رفتن به محتوای اصلی

در ضرورت همراهی و وحدت
27.03.2023 - 06:46

در پی این همه انتظار و ان همه  تحلیل و گفتمان!  :      ( ضیاءمصباح )

بعنوان مقدمه :

در مجامع و بیشتر محافل درونی و بیرونی حتی در دیدارها ی مکرر پر خیر و برکت نوروزی با همه هزینه ها ؟ ،انهم متعاقب اقدامات غیر قانونی و خشونت امیز نظام فاقد وجدان و مخالف  معیارهای راستین ،دقیقا برخلاف انچه ادعا داشتند ودارند تا انجا که به رئیس جمهور فرانسه درس مردم داری و نحوه برخورد با معترضین را  میدهند .... برامده از وقاهت و بیشرمی منبعث از خصلت مفت خوری و حکومت بر«اولئک کالانعام  » که  عارف و عامی برا نند...

 انهم همزمان با فعالیت قابل ستایش هموطنان مقیم خارج از وطن که اغلب از بد حادثه به ان دیارا ن هجرت کرده و در سال بگذ شته مخصوصا در پی ماجرای سوزناک «ارشاد شدن » دلاورسر زمین  کرد های ایرانی  « مهسا امینی »...

فراتر از حد تصور، با همه چند و چون و حواشی که اغلب پوشش دهنده متن ! شده و میشود -  ملت گرفتار معاش در بند البته صاحبان حقیقی رای را تشویق به مشاهده  صحنه های بحث و تبادل نظر چنانکه افتد و دانی  نموده اند .....

که  اخرین تا لحظه نگارش در« دانشگاه استنفورد درایالت کالیفر نیا»  باحضور گروهی از صاحب نظران دلسوز ملک و ملت بود  و منتظر خروجی نشست با امید به محتوائی  مثبت با تمرکز بر مهمترین نکات و زدودن اختلافات جزئی مانده ایم ....

**میتوان گفت با ادامه اینگونه گرد هم ائی ها ، تبادل افکار ، جر و بحث مفید قانونمند ،«سحر در پیش » و متفکرین این صحنه « پر اب چشم»  در صد د روشن نمودن ابعاد نا گفته  مورد اختلاف احتمالی ،البته در جزئیات برامده از تردیدها ...

و  نگرانی عمیق  دست اورد های منفی ماجرای حمایت همگانی حتی ملیون بنام و پیشکسوت  از اغفال  دردناک  سال 57 -  تبعیت و سپردن کار به گروهی مغرض دور مانده از بدیهیات مملکت داری و متظاهر  به اصول دینی تند رو ترین مذهب معروف  به «اسلام فقاهتی و...»

اما بعد : حال که جملگی در ضرورت تغییر عمیق منطبق با انچه زمان و منافع ملی میطلبد ، برانند ،بایست سخن نواورد و شکافتن سقف که مرد میدان میطلبد ودر این مسیر  تمامی دلسوزان اینده ساکنین این مرز پر گهر، همان به از ورود به جزئیات که هنگامه ان نیست و شب دراز است پرهیز جدی فر مایند .

جملگی خوب میدانند  هر گونه تشتتی با هر تعریف در این شرا یط  فقط بنفع جماعت حاکم مسلح به زر، زور و تزویرتمام شده و با توجه به تکیه انا ن بر نیاز مندی های اولیه  توده نا اگاه ناتوان از ابعاد فکری و مادی « منبعث از اعتقادات خرافی »در حضیض ذلت مخصوصا از بعد  ارزشها و معیارها انهم بعمد نگه داشته شده  ...طریق توفیق را سد مینماید .

**  بباور علاقمند ان راستین به اب و ابادانی ، اسایش و ارامش ضمنا ایجاد شرایطی برای خلاقیت و سلامت نفس مردمان ساکن این ملک اهورائی که پندار و گفتار از همه مهمتر کردار نیکشان برمبنای « مکن در این چمنم سر زنش بخود روئی .... چنانکه پرورشم داده اند می رویم »  بفراموشی رفته و بنا به برنامه حکومت جاهل فاسد چنین باید و درجه اگاهی  !توده مردم بروال فعلی بهتر است در همچو  فضائی رشد کرده و پرورش یابد  ....

**ارجح انست که به میمنت  اغاز سال - دگر گونی  سلیقه ای  را ، که در برنامه های  اکثر تریبون ها مخصوصا دنیای مجازی با انهمه کاربرد ،ارزانی و فراوانی در دسترس همگان کم و بیش میخوانیم -  و خواه نا خواه در بخش ها ئیکه اشارت رفت اثر بخش .. به وحدت و یگانگی توام با اغماض در قبال نجات میهنمان تبدیل نمائیم  ...

و ان نیست مگر : برکناری نا صالحان توام با پاسخگوئی انا ن در کمال ارامش بدون غلبه احساسات یا تفکر انتقام گیری ، جانشین شدن بخردان این سرزمین کهن که هم و غم خود را ابادانی ،رفاه ، امنیت ،رشد و توسعه همزمان ،سپردن کار بکاردان ، تعهد را تخصص واقعی دانستن ، طرد هر گونه رانت و امتیاز جوئی از هر نوع ، بذل و بخششها انهم از جیب ملت بینوا ، ارتباطات بین المللی ،تشویق و جذب سر مایه گذاران بتبع ان حفظ ارزش پول در دست مردمان که نتوان ملی اش نامید ،رعایت حقوق شهروندی ، ازادی های شناخته شده و مورد تاکید مراجع جهانی  و توصیه هائی از این قبیل .....

 تا غصه سراید و از هر گونه تفرقه و طرح بینش خاص نشات گرفته از تردیدهای بسیار حاصل عملکردهای گذشته که هر یک بطریقی  با مماشات ،سکوت ،عافیت طلبی و مصرف کنند گی ...با تعریفی شریک جرمیم ،خودداری نمائیم ......

طبعا وجوه مشترک خواسته ها یعنی : کنار رفتن این نا بخردان و برگزاری نظر خواهی واقعی  مناسب روز و زمان با نظارت مراجع صالح بین المللی و نا صحان قوم ، استقرارنیک پنداران ، اندیشمند ترین و ایران دوست ترین ها در مجلس موسسان یا هر عنوان مناسب دیگری ،متعاقب عرضه اندیشه ها در وسایل ارتباط جمعی فراوان موجود و ...فراهم شد نی ست ....

البته هماهنگ و مدیریت شده در اطاق فکرمتخصصین مدیریت جوامع در حد کلان  ،سلیم النفس ،منتخب تشکیلات میهنی شناخته شده ، با پرهیز از گونه شعار و یا جدائی مردمان این ملک یک پارچه بدون توجه به زبان ، ائین ،نژاد ،باورها و انچه که مغایر وحدت و همراهیست ... که چنین باد ...

نا گفته نماناد که در غیر این روش و منش عقلائی و عالمانه ،گروههای سهم برخودی و امروز نا خودی ! سامان یافته بطول 4 دهه با عناوین مختلف که نیازی به برشمردن نام انان نیست و شهره این دیار خاموشان ،هر چند تا حدودی استغفار کرده پشیمان از نحوه عملکرد خود ...

البته با تعریفی خاص - بالاخص اصلاح طلبان ... اماده اند که با تعدیلی اندک با همان تفکرات و برنامه های عریان وازموده شده  ،در مرحله انتقال قدرت - هماهنگ با مراکز اصلی تمامیت خواه یعنی بانیان این وضعیت دردناک غیر مردمی ،طبعا صوری در قالب توابین ، رندانه با شعار های انچنانی دست بکار شده و با نفوذ و قدرت مالی اغفال کننده ای  که دارند ...

 به احتمال با تیز هو شی نه چندان مناسب خواست ملت ،بخیال خود وضعیت را منبعث از نبود هماهنگی ، وحدت رویه ،دعواهای  دیرین ، بطول بیش از 7 دهه - از زمان شادروان دکتر محمد مصدق پیشوای راستین و پاک دست متفکر ملی ... ...

که البته با شیطنت خاصی  درسکوت و مشاهده یا  نبود میهن خواهان نیک پندار یاد گرفته اند و اندوخته های بیشمار تجربی ضمنا مادی بر امده از ارتبا ط نا معقول و منحرف ...... روزگاری مشابه را با اندکی تعدیل بر جامعه تحمیل کنند که انزمان باید گفت : ((گوش اگر گوش تو ... ناله اگر ناله ماست ... انچه البته به جائی نرسد ... فریاد است )) که «بجز از کشته ندروی »

مجدد جشن ملی نوروز باستانی را با همه ازردگی ها و نا ملایماتی که براین ملک و ملت رفت ، صمیمانه شادباش گفته ....

روزگار در خوری را برای ایرانیان سخت کوش مقاوم و صبور  ارزو دارد ...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
حاصل تجارب نگارنده و گفت و شنودها

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.