بازی عربستان قرون وسطائی با مهره های ایران فروشان علیه جنایتکاران حاکم بر کشورمان

العربیه با تیتر بزرگ از «مشاركت مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت'' سازمان ملل» خبر داد و ظاهرن دو تن به نام های کریم عبدیان بنى سعيد مدير مرکز حقوق بشر اهواز و بابان الیاسی نماينده مرکز حقوق بشر زاگرس، «مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت''» را نمایندگی کرده اند (خبر العربیه: 15 سپتامبر 2016).
10 روز قبل با مشاهده چراغ سبز یک جمع قومپرستان برای عربستان سعودی نوشتم:

 

العربیه با تیتر بزرگ از «مشاركت مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت'' سازمان ملل» خبر داد و ظاهرن دو تن به نام های کریم عبدیان بنى سعيد مدير مرکز حقوق بشر اهواز و بابان الیاسی نماينده مرکز حقوق بشر زاگرس، «مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت''» را نمایندگی کرده اند (خبر العربیه: 15 سپتامبر 2016).

10 روز قبل با مشاهده چراغ سبز یک جمع قومپرستان برای عربستان سعودی نوشتم:
«این "اپوزیسیون" ناتوان از بمیدان آوردن شهروندان جامعه ایران، قصد دارد در ائتلاف با اسلامگرایان سنی، از اسلامگرایان شیعه  حاکم بر ایران عبور کند. در جهان امروز نمی توان آزادیخواه، تبعیض ستیز و سکولار دمکرات بود و علیه موانع آزادی و سکولار دمکراسی (آخوندهای ایران، دولت ترکیه، شیوخ حاکم برعربستان)  موضعگیری سیاسی نکرد. چگونه میتوان خطاب به مردمان منطقه شعار دفاع از آزادی داد، اما در خفا به پابوسی اردوغان، شیوخ عربستان و یا آخوندهای ایران رفت؟»

دیری نگذشت که در مراسم حج، شاهد حضور سیاسی پر رنگ حجاج سنی سکولار دمکرات بودیم. اکنون هم محافل خارج نشین و بی ربط با مردمان ایران، بر شیپور شعار جنگ افروزانه "حق تعیین سرنوشت" می دمند.

برای افشای ادعاهای دروغین این عناصر در دفاع از آزادی ایران و ایرانیان از سلطه حکومت جنایت پیشه اسلامگرایان حاکم بر کشور، باید به چند موضوع صراحت داد.

1-در شرایطی که ایرانیان در آستانه گذر از اسلام، اسلامگرایان و حکومت اسلامی هستند و حاکمان ایران برای بانحراف  کشاندن رویاروئی مردم با کلیت نظام، زمینه های جنگ مذهبی شیعه و سنی را تدارک می بینند، استفاده از تریبون سنی علیه شیعه و پناه بردن زیر پرچم جنایتکارانی مشابه جنایتکاران حاکم بر میهن مان، نشانگر سقوط سیاسی و بردگی فرقه ای بوده و ربطی به پیکار سرفرازانه و آزادیخواهانه متکی بر مردم و برای مردم ندارد.

2-ما بخوبی آگاه هستیم که در منطقه دو جبهه ائتلاف سنی ترکیه – عربستان و آخوندهای شیعه در برابر هم صف ارائی کرده اند و هر دو از پایگاههای خود در داخل کشور دیگر به تخریب و تضعیف حکومت می پردازند (البته حاکمان ترکیه پس از "کودتا" تعادل سیاسی خود را از دست داده و در سردرگمی بسر میبرند). در چند دهه قبل اسلامگرایان ایران به ایجاد پایگاه و تحریک شیعه ها علیه سنی ها مشغول بودند و اکنون نوبت عربستان است که با مهره های خود در ایران بازی کند.

اکنون سرو کله اپوزیسیون نماهائی پیدا شده که آماده اند تا بعنوان سواره نظام عربستان سعودی، ظاهرن با حکومت شیعه حاکم بر ایران بجنگند، اما در اصل تیشه به ریشه ایران بزنند و وظایف معوقه حکومت اسلامی در راستای نابودی ایران را برهبری عربستان بانجام رسانند.

3-مضحک ترین نمود ادعای آزادی و دمکراسی اینست که از خاستگاه نفی موجودیت ساکنان تاریخی بخش هایی از ایران، طلب حق تعیین سرنوشت شود.

کیست که نداند خوزستان سرزمین اجدادی لر بختیاری است و حتی سخن از تصاحب این سرزمین می تواند به اغاز جنگ و برادرکشی میان مردمانی منجر گردد که در طول تاریخ در کنار هم بطور مسالمت آمیز زیستند، خوبی و بدی، زیبائی و زشتی روزگاران را در یک خانواده (خوزستان) با هم تجربه کرده اند.

اگر قرار باشد با شعار جنگ افروزانه "حق تعیین سرنوشت خلق ها" تقسیم اراضی کشور در دستور کار قرار گیرد، من از اکنون اطمینان می دهم که سر پان عرب ها، پان ترکها و موتلفین عربستان بی کلاه خواهد ماند. مردمان ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و .. بخوبی می توانند اراده خود را بر زیستگاه تاریخی شان اعمال کنند.

از اینرو توصیه میشود که دست از بلندپروازی های کودکانه  برداشته شود و آنها که تجربه مزدوری صدام حسین را پشت سر دارند، می توانند تجاربشان به نومزدوران منتقل کنند. واقعیت اینست که ایرانیان گرفتار یک حکومت انسان ستیز و ضدبشر هستند. برای رهائی مردمان کشور، از هر تبار، دین، ایدئولوژی باید بر مدار دوستی مردمان و براندازی حکومت اسلامی همپیمان شد.

4-ما همانقدر که دخالت عربستان در سرنوشت ایران را مردود دانسته و محکوم می کنیم، دخالت ها و تجاوزات حکومت اسلامی در کشورهای دیگر را خلاف خواست، منافع و مصالح مردم ایران دانسته و مشخصن مغایر با اصل حق شهروندان عربستان سعودی در تعیین سرنوشت کشورشان می دانیم. حکومت اسلامی ایران در هیچ زمینه ای ایران و ایرانیان را نمایندگی نکرده و نمی کند.

5-آلترناتیو شعار ارتجاعی، جنگ افروزانه و فزون طلبانه "حق تعیین سرنوشت خلق ها تا حد جدائی"، خود مدیریتی سکولار دمکراتیک مردمان کشور است. خود مدیریتی سکولار دمکراتیک مطالبه ای است که بر بنیاد سازندگی، همبستگی ملی ایرانیان و پاسخگوئی به مطالبات آزادیخواهانه و سکولار دمکراتیک استوار میشود. اپوزیسیون مستقل، آزادیخواه، دمکرات و سکولار ایرانی با ایجاد سقفی سکولار دمکراتیک می توانند از خاستگاه مدرن، دمکراتیک، تبعض زدایانه و ایراندوستانه در جامعه اعتمادآفرینی کند و ایرانیان را برای پائین کشیدن حکومت اسلامی بمیدان آورند. مزدوران برای دیکتاتورها تاریخ مصرف معینی دارند و مانند لنگ حمام از انها استفاده می شود. حکامی که مردمان کشور را قربانی اهداف خود می کنند، چگونه ممکن است "حرمت" مزدوران را پاس بدارند؟

6-اپوزیسیونی که بر دوش عربستان سعودی ویا هر کشور ایران ستیز دیگر می خواهد بقدرت برسد، آب در هاون می کوبد. حکومت اسلامی دیر یا زود به زباله دان تاریخ فرستاده میشود، بهتر است که شما هم پل های پشت سرتان را برای یک زندگی آزاد، شرافتمندانه و برابرحقوق با هموطنان تان، ویران نکنید! 

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يك كنفرانس كه به همكاري خانم شيرين عبادي برگزار شده ببينيد كه چگونه لرزه بر تن اقايون انداخته و بصورت لفافه مردم عرب اقليم عربستان را به جنوسايد و قتل عام تهديد ميكنند. اقايون همه چيز بسرعت در حال تغيير است كورد و عرب و تورك و بلوچ و تركمن با اتحاد و برنامه مدون در قبال يكه تازي شماها خواهند ايستاد و نظام مستبد مركزگراي ايران را ساقط و يك نظام دمكرات و فدرال در اينده تأسيس خواهند كرد حال شما در توهمات خويش بمانيد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علی، جناب تورک اوغلو، با سلام و تشکراز روشنگریتان درخصوص رفتار....که با نام من، وبا نام جناب تورک اوغلو، و سایرین مطلب مینویسد، اکنون با توجه به روشنگرهای دوستانه تان، و تلفنهای متعدد دوستان که درآن مورد نکات جالبی را خاطر نشان کردند، که گویا این عنصرسوپرفاشیست را میشناسند، همچنین با مقایسه دستخط و طرز نگرش و انشای ایشان، و استفده ازجملات تورکو، بر من و سایردوستان، وهمچنین برای خوانندگان روشن شد که رفتارهای فالانژیستی ....این دست پروده رجوی قادربه همه چیزاست. این عنصرفالانژ از اکانتی که از جناب آقای توکلی گرفته میتواند بطورمستقیم کامنت بگذارد، و دیگری نیازی ندارد کسی نوشته های فاشیستی اش را حذف کند. او نیز درست از این فرصت سو استفاده میکند. البته مسئولیت چنین رفتارناشایست متوجه جناب توکلی میباشد. لازم است از چنین عمل غیراخلاقی جلو گیری کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تورک اوغلی، شما از آقای کیانوش توکلی پرسیده اید که چه کسی با اسم شما کامنت مینویسد؟ کمی فکر کنید مشخص هست که آن شخص بهمن موحدی بامدادان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای توکلی تورابه دینت واگرنداری به لنین این جاعل رامعرفی کن.این کسی که بنام من متن مینویسدبخدا.به لنین وموسی وعیسی جاعل است.هرچندکه موضع نزدیک فکرمن رامینویسد.ولی من نیستم .شماچرااورامعرفی نمی کنی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش خان ؛ منصور حکمت راست می گوید برو ایران تا وی به برادران دستور بازدداشت تو را بدهد. منصور حکمت یک نام مستعار است و اطلاعاتی ها برای بهم زدن صفحه شما ایرانگوبال نقشه کشیده اند وگرنه منصور حکمت هیچ مطلبی برای ارائه ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورکیه امروز اعلام کرد که نیروهای ارتش آزادیبخش سوریه بعد آزادی جرابلس از داعش دیروز نیز منطقه الرای توسط نیروهای ارتش آزادیبخش سوریه آزاد شد و ارتش آزادیبخش سوریه دیروز ١١ کشته و ٢٣ نفر زخمی داشته که زخمی ها به تورکیه منتقل شدند و تاکنون حدود ١٠ هزار نفر از اهالی جرابلس و اطراف به منازل خود باز گشته اند و تورکیه مسئله تامین درمان و آب و برق را به عهده گرفته و مواد خوراکی و دیگر مایحتاج اهالی توسط حلال احمر تورکیه تامین میشود . و از صبح امروز پیش روی ارتش آزادیبخش سوریه برای آزاد سازی الباب که گفته میشود مرکز مهمات و تهیه سلاح داعش است آغاز شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش توکلی در یک کشورآزاد اروپایی لم زده ای و مطلب مینویسی و عکس خودت را هم نشان میدهی، چون داخل ایران نیستی. اگر راست میگویی و جرات داری یک سفر بیا ایران تا مستقیما از فرودگاه به اوین بروی! آیا اگر خود تو در ایران میبودی، جرات داشتی عکست را نشان بدهی؟!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب منصور حکمت مگر شما عکس خود را مثل من و دیگران درج کرده اید که از بقیه عکس طلب می کنید. شما هم مدرکی ندارید که از ایران چت می کنید (ای دی شما گردان است) تازه گیرم از داخل ایران چت می کنید،چه مزیتی نسبت به بقیه دارید . داخل و یا خارج ایران بودن تفاوتی برای ارائه نظرات ندارد ؛ همه در اظهار نظر مساوی اند . اینجا کامنت می گذاری و دیگری را نقد می کند و یا برعکس ....لطفا «بازی» داخل ؛ خارج را... تمام کنید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه میدانند که بهمن موحدی بامدادان وجود خارجی ندارد. تو اگر شهامت داشتی چهره ات را نشان میدادی. من در ایران هستم و نمیتوانم عکس خود را نشان دهم. من جواب اتهامات تو را نمیدهم و قضاوت در این مورد را به خوانندگان واگذار میکنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب "وفا"
درود بر شما .تنها میخواهم از شما بابت کامنتی که نوشتید سپاسگذاری کنم . شما نشان دادید که اهل "واقعیت" و دیدن "حقیقت " هستید و فریب ظاهرسازی را نمیخورید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شیعه به سمت اتحاد میره نه تجزیه هیچ شهر شیعه از ایران جدا نمیشه نه اهواز نه تبریز شیعه چون صرفا یک هدف در سر داره حکومت بر کل دنیا فارغ از قوم و زبان وملیت هزار سال طول کشید تا اتحادی اینچنین از شیعیان از ایران تا لبنان ایجاد شد اما تو این مدت حرکت کند اما منسجم صورت گرفت مراجع شیعه میدونند چه جوری قدم به قدم به هدف نزدیک بشند هیچ شهر عراق به ایران متصل نمی شه هیچکدوم از شهرهای فعلی ایران هم جدا نمی شوند در منابع شیعه هزاران سال اشکارا از ایران به عنوان یکی از پایگاه های اصلی قیام شیعیان نام برده شده ال صعود تازه یادش افتاده؟ شباهت اونا با سکولارها اینه که هیچکدوم برنامه و نفوذ مراجع شیعه رو در بین شیعیان جدی نگرفتند پهلوی هم
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ع . ب. تورک اوغلی جعلی
تو دست پیش را می گیری که پس نیفتی. توهمانی هستی که با نام منصور حکمت و کامی و قوچعلی و تورک سرافراز و ریز بین و ایرانی کامنت می نوشتی و می نویسی. تو مدتی با نام بنده کامنت می نوشتی و پس از اینکه من اکانت مستقیم گرفتم ودیگر نتوانستی با نام بنده کامنت بنویسی با نام یکی از کامنت نویسان به نام علی کامنت نوشتی و پس از آن با نامهای دیگر کاربران سایت مانند نسیم و آتازنگانلی و هم اکنون نیز نامهای تهرانلی و ع . ب. تورک اوغلی را جعل کرده ای و با نام آنها کامنت می نویسی. تو یک بسیجی ساندیس خور طرفدار جمهوری اسلامی هستی که آب ساندیس از کامنتهایت بیرون می زند. تو به دروغ گاهی اوقات ادعای سلطنت طلبی می کنی و گاهی اوقات ادعای پان ترک بودن. تو از طرف سپاه پاسداران ضدخلقی ماموریت داری در این سایت اپوزیسیون ایجاد هرج ومرج و دوبهم زنی کنی. خشم وقهر خلق شریف وقهرمان ایران نزدیک است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام. جناب تهرانلی، این شخصی که به نام شما کامنت مینویسد همان بهمن موحدی بامدادان است. او قبلا هم با این صحنه سازی ها توانست مسئولان ایران گلوبال را فریب دهد و اکانت کامنتگذاری مستقیم بگیرد تا بتواند بدون نظارت و سانسور، لجن پراکنی به تورک ها را ادامه دهد. دست بهمن موحدی بامدادان برای همه رو شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای تهرانلی منهم با شما موافق هستم انهایی که با نام دیگران کامنت می گذارند مسئولیتش با اقایان توکلی و کاوه جویا است.
اگر اینها بخواهند کسی نمی تواند با اسم دیگران کامنت بگذارد. حد اقل اقای توکلی در این باره به این اشخاص یک تذکر ناقابل هم نداده است که اینکار را نکنید. من فکر می کنم بیشتر از خود سایت این کار را بکنند. در هیچ سایت دیگری چنین اتفاقی نمی افتد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی! یک .... پانفارس است. این شخص معلوم الحال را بچه های تبریز میشناسند. آقای اقبالی عنصری ضد تورک و ضد آزربایجانی است. من بعنوان کسی که با اسم " تهرانلی" کامنت میگذارم هرگز به افکارعناصری راسیستی مثل اقبال اقبالی، پرویز، استخانلو، جمال، ایستا،... و امثالهم که همه شان احتمالا خود آقای اقبالی باشد، از نظر سیاسی ارزشی قائل نیستم! چه برسد که از وی تشکر کنم!؟ اگر شخص بزدل و ترسوئی که با چنین متدی میخواهد از نام " تهرانلی" سو استفاده کند، سخت در اشتباه است، خوانندگان با مضمون نوشته های من آشنا هستند، و میدانند که من هرگز از .... پانفارسی مثل اقبال اقبالی تشکر نمی کنم. ایشان باید دنبال فریب و حیله های دیگری بگردد. البته نباید فراموش کرد مسئول چنین رفتاری در سایت، در واقع خود آقای کاوه جویا، و آقای توکلی می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه جنابان توکلی و اقبالی,
در کامنت نویسی اگر کسی نتواند عصاره منظور خود را دردو سه پاراگراف کوتاه بیان کند باید مقاله نویس شود وگرنه مقاله در مقاله در مقاله نقض غرض است و و خارج از حوصله خواننده است. محدودیت فضا باید بدون استثنا اجرا شود.

حق تعیین سرنوشت غلط مصطلحی است که توسط اقتدار گرایان جهت تحمیق ابلهان اختراع شده است و نتیجه نهایی و قطعی و واقعی آن چیزی جز اتمیزه شدن نیست.

سکولاریسم و دمکراسی ترکیبی متناقض و مانعه الجمع است. مثال عددی: مصری ها پس از ۷ هزار سال دیکتاتوری در انتخاباتی آزاد مرسی را انتخاب کردند و سکولارها یکی دو ماه بعد از راه غیر دمکراتیک او را زندانی نمودند. کجای این دموکراسی است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در گیری بین گروههای کورد در سوریه بعد از دستگیری یکی از رهبران کورد تشکیلات کنگره ملی کوردهای سوریه « ENKS » توسط PYD. و نوری بیریمو سخنگوی PDK_S میگوید که PYD همکار بشار اسد و رژیم ایران است و صالح مسلم فرامین اینها را بجا میآورد و ما اجازه نخواهیم داد PYD آنطور که میخواهد با ما کوردها رفتار کند .لازم بیاد آوری است که این درگیری در جریان مراسم یکی پیشمرگه در منطقه قمشلی سوریه رخ داده و شیما خیرالدین به خبر نگار آشوستدپرس AA میگوید PYD همان کاری را با ما میکند که رژیم دیکتاتور سوریه میکرد و ما هیچگونه حق اعتراض به زور گوئی های PYD نداریم حتی اجازه مراسم دفن به پیشمرگه های غیر وابسته به PYD را نمیدهند
http://www.gazetevatan.com/pyd-baskilarina-kamisli-da-kurt-isyani-986977-gundem/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی متاسفانه تحت تاثیر .... موحدی بامدادان قرار گرفته اید و دم از خودمدیریتی می زنید ! اینکه تهش همان فدارلیسم است.
این آدم با این خودمختاری من درآوردی و طرح همه پرسی برای جدایی کردستان دارد با پنبه سر می برد. ....
جناب کرمی هم نسخه دیگر همین موحدی است حتی بدتر. موحدی فقط می خواهد کردستان را جدا کند ایشان به جدایی آذربایجان غربی و اردبیل هم راضی است! جالب اینکهخ موحدی این کرمی را پان ایرانیست می نامد و زبان به توهین و فحاشی به پان ایرانیستها باز می کند در حالیکه هیچ پان ایرانیسیتی دنبل تجزیه ایران نیست.
جناب کرمی دایره ایرانی و پارسی بودن را به چند وجب پس و پیش شیراز و تخت و جمشید محدود کرده و بقیه مردمی که خود را ایرانی می دانند و چند برابر زاگرس نشینان برای ایران هزینه داده اند را به بهانه های مختلف می راند و با همان ادبیات پانترکها آنها را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از آقای اقبال اقبالی
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

نیروی ازادی، دمکراسی و دادگری اجتماعی نمی تواند جاده صاف کن ارتجاع فاشیستی گردد. از اینرو باید از پوپولیسم فاصله گرفت و در مقابل شعار پوپولیستی "حق تعیین سرنوشت خلقها"، به تبلیغ، ترویج، روشنگری و دفاع بی قید و شرط از خودمدیریتی سکولاردمکراتیک پرداخت.
هنگامی اسلامگرایان در آستانه کسب قدرت سیاسی بودند، ما به حکومت اسلامی نه گفتیم و با مردمان متوهم همسو و همگام نشدیم. اکنون نیز "بازگشت به خویش" در مناطقی از کشور بار قومی یافته است، ما تنها از جنبش هائی دفاع می کنیم که همانند روژوا (کردستان) همگرایانه و نوعدوستانه بوده و مرزهای روشن با فاشیسم مذهبی، قومی و نژادی داشته باشند.
اگر دیروز فاشیسم مذهبی زیر شعار اسلام و حکومت اسلامی برای نابودی جامعه ایرانی خیز برداشت و 38 سال ایران را به ویرانه تبدیل کرد، امروز گندم نمایان جوفروش، باشعارهای پوپولیستی جاده فاشیسم قومی – نژادی را فرش می کنند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جمال گرامی
از شما تمنا می کنم نام مرا در کنار نژاد پرست پان ایرانیستی به نام ناصر کرمی قرار ندهید. این فرد مغرور و از خود راضی و در عین حال بیهوده گو، خواهان نسل کشی هموطنان شریف ترک آذری و عرب خوزستانی می باشد و حتی به هموطنان گیلک و مازنی ما حمله می کند و بر علیه آنها سخنان بیهوده به زبان می آورد. نژاد پرستان پان ایرانیست، "خاله خرسهای" وطنی هستند و خطر آنها کمتر از فاشیستهای پان ترک و پان عرب نیست.فاشیستهای پان ایرانیست در اوایل دهه بیست شمسی با همراهی یک مشت لات ولمپن و چاقوکش فعالیتهای خود را گسترش دادند و در برهۀ کودتای ننگین 28 مرداد 1332 از شاه خائن حمایت نمودند و به پبشوای فقید نهضت ملی ایران "مصدق کبیر" خیانت کردند. فاشیستهای پان ایرانیست در دوران رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی، همواره درکنار آخوندها بوده اند. محسن پزشکپور اولین کسی بود که به جنگ ضدملی و امپریالیستی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قای کرمی مگر کوردها به انترنت و تلفن دسترسی ندارند که نوشته اید آنها در جستجو شما هستند عین نوشته ات « نگرانی شما از اقبالی ها و کرمی ها از آنجا سرچشمه میگیرد که در کوبانی و در ترکیه و سوریه، و عراق مردمان کُرد خود را ایرانی میدانند و ما را جستجو میکنند ». و در ضمن این کوردهای ایران دنبال چه کسی هستند و این ظلم و ستم ٩٠ سال اخیر توسط کدام سیستم و دولت بر کوردهای ایران روا میشود ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی نوشته است: «در پایان از شما تمنی میکنم نام مرا در کنار فردی بنام بهمن موحدی(بامدادان) قرار ندهید، زیرا هویّت این فرد حتّی در فضای مجازی برای من روشن نیست و از هر سو سخن پراکنی های بیهوده میکند.»
اگرچه با خیلی از نظرات ایشان موافق نیستم این درخواست ایشان را کاملا منطقی می دانم.
حرمت نویسندگان را نگاه دارید و همه را با هم قاطی نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما طرح خاورمیانه جدید غرب را باید جدی تر بگیرد. با تشکیل کردستان بزرگ ( که متاسفانه تشکیل آن قطعی بنظر می رسد) شیعیان عراق برای جبران سرزمینهای از دست رفته با شیعیان عرب خوزستان ( که حضور قدیمی ترینشان به 150 سال نمی رسد و خیلی هایشان مهاجران فراری از عراق در دو سه دهه اخیر هستند) متحد خواهند شد و منابع نفتی را از چنگ ایران خارج خواهند کرد. مناطقی مثل شیرازِ جناب کرمی با اصفهان و همدان و قم و تهران و مشهد و کلا 14 استانی که افاغنه هم اکنون اجازه اقامت دارند به هرات افانستان وصل شده و ایران جدید اینگونه شکل می گیرد. شما خوشتان بیاید یا نه این ازدواج و طلاق اجباری را همین الان در ایران کلیدش را زده اند و به احتمال زیاد یکی از شروط پنهان برجام همین بوده است. اگر دقت کرده باشید رویکرد حکومت به مهاجران افغان درست ازبعد برجام تغییر کرده است که نشان از داد و ستد پشت پرده دارد. کردستان بزرگ هم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاى اقبالى درود بر شما که شعار "حق تعيين سرنوشت" را شعار ارتجاعی، جنگ افروزانه خوانديد؛ اما حق طلبى به نظر شما يک عمل ارتجاعى هست؟ پس چرا خود شما حق طلبى ميکنيد؟ پس شما هم مرتجع تشريف داريد؟ خوب شد که اعتراف کرديد؛ حالا شما با ارتجاعى بودنتان، چرا ادعاى سکولار دموکراتى ميکنيد و ميخواهيد ايران را از چنگ ملايان نجات دهيد؟ چکه کسى رهبرى و مبارزه يک مرتجع را مى پذيرد به جز کسانى که خود مرتجع باشند؛ سکولار دموکراسى به معانى بى دينى و ضد دين بودن نيست برادر؛ سکولار بودن مه معنى دخالت ندادن دين در سياست هست و ضد دين بودن، درتعريف سکولار وظيفه دين مشخص شده است و آن ماندن در کليسا و مسجد و کنيسه هست و کار عبادى انجام دادن؛ سکولار ها بى دين و ضد دين نيستند اگر فکر ميکنيد که سکولار ها بى دين و ضد مدهب هستند، سخت در اشتباه تشريف داريد؛
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درودهای صمیمانه خدمت بزرگواران جناب موحدی و جناب کرمی؛
با پوزش از تاخیر در پاسخ به نظر آقای موحدی عزیز که تنها به دلیل فقدان امکانات ارتباطی و نوشتاری بوده است. من با بسیاری از نقطه نظرات شما موافقت دارم و با منطق، تاریخ و شرایط اتحادهای موقت هم آشنا هستم. خاستگاه من "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" رژیم عربستان، سازمان مجاهدین و .. است. اجازه دهید در مورد «رابطۀ اپوزیسیون ایرانی با دولت عربستان سعودی» اختلاف نظرم را با شما حفظ کنم تا اینکه در فضائی دیگر به گفتگوی رفیقانه در این مورد بپردازیم.
دستتان را بگرمی میفشارم.
آقای کرمی عزیز؛
ممنون از برخوردهای مسئولانه شما. نظرات شما دقیق، دیالکتیکی - تاریخی و منطقی هستند. واقعیت اینست که اگر قرار باشد سیاست نابودی ایران تاریخی در دستور قرار گیرد و موجودیت سیاسی، فرهنگی و تاریخی زاگرس نشینان و ... نفی گردد، باید جبهه ای به همت زاگرس نشینان

تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 


به جمال گرامی....
1- تلاشهای مشکول شما و امثال شما که در خدمت به پان ترکیسم و پان عربیسم و به نظام جمهوری اسلامی است، ما را از همفکری و همسویی با مردمان کُرد این هم تباران ایرانی ما در هر جغرافیا باز نخواهد داشت،چه بهتر و برای شما سنگین تر است که از این تفرقه افکنی و گل آلود کردن شرایط بسیو مردمان ضد کُر و ضد ایرانی دست بردارید و بیش از این خود را رسواتر نکنید
2- اگر مردمان کُرد از ریشهء ایرانی خود ببرند و پشت کنند، در خاورمیانه و در جهان از بی هویت ترین مردمان میباشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالب است که برخی از پان فارسها معنی ومفهوم " حقوق بشر " را در قرن حاضر درک نمی کنند، آنوقت ادعا میکنند که اجداد آنان ( کوروش) بنیاد گزار حقوق بشر است!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چشممان روشن
تشکیل فراکسیون ایل بختیاری را در سایت ایران گلوبال تبریک می گوییم،
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای اقبالی گرامی،...اگر به جغرافیای زیستی مردمان ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان که در مقالهء خودتان به آنها اشاره کرده اید، جغرافیای کرمانشاه، استان فارس، استان بوشهر، و استان هرمزگان با خلیج فارس را به آن اضافه کنید مجموعهء جغرافیای ساتراپ پارسه و یا پارس دوره هخامنشیان را در بر میگیرد. جغرافیای پارسه و یا پارس زادگاه اصلی و ابدی هخامنشیان (پارسیان) بوده و امروز هم میباشد.
پایتخت اداری امپراطوری هخامنشیان که در تاریخ بنام جغرافیای زیستی آنها یعنی ساتراپ پارسه، پارس، امپراطوری "پرشیا " نامیده میشود شهر شوش در خوزستان امروز بود و تخت جمشید پایتخت تشریفاتی این امپراطوری و همدان مکان تابستانی شاهان هخامنشی است....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طوایف عرب خوزستان از دسته عشایر چادر نشینی که در دوران صفویه و نزدیک به چهارصدسال پیش از عراق و عربستان به خوزستان مهاجرت کردند.
لرهای بختیاری از هزاره های دور در خوزستان حضور داشته اند.بومیان حقیقی استان خوزستان نیز فارسها می باشند که از بازماندگان مردم شهرنشین باستان خوزستان هستند. هم اکنون فارسهای بومی خوزستان در شهرهای شوشتر، دزفول، بهبهان، ماهشهر، رامهرمز، هندیجان، رامشیر(رام اردشیر) سربندر و شادگان زندگی می کنند. منابع عمده نفتی خوزستان نیز در مناطق لرنشین و فارس نشین خوزستان است.
"حق تعیین سرنوشت ملل" نیز هیچ تناسبی با موقعیت ساکنین ایران ندارد نه از دیدگاه حقوقی و سازمان مللی و نه از دیدگاه رهایی بخش و مارکسیستی. ایران دارای مرزهای طبیعی و دمکراتیک است. حق تعیین سرنوشت ملل مربوط به ملت ها و کشورهای الحاق شده است که به زور توسط قدرتهای استعمارگر و امپریالیستی اشغال شده شده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا اقبال خوب شد نوشتید که عین جمله ات « کیست که نداند خوزستان سرزمین اجدادی لر بختیاری است » خوب شد که نوشتن کردن مرمودید تا ما بی خبران نیز با خبر شدیم که اسم اصلی الهواز ، خوزستان است و این خوزستان سر زمین اجدادی بختیاری هاست نه عربها .و در ضمن این خرید و فروش سیاسی در بین تشکیلاتها و شخصیتهای ایرانی تازه گی ندارد منتها این بار در شکل حجاج به نمایش گذاشته شدنش بد است و الا ما به این طور مسائل عادت کرده ایم
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"حق تعیین سرنوشت" یکی از اساسی ترین حقوق مصوبه سازمان ملل است و تقبیح عمل مبارزان حقوق بشری که در کنفرانس قانونی سازمان ملل شرکت کرده اند قرار گرفتن در خط سیاستهای جمهوری اسلامیست. ایران و کشوری که آقای اقبالی تبعه آن می باشند از امضا کنندگان قطعنامه " حق تعیین سرنوشت" که بخشی از حقوق جهانشمول بشر است هستند. بر خلاف نظر بسیار عجیب آقای اقبالی " حق تعیین سرنوشت" قانونی ارتجاعی نیست و از خیرسر همین قانون بین المللی تقریبا تمامی کشورهای آفریقائی و بسیاری از کشورهای دنیا استقلال خود را از امپراطوریهائی همانند ایران کسب کرده اند. براستی چرا آقای اقبالی قوانین حقوق بشری سازمان ملل را زیر سوال می برند؟ آیا سکوت ایشان در قبال جنایات و پاکسازی قومی اعراب و ترکمنها توسط کردهای سوریه بدلیل عدم قبول قطعنامه های حقوق بشر سازمان ملل است؟ اگر حق تعیین سرنوشت مذموم است, کرد شمال عراق, شمال سوریه, جنوب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باعث تعجب است که در حالیکه کسی از ترکهای ایران در این کنفرانس حضور نداشته است، نوک پیکان حمله این آقا متوجه آنان است. ایشان حتی به کردهایی که در این کنفرانس شرکت داشته اند و صحبت از ظلم رفته بر کردها از جمله ترکیه کرده و خبر از شروع مجدد عملیات مسلحانه در ایران می دهد، از گل نازکتر نگفته و به جای آن اردوغان که خود متضرر این کنفرانس است و ترکها که همواره زخم خورده تروریسم کردی بوده اند را به باد فحاشی می گیرد.
از ایشان که تعصب قومی چشمانشان را نابینا ساخته است انتظار انصاف نیست، لااقل کمی به شعور مخاطب احترام بگذارند.
در ادامه خلاصه خبر العربیه را بخوانید:
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درست می فرمایید جناب اقبالی گرامی؛ همه می دانند که خوزستان سرزمین اجدادی لرهای بختیاری و فارس های بومی می باشد که صدها سال نیز با هموطنان شریف عرب ما به طور مسالمت آمیز زندگی کرده اند. هموطنان عرب خوزستانی حدود چهارصد سال پیش از جنوب عراق به خوزستان مهاجرت کردند.
بنده نیز مانند شما اعتقاد دارم هدف این قوم گرایان و عشیره پرستانی مانند کریم عبدیان بنی سعید و بابان الیاسی وگروهی موسوم به ملیت های ایران که به دولت سعودی نزدیک شده اند به هیچ وجه آزادی ایران از چنگال آخوندها نیست، این افراد و گروهها تفکرات ارتجاعی قوم پرستانه دارند و به خیال خام خود فکر می کنند می توانند میهن ما ایران را تکه و پاره کنند. اینها نیز مانند پانترکها (حرکت ملی آذربایجان جنوبی) تفکراتی به غایت ارتجاعی دارند و فعالیتهای آنها به هیچ وجه سمت وسوی مبارزاتی ندارد و آخوندها را هدف قرار نمی دهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خشت اول چون نهد معما رکج. تا ثریا میرود دیوار کج. این خشت بد خیم را حزب توده در ایران پایه ریزی کرد و دامنه چاکر منشی و نوکر بیگانه شدن این حزب به فدائیان خلق و سازمان رجوی کشیده شد . شعاری که لنین طرح کرد به دست استالین به فاجعه اشغال ازربایجان و تجزیه طلبی دو استان کشیده شد . رفتن رجوی به عراق بدون شک تحت تاثیر اموزهای حزب توده در ایران است . برنامه لنین اکنون حربه ای خطرناک در دست غرب و دولت یهودان است
. افرادی که به عراق و یا عربستان و یا غرب برای اشوب و جنگ افروزی میروند هرگز نماینده انتخابی مردم ایران نیستند و خود سرانه عمل کرده و باید روزی پاسخگو باشند . دو نقل قول زیر یکی حاکی از انقیاد به مسکو و دیگری عشق به ایران است .