رفتن به محتوای اصلی

میخواهیم با کدام صوربیدار شویم ؟
13.10.2023 - 11:00

میخواهیم با کدام صوربیدار شویم ؟
آیا هرگزشده که بطور جدی بدون پیشداوری و تعصبات گروهی، به عمل کرد خود ،نقش وتاثیر واقعی خود درجامعه وخیزش های اعتراضی نگاه کرده و منصفانه نسبت به آن قضاوت کنیم ؟
آیا هرگز نسبت به عدم انسجام تشکیلاتی ،نداشتن یک سیاست عملی روشن ودقیق که در چشم انداز بیک وفاق ملی و شکل گیری یک جبهه متحد ملی منجر گردد بقدر کافی مسئولانه بر خورد کرده ایم ؟ 
آیا شده از خود سئوال کنیم این عدم انسجام اپوزیسیون خارج از کشوردراستفاده و کار گیری از پتانسیل وسیع و تاثیر گذار میلیون ها مهاجر تحصیل کرده و عمدتا مخالف جمهوری اسلامی از کجا نشئات می گیرد؟ و چرا هرگز قادر نگردیده ایم اعتماد وحمایت این طیف عظیم را جذب نمائیم؟
 آیا شده که از خود سئوال کنیم، آیا این همه بی پروائی حکومت کودک کش، نمی تواند بخش زیادی ناشی از همین پراکندگی اپوزیسیون خارج از کشور که هر کدام ساز خود می زنند باشد؟
اپوزیسیونی که هر فرد خود را محق تر وخوش قکر تراز دیگری می داند ازپذیرش اتوریته رهبری ضعیفی که روزانه دستخوش تغیر وتحول درون تشکیلاتی است،سرباز می زند.علم جدا سری بر میدارد وتشکلی جداگانه راه اندازی می کند .( تعدد جریان های چپ ،جمهوری خواه وکنشگران سیاسی و اجتماعی که ناشی از همین تفکر وعدم انسجام ساختاریست نشان گر این امر است. ) 
تکلیف جریانات اصلاح طلب داخل که با تمام هن وهون خود با هزاران رشته ممد حیاتشان وابسته به جمهوری اسلامی است ودر چهار چوب ساختار سیاسی آن قرار می گیرند  ودر بزنگاه های حساس در حرف اعتراضی ،اما در عمل هوای جمهوری اسلامی رادارند، مشخص است.(جدا از چنداصلاح طلب معترض که فردهستند نه تشکیلات.)
 نبود یک اپوزیسیون قدرو جدی در داخل و یک اپوزیسیون گرفتار در خود در خارج  حاشیه امنی برای جمهوری اسلامی ایجادکرده و می کند که وی را قادر به یکه تازی در عرصه های مختلف ،نسق کشی از معترضان داخل و کلا مردم می سازد.قادربه این که بی پروابدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور ماجراجویانه با اسرائیل در افتد،وقیحانه عذر سه هزار وپانصد استاد ومدرس دانشگاه های آزاد را بخواهد! دانشجوایان مقطع دکترا که در واقع همان فوق لیسانسه ها باشند!"کسانی که قطعا مورد تائید دستگاه های امنیتی و عقیدتی نظام هستند!"بجای استادان اخراجی بکاربگمارد.
مداحان وقوالانی چون سعید حدادیا ن ها و زاکانی هابا عقال فلسطینی بر گردن و دستمال بزدی بر دست را در جای بزرگانی چون فروغی ها ودهخداها بنشاند وآب از آب تکان نخورد.
داستان اپوزیسیون پرمدعای ایرانی داستان غم انگیزتشکیلات های خالی از شور و حرکتی است که قادر به درک توانائی وموقعیت خود در داخل و خارج کشورنیست.
  ذات نایافته از هستی بخش - کی تواند که شود هستی بخش.
وقتی این چنین است .باید که دم کشید واجازه داد که لشگر یاجوج ماجوج اسلامی بر سر گذر گاه ها ،میدان ها ومترو ها مستقر شوند وجان ازنوجوانی سراسر شور وزیبائی که جرمش انتخاب آزاد حجابش بود.بگیرند!
قاتل جمهوری اسلامیست .
اما تمامی مردم سکوت کرده ایران ،احزاب وسازمان های اپوزیسیون و کنشگران سیاسی ،اجتماعی که با پراکندگی واتلاف نیروی خود در بحث ها وکشاکش های گروهی زمینه برای وقاحت ،بی پروائئ در بگیر وببندها، شکنجه ،زندان ونهایت اعدام وکشتارتوسط جمهوری اسلامی فراهم می آورند نیز گناهکار!
کشور در آستانه یک فرو پاشی کامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است! سایه جنگی نا خاسته، تحمل شده توسط بی مسئولیت ترین حکومت تاریخ ایران در حال تکوین است!
آیا هنوز وقت آن نرسیده که بخود آئیم با خلوص نیت و احساس مسئولیت سنگین در برابر سرنوشت این کشور ومردم، تمامی نیروی خود را در جهت ایجاد یک همبستگی ملی واضطراری در برابر جمهوری اسلامی وحوادث پیشررو بکار بندیم ؟
آقای رضا پهلوی!
 آیا از شما چیزی کم می شود؟ که یک بعنوان یک فرد مطرح در اذهان عمومی مردم که می گوئید عشق وطن دارید. بدون اما واگر !بدون پیشوند وپسوند! قدم پیش نهاده و خواستار حداقل یک گفتگوی فرا گیرحضوری وانترنتی با تمامی کنشگران و جریان های سیاسی دراین روز های سرنوشت ساز برای رسیدن به حداقل هائی جهت رسیدن بیک وحدت نظردر مورد مسئله مشخص امروزبستر ساز یک وفاق ملی شوید؟
آیا برای شما جریان های چپ سنگر گرفته در به اصطلاح پاگیزگی وصف مستقل ایدئولوژیکی !بدون توجیهات معمول کلاسیک امکان نشستن به دور حتی یک میز مجازی با آقای رضا پهلوی و دیگر جریان ها وافرادجهت یافتن راهی برای برون رفت از این لابیرنت تنیده شده بدور خود وحرکت تاثیر گذاردر راستای منافع مردم نیست ؟
امری که شامل تمامی احزاب، جریان های جمهوری خواه ،ملی ، اتنیکی و تمامی کنشگران ریز ودرشت مدعی آزادیخواهی ، مردم دوستی ،میهن پرستی  در مفهوم ملی آن می شود.
مسلما بر پائی چنین نشستی که هدف آن رسیدن بیک تفاهم ملی! برای یاری رساندن به جنبش آزادی خواهانه واجتماعی جوانان در قالب جنبش مهسا و جنبش های اعتراضی دیگردر مبارزه با جمهوری اسلامی که مطمعنا در پیش روست می باشد .می تواند یاری رسان بزرگی در راستای حمایت مبارزان در داخل کشور و تاثیر گذار در مهارکردن ماجرا جوئی ها ،سرکوبگری ها و نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. 
بیائیم قبل از آن که سنگ لحد بر سرمان بگذارند و در خاکمان نهند .نه با صور اصرافیل، بل با صور تاریخ ،صوری برآمده از دل یک نیاز ملی بیدار شویم .
اتحاد،اتحاد ، رمز پیروزی!
   ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

محسن کردی

عنوان مقاله
پیشنهاد آقای محققی به رضاپهلوی

بجز آقای فرامرز حیدریان که بدرستی انگشت روی نقطه ضعف اپوزیسیون چپ که مانع یک همبستگی ملی میشود، بقیه یا متلک گفتند و یا آقای محققی را نصیحت کرده اند. گویی ایشان تازه قدم به صحنه سیاست گذاشته اند و لازم بوده یکی به ایشان تذکر پدرانه بدهد که« پسرجان.. دست از این رضاپهلوی بردار و ..». به این هشدار دهندگان باید گفت که حتما آقای محققی خود این مراحل را بازبینی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که علیرغم همه ضعف ها و کمبودهایی که میتوان در رضاپهلوی سراغ کرد اما آنقدر در او هست که بتوان دستمایه یک مبارزه به سود توده چشم به خارج دوخته قرار داد. اگر کسی در این رابطه و کمک به آقای محققی در رسیدن به آنچه به فکرش هستند چیزی بنظرش میرسد قدم جلو بگذارد و یک راهی نشان بدهد. این یک آزمون است برای همه مدعیان. نظرتان را بگویید که برای رسیدن به آنچه که آقای محققی بدنبالش هستند، علیرغم همه موانع و کمبودهایی که همه ما داریم چه میتوان کرد. آنچه که میتوان کرد الزاما معنایش سقوط جمهوری اسلامی نیست اما از هیچی بهتر و از دست روی دست گذاشتن و آه و ناله بهتر است.با تشکر از آقای ابوالفضل محققی من نظراتم را در مقاله ای جداگانه خواهم آورد. 

ی., 15.10.2023 - 19:02 پیوند ثابت
آرش

دانسته نیست چرا آقای محققی از رضا پهلوی دست بر نمیدارند بگذارید ایشان درحال خود خوش باشند و در آینده دوباره در سفری به اسرائیل اینبار جشن مرگ فلسطینی ها را برپا کنند.دفعه قبل جشن مرگ جنبش مهسا را جشن گرفتند همراه با یاسمین شان.

ی., 15.10.2023 - 05:01 پیوند ثابت
نظرات رسیده

درود بر شما آقا ابوالفضل ،من احساس و صداقت شما را درک میکنم،اولا رضا پهلوی مرد مبارزه و کارهای بزرگ نیستند،فقط شعار می‌دهند ،از اتحاد حرف میزنند ولی در عمل همه باید در قطاری سوار شوند که راننده آن خودش و واگن اول دوستان عزیزش باشند.دوما مبارزه در درون کشور به عناوین مختلف ادامه دارد...چپ گرچه ضعیف شده ولی کماکان در کنار مردم برای ایرانی آزاد مبارزه میکند.

ش., 14.10.2023 - 10:53 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Sonbol Fatemi

مهاجرین تحصیل کرده در ایران زندگی کردن و اونجا رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. مثل یک مشت فسیل عقب افتاده خارج نشین که هیچی از ایران نمیدونن و تو همه چی خودشون رو دخالت میدن نیستن. به همین خاطر حاضر نیستن هموطناشون از چاله به چاه بیوفتن. اونقدر عاقل هستن که افسارشونو دست یه مشت آدم درپیتی ندن

ش., 14.10.2023 - 08:37 پیوند ثابت
نظرات رسیده

بادرود به آقای محققی ارجمند 
از شما که صمیمانه و میهنی ترین نقد را از جنبش فدائی و از زمره خود داشته اید یک پرسش دارم؛
-آیا بنا به دانسته های تجربی و از خود گذشته شما (و دیگر اندیشمندان  این سلیقه ی مبارزه ی سیاسی)، که خودشان را فدائی خلق و پیشروان سیاسی ایران و حتی جهان میپنداشتند و در پیش از ۵۷ مبارزه مسلحانه میکردند ، هیچ پیشنهادی برای سازمان دهی مردم در  دفاع  از جان و  ناموس خویش ( حتی بشیوه ی غیر مسلحانه) که حاصل تجربیاتشان باشد نیست؟

ش., 14.10.2023 - 00:26 پیوند ثابت
نظرات رسیده

من اگر بخواهم  یک مثال عملی برای این پر و بال زدن های ابوالفضل بیاورم که قابل فهم باشد ، این است  که ابوالفضل آرمان پاکسازی یک شهر از آت و اشغال را در سر میپروراند و تمام شهر را با آن بلندگوی ضعیفش مخاطب قرار میدهد در صورتی که خود او در کوچه ای زندگی میکند که جسارتا نه خود او و نه اهالی آن کوچه کوچک جلوی خانه های خودشان را آب و جارو نمیکنند. میخواهم بگویم که همبستگی، همکاری و اتحاد را باید از خودمان شروع بکنیم و رشدش بدهیم و آنگونه است که میتوانیم بقیه را هم متاثر بکنیم و اگر قرار باشد که کسی شق القمر بکند اآن کس خود ما هستیم و دیگرانی که ما انتظار کردن از آنها را داریم در موقعیتی بهتر از خود ما قرار ندارند که شق القمر بکنند بخصوص اینکه نداشتن رابطه ارگانیک با بدنه جامعه و میهن هم خوب مزیت بر علتی است که قابل چشم پوشی نیست.

جمعه, 13.10.2023 - 20:50 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

درود بر ابوالفضل عزیز!

..... بالام جان! صحبتهایی میکنی که آب در هاون کوبیدنه؛ چونکه حضرات مخاطب به قول معروف:

آته قرخ یاشیندا تعلیم ویرسن، قیامت میدانیندا چاپاللار!

دعوت از جامهای فسیل شده و کپک زده در خندق اسیدی ایدئولوژیها و مذاهب و علایق فرقه ای و ذهنیّتهای مالیخولیایی که هیچ رگ و ریشه ای از«شخصیّت و فردیّت مستقل اندیش و آگاه و بیدار» در وجودشان سوسوی کبریتی نیز نمیزند، خشت بر آب زدن است. اگر آن جوانها و نوجوانانی را که در زلزله مهسا حضور فعّال و با شکوهی داشتند، زیر ذره بین میذاشتی، متوجّه میشدی که نسل امروز و فردای ایران به کلّی از دایره مدّعیان و بازماندگان و یسل کشان عرصه مبارزات هل مزیدی، سالهای سال نوری فاصله دارند و تره نیز برای هیچ گرایشی خرد نمیکنن.

یله! حضرات مدّعو بودند که ناگهان چورتشان از خواب اصحاب کهفی پاره شد و دوان دوان سعی کردند که خودشان را با اعتراضها و طغیانها و خیزشهای جوانان و نوجوانان وطن، همراهی کنند و عقب نیفتند، بلکن نمدی بتوانند برای خود بقاپند و کلاهی از آن برای سر کچل خودشان بدوزند. ولی چون سالهای سال بود که پاهای عمل و رفتن آنها در اسیدهای عقاید و گرایشها و ذهنیّات ایدئولوژیکی و مذهبی و مالیخولیایی مدرنیته و سکولاریته و خزعبلات مشابه هرز رفته بود، نه تنها نتوانستند کوچکترین قدم مثبت و ارزشمندی را در سمت و سوی آرزوها و خواسته ها و رویاهها و انتظارات نسل جوان امروز و فردا بردارند؛ بلکه بیش از هر چیز، بیمایگی و بیسوادی و جهالت و خرفتی و حماقت و نفهمی و عقده ها و کینه ها و پدرکشتگیها و خط و نشونها و حساب و کتابهای کهنه همدیگر را در انظار یکدیگر و جهانیان نمایش دادند که باعث بهره برداریهای الهی از طرف گیوتینداران حکومت اخانید شدند و حضرات معمّم نیز با تمام توش و توانی که داشتند به سرکوب و لت و پار کردن جوانان و نوجوانان، همّت الهی-قیامتی کردند؛ زیرا دقیقا حضرات حُکّام فهمیدند که دشمن سر سخت و ریشه برانداز حکومت الله مخوف و متولّیان رذل و بی وجدانش، فقط در داخل وطن حضور دارند، بیرونیان حتا هزار سال نیز که مخالفت رادیکال با ولایت مطلق فقیه داشته باشند، هرگز آبی از آب، تکان نخواهد خورد.
نه! ابوالفضل عزیز!. آدمهایی مثل «فروغی، دهخدا، معین، عباس اقبال، فخرالدین شادمان، رشید یاسمی، پرویز ناتل خانلری، ذبیح الله صفا، احمد کسروی و دهها و صدها نفر امثال اینان»، انسانهایی بودند که شخصیّت داشتند و استقلال فکر و وجدان مسئولیّت پذیر در قبال سرنوشت میهن و مردم. برای گرد هم آمدن باید خودت باشی و نشان دهی که شخصیّت مستقل اندیش داری و بیداری و آگاه. با کراوات زدن و البسه اتوکشیده و ادکلن آرمانی و ژیل ساندر و قیافه من منم گرفتن! و پیپ زیر لب گذاشتن و آویختن دهها تیتل دانشگاهی و فلان و بیسار، هیچکس از امروز به فردا با «شخصیّت و کاراکتر دار» نمیشود. چشمه باید از خودش بجوشد ابوالفضل عزیز!.
فرض کن مثلا شاهزاده رضا پهلوی تصمیم بگیرد به فراخوان تو جواب بدهد و بیاید با گرز و کوپال و برگستوان و کلاهخود شاخدار وارد گود پیکار شود. خیال میکنی چه اتّفاقی خواهد افتاد؟. نه جدّی میپرسم، چه اتّفاقی خواهد افتاد؟. من همین الان تضمینا، یقینا و صد در صد به تو میگویم که اولین کسانی که تمام توپخانه ها و زرّادخانه های جنگی و تبلیغاتی و اتّهامی و کشت و کشتاری را علیه رضا پهلوی وارد میدان خواهند کرد، همین حضرات تا خرخره در باتلاق ایدئولوژی مارکسیسم غوطه ور شده هستند. یعنی طوری رفتار خواهند کرد که کاست آخوندها شاخ در خواهند آورد از اینهمه رکابداران با وفا و آماده شهادت در صراط الله! . پرداختن در باره تصمیم و نیّت درست و غلط بودن شاهزاده رضا پهلوی، بحث ثانویست و در اصل مطلب، نقشی نداره. برو یه نگاهی سرسری به سایتهای حضرات مدّعی مارکسیسم بینداز که خود را چپ مینامند و با کاغذ دیواری نونوار شده دمکراتیک و سکولار و لائیسیته و خزعبلات دیگر شبانه روز کباده میزنند و شانه هاشان پینه های قطوری بسته!. بعدش برو یه نگاهی به سایت امامزاده داران «محمّد مصدّق» بینداز و مطالب کلیشه ای و تکراری و تهوّع آورشان که پشیزی کارگشا نیستند و بیشتر کاه کهنه بر باد ده هستند و انتقامخواه. بعدش برو به ملّیون نیز، یه سری بزن، ببین تنها چیزی که حضرات تا امروز معنایش را نفهمیده اند همان «ملّی بودن» است!. بعدش برو سراغ انواع و اقسام مشروطه خواهان و ببین کی کجا ایستاده با چه ادّعاها و موضعگیریها. همه اینها ابوالفضل جان، وقتی پای صحبتشان مینشینی، خیر خواه وطن و مردمش هستند و در آرزوی سعادت مردم و ترقّی و فلان و بیسار میهن. وقتی نیز به میدان مسلمانان و متشرّعین شیعه گری نیز سر بزنی و گشتی بزنی، خواهی دید که تمام این گرایشها و نحله ها فقط و فقط در فکر «خوشبختی» تک تک مردم و سربلندی ایران هستند!. و عجبا که از اینهمه خیر خواه دلسوز و مدّعی، فقط مردمی خوار و زار و تحقیر و غارت و تجاوز و کشته شده با میهنی که برهوت و صحرا در مقابلش بهشت برین است، تا امروز باقیمانده.
نه! ابوالفضل جان!. بیراهه نرو!. عاشق شدن لفظی سوای دلباختگی فرهاد گونه شدن و کلنگ به جان بیستون معضلات و فلاکتهای وطن انداختنه. تو فقط راه خودت را برو، همانطور که آن بزرگانی مثل دهخدا و کسروی و دیگران رفتند و مطمئن باش که در انتهای راه خودت، شریانهای حیاتی و دوام ایران و مردمش را تضمین کرده ای.
تو خیال میکنی چرا ایران و مردمش به این فلاکت افتادند؟. حتما میگویی اسلام و آخوندها، عامل اصلی بدبختی ایران بودند و هستند. نه عزیز جان!. اسلام دیروز نیومد ایران. صد سال پیش هم نیومد. اسلام، هزار و چهارصد ساله که در ایرانه و در تمام رگ و ریشه و کنج و کنار جامعه ایرانی نقش داشته و هنوزم داره. قبلش نیز ایرانیها به شدّت دینی بودند و هنوزم هستند. قرنهای قرن، متشرّعین خودشان را امتداد تاریخ و فرهنگ ایران میدانستند. هیچگاه نیز در فکر اینکه حکومتی به پا کنند، نبودند. فقط هر وقت، دینداران خواستند حکومت کنند، جامعه به فلاکت افتاد. یه مطالعه ای جسته گریخته در خصوص سلسله ساسانیان بکن تا ببینی که نیاکان اخانید امروز چه بر سر مردم آوردند!. از روزی که ایدئولوژی مارکسیسم به ایران آمد و حزب توده پا گرفت و تخم لق «انقلاب و انقلابیگری و شعارهای مزخرف اینچنانی» را نشر و پخش کرد و بدنبالش نیز «پهلوی دوم» از سر حماقت و بیهوشی و اِرد میدانهای پُزکی – گوزکی شد و هر اقدامی را «انقلاب» برچسب زد، سنگپایه فلاکتها ریخته شد و غول خفته شریعت را از قعر جهالتها به رقابت با حضرات، تهییج و تحریک کرد. نگاهی به آثار منتشر شده و حرفهای گفته شده در قلم چپهای ایدئولوژیکی و متشرّعین الهی و دست اندرکاران سیستم پهلوی دوم نشان میدهند که چه دیگ مزابی در حال جوش گرفتن و پزاندن ملّت و ایران در حال شکلگیری بود. ابوالفضل عزیز!. بالام جان!. منا باخ!. من اولوم! مشکل کلیدی جامعه ایرانی، فقدان انسانهائیست که بتوانند مستقل بیندیشند و مستقل تصمیم بگیرند و دارنده شخصیّت موثر و دلسوز و راستمنش باشند؛ مهم نیست گه چه عقاید و گرایشهایی ممکنه داشته باشن. مهم فققط «استقلال در دامنه های اجتماعی و فردیست» که راهکار و کارگشای بسیاری از مسائل میشوند.
آنانی که باید گرد هم آیند و کاری کارستان را پیش ببرند، باید ثابت کنند که در اندیشیدن و تصمیم گرفتن و عمل کردن، شخصیّت مستقل دارند و میتوانند به زبان خودشان حرف بزنند و استدلال بیاورند و گوشی شنوا برای شنیدن استدلالهای منطقی دیگران داشته باشند و مدام همچون نجّاران که به ترمیم و آراستن و پیراستن و بهبود موضوع کارش تلاش میکنند، اینها نیز همّت تمام عیار کنن در روشها و گفتارها و رفتارهای خودشان، اصلاحات انسانی و منطقی و شخصیّتی کنند.
نه! ابوالفضل عزیز! اینانی که به قول خودت «هفتاد ساله های» پیزوری و گوزار هستند، دورانشان در همان فاجعه 1357 به سر رسید. آنچه دور و بر خودت و در اقصاء نقاط جهان میبینی، پاره پوره و خاکستر شده همانانیست که مسبّب فاجعه و علّت دوام نتایج فاجعه بودند و همچنان مستقیم و غیر مستقیم با احترامات و علایق پر شور و حال عقیدتی/مذهبی/ایدئولوژیکی در خدمت حکومت فقاهتی و الله معمّم، رکابدار و رهنمود دهنده و مشاور هستند. برای ساختن ایرانی آباد و آزاد باید ابوالفضل جان، قید و بند تمام اینهایی که به آنها امیدواری و دعوتشون میکنی، برای همیشه و ابد بزنی، زیرا اگر تمام دنیا و کائنات نیز صور اسرافیل بشوند و بانگ نقّاره شان گوشهای فلک را کر کنه، مطمئن باش که حضرات آنقدر در خواب خوش نفرتهای عقیدتی و ایدئولوژیکی و مذهبی با لذّتی عمیق خوابیده اند که هیچ چیزی بیدارشان نخواهد کرد. اگر قرار است «اتّفاقی کلیدی و آینده ساز» بیفتد، مطمئن باش در همان ایران است که دیر یا زود، اتّفاق خواهد افتاد و مطمئن باش که قهرمانان خودش را نیز به همراه خواهد آورد. اینان که بیرونیان هستند، اگر بازمانده ای داشته باشند، فقط میتوانند خودشان را نجات دهند از شرّ اینهمه پیشداروریها و پدرکشتگیها و نفرتها و کینه توزیها و عقده ها و رقابتها و حسادتها و حماقتها و بدجنسیها و بیسوادیها و تکبّرها. شاید روزی روزگاری اگر نه خودشان؛ بلکه فرزندانشان به درد وطن و مردمش بخورند. شاید!
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان
جمعه, 13.10.2023 - 15:34 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.