سیاست‌های چندگانه ترکیه در برابر ایران و عربستان

رئیس‌جمهوری ترکیه می‌گوید که حل بحران‌های عراق و سوریه بدون حضور ایران ممکن نیست. حبیب حسینی فرد، موضع دوگانه ترکیه در برابر ایران را ناشی از واقعیات موجود در منطقه می‌داند. همن سیدی هم می‌گوید، روابط ترکیه و عربستان همراه با منافع مشترک در برابر ایران است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: