بیانیه ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در مورد فشار علیه کرد

28 زندانی سیاسی و مدنی محکوم به اعدام ، اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی و مدنی کرد.نهادهای حقوق بشر، مجامع جهانی، نیروهای مترقی و آزادیخواه ، مردم متمدن و شریف ایران و مردم مبارز و دموکراسی طلب خلق کرد
دستگاه سرکوب نظام اسلامی ایران در حرکت نو و برای سرپوش گذاشتن و نفس گیر این نظام پوسیده ، باز هم در کردستان بیدار و مقاوم شروع به سرکوب نموده است.
در این دو ماه اخیر بنا به آمار رسمی بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی کرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. 
در طی هفته اخیر و تا کنون 4 زندانی سیاسی کُرد از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند، هوشنگ رضایی، پس از یک محاکمه چند دقیقه‌ای از سوی قاضی "مقیسه" در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم به مرگ محکوم شده است. غلامرضا خسروی سواد جانی از سوی دیوان عالی کشور و سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور از سوی دادگاه انقلاب مهاباد سه تن از زندانیان سیاسی هستند که اخیرا به اعدام محکوم شدند. 
رژیم جمهوری اسلامی با صدور حکم های تازه اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی کرد و آزار و اذیت خانواده های آنها، سرکوب را تجدید نموده است 
بنا به آخرین خبر موثقی که به ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی رسیده ، چهار زندانی سیاسی کرد بنامهای شیرکو معارفی ، حبیب الله گلپری پور و زانیار و لقمان مرادی در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند. با وضعیتی که هست، احتمال همه چیز وجود دارد ، این چهار زندانی سیاسی کرد بارها از سوی مقامات امنیتی استان کردستان تهدید به اجرای حکم اعدام شده است.
از سوی دیگر 25 نفر از زندانیان سیاسی کرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم شده اند.

که اسامی این تعداد از زندانیان محکوم به اعدام قرار زیر میباشد.

1- رشید آخکندی 2 - بهروز آلخانی 3 - رضا اسماعیلی فرزند توفیق 4- حبیب افشاری 5 - علی افشاری 6- سید سامی حسینی 7- یاور رحیمی 8 - اصغر رحیمی9- بهنام رحیمی 10-مختار رحیمی 11- بهمن رحیمی 12- مردان ملكی 13- انور رستمی 14- مصطفی سلیمی(ایلویی) 15- حسن طالعی 16- محمد عبدالهی 17 - حسین فروهیده(خطیبی) 18- حبیب الله گلپری پور 19- حبیب الله لطیفی 20- سید جمال محمدی 21- لقمان مرادی 22- زانیار مردای 23- شیرکو معارفی 24- سعید ملک پور 25- وحید اصغری
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی همواره تلاش خود را برای رساندن اخبار موثق و افشای دروغ پراکنی در مورد اخبار نادرست از زندانیان و لغو حکم اعدام آنها و به بدور از منفعت رسانه ی و تنها خدمت به زندانیان سیاسی و مدنی کار و فعالیت انجام داده است. 
لذا ما به عنوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستیم زیرا جان ، مال و امنیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد در خطر جدی میباشد. و همان گونه که روز به روز بر آمار فعالین کرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس كنوني از زندانيان سياسي ومدني كرد ،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدي دیگری میباشد.
 
ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
بخش: 
انتشار از: