وام ۷۰۰ میلیاردی به شرکت صوری!

سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور رژیم گفت: فردی با تشکیل شرکت های صوری و کاغذی توانسته وام های سنگینی از بانک ها بگیرد. با علم و آگاهی ۷۰۰ میلیارد تومان به شخصی وام داده اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بررسی کرده ایم فردی با تشکیل شرکت های صوری و کاغذی توانسته وام های سنگینی از بانک ها بگیرد. با علم و آگاهی ۷۰۰ میلیارد تومان به شخصی وام داده اند اما آیا با دستگیری این فرد می توان مشکل را حل کرد.

سراج با اشاره به تلاش برخی برای تطهیر چهره متخلفان اقتصادی گفت: به طور مثال چرا باید یک متهم اقتصادی که با وثیقه آزاد است، اخیرا او را به تلویزیون بیاورند و مهمان برنامه اجتماعی کنند و با این کار قصد تطهیر و متهم شویی داشته باشند، البته قطعا سازمان بازرسی برای کسانی که متخلفین را حمایت و تطهیر می کنند، چه مهمان تلویزیونی که با وثیقه آزاد است یا مدیر متخلف بانکی که دوباره مدیر شده است، سابقه تشکیل داده و در صورت تکرار با جدیت برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات استان کرمانشاه و قاچاق از مرز پرویز خان در استان کرمانشاه و خارج شدن ۹۱ هزار کامیون از این مرز به منظور صادرات خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که چقدر ارزآوری شده است و چرا این قدر ارز کم آمده است. از استاندار کرمانشاه خواهش می کنم فکر چاره ای برای مرز پرویز خان و ساماندهی آن کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید از واردات کالاهای دست چندم خارجی آن هم بدون خدمات پس از فروش به کشور جلوگیری کرد. این قاچاق صنعت و تولید ما را فلج می کند.

وی با اشاره به آمار بیکاری در کشور گفت: امیدواریم دولت پس از توافق هسته ای فکر چاره ای برای بیکاری کند، بیکاری منشا بسیاری از تخلفات از جمله قاچاق و مواد مخدر است و باید به تولید سر و سامان دهیم.

این مسوول تاکید کرد که وقت حرف گذشته است و باید فقط عمل کنیم و مردم نتیجه را بر سر سفره هایشان ببینند، ما ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در ایران داریم؛ اما تولیدی ها از بی پولی می نالند و بانک ها خودشان خارج از وظیفه شان بنگاه داری می کنند و به تولید ضرر می زنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بررسی کرده ایم فردی با تشکیل شرکت های صوری و کاغذی توانسته وام های سنگینی از بانک ها بگیرد. با علم و آگاهی ۷۰۰ میلیارد تومان به شخصی وام داده اند اما آیا با دستگیری این فرد می توان مشکل را حل کرد.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی و اولویت های ما شفافیت است افزود: البته خیلی ها در برابر تلاش سازمان برای شفافیت، مقاومت می کنند. معتقدم تنها با تشکیل دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می شود. الآن کشورهای پیشرفته دنیا با همین دولت الکترونیک شفاف سازی نموده اند، البته نمی خواهیم حیثیت فرد و سازمانی را ببریم؛ اما باید تخلفات رصد و رسیدگی شود تا مدیران اجرایی حواسشان جمع باشد.

وی همچنین گفت: نباید مدیران ارشد استان ها جزیره ای فکر کنند، بلکه باید ملی فکر کنند. هدف ما از تشکیل مناطق آزاد چه بود؟! آیا به اهدافمان رسیده ایم. امیدوارم بتوانیم با هماهنگی دستگاه های مختلف این استان، این استان را در کشور نمونه و الگو قرار دهیم.

 

منبع: 
خبرگزاری مهر
بخش: 
انتشار از: