اقتصاد ایران در دور دوم رياست حسن روحانی، حسن منصور

ویدئو
حسن منصور، اقتصاددان، می گوید شرط لازم برای بهبود اقتصاد درهم ریخته ی ایران جمهوری اسلامی، بیرون راندن فساد حکومتی است؛ کاری که از دولت حسن روحانی ساخته نیست.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: