رفتن به محتوای اصلی

سایه مهسا بر انتخابات مجلس دوازدهم
20.02.2024 - 05:26

 

انتخابات مجلس دوازدهم زیر سایه جنبش بزرگ "زن ،زندگی، آزادی" و عدم مشروعیت ،نا کار آمدی،بحران‌ها،تورم کمرشکن،ابرچالش ها،روزهای تاریک ومخاطره آمیز ناشی از سیاست های نابخردانه که هیچ کور سوی امید بخشی نسبت به آینده درآن دیده نمی شود.تا ده روز دیگر برگزار می گردد.

آنچه مسلم است حکومت مستبد وبی باوربه سرنوشت مردم و آینده آنها! نمایندگان مجلسی فرمایشی آن گونه که خواست رهبر وجناح غالب شده می خواهد از صندوق های رای بیرون خواهند آورد.

مجلسی کاملا دستچین شده .که اگر مجلس فعلی گوشت ملت را می خورد. اما استخوانی باقی می نهاد .اگر دویست وبیست هفت نماینده در جریان جنبش مهسا از قوه قضائیه در خواست می کردند که دستگیر شدگان را بشدید ترین مجازات یعنی اعدام محکوم کند!کاری که در عمل پیش رفت.

حال این مجلس تماما یکپارچه که شاید آخرین سری دزدان قانونی نشسته بر دستگاه قانون گذاری باشند.با علم به این که منتخب مردم نیستند! بی شرمانه تر وبی حیاءتر به چپاول،غارت و دزدی !تصویب قوانینی دست خواهند زد که چیزی جز فرمان های صادره دستگاه قدرت نخواهد بود.

از نظرمن در این دوره از انتخابات مجلس فرمایشی سخن از تحریم و ندادن رای نیست !چرا که انتخاب حاکمیت و انتخاب مردم از مدت ها قبل صورت گرفته است .

هر دوره از انتخابات بخشی از مردم پشت به صندوق های رای کردند واز مشروعیت نظام کاستند .انتخابات مجلس یازدهم با تمام دستکاری در آرا پائین ترین نرخ شرکت مردم را داشت. نرخی که در تهران به بیست ودو درصد واجدین شرایط تنزل یافت. عمده رای ها را شهر ها و بخش های کوچک دادند. انتخاباتی که هنوز نه هواپیمای اوکرائینی ساقط شده بود! و نه جبش عظیم مهسا که با خون هزاران جوان ونوجوان سرکوب شدو دامنه اعدام های آن تا امروز ادامه دارد بوجود آمده بود! ونه روح وروان جامعه چنین زخم عمیق و دلخراش کشتار جوانان را در این ابعاد از نزدیک تجربه کرده بود .

این سرکوب وکشتار نسل جوان بزرگترین سایه ای است که بر فرازسر جمهوری اسلامی ،بخوان " استبدادی ولایت فقیه " گسترده شده است .نسل جوانی که جز ستم وسرکوب از این حکومت ندیده وعمدتا سن آن هائی که جنبش مهسا را آفریدند به انتخابات فرمایشی و کشمکش های اصول گرا،اصلاح طلب ،و به اصطلاح اعتدالیون قد نمی دهد.

جمعیتی که طبق آخرین آمار میزان زیر پانزده سال آنها بالغ بر بیست وچهاردرصد واز پانزده سال تا بیست ونه سال بیست و پنج درصدجمعیت هشتاد و پنج میلیونی امروز است.

مسلم بخش بسیار زیادی از این نیروی جوان چهل ونه در صدی که بدنه اصلی جنبش مهسا را تشکیل می دهند نه تنها شرکت کنندگان در انتخابات بلکه مبارزان در صف جدال با جمهوری اسلامی قرار دارند!که مبلغان اصلی عدم شرکت در خانواده ها، در دانشگاه ها، در مدارس ،ادارات و موسسات خواهند بود.

آن بخش سن متوسط سی ببالا تا شصت وپنج سال که چهل و چهار در صد جامعه را تشکیل می دهند. همان بخشی هستند که تعداد معینی که شاید به پانزده در صد هم نرسند زیر پوشش های گوناگون حمایتی رژیم قرار دارند.این ها اصلی ترین رای دهندگان به حکومت خواهند بود.الباقی این جماعت چهل وچهار در صدی کسانی هستند که بار اصلی مسئولیت خانواده ،بار کمر شکن تورم و سختی معیشت را در کارخانجات ،در ادارات ،حتی در شغل های آزاد و و.. بر دوش می کشند.

نوع زندگی ومسئولیتشان بگونه ای است که هنوز قادر به شرکت در جنیش اعتراضی با ویژگی های جنبش مهسا نیستند . اما همان کسانی هستند که آرام ،آرام به اعتصابات و گرد هم آئی های اعتراضی مانند معلمان ،،پرستاران کشیده می شوند . نیروی وسیعی که بدقت فرو پاشی درونی رژیم و ریزش بدنه آن را زیر نظر دارد وبخاطر سن و موقعیت اجتماعی تاثیر گذار دربخش هائی از جامعه که هنوز قادر به گسستن از حکومت نیستندمی باشد.

وضعیت باز نشستگان هم مشخص است .از این رو رای گیری مردم برای این انتخابات مضحک و شرم آور که چیزی جز بسیج سیاهی لشکر برای ولایت فقیه نیست از قبل صورت گرفته است.

اما در عین حال همان کسانی که در این انتخابات رای نمی دهند.با همان دقتی که سیر نزولی و در عین حال سرکوب گری حکومت را رصد می کنند.چگونگی بر خورد جریان ها ی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نسبت به نقشی که درمتحد کردن و تعمیق بخشیدن به مبارزه مدنی مردم چه در داخل کشور وچه خارج از کشورایفا می کنند !عامل مهمی در قضاوتشان نسبت به اعلامیه های داده شده توسط این جریانها دراین کارزارانتخاباتی است .

دادن اعلامیه های مختلف با نام های مختلف و احیانا اعلامیه هائی با امضائ چند حزب و گروه با یک دیگر، ضمن این که عمل مثبتی تلقی می گردد.بشرطی می تواند شاه کلید اعتماد آفرینی باشد در دست مردم که آز آن ها بوی یک اتحاد ملی را استشمام کنند.

آنچه که امروز می تواند تاثیر گذار و امید آفرین در جنبش داخل کشور تلقی شود .نقش افراد و جریان های سیاسی در جهت حرکت بسوی یک ائتلاف همگانی برای امر مشخص حداقل در این کار زار انتخاباتیست .

ائتلافی موردی که می تواند سنجشگر میزان اقبال عمومی مردم ،پایه ریز یک سری ائتلاف های بعدی ونهایت منجربه ائتلاف عمومی در جهت یاری رساندن به جنبش درون کشور گردد. بر پیشداوری وتوهمات گروهی پایان دهد ودر عمل نشان دهد که هیچ امری بزرگتر ومهم تر از یاری رساندن به جنبش درون کشور نیست .

اتحادیکه قوت قلب مبارزان داخل کشورمی شود .اتحادی فراتر از خواست های گروهی ومنیت های شخصی .

عملی که با قبول آن اعتماد و اعتقاد خود را نسبت به انتخاب مردم ،نسبت به همگامی برای رسیدن به هدف نخستین که هما نا مبارزه متشکل بر علیه جمهوری اسلامی و جای گزینی حکومتی سکولار ،دموکراتیک ، بر آمده از دل انتخاباتی کاملا آزاد زیر نظرسازمان ملل باشد نشان می دهد.

آن چه که امروز مبارزان داخل کشور چه آن دسته از جوانان جنبش مهسا وچه آن دسته از طبقه متوسطی که می خواهد با اطمینان کافی نسبت به اتحاد ملی و نیروی عظیم خوابیده در این اتحاد وحدت بخش وامید آفرین قدم در میدان نهد! دنبال می کنند! چیزی جز تلاش برای ایجاد چنین همگامی قدم به قدم نیست .

کار زار نه به انتخابات فرمایشی می تواند زمینه ساز همین ائتلاف حداقلی گردد.

بطور مشخص اعلامیه ائتلاف "همگامی برای جمهوری سوسیال دمکرات در ایران "که همگامی چند جریان سیاسی است.امری قابل تقدیر است!

اما اگر در همین محدوده عمل کند. چبزی فرا تر از این اتحاد های شکل گرفته و پاشیده شده طی سالیان نخواهد بود .

نخواهد توانست دایره وسیعی را پوشش دهد وامید توام با حس قدرتمندی دهد.

برای اپوزیسیون خارج از کشور جهت نهادن حداقل تاثیر در جنبش داخل هیچ راهی جز تبدیل شدن بیک نیروی ائتلافی فرا گیر که در این مرحله بتواند یاری رسان جنبش درون کشور و مبارزان جان بر کفی که در زندان ها و زیرفشارخرد کنننده رژیم در حال مبارزه هستند باشد ! وجود ندارد .

اگر براستی خواهان سرنگونی این رژیم .پایان بخشیدن به این چرخه ویران گر و خون ریز جمهوری اسلامی هستیم .باید که از صمیم قلب و ارجح شمردن مسئله مردم ورهائی و سربلندی سرزمین مادری اراده کنیم! برای حداقل این مرحله از مبارزه مشترکا عمل نمائیم .

وگرنه این اعلامیه ها بی مایه فطیر خواهند بود و خواننده ای را متاثر نخواهند کرد! جز نهادن یک علامت سوال ؟ چگونه به این جریان های پراکنده و کوچک پر هیاهو اعتماد کنیم ؟

وقتی که نمی توانند بین خود به تفاهمی منطقی برسند و تمام این مدت جز گرفتن نیرو از یک دیگر کاری نکرده اند. چطور می توانند مردم را زیر یک شعار متحد کنند ؟وبه مبارزه داخل که جز از طریق اتحاد تمامی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در داخل نیست یاری برسانند؟ چگونه؟ ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آرش

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

زندانی دهه 60 …

طنز روزگار هم در آنجاست که رسانه اینترنشنال و غیره هم مبادرت به پخش بیانیه جریاناتی مانند ائتلاف"همگامی برای جمهوری سوسیال دمکرات در ایران"می نمایند.مانند ....... آنها هم از شنیدن نام بطور مثال "شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست"بدنشان کهیر میزند. از نظر آنها هم شورای مزبور را "چپهای منجمد" تشکیل داده اند. چه همسویی جالبی بین..... و جریان معلوم الحال اینترنشنال! کاش نویسنده  این مقاله  اشاره ای هم به تاریخچه جریاناتی میکرد که در طی چند دهه پیش و سالهای خونین و آغازین دهه ۶۰ مردم را برای شتافتن بسوی صندوقهای رای تشویق میکردند.کاش در افشای بی رحمانه کسانی قلم میزد که زیر علم خلخالی؛ رجایی؛ خامنه ای و سایر آدمکشان....سینه میزدند.وگرنه در این زمانه  تحریم کردن صندوق های رای که هنر نیست. این رژیم جنایتکار چنان رسوا شده که ننجون کروبی هم اگر زنده بود دیگر در این نوع "انتخابات"  شرکت نمی کرد. نویسنده  برای مطرح کردن  خود  چه وقت و انرژی تلف کرده است !؟(خسته نباشی دلاور! خدا ؟ قوت پهلوان !). حتما یادته که زمانی  مثل کیانوری و نگهدار مبارزان چپ وا قعی  و انقلابی  را "تربچه پوک" و "آمریکایی" نامگذاری میکردی؟ حالا هم به آنها میگی "چپ منجمد".شما هم حتما چپ غیر منجمد و سیال هستید که هر روز به رنگی در می آید از هورا کشی برای عمامه خمینی و منبر نشینان "روحانیت مبارز" تا حمایت از جانیان اصلاح طلب مثل صانعی و موسوی تبریزی,..و حالا هم سینه زنی برای تاج و تخت پادشاهی. تمام تلاشت آنست که دل شاهپرستان را بدست بیاوری. آنها که به نوشته هایت رای مثبت میدهند ارضا میشوی.

شاهان در مهد سلطنت(انگلیس) ...امتحان پس داده اند. نه؟ از کارگران و زحمتکشان هندی و ایرلندی و آفریقای جنوبی و ایرانی ..... بپرس.
طبع نویسندگی خوبی دارید. کتابی در نقد راه و روش سابق خود بنویس و در سایتها منتشر کن . اگر شما و امثال شما؛ گذشته خود را به نقد بکشند و معذرت خواهی و سپس به گوشه ای بنشینند؛ خدمت بزرگی به ادامه خیزش انقلابی مهسا خواهند نمود.
حالا هم همان سفیدشوئی را که چندین سال در مورد جانیان حکومت اسلامی انجام داده بودید. در مورد کسانی که در فرنگ؛ منتظر پهن شدن فرش قرمز و بازگشت به قدرت با کمک قدرتهای خارجی هستند تکرار نکن.
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان !
س., 20.02.2024 - 20:18 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.