اعلاميه مشترک: کمک های منطقه‌ای به داعش‌ را قطع کنيد

رزمندگان کوبانی در جنگ عليه داعش نيازمند حمايت های بين الملل
از دبیرکل سازمان ملل آقای بان کی مون می خواهیم که با صدور قطعنامه ای عاجل در تنبیه دولت هائی که از داعش حمایت می کنند و برای فراهم آوردن یک ائتلاف وسیع بین المللی برای دفع داعش، اقدام نمايند.
از عموم دولت ها و نیروهای منطقه که داعش را تهدیدی برای امنیت خود یا بشریت می دانند و از سایر مجامع بين المللی و نيروهای آزاديخواه، انساندوست و صلح طلب می خواهیم که با اقدامات، همکاری ها و ابتکارات ممکن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، به رزمندگان کرد در دفاع از شهر کوبانی و عقب راندن نيروهای داعش...

گروه داعش پس از دست يازی به فجایع و جنایات بی شمار در عراق، به بردگی گرفتن صدها زن و کودک و آواره کردن صدها هزار نفر از مردم عراق و سوريه، تجاوزات خود را متوجه مناطق کردنشین سوريه کرده است. شهر کوبانی و روستاهای حومه آن تحت حملات وحشیانه داعش قرار گرفته اند که اين حملات منجر به تخلیه صدها روستا و فرار ده ها هزار نفر از مردم شهر کوبانی و روستاهای اطراف به سمت مرزهای ترکیه گشته اند.

کوبانی از سه طرف تحت محاصره است. در روزهای گذشته نيروهای داعش بیش از ۳۰۰ روستا در شمال سوریه و در نوار مرزی با ترکیه را تصرف کرده‌اند و اکنون شهر کوبانی در آستانه سقوط قرار دارد. جنگ جويان کرد با تمام توان خود و کوچه به کوچه از کوبانی دفاع می‌کنند. هر روز تعدادی از مردم و جنگ جويان کرد توسط نیروهای داعش کشته شده و یا پس از اسارت به شکل فجیع و وحشیانه ای سر بریده می شوند.
امروز رزمندگان کرد در کوبانی در صف مقدم جنگ عليه گروه داعش قرار دارند. ما مقاومت آن ها را می ستائيم و
ـ از دبیرکل سازمان ملل آقای بان کی مون می خواهیم که با صدور قطعنامه ای عاجل در تنبیه دولت هائی که از داعش حمایت می کنند و برای فراهم آوردن یک ائتلاف وسیع بین المللی برای دفع داعش، اقدام نمايند.
ـ از عموم دولت ها و نیروهای منطقه که داعش را تهدیدی برای امنیت خود یا بشریت می دانند و از سایر مجامع بين المللی و نيروهای آزاديخواه، انساندوست و صلح طلب می خواهیم که با اقدامات، همکاری ها و ابتکارات ممکن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، به رزمندگان کرد در دفاع از شهر کوبانی و عقب راندن نيروهای داعش ياری رسانند.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
جمعی از کنشگران چپ

١٣مهر ١٣٩٣ (٥ اکتبر ٢٠١٤)

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: