رفتن به محتوای اصلی

ایران گلوبال پاسخ دهد
بار کج به منزل نمیرسد
12.02.2015 - 17:23

 دو هفته پیش یادداشت مختصری(1) از این جانب در اعتراض به تبدیل سایت ایران گلوبال به صحنه محاکمه فردی که تواب معرفی شده بود منتشر شد. اما، از یکسو ایران گلوبال پیشنهاد حذف مطلب مورد اعتراض را نپذیرفت و از سوی دیگر نویسنده مطلب(2) مورد اعتراض این جانب بر درستی روش خویش اصرار ورزید(3). شایان ذکر است که به جز سایت ایران گلوبال سایتهای مجازی دیگری هم هر چند وقت یکبار، به عرصه یکه تازی غیر قابل کنترل کسانی تبدیل میشوند که دادگاهی خود ساخته را برای بدنام و محکوم ساختن کسانی در انظار عمومی بر پا می دارند و بعد هم پی کار خود میروند بدون اینکه در قید پاسخی به پیامدهای اقدامات خلاف اخلاق و قانون خود باشند.

هنگامی که عده ای مشتاقانه و یا هم به اجبار پیه بی مسئولیتی و لاقیدی را درهمراهی با چنین تمایلاتی در بدنام کردن افرادی که صدایی ندارند بر تن خود مالیده و اجازه انتشار هر غیر مستندی را میدهند، و درحالیکه به دلایل متعدد امکان پاسخگویی متهمین به این قبیل افشاگری ها از آنان سلب است، و مهمتر از آن درغیاب امکاناتی که تامین آنها فقط در شرایطی مبتنی بر حفظ بیطرفی و تساوی حقوق طرفین در دادگاهی صالحه میسر است، مسلمن میدان فراخی هم برای پوشاندن لباس حقیقت بر اندام زشت دروغ  فراهم خواهد بود.

دوست محترم آقای کیانوش توکلی مسئول سایت ایران گلوبال و یا همکارانی از وی که انتشار چنین مطلبی را ممکن  ساخته و یا هم بعد از انتشارش به اشکال مختلف  از نشر و یا مضامین آن دفاع کرده اند، مخاطب اصلی این یاداشت و مسئول پاسخگویی به پرسشهای زیراند.

1- اولین پرسش من مربوط به بعضی از رفرنسهای داده شده در نوشته " نگهبان زندان..." است. آیا هیچ یک از شما، قبل و یا حتی بعد از چاپ چنین مطلبی موجودیت، محتوا و کیفیت آنها را چک کرده بودید؟

نویسنده  مطلب "نگهبان زندان..."، خانمی به نام  مینو همیلی مدعی شده است که شخصی به نام گیتی شیرزاد به "پرونده پناهندگان سیاسی در اداره مهاجرت کانادا دسترسی دارد".

طراح  این ادعا به روشنی به عموم اطلاع و هشدار میدهد که یک جاسوس  احتمالی وابسته به جمهوری اسلامی که قبلن هم نگهبان زندان سنندج بوده، در موقعیتی قرار دارد که به پرونده پناهندگان سیاسی در کانادا دسترسی پیدا کند و امکان اطلاع دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از این پروندها  را مهیا سازد.

خوب سوال این است که مسئول انتشار این خبردر سایت ایران گلوبال چگونه از صحت این خبر اطلاع یافت که انتشار آن را برای هوشیار کردن پناهندگان ایرانی مقیم کانادا، ضروری تشخیص داد؟ اگر چنین ادعایی نادرست بوده باشد، آیا وی خود را شریک و مسئول انتشار دروغ و همراهی و همکاری با مدعی می شناسد یا نه و حاضر است در این مورد از همگان پوزش بخواهد؟ اگر پاسخ به این سوال از سوی ایشان منفی است پس در این صورت باید مسئول سایت ایران گلوبال تکلیف خود و همکارش را دراین رابطه روشن کند و توضیح دهد پشت صحنه این دستگاه جعل و دروغ پردازی چه کسانی قرار دارند؟

خانمی به نام ا. شکرایی از کانادا، طی اعتراضی(4) ادعای فوق را خلاف واقع اعلام کرده و شهادتی مغایر آن داده اند. بر عکس خبر مدعی، اطلاعاتی که خانم شکرایی داده اند در یک چشم حتی نیمه باز، با جزییات مفیدی برای مراجعه و تحقیق و راست آزمایی همراه است. این گواهی بر عکس خبر مدعی در مورد موقعیت شغلی متهم، بیشتر با عقل متعارف منطبق بوده و به نرم های موجود در کشورهای غربی نزدیک تر است. یک  کمی تامل نشان میدهد که حتی بدون شهادت خانم شکرایی هم، چنین اطلاعی بعید بود صحیح باشد. در اغلب کشورهای غربی مهاجرپذیر و از جمله کانادا، کارمندان و مسئولین رسیدگی به امور پناهندگان در اداره مهاجرت به لحاظ ملیت باید متفاوت از پناهندگان گزینش شوند. چنین تدبیری هم برای پیشگیری از پارتی بازی و فساد مسئولین است  و هم برای تامین امنیت اطلاعات شخصی در پرونده خود پناهندگان سیاسی است. من تردیدی ندارم که مدعی قادر نیست ثابت کند که متهم به لحاظ موقعیت شغلی در ردیف مسئولینی قرار دارد که به پرونده های مهاجرین سیاسی ایرانی در اداره مهاجرت کانادا دسترسی دارند، متهم حتی کارمندبخشهای غیر مهم اداره مهاجرت هم نیست که بشود حتی از یک امکان فرضی در این مورد صحبت کرد. وی در واقع یک مدکار اجتماعی است، اما عدم فهم این موضوع بسیار ساده برای کسیکه برچسب سخنگویی یک آپارات ضد جاسوسی را هم به پیشانی خود چسبانده است، خود آن رنگ رخساری است که از سر درون خبر می دهد. کسی چه میداند شاید هم برای کسانی تشخیص تفاوت شغلی ای چون مددکاری اجتماعی، و یا کار مترجمی، از حرفه و مسئولیت رسیدگی به پرونده  پناهندگان در اداره مهاجرت کانادا امری ناممکن باشد؟

مدعی به ما خبر می دهد که وی در مسافرتی به مونترال در حدود چند سال پیش از حضور و کار شخص متهم در اداره مهاجرت آگاهی یافته بود، اما ایشان توضیح نمیدهند که  آیا همان هنگام هویت متهم و خطر احتمالی وی را بر علیه جامعه پناهندگان به پلیس کشور کانادا اطلاع داده اند یا نه، و مضاف بر این بعد از این همه سال، تنها اخیرن تصمیم گرفتند موضع را علنی کنند، و جاسوس احتمالی امکان یافت به مدت چندین سال همچنان به پرونده های ایرانیان پناهنده دسترسی داشته باشد؟

2- مدعی نوشته است که متهم در کنفرانس سالانه در مرکز پژوهشهای زنان در سال 2006 سخنرانی کرده، و برای اثبات آن لینکی را از سایت عصر نو ذکر کرده اند. خوب، حتی اگر متهم در این کنفرانس سخنرانی کرده باشد نشانی از آن را در این لینک نمیتوان یافت.  تنها دو چیز در این لینک قابل دریافت است؛ اولین نکته وجود یک خبر مختصر بدون هیچ حاشیه و توضیحی از معرفی خانمی به اسم بیات برای سخنرانی از سوی متهم است، و سپس یک عکس از متهم در کنار دیگران. هیچ نشانه ای از سخنرانی وی در این لینک و یا توضیحی مختصر از محتوی این سخنرانی نیست تا بتوان القائات مدعی و شاکی را در مورد نقش فعال متهم در محافل سیاسی ایرانی مثل کنفرانس پژوهشهای زنان ایرانی باور کرد.

هم چنین برای اثبات صدق گفتار مدعی، دو فقره شهادت از دیگران هم در پای نوشته وی، و هم در پای یادداشتهای اعتراضی و هم چنین "صفحه شما" در ایران گلوبال به نقل از "فیس بوک"و سایت رادیو زمانه بارها پشت سر هم و بارها تکرار شده است. در یکی از این دو لینک که متعلق به فیس بوک خانمی به نام نسرین سلیمانی است شهادت ذکر شده علی الاصول وجود خارجی ندارد. نگاهی به پستهای این خانم از هنگام عضویت در فیس بوک از سال 2010 تا کنون نشانه ای از چنین شهادتی را آشکار نمیکند؟ معلوم نیست لینک صحیح این شهادت  فیس بوکی اگر وجود خارجی دارد کجا هست؟ در لینک داده شده به رادیو زمانه هم، هیچ نکته ای، اضافه بر آنچه در خود کامنت آمده که تکرار قسمتی از متن شهادت یک زندانی سابق در مورد متهم است، موجود نیست (بر عکس آنچه از سوی مدعی و پشتیباناش القاء شده)، به طوری که با دیدن آن تیتر و این موارد، شهادتهای دروغینی که منابع جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری فارس و کیهان و رجا نیوز هر روزه بر علیه مخالفین و منتقدین خود منتشر میکنند در ذهن تداعی میشود که ابتدا ادعایی را با هیاهو طرح میکنند و سپس خواننده را به چندین لینک ظاهرن معتبر رجوع میدهند، لینکهایی که یا اساسن وجود خارجی ندارند، یا باز نمیشوند و یا اگر هم باز و موجود باشند به سختی نشانی از ادعا و جنجال طرح شده در آنها یافت میشود.

آیا  گردانندگان ایران گلوبال خود را مسئول چک و کنترل منابع و رفرنسهای درج شده در مطالب دریافتی یا پیشنهادی برای چاپ در ایران گلوبال، خصوصن در مواردی که پای آبرو و حیثیت افراد مطرح است، میشناسند و به آن عمل میکند و قبل از انتشار مطلبی، از نویسنده یا ارسال کننده آن خواهان روشن کردن موارد مبهم میشوند یانه؟ یا اینکه آنان فقط ماشین بی جان چاپ هستند؟

3- موضوع بعدی، مربوط به رابطه دستگیری و اعدام همسر سابق متهم با دستگیری خود متهم است. خانم همیلی در کیفرخواست خود، متهم را دخیل در اعدام همسرش معرفی کرده، و با استناد به گفته شخص زندانی دیگری حتی مدعی شده است که متهم از اعدام همسر خود نیز دفاع کرده است؟

خوب، اگر رابطه ای مابین دستگیری و اعدام همسر متهم با خود متهم  وجود نداشته باشد در اینصورت تکلیف چیست؟ من تا اینجا، نکاتی را در مورد متهم و همسر سابقش دریافته ام که نه در تطابق بلکه در تناقض کامل با گفته های مدعی قرار دارند؟ همسر کنونی متهم برادر همسر قبلی اعدام شده یعنی زنده یاد کریم جاویدی است که ماجرای دستگیری، کیفر خواست، و اتهاماتش در لینک زیر در سایت بنیاد برومند قابل دسترسی و مطالعه است.

http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4324/karim-javidi

زنده یاد کریم جاویدی، که در حال گذراندن دوره انترنی خود در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز،  و از کادرهای فعال سازمان پیکار بوده، به اتفاق تعداد دیگری در تاریخ 29 بهمن 1359 در کوی دانشگاه تبریز بازداشت شده و در تاریخ 21 مرداد سال 1360 به همراه عده ای دیگر ناجوانمردانه به جوخه اعدام سپرده میشود. پرس و جو از یک منبع مطلع، و نزدیک به خانواده خوشنام و محترم جاویدیها نشان میدهد که نه در وصیت نامه دکتر جاویدی و نه در خاطره هیچ یک از اعضای خانواده داغدیده وی که چندین بار هم به ملاقاتش رفته بودند؛ کوچکترین نشانی از هیچ هشدارو یا قضاوت منفی، که متهم را مسئول دستگیری و اعدام همسرش و فرزند خود بدانند وجودنداشته است.

زنده یادکریم جاویدی

Missing media item.

خوب، انصاف و وجدان حکم میکند که نظر و شهادت خانواده جاویدیها نیز در این مورد، مورد توجه قرار گیرد و در صدق و صحت گفتار مدعی یعنی وجود ارتباط مابین دستگیری و اعدام دکتر جاویدی با دستگیری و اعترافات همسرش، درنگ و تامل شود. اگر گواهی خانواده جاویدیها نتواند به هر دلیل مفروضی مبنای یک قضاوت در باب نقش متهم در دستگیری و اعدام فرزند آنها قرار گیرد، ولی مطمئنن میتواند هم ارز با شهادت مدعی در هر نوع محکمه ای به معرض اطلاع، بررسی و داوری گذاشته شود.

اما حقیقت مسلم این است که بحث فوق فاقد کوچکترین موضوعیتی است. در واقع امر دستگیری دکتر جاویدی هیچ ارتباطی با متهم؛ یعنی همسر وی نداشت، و متهم قبل از دستگیری همسرش آزاده بوده و سپس در مراسم سوگواری وی که در تابستان 1360 در تهران برگزار شده بود نیز شرکت میکند، و هیچگاه هم قبل از دستگیری همسرخود، در بند و اسیر قاتلان فرزندان مردم نبوده است تا سی واندی سال بعد بر اساس جعلیات کسانی در اعدام همسرش دخیل و مسئول شناخته شود. منبع مورد وثوق این جانب زمان تقریبی دستگیری وی را زمانی در بهار یا هم تابستان 1361 ذکر کرده است.

حال به نیابت از سایت ایران گلوبال که مسئولیت انتشار کیفرخواست مدعی را بر عهده دارد، کسی باید همت کند و پاسخ دهد که چگونه اعترافات متهمی که بعد از اعدام همسرش دستگیر شده بود می توانسته است در اعدام کسی که پیش از دستگیری او اعدام شده بود نقش داشته باشد. این معما فقط یک پاسخ  دارد. ادعای اینکه همکاری متهم با بازجویان و اعترافاتش بر علیه همسرش در اعدام وی دخیل بوده است یک دروغ بزرگ است که باید سازندگانش را شناخت و شناساند و به پاسخگویی کشاند. روشن است چنین جعلیاتی و چنین منشی هیچ ربطی به "روشنگری و کرامت انسانی" که عده ای زیر پرچم آن به ساخت و انتشار دروغ مشغول اند ندارد.

4- من در مورد بقیه موارد کیفرخواست و شهادتهای مدعی و یا مدعیان بر علیه متهم جز یک سلسله سوالات و ابهامات هیچ قضاوت شکل یافته ای در مرحله فعلی ندارم، اما هنگامیکه اطلاعات غلط و جعلی و منابع نامطمئن در یک ادعانامه مشاهده شوند دیگرچگونه میتوان بقیه موارد را بدون  پرسش و آزمایش شواهد موجود آنهم در شرایط فقدان یک فضای مناسب که حقوق قانونی مدعی و متهم هر دو به تساوی در آن رعایت شوند، به عنوان حقیقت پذیرفت و اشاعه داد و فضایی پدید آورد که در آن انتشار هر خلافی برعلیه هر متهمی  با آدرس و هویتی معلوم به امری عادی و پذیرفته شده بدل شود؟

 

12/02/2015 برابر با 23 بهمن 1393

الف. جیلو

 -----------------------

1- در اعتراض به تبدیل ایران گلوبال به صحنه محاکمه قربانیان نظام جمهوری اسلامی

http://www.iranglobal.info/node/42651

 

2- نگهبان زندان سنندج به پرونده پناهندگان سیاسی در اداره مهاجرت کانادا دسترسی دارد

http://www.iranglobal.info/node/42567

 

3- در پاسخ به مدافعان گیتی شیرزاد و در دفاع از روشنگری و کرامت انسانی

http://www.iranglobal.info/node/42690

4- سخنی کوتاه با خانم مینو همیلی

http://www.iranglobal.info/node/42672

  

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.