص» هستند جزو خطرناک‌ترین نژادپرستان در نظر گرفته می‌شوند. «نازیسم هیتلری» هم بر مبنای 'نژادِ برتر آریایی' پایه‌ریزی شده بود. هیتلر هم بطور واضح اکثریت اسلاوها را از دایره نژاد برتر آریایی بیرون می‌گذاشت، چرا که آنها را مخلوط شده با نژاد یهود و نژادهای شرقی می‌دانست که این نارسیسمِ (خودشیفتگی) وی دنیا را به آتش و خاک و خون کشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ کسی که برای دیگران اندازه قایل شود۰خودش باید اندازه خودش رااول ازدیگران بپرسد که اندازه اش چقدراست۰درتمام نوشته هاقد واندازه شمادیده میشود۰فکرنکن که من ودیگردوستان ماقد واندازه شمارانمی دانیم۰مشک آن نیست که عطارگوید مشک آن است که خودببوید۰درگفتگوانسانهابصورت دونفره ویاچندنفره میتوانند اهداف زیررادنبال کنند۰ ۱ـبرای رسیدن به یک نتیجه ۲ـبرای یادگیری ۳ـبرای گل آلودکردن مسایل بااسنادجعلی۰تحریف۰دوغ وو۰ شماکدامش بوده اید؟ آیاجزجعل ودروغ ولومپی تحریف بوده اید؟پس قد واندازه وشخصیت خودرانشان داده واین دیگران هستند که باید قدشما راوجب کنند نه خودتان۰تنهایک کارمانده بودبکنید که من گفتم ۰توبنظرآنچه میگویی نیستی۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی:
با هر کسی باید به اندازه و در حد خوداش گفتگو کرد
باور کن این عیب از دیگران نیست اگر تو در حد و اندازه ای نیستی که به گونه دیگری با تو گفتگو شود
همین ها هم از سر امثال تو زیاد است هر کس به اندازه پرنسیب اش احترام خوداش را دارد در همین سایت خیلی ها هستند از عرب و تورک و بلوچ که من برایشان خیلی احترام قائل ام و حتی به دلیل همین شخصیت ذاتی و احترامی که برای شخصیت خودشان قائل اند بارها مورد اعتراض حضرت عالی و هم قطار ها و هم پالگی هایت قرار گرفتند
به لینک و کامنت ات نگاه کن :

http://www.iranglobal.info/node/60690

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام. حرکت ملی آذربایجان شامل دو دیدگاه عمده و اصلی است.

طیفی ازآن همراه با درک پیوند زبانی٫فرهنگی و تاریخی با دیگر ترکهای داخل و خارج ایران٫ به حفظ استقلال عمل و عدم وابستگی به رژیمهای دمکرات و غیر دمکرات ترک زبان معتقد بوده وازحق تعیین سرنوشت تمامی ملیتهای تحت ستم در هر جای جهان حمایت می کند.
طیف دوم یا طیف سکتاریست٫ شدیدا برعنصر تعلقات زبانی٫ تاریخی و فرهنگی معتقد بوده و در این رابطه به ترکیه به عنوان پدر ترک زبانان دنیا تا سطح دنباله روی کورکورانه ازسیاستها و عملکرد روزانه حتی ضد و نقیض آن صرف نظر از ماهیت حاکمیت آن معتقد است. در این رابطه حق تعیین سرنوشت ملیتها برای آنها نسبی بوده وبستگی به جغرافیای عملکرد آن ملیت دارد.

حرکت ملی آذربایجان متشکل ازهردو طیف در پروسه تبادل و بحث دیدگاههای یکدیگر به رشد و اعتلای خود در جهت حق تعیین سرنوشت آذربایجان ادامه خوهد داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ باعرض معذرت ازدوستان سایت ۰نگاه کنید ببینید فرهنگی که این آقای اسامه درنوشته ها بکارمی برد ۰بنظرشمایک انسان سالم ودارای روح و روان پاک میتواند دارای چنین نوشته هایی باشد؟ بنظرشماها این شخص میتواند ووجودش ریک جمع سیاسی درست است؟ آیا ادبیات وپرورش این شخص ادبیات چاله میدانی۰ لومپنی وشعبون بی مخی نیست؟ چه دلیلی دلیلی دارد که بایک حراف وبی ادب وارد مجادله شد؟ دنیای مجازی این گونه آفت هارانیزدارد۰این دنیانیزمثل چاقو است هرجورادبیات وفرهنگ راباید تحمل کرد۰فقط اگریکی دوتاپری بلنده ووو۰۰هم بود بهترمیشد۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از محضر شکافندگان دریای اوغزی حضرات دانیشمندان تورک که تعدادشان هنوز به رقم 10 نرسیده خواستاریم از انجا که حرف "ط" جزو حروف عربی است نه فارسی پس طهران هم لابد نامی عربی است مثل 56 درصد عاظربایجانی های عزیز که دی ان ای پدری عربی دارند لطف کرده از قسمت عربی وجود مبارک منت گذاشته ریشه واژه"طهران" را برای ما صرف و نحو فرموده تجزیه و ترکیب لغوی ان را بنویسند ما منتظر لایم ببینیم ایا تعداد این دانیشمندان تورک به عدد ده میرسد ایا؟

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Turkic_scholars
ایا پیدا میشود دانشمندی که عدد را به 10 برساند
باز هم با تشکر از همگی سادات عرب زاده عاظری عزیز نه ببخشید"هجین" های عزیز عاظری

کسانی که احیانا تازه به سایت پیوستند و اعتراضکی به 56 درصد عربی دارند میتوانند نسب عربی خودشان را در بحث کامنت لینک زیر بیابند

http://www.iranglobal.info/node/59400

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به داد این جوان برسیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از بلايى كه بر سر اين جوان آورده اند بايد شرم كرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای و یا خانم فرستاده شده توسط Anonymous در ی., 06/18/2017 - 23:50
نظر:
زبان غلط .
اگر حرف «ز» در کلمه آزربایجان اسم و رسم پان ترکیست هاست , پس حرف « ت » در تهران هم اسم و رسم پان فارسیست ها ست. هرچند که نمی دانم سن شما چقدر است و اصلآ به من هم مربوط نیست ولی من سالهای که در کلاس ابتدائی بودم , شهر " تهران " را با « ط » مینوشتند .. طهران.... اگر به تمبرهای اوایل دوره رضا شاه هم رجوع بکنید هم کلمه « طهران » را خواهید دید و هم اسم اصلی ایران یعنی (( ممالک محروسه ایران )) را مشاهده خواهید کرد..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ عزیزجان ۰برای اینکه باشکل های مختلف ترور درجوامع عقب مانده کشورعزیزت آشنابشویی چندتایی ازآنها رابخدمت مبارکت عرض میکنم ۱ـترورفیزیکی مثل ترورهاییکه اززمان رضاشاه تاکنون انجام شده است۰مثلن کشتن ستارخان درباغ آتابگ۰مثل ترورفرامرزشکوری ازسازمان فداییان که دردوراول انتخابات درآستارا رای آورد۰انتخابات راباطل وآقای فرض پورگیلک ازروستاهای رودسررابرجایش گذارده وخودش را درمشهدزیرماشین گذاشتند۰مثل سران حکومت قاجارکه رضاشاه آنهارافراری وبعدن ترورواموالشان رابنام خودکرد۰مثل دکترذهتابی که توسط فاشیست های داخلی دردفترکارش خفه شد مثل خانواده وخود مهندس امانی که زیرماشین گذاشته شدند۲ـترورحیثیتی۰که پس ازانقلاب وقبل ازآن صدها سیاسی رابه کارهای کثیف توسط ومردان ویا زنان آلوده وخانواده اش راازهم پاشاندند۰درزمان کمونیست هانیزتوسط ماتوشکا ها ی روسی این کاررامیکردند یادرایران توسط زنان ۳ـتروربیولوژیکی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان غلط
آفرین همه چیز را تو گفتی، خوب و خنده دار گفتی
--------------------------------------
پانترکها فارسی بلد نیستند، فارسی می نویسند ولی از فارسی بدشان می آید، وقتی می نویسند به میل خود فرهنگ و لغات تازه ای از فارسی برای خودشان درست کردند. این فارسی پانترکی است. مثلا آذربایجان را آزربایجان می نویسند. این "ز" اسم رمز پانترکیستها است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با گفتن ترور فیزیکی، چنین تداعی میشود که شخصی ویا اشخاصی به یکباره کشته و نابود شوند. مانند کشتار زنجیره ای نویسندگان و هنرمندان. اما ترور بیولوژیکی، به مثابه کشتن یگ ارگان زنده، یک شخص و اشخاص از درون ارگانیسم و گام به گام است. در آلمان شرقی، افراد مخالف رژیم کمونیستی را با گذار پرتوهای ایکس، پنهان، ذره ذره و( بیولوژیک وار) دچار سرطان میشد تا جائیکه فرد تابش شده فیزیک وار از میان میرفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه مردم ایران شکستن محاصره فکری ارتجاعی گروهی بنام روشن فکر و رهبر است که با خشک مغزی خود راه فریب و تحمیق مردم را بوسیله اخوند هموار کرده اند .مدعیان ازادی خود بیشتر در فکر سلطه فکری و حزبی هستند. مردم ایران بدون این گروه حراف و مدعی بسیار خوشبخت خواهند زیست. اخوند چپی حزبی سازمانی فرقه ای هدفی جز تحمیل نظرات وارداتی بیگانه را ندارند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در زبان فارسی / ترور فیزیکی/ وجود دارد و نه ترور بیولوژیک.
پان ترک برای خودش زبانی درست کرده که در دکان هیچ عطاری یافت نمیشود.

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری