پاسخ به " رسانه ی ایران»

"رسانه ی ایران" بهتراست دراندیشه شکاف بین مردم و حکومت باشد
کار کردن به روش فردی یا جمعی حق انتخاب فرد است و محترم.
آنچه قابل نقد و ایراد است « دخالت در علاقه و فکر» دیگری ست. که من شخصاً چنین چیزی از آقای کیانوش توکلی ندیده ام.
اما حکومت اسلامی ایران، عملاً به جز دخالت در « فکر و علاقه ی» شهروندان خود انگار کار دیگری ندارد. نه ببخشید دارد، به قهقرا بردن همه جانبه ی جامعه در تمام زمینه ها.
و ژرف نمودن شکاف بین مردم و حکومت.
خردمندانه است که رسانه ی ایران به جای شکاف خیالی در ایران گلوبال در اندیشه شکاف واقعی و عمیق مردم و حکومت باشد.

در پی انتشار نوشته ی آ.ائلیار با عنوان " پیرامون مدیریت سایت ایران گلوبالhttp://www.iranglobal.info/taxonomy/term/81 »
که برای"  انتخاب درست مخاطب " جهت انتقادات ،  نگارش یافته بود سایت حکومتی" رسانه ی ایران" نوشته «  انتقاد عضوِ شورای مدیریتی سایت ایران گلوبال واکنشی است به دیگر انتقاداتی که برخی نویسندگان این سایت نسبت به مدیریت شخص کیانوش توکلی داشته اند ... 

http://www.rasanehiran.com/vdceof8x.jh8nzi9bbj.html

 

اینجانب آ. ائلیار « انتقادی» مطرح نکرده بودم. بلکه  نوشته ی من تنها برای « اطلاع رسانی» بود، که نقاد طرف سخن خود را درست برگزیند. 

 نام و اصطلاح «شورای مدیریت» را  رسانه ی ایران خود « اختراع» کرده است.  « همکاران» فرق دارد با اصطلاح مذکور. 

رسانه ایران می نویسد: « باید دید شورای مدیریت سایت ایران گلوبال که برخی از دیدگاههای آقای توکلی موجبات بروز چنین شکافهایی در درون آن داشته چه تدبیری برای این گسست به وجود آمده خواهد اندیشید...»
رسانه ی ایران  سخن از « شکاف و گسست» میگوید که «خیال پردازی» ست. مدیر، صاحب سایت است و خودش هم آنرا اداره میکند. « همکاران» با علاقه ی خود و داوطلبانه « مطالب» خودشان را با توجه به ضوابط سایت آزادانه  منتشر میکنند.

آقای کیانوش توکلی هیچ دخالتی در « فکر و علاقه» -ی همکاران یا دیگر نویسندگان و یا کامنت گذاران ندارد. کار ایشان توجه به رعایت ضوابط سایت است، که کار سختی ست و احتمال خطا نیز وجود دارد. 
رسانه ی ایران از «  برخی از دیدگاههای آقای توکلی که موجب شکاف شده» صحبت میکند. آقای توکلی دیدگاههای خود را در نوشته هایش منتشر میکند، و غیر از آنها هم ندیده ام که  دیدگاهی داشته باشد. ایشان نوشته اند که : ایران گلوبال برای مبارزه با سانسور درست شده است. معتقد است « همه میتوانند اندیشه خود را مطرح کنند و نباید هیچ مانعی در مقابل طرح اندیشه ها ایجاد کرد» . به این باور خود نیز عمل میکند. 

کار کردن به روش فردی یا جمعی حق انتخاب فرد است و محترم.
آنچه قابل نقد و ایراد است « دخالت در علاقه و فکر» دیگری ست. که من شخصاً چنین چیزی از ایشان ندیده ام. 
اما حکومت اسلامی ایران، عملاً به جز دخالت در « فکر و علاقه ی» شهروندان خود انگار کار دیگری ندارد. نه ببخشید دارد، به قهقرا بردن همه جانبه ی جامعه در تمام زمینه ها.
و ژرف نمودن شکاف بین مردم و حکومت.
خردمندانه است که رسانه ی ایران به جای شکاف خیالی در ایران گلوبال در اندیشه شکاف واقعی و عمیق مردم و حکومت باشد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مدیریت کم هزینه انرژی های منفی هر جامعه ای بر دوش نهادهای دولتی, اپوزیسیون و سازمانهای مدنیست. اما در جمهوری کهریزکی ایران, دولت بزرگترین تولید کننده انرژی منفی در جامعه است بگونه ای که هر آن احتمال انفجار آن می رود که تر وخشک را باهم نابود خواهد کرد. اپوزیسیون سرتاسری نه تها قادر به تحلیل انرژی های منفی و چاره جوئی نیست, حتی منکر وجود مهلکترین آنها یعنی شکاف ملیست. نهادهای مدنی قادر به رشد ارگانیک و تاثیر گذاری موثر بعلت بسته بودن جامعه و دیکتاتوری نیستند. در جامعه ای که اسم طرح مشکلات توطئه بوده و مذاکره کنندگان راه حل های احتمالی با مشت و تهدید و خشونت کلامی وسرکوب فیزیکی مواجه می شوند, فروپاشی خون آلودش حتمیست. اگر همه همانند ایرانگلوبال عمل کنند بی تردید هزینه های فروپاشی کمتر خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-کل اگرطبیب بودی سرخود دوا میکردی.
سایت ایران گلوبال یک سایت واقعا دموکرات وبادیدتمرین دموکراسی اداره میشود.دراین سایت هرچندکه تعدادی امکان نفوذدارند،وبخواهند،گفتگوهارابه بیراهه کشند،ولی سمت وسوی دموکراسی خواهی وآزاداندیشی داشته ومدیریت سایت تمام سعی خودرا برای جلوگیری ازجوآفرینی غلط میکند.
هرچندکه تعدادی امکان داردبخاطرتنقیدنظرگاه ها مسایلی راپررنگ بنویسند،ولی آنهم برای ما قابل قبول است..
رسانه های ایران هیچ کدام حتی فکری به ذهن ناقص شان چنین مدیریت میتواندرسوخ کند.
پس بجای اینکه آنهابخواهند،دراین سایت تفرقه ایجادکنند،تلاش نمایند،به اندازه ده درصدایران گلوبال به واقعیت های جامعه درایران باصداقت انگشت گذارند.
سایت ایرانگلوبال دراصل به ساختن ساختارهای اساسی جامعه اشاره ودرجهت بازسازی آن ها تلاش دارد.تاکورشودهرآنکه نتوان دید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رسانه ایران ؛ دکانی دو نبش برای سرکار گذاشتن عده ای روزنامه نگار بیکار است وگرنه شکاف مردم _ ولایت فقیه بقدری عمیق است که در صورت ترکیدن خدا می داند که بر سرکشورچه خواهد امد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هیج معلوم نیست که مخاطب <سایت رسانه ایران > کیست؟ هدف اش از نقد <محترمانه >اپوزیسیون چیست؟ قبلا با خطاب کردن این و آن به صهیونیسم ، استتکبار جهانی و جیزخوارفلان دولت خارجی و... به خیال خود،در پی بی اعتبار کردن سایت ها و اشخاص مخالف رزیم بود .... اکنون مشخص نیست که جناب <رسانه ایران > هدفش از گیر دادن به کیانوش توکلی و سایت ایران گلوبال_ که در خط مشی ازادیخواهانه اش بی نظیر است _چیست؟