رفتن به محتوای اصلی

SUMER GIZI دختر سومری( LAMMA)
05.01.2017 - 02:46
 
‏‭

نامتار NAMTAR -مجری فرمانها- سه دوست را به حضور EREŞ-KIGAL  الهه ی دنیای مردگان  میبرد.

آنها خود را معرفی میکنند. و توضیح میدهد  که شخصا سئوال و غم و دردی ندارند، تنها حامل سئوال و درد مردم هستند.

 سئوال شان اینه که : از کی قرار است دنیای زیر زمین در کارهای دنیای روی زمین دخالت کند؟

دیگر اینکه سنگ تقدیر به زیر زمین آنها آمده میخواهند آنرا بیابند و ببرند.

و مردگان هزار ساله- اسکلتها- را با زندگان کنونی- منظور خودشان- عوض نمایند .

 

EREŞ-KIGAL جواب میدهد : به کار روی زمین دخالت نمیکنند.  و آنها میتوانند به دنبال سنگ بروند.

لاما جواب میدهد چطور دخالت نمیکنید:  اسکلتها روی زمین حکومت میکنند!

الهه روی نامتار -مجری دستورات خود- عصبانی شده  میپرسد چرا کسی را که می بیند جانش را نمیگیرد؟

نامتار جواب میدهد: حق چنین کاری را ندارد ! تنها جانهایی را که روی زمین رها شده اند جمع میکند!

و با کسی دشمنی ندارد. برعکس دوستدار همگان است.از سوی دیگر اسکلتها جان ندارند و همه اش استخوان اند!

 EREŞ-KIGAL از افکار پسرش که پشت پا به سنتهای قدیمی زده فریاد ای امان سر میدهد.

ولی برای حل مسایل فرمان لازم را صادر میکند:

 نامتار باید  لشگری از دختران جنگجو را برداشته و تا غروب آفتاب، İŞİB افسونگر و اسکلتها را جمع کرده به حضورش بیاورد.

سه دوست نیز با چند نفر از دختران جنگجو به دنبال یافتن سنگ سرنوشت میروند.

 

در نقطه ای - در زیر دریا- آنرا مییابند که ، گروهی از جنها،  به محافظتش گمارده شده اند. .بعداز اسیر کردن جنها سنگ را برداشته به قصر برمیگردند. 

نامتار نیز افسونگر و اسکلتها را با خود میاورد.

در این میان الهه به فکر میافتد که سنگ سرنوشت را برای خود نگاهدارد چون سه دوست نمیتوانند به روی زمین برگردند.

ولی شوهرش NİRGAL  اورا از این کار باز میدارد . با دلایل که ارائه میدهد...

عاقبت الهه تصمیم میگیرد افسونگر و اسکلتها را زندانی کند و سه دوست بجای آنها به روی زمین برگردند و سنگ سرنوشت را به صاحب آن ENKİ خدای خرد و آب شیرین برگردانند.

 

بدین ترتیب سه دوست به روی زمین برمیگردند و انکی توسط سنگ سر نوشت موقتا چرخ زندگی را به روال درستش برمیگرداند.

با این کار حاکم عوض میشود و مردم حاکم جدیدی برای خود انتخاب میکنند.

بردگان و مقروضین آزاد میشوند و بیچیزان برای کار و زندگی لوازم مورد احتیاج خود را دریافت میکنند.

نام و نانشه به سر کار و زندگی خود میروند.

انکی به لاما میگوید حالا که از دنیای مردگان برگشته راهش به سوی صعود به آسمان باز شده است.

اما لاما نه آسمانی نیست و نه زمینی. او به سایه ای میماند که به هیچ جایی بند نیست.

 

در این وضعیت انکی سه دوست را یکجا جمع کرده میگوید با آوردن سنگ خیال نکنید زندگی برای همیشه بهترشده و همه کار پایان یافته است.

انسان دارای فکر و اراده است و حریص قدرت و راحت طلبی.

برای تحقق این خصایل و عناصر چهارگانه ،  آنها به گروهها تقسیم میشوند  و جنگ و کشمکش راه میافتد.

این عناصر از دایره ی کارهای خدایان بکنارند و سرنوشت دخالتی در آنها ندارد.

 

لازم است باهم باشند و برای بهزیستی همگان همواره تلاش کنند.

پیوند دوستان دوبارجان میگیرد و آنها آنچه از دستشان برمیاید انجام میدهند.

*

اما لاما مثل همیشه چون پرنده ای در دست صیاد دلش پرتلاطم است.

او در جریان زندگی خود عاشق دوستش NAM شده  و میل به تشکیل خانوده  دارد.

ولی اینکار برای او غیر ممکن است. پری فاقد چنین خاصیتهایی است .
 

مشکل را با انکی در میان می نهد و او نیز با خدایان صحبت میکند.

و بالاخره  جواب میگیرند که پری هم میتواند انسان شود، همانطور که انسان میتواند به پری تبدیل شود.

NAM او را از این کار منع میکند. اما کو گوش شنوا، جواب میگیرد عشق این چیزها سرش نمیشود.

سرانجام لاما  از آسمانی بودن خود دست میشوید و انسان و زمینی بودن را برمیگزیند.
خدایان خواست او را تحقق می بخشند.

بدین طریق عشق بر مشکلات سر راه خود  پیروز میشود...

 
Missing media item.
  DUBSAR VƏ QƏLƏM
کاتب و قلم
 
 

متن:

نام به لاما گفت:

-بیا از این کار صرف نظر کن. خود را از آسمان به زمین نیانداز

انسان چیز خاصی ندارد. او هم به نوعی حیوان است

- پری نیز چیز خاصی ندارد. او هم سایه یک خیال است.

-عشق دیوانگی ست. گاهاً هم دیوانگی اندر دیوانگی.

لاما جواب داد:

-شاید یک رابطه ی متقابل است در نقطه ایکه عقل و احساس یکی میشوند.

- چه میدانم لاما، شاید هم همه اینها و به اضافه ی چیزهای دیگر است.

-نام! چه میدانم، هرچه هست همان است که هست دیگر...

 
پایان
 -------
متن کامل PDF
SUMER GIZI دختر سومری
 
 
 
 
 
 
 
 
Missing media item.
 
 
10
 
NAMTAR:
-Silik yüksək‭ 
‬Qadın tanrımız
EREŞ-KİGAL
Var olsun‭!
‬Yer üzündən qonaq gəlib
Giriş üçün‭ 
‬Izn istəyirlər.
  
EREŞ-KİGAL:
-Gəlsinlər‭!
 
‬LAMMA:
 
Qadın tanrımız
EREŞ-KİGAL‭
‬Var olsun‭!
 
‬LAMMA‭` ‬yam
Yüksək tanrımız‭ 
‬AN‭` ‬nın mələyi‭
 
‬Öz sorğum yoxdur
El sorğusunu gətirmişəm
Öz dərdim yoxdur
El dərdini gətirmışəm.‭
 
‬NANŞE:
‬-ENKİ qızı
NANŞE‭
 
‬Öz sorğum yoxdur
El sorğusunu gətirmişəm
Öz dərdim yoxdur
El dərdini gətirmışəm.‭
 
NAM:‭
 
‬Yüksək tanrımız
ENKİ‭` ‬nin becərdiyi
İnsan
URUK‭` ‬kun DUBSAR‭` ‬ı‭ 
‬NAM‭!
 
‬Öz sorğum yoxdur
El sorğusunu gətirmişəm
Öz dərdim yoxdur
El dərdini gətirmışəm.
 
‬EREŞ-KİGAL:
 
-Yer üzünün
Sorğusu nə-dir
Dərdi nə‭? 
 
‬LAMMA:‭
 
‬-Sorğu:‭
‬Haçandan yer altı
Yer üstünün işlərinə qarışır‭?
 
NANŞE:‭
 
‬-Təqdir daşı‭ 
‬Batıb gəlib yer altına
Onu tapıb‭ 
‬Aparmaq istəyirik‭!
 
NAM:‭
 
‬-‭ ‬Min illik ölülər sizin
Bu günki dirilər bizim.‭
 
‬EREŞ-KİGAL:
 
-Daşı axtarın‭!
‬Yer altı qarışmaz
Yer üstünün işinə‭!
 
 ‬LAMMA:‭
 
‬-Sümüklər yer üzündə
Hökumət edir‭!
 
‬EREŞ-KİGAL uca səslə:‭
 
‬-‭ ‬NAMTAR‭!
‬Bu nə sözdür‭?
 
NAMTAR:‭
 
-EREŞ-KİGAL
Var olsun‭!
‬Bu bir doğru sözdür‭!
‬Yer üzündə İŞİB‭` ‬bin
Skeletləri hökumət edir‭!
 
‬EREŞ-KİGAL:‭
 
‬-‭ ‬NAMTAR‭!
 ‬Nə çün gördüyün‭ 
‬Canları almayır san‭?
‬Nə çün verdiyim
Fərmanlara baxmayır san‭?
 
 NAMTAR:‭
 
‬-EREŞ-KİGAL var olsun
Yerə düşən canları yığıram‭
‬Kimsənin canın almağa‭ 
‬Haqqım yoxdur‭ !
‬Kimsə ilə düşmən deyiləm
Dostluğum var‭ ‬...‭
 
Qaldı ki‭ 
‬Skeletlərin canı yoxdur
Bütün sümükdürlər‭!
 
 EREŞ-KİGAL:‭
 
-Zamana ay zamana
Xarab qalasan zamana‭!
‬Gör nə fikirlər
Gör nə işlər görürəm...‭!
‬Aman...‭! 
‬Yeni dövran‭ ‬əlindən
Aman...‭!
 
‬Götür‭!
‬Götür igid qızları get‭!
‬Gün batmamış İŞİB‭` ‬i
Və onun bütün skeletlərin
Yığ gətir bura...‭!
 
‬Qonaqlar getsin
Daşın dalıca‭!
‬Bir neçə igid qazıda‭ 
‬Qoş onlara‭!
‬-----
 
‬NAMTAR qoşunun apardı
Yer üzünə.‭
 
‬Üç yoldaş‭ 
‬Altı igid qızla bara bar
Mindilər Şirinsu‭ `‬da qayığa getdilər
Üç çay
Bir-birinə qovuşan yerdə
Endilər dənizin altına.‭
 
‬Əlcə bir göy daş‭ 
‬Asılmış‭ ‬əski bir çarxa
Bir dəstə kifir cin‭ 
‬Dövrəsin almış‭
 
‬Hamısı nacaqlı‭!
‬Hamısı yaraqlı‭!
*
‬Çox döyüş
Vuruşdan sonra‭ 
‬Ölən öldü
Qalan qaldı‭
 
*
‬Üç yoldaş
Atı igid qız
Daşı alıb
Cinləri‭ ‬əsir tutub‭ 
‬Qəsrə geri gəldilər.
 
‭ 
‬NAMTAR‭` ‬da İŞİB‭` ‬i‭ 
‬Və onun skeletlərin
Tutub gətirmişdi.‭
 
‬-----‭
‬Bu arada EREŞ-KİGAL‭ ‬əri‭ ‬NERİGAL‭` ‬la danışdı:‭
‬-İstəyirəm təqdir daşını özümə saxlayam‭! ‬-Dedi.‭
‬-‭ ‬Yox‭! ‬Anunnaki‭` ‬lərin‭ ‬əlindən qurtulacağımız olmaz.‭
‬Daşın yiyəsi ENKİ‭ `‬dir.‭ ‬Dənizin altında hər şey var onunkudur.‭  ‬-NERGAL dedi.‭
‬-Qonaqlar qayıda bilməzlər‭! 
‬-‭ ‬Niyə‭? ‬Onlar öz yerlərinə bir dəstə canavar buraxırlar.‭
“‬Min illik ölülər sizin
Bu günki dirilər bizim‭” ‬dəmədirlər mi‭?‬...‭
 
‬-----
 
Bu danışıqdan sonra EREŞ-KİGAL gəlib öz taxtına çıxdı:
 
-Hamisini aparın dustağa‭!‬-‭ ‬O deyib fərman verdi...‭
‬-----‭
‬Üç yoldaş təqdir daşını götürüb yer üzünə qayıtdılar.‭
‬Onlar daşı ENKİ‭` ‬yə verdilər.‭..
 
 
 11
 
 
‬ENKİ baba
Hələlik‭ 
‬Tərsə işləyən‭ 
‬Yaşam çarxının ovand‭  ‬üzünü döndərdi
Təqdir daşı ilə.‭
‬Hələlik...‭
 
‬Xalq LUGAL‭` ‬lı taxtan salıb özünə yeni bir hakim seçdi‭ ‬.‭
‬Qul-qaravaş və boşlu azad oldu.‭ ‬Yoxsullar mal davar sahabı oldular.‭
‬Hamı işlədı,‭ ‬hamı yedi‭ 
‬Hamı dedi,‭ ‬hamı güldü.‭
*
‬NANŞE işinə getdi.‭
‬NAM işinə getdi.
 
‭*
‬ENKİ‭  ‬baba LAMMA‭` ‬ya xəbər verdi:‭
‬Ölülər dünyasından geri gəlməsi üçün
Göyə qayıtmağa yolu açıqdır...‭
 
‬Amma LAMMA‭!
‬Nə istəyirdi göyə qayıtsın
Nədə yerdə bənd ola bilirdi
O nə yerli idi nədə göylü...‭ 
 
‬Tələyə düşmüş‭ 
‬Bir azğın quş kimi
Ürəyi çirpinirdi bir ovçu‭ ‬əlində...
 
Tufanda bir ağac
Bir budaq kimi yox
Yerdə çirpinan‭ 
‬Bir özgə kölgə kimi...‭
 
 
------‭
‬12
  
 
ENKİ baba üç yoldaşı bir yerə yığıb dedi:‭
‬-‭ ‬Fikr eləməyin təqdir daşı‭ ‬əlimizə gəlib çatdı
Hər şey düzəlib qurtuldu‭! ‬Yox‭!
 
‬Insanın NAM‭` ‬ı‭ (‬iradəsi‭)‬,‭ ‬düşüncəsi(fikri‭)‬,‭ ‬var
O qüdrət sevən(güjçü(i‭)‬,,‭ ‬və‭ ‬əhl-e kef‭(‬ərincək‭) ‬dir.‭
 
‬Bu dörd ünsür təqdirdən,‭ ‬tanrıların işindən qıraqdadır.‭ 
‬İnsanlar bunların‭ ‬əsasında özlərinə‭ “‬cərgə‭” ‬yaradırlar
Və bir-birlə vuruşa,‭ ‬çəkən-bərkişə‭  ‬girirlər.‭
 
‬Gərəklidir bu ünsürləri,‭ ‬hamının eyi(yaxşı‭) ‬yaşayışı üçün‭  
‬Işə salasan,‭ ‬yox yalnız bir cərgə insan üçün.‭ 
 
Buna görə,‭ ‬yaxşı həyat yaratmaq işi,‭
‬Yaxşı həyat sürmək işi‭ 
‬Heç zaman sona çatan deyil.‭
 
‬Bir-birinizdən ayrılmayın.‭ 
‬O zamanacan ki yaşayış var,‭ 
‬Eyi yaşam üçün,‭ ‬çalışmada var.‭
‬Bu çalışmanın,‭ ‬sonu yoxdur.‭
 
‬Lazimdir çalışan insanın‭ 
‬Dili həmişə uzun olsun.‭
‬Həyat onda korlanır ki‭ 
‬İnsanın dili qıs(s)alır...‭ 
Bu danışıqdan sonra üç yoldaş‭ 
‬Lazim olan vaxtlar bir yerə yığışıb
Xalqın eyi həyati üçün‭ 
‬Əllərində gələn işə
Əsirgəmədilər...‭
*
‬Amma LAMMA‭!
‬Tələyə düşmüş‭ 
‬Bir azğın quş kimi
Ürəyi çirpinirdi bir ovçu‭ ‬əlində...
 
‭*
 
 Missing media item.
 
 
LAMMA dərdini ENKİ‭` ‬yə dedi‭; ‬O cəvab verdi:‭
‬-‭ ‬NAM və RAMMA,‭ ‬insan və mələk,‭ ‬bir-birini sevirlər.‭
‬Ailə qurmaq istəyirlər.‭ ‬Olmayan bir iş‭! 
‬Amma ağlıma bir yol gəlir:‭ 
‬Gərək LAMMA mələkliyi ata,‭ ‬dönüb insanlığı tuta‭! 
‬Oda Böyük tanrımız‭ ‬NAMMA‭ ‬` nın işidir.‭ 
‬İşidi-mişidi‭ 
‬O böyük tanrımız
NAMMA‭` ‬nın işidi‭ 
Razi olduğunuz üçün onla danışmaq gərək...‭ 
*
‬ENKİ baba yüksək tanrı‭ ‬NAMMA ilə danışdı.‭
‬ANUNNAKİ‭` ‬lər yığıncaq qurdular ki:‭
‬İnsanla mələk sevgisinin birləşməsi üçün bir yol tapsınlar.‭
‬Hamı qərar verdi:‭ ‬Mələkdə insan olabilər‭ 
‬Necəki insanda mələk olabilər.‭ 
‬Amma mələk insanlığın acı-şirin olmasını bilməlidir‭ 
 ‬Və ağıl üzərindən onu seçməlidir...‭ 
*
‬NAM,‭ ‬LAMMA‭` ‬ya dedi:‭
‬-‭ ‬Gəl bu işdən geç‭! ‬Özüyün göydən yerə salma‭! 
‬İnsanda bir şey yoxdur.‭ ‬Oda bir cürə,‭ ‬bir təhər,‭ ‬heyvandır.‭
‬-‭ ‬Mələkdə də bir şey yoxdur,‭ ‬oda bir xəyal kölgəsidir‭! ‬-Lamma dedi.‭
‬-‭ ‬Sevgi dəlilikdir,‭ ‬bəzən də zır dəlilik.‭
‬-‭ ‬Bəlkə də bir iki taylı ilgi dir,‭ ‬ağıl və duyğu birləşən yerdə.-‭ ‬Lamma dedi.‭
‬-‭ ‬Nə bilim Lamma,‭ ‬bəlkə də bunların və başqa bir şeylərin,‭ ‬hamısıdır.‭
‬-‭ ‬NAM,‭ ‬nə bilim,‭ ‬hər nə dir odur ki odur da-‭ ‬Lamma dedi....‭
*
Çox fikir danışıqdan sonra‭ 
‬Çox gün həftə ay geçən dən sonra
 
NAMMA‭` ‬ın‭  ‬çox zəhmətindən sonra‭
‬Mələk yendi‭
‬Lamma insan oldu...‭
*
‬Beləliklə‭  ‬sevgi çətinliklərə güc gəldi...‭
 
 
Son
 
 متن کامل PDF
SUMER GIZI دختر سومری
 توضیحات متن در آخر 
 
 
 -----
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.