اسلام چون سلاح سیاسی._بخش سیزدهم

روحانیون حکومتی ،نه تنهاخود را برتر از سایر افراد ملت می دانند و برای خود مقام دائم العمری ولی امر مسلمین تراشیده اند ،جان و مال و ناموس ملت را نیز در گروگان دارند ، به هیچ دستگاهی نیز در مقا بل اعمالشان جواب گو نیستند . .در راستای این هدف ، دین . مذهب ، را ابزار و سیله سلطه گری خود قرار داده اند. قدرت های استعماری نیز با سوءاستفاده از باور های معصومانه دینی ملت های مسلمان ،نه تنها با د خالت های مستقیم و غیر مستقیم ، در کشور های آنان ، مانع رشد و بلوغ سیاسی و دموکراسی ، می شوند ،بلکه...

دربخش دوازدهم ، این مقاله با تکیه بر مثالهای تاریخی ، توضیح دادیم ،که سازمان های اطلاعاتی دولتها ی بزرگ ، خصوصأ قدرت های استعماری چگونه عمل می کنند،و به سخن معروف : سون زی ( Sun zi ) ژنرال معروف چین ،متولد 544- مرگ 496 قبل از میلاد ، در اثر معروف خود با عنوان :هنر جنگ ، اشاره کردیم ،که 2500 سال پیش گفته است ، یک ارتش بدون عوامل اطلاعاتی ، بمانند انسان بدون چشم و گوش است.بنا به نوشته خود مورخین جهان مسیحیت ، بعد از ظهور اسلام ،و تسلط این قدرت سیاسی – مذهبی به منطقه اورشلیم و شکست مسیحیان از مسلمانان درجنگ های صلیبی ،که مدت این جنگها از سال 1095 تا 1291، تقریبأ دو قرن طول کشید ،و مسلمانان تا پایان جنگ اول جهانی ،بر این منطقه مسلط بودند، کشیشان مسیحی که در چهار چوب باورهای مذهبی شان ، برای زیارت مکانهای مقدس دینی شان به اورشلیم و فلسطین می آمدند ،یکی از« ماموریت های دینی شان !!!» جاسوسی و تهیه گزارش اطلاعاتی از جهان اسلام ، برای پاپ ها و نهاد های مذهبی سیاسی مسیحیت بود.

در 11 دسامبر 1917، در اوج جنگ اول جهانی ، نیروهای انگلیسی به فرماندهی ژنرال آلنبی (Allenby) وارد بیت المقدس شده و این شهر را اشغال می کنند.ازابتدای قرن چهاردهم ،تا ابتدای قرن بیستم، برای اولین بار بود ،که یک نیروی نظامی غیر مسلمان وارد این شهر مقدس (مقدس برای یهودیان، مسیحیان ومسلمانان ) می شد.

. در این رابطه ، معروف است ،که رئیس دولت وقت فرانسه ، ژرژ کلمانسو (Georges Clemenceau - متولد 1841 – مرگ 1929 ) درپایان جنگ اول ، به عنوان یکی از فاتحان جنگ ، در خاورمیانه ، به دمشق می رود. در این مسافرت سیاسی ، کلمانسو بر سر قبر صلاح الدین، ایوبی فاتح بزرگ جنگ های صلیبی ،که مسیحیان را شکست داده و از بیت المقدس بیرون کرده بود ، می رود ،و درحالیکه پایش را روی قبر صلاح الدین گذاشته بود ، این جمله را برزبان می آورد:صلاح الدین، بیدار شو،توئی که ما را از منطقه بیرون انداخته بودی ، ببین که دوباره برگشتیم!

هدف در اینجا ، برانگیختن احساسات دینی ،و ایجاد اختلافات مذهبی بین دین باوران نیست.هدف تکیه و تاًکید بر این است ،که از گذشته های بسیار دور ، تاریخ بشریت ، جنگ بین اقوام ، سلطه گری یک دولت یا گروهی از دولت های قوی و مجهز به علوم و دانش و اقتصاد پیشرفته ، همراه با دانش و فنون نظامی ، جهت حفظ و دفاع از خود ،و یا در صورت امکان دست اندازی به ثروت های مادی و انسانی ،و حتی تبدیل انسان های مغلوب به برده و بهره کشی از نیروی کار و ثروت های مادی و معنوی و منابع طبیعی آنها ،یک روش معمول ورایج بوده،و این روش تا امروز ادامه دارد.

مدیر نشریه آمریکائی |( Straus Military Reforme Projet- Winsslow T .Wheeler ) در رابطه با بودجه نظامی سال 2010 ، آمریکا را که دولت مبلغ 534 ملیارد دولار اعلام کرده است ،با نشان دادن اعداد و ارقام دیگر اضافی ، چون هزینه جنگ های افغانستان ، عراق ،که فقط برای سال 2010 ،130 ملیارد دولار تصویب شده است، بعلاوه هزینه های نگهداری سلاح های اتمی ، و حقوق و مزایای پرسنل نظامی ،و سازمان های اطلاعتی متعدد و موازی ، این بودجه را معادل 974 ملیارد دولارفقط برای سال 2010 ، یعنی درست ،20 برابر بودجه نظامی فرانسه معرفی کرده است ماًخذ: (1)

دولت آمریکا ، با چنین قدرت نظامی عظیم ، ، با داشتن صد پایگاه نظامی ،زمینی ، هوائی و دریائی ، در نقاط مختلف دنیا ، تنها کشوری است ، که در آن واحد و هم زمان ، در سه اقیا نوس جهان ، می تواند وارد عملیات جنگی گسترده بشود.چنین قدرت عظیم اقتصادی ، نظامی ، نه تنها به مواد اولیه خام احتیاج مبرم دارد ، بعلاوه باید امنیت راه های دسترسی به این مواد خام استراتژیک ، چون نفت ، مس ، کوبالت ، منگنز ، اورانیوم و همچنین راه بازار های بازرگانی را نیز در اختیار داشته باشد. با وجود اینکه ، کل جمعیت آمریکا ، فقط 5 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد، میزان مصرف مواد خام صنایع این کشور معادل 30 در صد ، کل مصرف دنیا است. اگر به تاریخ یک قرن اخیردنیا ، خصوصأ بعد از پایان جنگ دوم جهانی ، در زمان جنگ سرد ، همراه با جنگ های منطقه چون جنگ های کره ، ویتنام ، خاورمیانه ،جنگ های پاکستان و هندوستان ،جنگ های نقاط مختلف آفریقا ، جنگ های داخلی یوگسلاوی و تجزیه این کشور ، جنگ 30 ساله عراق و افغانستان ، و کودتا های نظامی در نقاط مختلف دنیا ، خصوصأ در آمریکای لاتین ، آفریقا ،و خاورمیانه ، دقیق بشویم ، به آسانی خواهیم دید ، که در تمام این عملیات نظامی - سیاسی ، آمریکا و همپمانان او نقش اساسی داشتند.

چرا رئیس جمهور آلمان ، مجبور به استعفا شد؟

- مقایسه شعور سیاسی رئیس جمهور آلمان ،آقای هورست کوهلر ، با رئیس جمهور منتسب آقای علی خامنه ، آقای دکتر مهندس محمود احمدی نژاد ،و احترام او به ملت ایران .

رئیس جمهور آلمان هورست کوهلر ،31 ماه مه 2010 ، از سمت خود استعفا داد .آقای کوهلر که اول ماه مه به افغانستان سفر کرده بود ، به هنگام بازگشت در یک گفتگوی رادیوئی گفته بود :ماموریت های نظامی آلمان در کشور های مانند افغانستان انگیزه اقتصادی داشته است.این حقیقت گوئی او واکنش های منفی بسیاری از سیاستمداران آلمانی را در پی داشت.آقای کوهلر که خود سابق رئیس صندوق بین المللی پول (F .M.I ) بود بهتر می داند ،که این جنگ های منطقه ای برای چه اهدافی و بوسیله کدام قدرت های جهانی ، به راه انداخته می شوند. افکار عمومی ملت آلمان ، با دخالت نظامی دولت آلمان ، در افغانستان ، که باعث مرگ و صدمات انسانی سربازان آلمانی می شود ، مخالف هستند. اما دولت دست راستی خانم انگلا مرکل ، در راستای منافع دراز مدت شرکت های صنعتی و به دنباله روی از آمریکا ، به افغانستان نیرو اعزام کرده است..رئیس جمهور آلمان گفته بود : آلمان کشوری متکی بر صادرات است، برخی اوقات لازم دارد برای حفظ منافعی مانند راهای تجارت آزاد سرباز اعزام بکند(ماًخذ2).در این باره ، در بخش دوازدهم این مقاله ، با عنوان منطقه استراتژیک اورو آزی ،(Euro-asi) سخن گفته بودیم .

این بار به دٌر افشانی و شعور سیاسی و اجتماعی آقای محمد احمدی نژاد ، نظر می اندازیم. ملت ایران بخاطر دارند ،که در اولین سفر آقای احمدی نژاد به سازمان ملل ، داستان هاله نور دور سر آقای احمدی نژاد ،به هنگام سحنرانی اش ، در ایران ، تبلیغ و پخش شد !!!.از اولین روز حاکمیت نظام جهل و خرافات اسلام ناب محمدی آقای خمینی ، جنگ ایران و عراق ، تا امروز ، ایران توسط قدرت های نظامی ، خصوصأ آمریکا ، محاصره نظامی و اقتصادی شده است. این محاصره نظامی و اقتصادی ، همراه با جنگ 8 ساله عراق با ایران ، چه صدمات انسانی ، اقتصادی و فرهنگی بار آورده است ، همه می دانند.اهداف این جنگ هاو محاصره نظامی و اقتصادی نیز بر همه روش است.حتی رئیس جمهور آلمان هم علنأ اعتراف می کند. امٌا آقای احمدی نژاد ، رئیس جمهور منتصب آقای علی خامنه ای ، تحلیل دیگری ، از برکت شعور فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی خود دارند ،و می گویند :«...»

درست است که این مستکبران ، به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند ، و بر اساس آن عمل می کنند.البته آن را در خبر ها افشا ء نمی کنند . ما اسناد آن را بدست آورده ایم ،که آنها معتقدند ، یکی از خاندان پیامبر اکرم ، در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند.انها همه این نقشه ها را کشیده اند ،که جلو ظهور حضرت را بگیرندو می دانند ملت ایران زمینه ساز این حادثه بوده و یاران این حکومت خواهد بود . (ماًخذ 3)

این هم شعور سیاسی و اجتماعی آقای احمدی نژاد . همین آقای احمدی نژاد که ملت خود را خس و خاشاک می نامد ، آیا انتظار دیگری می توان از این هذیان گوئی ها از ایشان داشت؟

اما این برای اولین بار نیست ، که ما این نوع هذیان گوئی ها را از زبان یک مشت آدم های نظیر احمدی نژاد می شنویم ، در اوایل انقلاب هم ،که آیت الله روح الله خمینی ، از طریق کاسه لیسان خود ،به مقام امام امت رسید ،و

آقایان« روشنفکران دینی با مدارک دانشگاهی قالبی و قلابی ، یکی بعد از دیگری ،درصف ایستاده و مفتخر به دست بوسی امام امت می شدند ،در یک جلسه دیگر دست بوسی و تعریف از امام سیزدهم شیعیان علی ،آقای جلا الدین فارسی ، افغانی الاصل ف قاتل یک روستائی مظلوم، بخاطر یک کبک ف(چون خضرت آقا شکارچی هم هستند)

، که از برکت اسلام ناب محمدی، و عدل علی ، امروز راست و ریس آزاد می گردد ، در تعریف از «امام سیزدهم خود یعنی آیت الله خمینی » یک دفعه عنان عقل و اختیار ازدست داد ،و گفت : امام بگو که همان امام زمان ایکه شیعیان در انتظار آن هستند ، شما همان امام هستید !!! امام سیزدهم جوابی نداد ، ولی فقط با لبخند مرموزا نه ای ،جواب جلال الدین فارسی افغانی الاصل قاتل را داد .

ملت بی سواد و کم سواد ایرانی ، که قرنها اسیر یک مشت خرافات و داستان های دروغین آخوند ها شده اند خود این آخوند ها ، نه عرق ملٌی ونه میهنی دارند ، تا جائیکه علنأ آقای مصباح یزدی می گوید : «...» وطن پرستی ، عین گاو پرستی است ،و آقای جنتی علنأ می گوید «...» البته که ایرانی درجه یک و درجه دو و درجه سه داریم، ،مسلم است در چنین جامعه ، میتوان آقای روح الله خمینی را بجای امام زمان ، به ملت قالب کرد و عکس اش را در ماه جستجو نمود !!! رئیس جمهور این ملت هم شخصی ،چون دکتر مهندس محمود احمدی نژاد ، «با این تحصیلات عالیه علمی!!! » اش ،آزاد است ملت را نادان خس و خاشاک بنامد و هذیان بگوید ..

* * *

با این تحلیل و تفسیر مختصر از موقعیت بین المللی کشور های مسلمان در جهان امروز ،و فقر فرهنگی ،خصوصأ فقر فرهنگ سیاسی ملتهای مسلمان ،و وجود نظام های فاسد و مستبد ، در این کشور ها ، می توانیم ولو بطور مختصر ، در محدوده این نقد ،به ماهیت و نقش سازمانهای بظاهر سیاسی - مذهبی ، چون اخوان المسلمین ،در مصر ، سازمان فدائیان اسلام ، در ایران ، سازمان های حزب الله در لبنان ،طالبان در افغانستان ،سلفیون ، القاعده ، که هر کدام در یک مرحله از مبارزات ملت های مسلمان ، علیه استبداد ، استثمار و استعمار ، چه قبل از جنگ دوم جهانی ،و چه بعد از آن در اوج جنگ سرد، در دامن سازمان های اطلاعاتی قدرت های استعما ری شکل گرفته و سازمان یافته اند ، با اسناد و داده های تاریخی مورد مطالعه قرار دهیم.

اگر چه این سخن معروف ماکیاول ،که می گوید :هدف وسیله را توجیه میکند، برای صاحبان و پیروان اخلاق ، یک جملهً مشمئز کننده است ، اماً نباید واقعیت ها را آنچان ایکه هست از نظر دور نگاه داریم. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا ،از سال 1977-1981 و برنده جایزه صلح نوبل در 2002 ، در اوج بحران سیاسی و انقلاب ایران بر سر کار بود، بعد از سقوط محمد رضا شاه ، مهرهً خد متگزار سیاست آمریکا در خاورمیانه که خود دولت آمریکا با کودتا 1332 بر سر کار آورده بود، در نهایت حتی ، امکان اقامت و معالجه شاه را در امریکا ، از او سلب کرد.خوب بخاطر دارم، وقتی روزنامه نگار آمریکائی ، از جیمی کارتر وضع و موقعیت و آینده شاه را سئوال کرد، جیمی کارتر «خیلی مسیحی، پیرو فرقه مذهبی متودیست ،و خدا باور ، انسان دوست !!!» چنین جواب داد : برای ما ایران مهم است . این یک واقعیت است .برای رهبران سیاسی دور اندیش و صاحب شعور ، آنچه که مهم است ، منافع ملت و مملکتشان مهم است .

جهان سیاست و روابط بین المللی ، جهان روابط معنوی و انسانی ، نیست.چه در گذشته و چه امروز ، قدرت های امپراطوری ، همیشه بر این هدف و اراده بودند، که به هر وسیله ممکن، بر قدرت های ضعیف مسلط شده ، ثروت های مادی و معنوی آنان را به تاراج ببرند. استعمار و استثمار ، ساخته و پرداخته گذشته سه قرن پیش نیست.امپراطوری چین ، ایران ، یونان ، روم باستان ، هر موقع که در اوج قدرت بودند، ملت های ضعیف و در مانده را ، با زور اسلحه به زیر سلطه خود در می آوردند.امپراطوری جهان اسلام ، از غرب چین ، تا اسپانیا،حاصل لشگر کشی ها و قتل و عام و غارت و تاراج ثروت های ملل مغلوب در طول قرون متمادی ، بنام :دین و مذهب بوده وبس ! آخوند های حاکم در ایران ، ملت ایران را نه تنها صاحب این مملکت ، ودارای حقوق انسانی و کرامت انسانی نمی دانند ، بلکه خود را چون اشغالگران اعراب صدر اسلام ، همچنانیکه اعراب خود را مولا ،و ملت های مغلوب را برده وعبد خود می دانستند ، امروز چنین رفتاری با ملت ایران دارند.نام ذکور فرزندان ایرانی ،چون عبد الحسن، عبدالحسین ، عبد المحمد، عبدالعلی،غلام علی ، غلام حسین ، غلامرضا ، باز مانده این دوره سلطه گری است. امروز نیز ، آخوند ها ، با سوء استفاده از باور های معصومانه دینی ملت ، وبا تکیه بر آیات قران ، خود را زیر القاب آیت الله، ولی امر مسلمین ،سروری و آقائی خود را به زور سلاح ، قتل و زندان ، و تجاوز به نوامیس ملت ،بر ملت تحمیل کرده اند. هرکسی نفس اش در بیاید ، آنأ با تکیه بر آیه 29 ازسورهً توبه،انگ ملهد ، کافر ، ناصبی ، زده، وفتوی مرگ او اورا صادر می کنند. این سخن از صاحب این قلم نیست ،بلکه ازمحمد بن جریر طبری، صاحب کتاب :تاریخ الرسل و الملوک ،معروف به تاریخ طبری است.اعراب مدت بیش از 240 سال ،ایران را در اشغال داشتند،و با ایرانیان همین رفتار را داشتند،که امروز آخوند های حکومتی دارند.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29)}

سوره التوبه ، آیه 29-ترجمه با کسانی که نه به خدا ایمان میآورند ونه به روز آخرت ،و نه آنچه را که خداوندو پیامبر او حرام کرده اند ،حرام می دارند ودین حق را از کسانی که کتاب به آنان داده شده نمی پذیرند، پیکار کنید، تا اینکه بدست خود جزیه دهند، آنان سر افکنده گان باشند .ماًخذ (ماًخذ 4) قران مجید ترجمه داریوش شاهین چاپ اول شهریور 1359. صفحه 515-517.

روحانیون حکومتی ،نه تنهاخود را برتر از سایر افراد ملت می دانند و برای خود مقام دائم العمری ولی امر مسلمین تراشیده اند ،جان و مال و ناموس ملت را نیز در گروگان دارند ، به هیچ دستگاهی نیز در مقا بل اعمالشان جواب گو نیستند .

.در راستای این هدف ، دین . مذهب ، را ابزار و سیله سلطه گری خود قرار داده اند. قدرت های استعماری نیز با سوءاستفاده از باور های معصومانه دینی ملت های مسلمان ،نه تنها با د خالت های مستقیم و غیر مستقیم ، در کشور های آنان ، مانع رشد و بلوغ سیاسی و دموکراسی ، می شوند ،بلکه ظهور هر جنبش ملی و دموکراتیک را با راه انداحتن سازمان های تروریستی ، زیر پوشش بظاهر اسلامی ، چون اخوان المسلمین در مصر ، فدائیان اسلام در ایران ، طالبان در افغانستان ، جنگ شیعه و سنی در عراق ، لبنان ،رسمأو علنأ به بیراهه و حتی این کشور ها را در راستای منافع خود ، به جنگ و تجزیه می کشانند.(ادامه دارد)

پاریس -02/06/2010.

اقتباس بطور کامل و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملأ آزاد است.

ماخذ (1) http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-05-13/...

ماًخذ (2) http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/05/100531_...

ماًخذ(3) http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=27107

ماًخذ (4) قران مجید ترجمه داریوش شاهین چاپ اول شهریور 1359. صفحه 515-517)

 

انتشار از: