انتخابات ریاست جمهوری ایران و چشم‌انداز جناح‌ها

در حالی که نام‌نویسی نامزدهای شوراها روز دوشنبه آغاز می‌شود، در صحنه انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان همچنان در جستجوی نامزد هستند. رضا علیجانی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری غیرمستقیم تاثیرگذار بر انتخاب رهبر آینده هم هست. به باور رضا حقیقت‌نژاد مشکل اصول‌گرایان بی‌اعتمادی درونی است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: