ارتش عراق کنترل کامل تکریت را در اختیار دارد - ARD

تعداد مشاهدات: 
1710

انتشار از: