فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷
10.09.2014 - 09:48


فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ (ایرج مصداقی)


نام خانوادگی - نام


تاریخ بازداشت


سمت حزبی


شغل و تحصیلات


تاریخ تولد


میزان حکم


آخرین محل حبس


۱


آتیک - گلعلی


آبان ۱۳۶۲


عضو


فارغ التحصیل مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصاد کرج، مجروح جنگی


۹/۲/ ۱۳۳۵


۵ سال


گوهردشت، بند ۷


۲


آذرنگ - سعید


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مشاور کمیته مرکزی


 


۱۳۲۷


زیر حکم


۲۹ تیر ۶۷ آسایشگاه اوین


۳


ابرقویی - خلیل


۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی سال آخر دندانپزشکی دانشگاه ملی - بورسیه ارتش


۱۳۳۷


۱۲ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


٤


ادریسیان - احمد


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


پاسدار


۱۳۳۹


 


گوهردشت، بند ۷


۵


افخم - عبدالوهاب


 


عضو کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان


استاد تاریخ دانشگاه باکو


 


۱۰ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۶


افرایی - ابوالقاسم


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سرهنگ شهربانی


بهمن ۱۳۱۸


ابد


اوین، بند ۱ پائین


۷


اکبری کردستانی - کسری


۲٤ بهمن ۱۳۶۲


عضو


دانشجوی مهندسی شیمی دانشکده فنی تهران


۱۳۳٤


۱۲ سال


گوهردشت، بند ۵


۸


امیرهاشمی - محمدحسین


اسفند ۱۳۶۳


از مسئولان سازمان جوانان


 


 


 


گوهردشت


۹


بابانژاد - ستار


۱۳۶۱


مسئول تشکیلات حزب در کرج


کارمند شرکت ساختمانی


۱۳۲۷


ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۱۰


باقرزاده - ابوتراب


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی


دانشکده افسری، نظامی (۱۳۳۶ - ۱۳۳۰)


۱۳۰۹


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۱۱


براتی - رضا


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ستوان نیروی زمینی


 


۵ سال


گوهردشت، بند ۷


۱۲


بستاره - عباس


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران


۱۳۳۸


۵ سال


گوهردشت، بند ۷


۱۳


بلدی - رئوف


تیر ۱۳۶۷ در کرمانشاه


 


هنرمند، نقاش، دکوراتور صحنه، تحصیل کرده ایتالیا


۱۳۳٤


 


گوهردشت


۱٤


بهزادی - منوچهر


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی


روزنامه نگار، دکتر اقتصاد و کارشناس حقوق سیاسی


۱۳۰۶/۹/۱۵


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۱۵


بیدگلی - محسن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ناخدا دوم نیروی دریائی، فوق لیسانس


۱۳۲۵


۱۵ سال


گوهردشت، بند ۶


۱۶


بیژنی - شاپور


۱۳۶۱


عضو


 


 


ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۱۷


بینایی ماسوله - خلیل


۷ خرداد ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سرهنگ نیروی زمینی


۱۳۲۶


۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۱۸


پورهرمزان - محمد


۲۶ فروردین ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


فارغ التحصیل دانشکده افسری، روزنامه نگار، مترجم


۱۳۰۰


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۱۹


پیماندوست - غلامرضا


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


درجه دار هوانیروز


 


۵ سال


گوهردشت، بند ۸


۲۰


جاویدفر - جعفر


۱۳۶۲


عضو


دکتر جامعه شناسی و جغرافیا، نویسنده، مترجم، کارمند سازمان برنامه و بودجه


۱۳۰۷


۳ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۲۱


جلالی - حسن


مرداد ۱۳۶۱


کادر


کارگر انتشارات و سندیکالیست


 


ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۲۲


جودت - حسین


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی


دکتر و استاد فیزیک


۱۲۸۹


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۲۳


جهانبخش - جهانگیر


۱۳۶۵


 


دانشجوی آمار دانشگاه ملی و تکنیسین برق


۱۳۳۸


۵ سال


گوهردشت، بند ۸


۲٤


حاتمی - هدایت الله


۱۳۶۲


عضو کمیته مرکزی


دکتر تاریخ، متخصص ملل شرق و خاورمیانه


۱۲۹۳


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۲۵


حاج ملکی - اسحاق


۱۳۶۲


عضو


فارغ التحصیل مدیریت و حسابداری


 


۷ سال


گوهردشت، بند ۸


۲۶


حجری بجستانی - عباس


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی


نظامی (۱۳۳۳- ۱۳۲۱)


۱۳۰۱


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۲۷


حسن پور شیرازی - ابراهیم


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو کمیته غرب تهران


فارغ التحصیل دانشگاه علم‌ و صنعت


۱۳۲۹


 


گوهردشت، فرعی ۲۰


۲۸


حسنی پاک - مهدی


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مشاور کمیته مرکزی


دانشجوی انستیتو تکنولوژی ونک، آموزگار


۱۳۲۶


۱۵ سال


گوهردشت، بند ۶


۲۹


حسین خانی کارگر - محمدعلی


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


لیسانس مدیریت حسابداری، مدیر مالی کارخانه کاشی سعدی


۱۳۲۷


 


اوین


۳۰


حسین نژاد - محسن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر نیروی هوائی


 


۱۰ سال


گوهردشت ۷


۳۱


حکیمی - سیروس


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ناخدا یکم بازنشسته نیروی دریائی


 


ابد


گوهردشت، سالن ۷


۳۲


حیدری زاد مطلق - احمد


مرداد ۱۳۶۲


عضو کمیته ایالتی تهران


دانشجوی ادبیات تهران


۱۳۳۳


۳ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۳۳


خزائلی - امیرحسین


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سروان نیروی هوائی


 


٤ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۳٤


خطیب - ابوالحسن (رحمت)


بهمن۱۳۶۰


عضو مشاور کمیته مرکزی


فوق لیسانس مهندسی برق


۱۳۲۸


زیر حکم


اوین


۳۵


خطیبی - اکبر


اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر مسئول شهرهای قم، کاشان، ساوه و گرمسار


کارمند وزارت کار و امور اجتماعی


۱۳۱٤


۶ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۳۶


دادگر - فرزاد


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


کادر شعبه تشکیلات تهران


دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی تهران


۱۳۳۳


زیر حکم


اتاق ۳۶۸ آسایشگاه اوین


۳۷


دادمرزی - فرج الله


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون، فیلمبردار تلویزیون


۱۳۲۸


۶ سال


گوهردشت، بند ۷


۳۸


دانش - بهرام


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


نظامی (۲۵- ۱۳۱۵) ، روزنامه نگار


  ۱/۲۱/ ۱۲۹٤


زیر حکم


اوین بند ۲ پائین


۳۹


دانش شریعت پناهی - احمد


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو کمیته مرکزی


جراح متخصص اورولوژی از آلمان


۱۳۱۲


زیر حکم


اوین


٤۰


داوری - غلامعلی


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ستوان یکم نیروی هوائی


۱۳۳۲


۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


٤۱


درویش ملا - نصرت الله


بهمن ۱۳۶۲


عضو هیأت دبیران سازمان جوانان


دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران


۱۳۳۷


زیر حکم


اوین


٤۲


دستگیر - مهرداد


اردیبهشت ۱۳۶۱


عضو سازمان جوانان


دانش آموز


۱۳٤۳


ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


٤۳


دلیجانی - محسن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


 


 


 


گوهردشت، فرعی ۲۰


٤٤


دلیلی - علیرضا


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مسئول شبکه مخفی


مهندس شیمی


۱۲/٤/۱۳۲۳


زیر حکم


گوهردشت، فرعی ۲۰


٤۵


دلیلی - محمدرضا


۹ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


لیسانس اقتصاد، کارخانه اطلس کوپکو


۱۳۲۵/۱۱/۶


۱۲ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


٤۶


ذوالقدر - اسماعیل


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی


نظامی سابق


 


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


٤۷


راسخ قاضیانی - حسین


۶ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مشاور کمیته مرکزی- شبکه مخفی


 


۱۳۲۶/۵/۷ 


زیر حکم


اوین


٤۸


راوندی آبکنار - تیمور


اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر مسئول شبکه مخفی


همافر نیروی هوائی


 


ابد


اوین، بند ۱ پائین


٤۹


ربیعی - طوغان


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر نیروی هوائی


 


۱٤ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۵۰


رجالی فر - محمدرضا


۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مسئول شبکه مخفی


دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران


۱۳۳۶


زیر حکم


اوین


۵۱


رحیمی - محمد


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر نیروی هوائی


 


۸ سال


گوهردشت، بند ۷


۵۲


رزم دیده - آصف


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


کارگر


 


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۵۳


رصدی - احمدعلی


 


عضو کمیته مرکزی


نظامی (۱۳۲۵- ۱۳۱۳) ، استاد نقشه برداری، دکتر اقتصاد سیاسی


۱۲۹۶


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۵٤


روزدار - عادل


تیر ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران


۱۳۳۵


 


گوهردشت، بند ۷


۵۵


زارع کاشانی - عزت الله


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


نظامی سابق


۱۳۰۷


 


اوین


۵۶


زرشناس - کیومرث


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی، دبیر اول سازمان جوانان


دانشجو در اتریش


۱۳۱۵


زیر حکم


۲۹ تیر ۶۷ آسایشگاه اوین


۵۷


زمانی - مهدی


اردیبهشت ۱۳۶۲


 


 


 


۲ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۵۸


شاهسوند - ناصر


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر نیروی هوائی


 


۱۰ سال


گوهردشت، فرعی۲۰


۵۹


شبانی - علی


۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر شبکه مخفی


دانشسرای عالی، مسئول کارگزینی ماشین سازی اراک


۱۳۲۵


زیر حکم


اوین


۶۰


شمس - رحیم


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سرهنگ ارتش، مدیر سازمان اتکا


 


ابد


اوین، بند ۱ پائین


۶۱


شهبازی - محمدعلی


اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر شعبه تشکیلات


آموزگار ادبیات فارسی


۱۳۲۷


۱۰ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۶۲


صالحی - فریبرز


شهریور ۱۳۶۰


عضو مشاور کمیته مرکزی


دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران


۱۳۳۳


زیر حکم


اوین


۶۳


صراف پور - حسن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر یکم نیروی هوائی


۱۳۳۲


۸ سال


گوهردشت


۶٤


صفوی نیا - حسین


۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


مهندس صنایع، شغل آزاد


۱۳۳۰/۱۲/۱۹


۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۶۵


طاهری - انوشه


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر کمیته ایالتی تهراان


دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران


۱۳۳۷


۸ سال


گوهردشت، بند ۷ ، انفرادی


۶۶


ظفرحیدری - صابر


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سرگرد نیروی هوائی، متخصص رادار و الکترونیک، فار‌غ التحصیل حقوق


 


 


گوهردشت، فرعی ۲۰


۶۷


غیاثوند - سیف الله


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


پزشک متخصص، سرگرد نیروی زمینی


۱۳۳۱


ابد


اوین، بند ۱ پائین


۶۸


فرجاد آزاد - مهرداد


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


معاون شعبه تبلیغات


دانشجو ایتالیا


۱۳۲٤


زیر حکم


اوین، بند ۱ بالا


۶۹


قباخلو - علی اصغر


۱۳۶۲


عضو تشکیلات گرمسار


دانشجو فیزیک دانشگاه صنعتی تهران


۱۳۳۷


ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۷۰


قربان نژاد - هوشنگ


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو کمیته مرکزی، معاون شعبه مالی


نظامی سابق، مترجم


۱۳۰۷


 


گوهردشت، فرعی ۲۰


۷۱


قریشی - داود


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


افسر نیروی هوائی


۶ / ۱۳۳۰


۱۰ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۷۲


قلم بر - حسین (سیامک)


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو مشاور کمیته مرکزی


دانشجوی برق دانشگاه صنعتی


۱۳۳۱


زیر حکم


اوین، آسایشگاه


۷۳


قنبری - بهمن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سرهنگ نیروی زمینی


 


۲۰ سال


اوین، بند ۱ پائین


۷٤


قندی - ساسان


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه ملی


  ۱۳۳۷/۱۰/۱۶


۱۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۷۵


کمپانی - مرتضی


پائیز ۱۳۶۲


 


متخصص کامپیوتر از آلمان


۱۳۲۰


۷ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۷۶


کیهان - مهدی


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


نظامی (۱۳۲۵-۱۳۲۰) دکتر اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل


۱۳۰۲


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۷۷


لامعی - حسین


 


عضو کمیته حزبی بهشهر


کارگر


 


 


گوهردشت، بند ۱۳


۷۸


لاهیجانیان - محمدجواد


اسفند ۱۳۶۲


عضو سازمان مخفی


دانشجو


 


۵ سال


گوهردشت، بند ۸


۷۹


محبوب - اصغر


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر


استاد هنرهای دراماتیک


۲۱/ ۱ /۱۳۲۵


۸ سال


گوهردشت، بند ۸


۸۰


محجوبیان - اکبر


 


عضو


نظامی سابق، مدیر حسابداری سیمان آبیک


۷۰ ساله


 


گوهردشت، بند ۷


۸۱


محمدزاده گازرگاه - جواد


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


نجار


۱۳٤۰


۳ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۸۲


محمدزاده گازرگاه - حسن


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


 


بهمن ۱۳۲۹


۶ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۸۳


محمدزاده - صابر


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو کمیته مرکزی


کارگر


۱۳۱٤


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۸٤


محمدزاده (اخگر) - رفعت


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو مشاور هیأت سیاسی کمیته مرکزی


نظامی سابق، متخصص اقتصاد سیاسی، مترجم


۱۳۰٤


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۸۵


مرادی - فریدون


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی پزشکی، بورسیه ارتش


 


۱۰ سال


گوهردشت


۸۶


معقول - محمدحسن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


سروان نیروی زمینی


 


۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۸۷


معلم - هدایت الله


۶ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو کمیته مرکزی


کارگر


۱۲۹۹


 


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۸۸


مقیمی - قدرت الله


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ناوسروان، پزشک نیروی دریائی


 


۱۲ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۸۹


منبری - مجید


۱۸ خرداد ۱۳۶۲


عضو شبکه‌ مخفی


دانشجو در آلمان


۱۰/ ۲ /۱۳۳۷


۶ سال


گوهردشت، بند ۷


۹۰


منوچهرآبادی - اصغر


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


مهندس


۱۳۳۱


۳ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۹۱


مؤمنی - محمدمهدی


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجو


 


۱۰ سال


گوهردشت، بند ۷


۹۲


مهربان - نادر


۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما، فیلمبردار و عکاس تلویزیون


۲/ ۱۲ /۱۳۳۱


٤ سال


گوهردشت بند ۸


۹۳


مهشید - کیوان


اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر


مهندس برق، سازمان سنجش، ایز ایران و موسسه کیهان


۱۳۲۲


۱۵ سال


گوهردشت، بند ۲۰


۹٤


میزانی - فرج الله (جوانشیر)


۶ اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی


مهندس، دکتر تاریخ، مترجم و نویسنده


۱۳۰۵


زیر حکم


اوین، بند ۲ پائین


۹۵


ناظمی - هوشنگ (نیک آیین - امیر)


۱۷ بهمن ۱۳۶۱


عضو مشاور هیأت سیاسی کمیته مرکزی


کارشناس فلسفه


۵/ ۷ /۱۳۱۰


زیر حکم


اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین


۹۶


نظامی‌ نرج آبادی - بهمن


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


دانشجوی پزشکی، بورسیه ارتش


 


۱۵ سال


اوین، بند ۱ پائین


۹۷


نعیمی - علی


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


همافر نیروی دریائی


 


٤ سال


گوهردشت، بند ۱۳


۹۸


نیکو - حیدر


بهمن ۱۳۶۲


 


دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی تهران


۱۳۳۶


۶ سال


گوهردشت


۹۹


واحد - غلامعلی


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


درجه دار نیروی زمینی


 


۱۰ سال


گوهردشت، بند ۸


۱۰۰


وطن خواه - اسماعیل


۷ اردیبهشت ۱۳۶۲


کادر شبکه مخفی


فارغ التحصیل علوم دانشگاه ملی، آموزگار


۱۳۳۲


۵ سال


گوهردشت، بند ۸


۱۰۱


هاشمی نژاد - عباس


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


ناوسروان نیروی دریائی


 


۵ سال


گوهردشت، فرعی ۲۰


۱۰۲


همجوار - فیروز


۱۳۶۲


عضو


مهندس شیمی، فوق لیسانس از فرانسه، معاونت پالایشگاه نفت تهران


۱۳۲٤


۳ سال ملی کش


گوهردشت، بند ۱۳


۱۰۳


یزدان دوست - محمدرضا


اردیبهشت ۱۳۶۲


عضو شبکه مخفی


درجه دار هوانیروز


 


۵ سال


گوهردشت، بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آگاهی بیشتر درباره چگونگی سرکوب وابستگان به حزب توده از سوی گردانندگان رژیم ولایت فقیه نگاه کردن به لینک زیر سودمند است

https://iranglobal.info/node/32329

 

hezbetude-780

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تبریزی
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/asami_toudeh.pdf

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما