سفر اردوغان به تهران - گزارشی از ARD

توجه: این یک فایل صوتی است
تعداد مشاهدات: 
1882

انتشار از: