سخنی با آقای اصغر جیلو و درسهایی از لنین برای منتقدین چپ ایشان: اگر لنین امروز زنده و ایرانی بود از توییت رضاپهلوی حمایت میکرد و او را وکیل خود نیز معرفی میکرد.
 فسیل بودن به سن و سال نیست، به بروز نشدن افکار است.
19.01.2023 - 12:26

 

 

جناب جیلوی عزیز، دلیل نوشتن این مطلب خطاب به شما ویدیویی است که کیانوش توکلی در مورد مقاله شما و پاسخ من گذاشته بود. آقای جیلو، شما سالها سابقه مبارزاتی دارید. شما و امثال شما چیزی بجز یک آبروی سیاسی برای تان نمانده که در راه کشور و مردم مان خرج کنید. با حمایت از رضاپهلوی شما این سرمایه و این آبرو را جای بجایی خرج کرده اید. 4 دهه حاضر نبودید حتا جواب سلام رضاپهلوی را بدهید که اگر جواب سلام رضاپهلوی را در بیست سال پیش میدادید من در سلامت عقل تان شک میکردم چون آن زمان چنین جواب سلامی موضوعیت نداشت. اما امروز یک جهان تغییر کرده ایران ما هم جزوش. دنیای دیگری شده، گویی در جهان دیگری بدنیا آمده ایم که کلا با آنچه بیست سال پیش بود زمین تا آسمان تفاوت کرده. هم شما و هم سایر رفقا مانند شما مثل آقای جمشید اسدی، آقای محققی و سایر عزیزان همنظر در طیف جمهوریخواهان  ضرورت زمانه را درک کرده اید و از رضاپهلوی حمایت کرده اید. جمشید اسدی انتقاد شما را نسبت به شاهزاده ندارد چون نیک میداند که زور شاهزاده به این فحاشان نمیرسد. اینها یک مشت عقده ای هستند که اغلب شان آدم های عادی هستند. مشاغل عادی دارند از کارگر تا راننده تا خانه دار و غیره.  از وضعیت پیش آمده عصبانی هستند و خشم شان را اول به قول آنها ما پنجاه و هفتی ها و بعد  حتا سر شاهزاده هم پیاده می کنند. اینها اصلا قابل پرداختن هم نیستند. 

  شما جناب جیلو، این شرم حضورتان نزد رفقایی که بخاطر موضع شما با شما بی مهری می کنند را باید کنار بگذارید. بگذارید آنها «آبرو و سرمایه سیاسی» شان را با خود به گور ببرند. اما شما دارید این سرمایه را بجا و در زمان درستی خرج میکنید و از این بابت به خودتان باید کردیت بدهید. مطمئن باشید که آن رفقای «زیرک» خواهند گفت که  من دارم هندوانه زیر بغل شما میدهم.  بگذار هرچه میخواهند بگویند.  بسیار کند ذهن باشد کسی که مو در سیاست سفید کرده تصور کند که من هندوانه بدهم و شما بگیرید. من هم با شاه الهی ها همان درد سر شما را دارم. همانقدر که این شاه الهی ها به امثال من و شما کینه دارند - به خون من و امثال من تشنه هستند - همان رفقای سابق شما نیز با شما   کینه ای از سر لجبازی و نه از سر منطق، دارند. شما از نزدیک با این شاه الهی ها برخورد نداشتید که بدانید چقدر روانپریش و نفهم هستند. فکر می کنید که رضاپهلوی به اندازه شما درک اش نمیرسد که این لجن ها چه لطمه ای در این سالها به حیثیت او زده اند؟ و چقدر امثال فرخ نگهدارهمین ها را پیراهن عثمان کرده اند و در مصاحبه و مقاله به رخ رضاپهلوی کشیده اند همواره از شاه الهی و سلطنت طلب نام برده اند و برای آینده ایران از بابت این جماعت ابراز خطر کرده اند!؟ شده در یک مقاله فرخ نگهدار از ترم « مشروطه خواه» استفاده شده باشد؟ همیشه گفته است سلطنت طلبان! و این یعنی غرض ورزی! مردم را از لولویی ترساندن که آخرین کاربردش در 28 مرداد بود. 

قربان! ما هم ضرر و زیان تبلیغات منفی در سیاست را درک می کنیم! رضاپهلوی هم درک می کند.  رضاپهلوی نیازی به حمایت این شاه الهی های دایناسورها ندارد و برایش اعتباری نمی آورد اما حمایت اصغر جیلو چرا.  حمایت شما خیلی برای رضاپهلوی اعتبار می آورد. رضاپهلوی باید بسیار در سیاست مبتدی باشد که به این ابلهان فرمان بدهد که به امثال اصغر جیلو یا عالی پیام و شیرین عبادی حمله و فحاشی کنند. آدم عاقل چنین می کند؟ بنظر شما رضاپهلوی عقل ندارد؟ اگر باور دارید که رضاپهلوی هم به اندازه من و شما به صدمه کار این دایناسورها واقف است پس نتیجه ای که بناچار باید بگیرید این است که او کنترلی بر این افراد ندارد. باور ندارم که همه شان را رژیم اسلامی تغذیه کرده باشد. یک تعدادی را چرا هم در فضای مجازی و هم بیرون جمهوری اسلامی تغذیه می کند اما نه همه شان را. از 40 سال قبل این شاه الهی را من و شما می شناسیم و صابون شان به تن بسیاری خورده. اکثریت آنها  در اثر سالها تجربه امر سیاست را درک کرده و معقول عمل می کنند و کنار من و شما هستند. برخی را نمیشود درست کرد. مطابق آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی  سه چهارم مردم ایران مشکل روانی دارند. اهل سیاست همه زخم خورده تر هستیم و در میان ما آدم روانی به نظر من بیشتر است. آدم روانی در سیاست از  نگاه من  کسی است که یک سندروم در جایی وارد ذهنش شده و از آن رهایی ندارد.  کینه ورز است و نمیتواند موضع اش را با زمانه تطبیق بدهد. باقی ما علی رغم میل باطنی مان اما ضرورت زمانه را درک می کنیم و موضع مان را تغییر میدهیم. من وقتی میگویم شاه الهی روانپریش فحش و داستان نیست  حقیقت است! اینها مریض هستند با خودتان مقایسه شان نکنید! فرخ نگهدار این حقیقت را نیک میداند و سوء استفاده می کند اما من به حسن نیت شما اعتماد دارم برای همین به شما توصیه می کنم این آدم ها و حرفها و رفتار و شعار شان را نه باور کنید و نه جدی بگیرید. اصلا چرا مطرح شان می کنید؟ هیچ میدانید انها از این مطرح شدن لذت میبرند؟  مشتی موجودات روانی قابل ترحم اند.ر پیشنهاد من به جنابعالی و سایر جمهوریخواهانی که امروز از رضاپهلوی حمایت می کنند این است که تا اینجایش را آمده اید، حمایت کرده اید. لازم است از این  پس بجای این گونه انتقاد های ناوارد به رضاپهلوی  بخاطر مشتی مزدور یا روانپریش که سودی به هدف مشترک مان نمیرساند، دوتا کلفت و نازک بار رفقای منتقد تان بکنید نتیجه بهتری عاید مبارزه مان میکند.  به آن رفیق منتقد بگویید اگر آن تز و آنتی تز و سنتزی را که در دوران دبیرستان یاد گرفته و امروز جلوی چشمش دارد رخ میدهد را درک نمی کند وقتش است که افکارش را بریزد در توالت و سیفون را بکشد چون دیگر ذهنش توان تشخیص ضرورت های زمان را ندارد. نقطه اشتراک  آن حزب الهی و آن شاه الهی و آن رفیق سابق جزم اندیشی است. عالی پیام در محیط خارج از کشور نبوده و تازه وارد است و حق دارد دلگیر شود. اما من و شما دیگر باید پوست مان کلفت تر از این حرفها باشد.

 

آموزه هایی از لنین 

اگر کسی جزم اندیش نباشد از آموزه های سوسیالیسم و ادبیات غنی مبارزاتی این نحله میتواند درسهای لازم را استخراج کند. این که لنین چگونه ضرورت های زمانه اش را درک می کرد و در تاکتیک هایش در سیاست و اقتصاد بکار میبرد.  این سری رفقای منتقد شما به نظر من نمازخوان های سابق بودند که یک دفعه سوسیالیسم مثل یک اپ در موبایل در ذهن شان جانشین اسلام شد. ذهنیت سوسیالیسم شد اما متد همان قبلی است:  اینها به روایات همچنان عقیده دارند! منتها از نوع مارکسیستی آن! لذا این روایت در مورد لنین و استالین را جلوی شان بگذارید شاید درس بگیرند که ضرورت زمان گاه ایجاب می کند که مثل استالین برای بلعیدن لهستان با هیتلر روی هم بریزید و یا مثل لنین در جای خود طرح اقتصادی نپ را عرضه کنید که در دهمین کنگره حزب در مارس 1921 به تصویب رسید. این را  که دیگر شما  نیک میدانید که در این کنگره لنین ناگهان تغییر موضع داد و اظهار داشت که  ««نباید برای پیروزی قبل از موعد یک نوع سوسیالیسم غیرممکن لجاجت نشان بدهیم، ما تاکنون مرتکب اشتباهاتی شده‌ایم ولی اکنون بهتر است با چوب‌دست‌های سرمایه‌داری راه برویم تا اصلاً راه نرویم، چون ما باید بیش از سرمایه‌داری از فقر وحشت داشته باشیم.». امروز جای  وحشت از فقر لنین را وحشت از رژیم اشغالگر و غارتگر ولایت فقیه گرفته است و گاه آن است که اگر سوسیالیست هم هستیم «با عصای رضاپهلوی» راه برویم! اتخاذ چنین مواضعی شجاعتی میخواهد که در لنین بود و در خمینی بود - حرام ندانستن موسیقی و شطرنج - در شما هست که در این برهه « با چوب دست رضاپهلوی راه بروید»  در من هست اما در این رفقا نیست! اینها نمیتوانند از فرمولی که لنین به آنها عرضه کرده که بسیار منطقی است اسفتاده کنند و برای زمان های مختلف پارامترهای آن زمان را در فرمول بگنجانند.  آن رفقای شما که به شما انتقاد می کنند مثل آن سرباز ژاپنی هستند که 25 سال پس از جنگ جهانی از هیچکس نپذیرفت جنگ تمام شده و نوشته سالها روزنامه ها را که به او نشان میدادند باور نکرد و حیله دشمن پنداشت و تفنگش را زمین نگذاشت و در آخر سنگرش را فقط به سرگروهبانش که او را شناخت  تحویل داد. اینها را هم باید ببینید سرگروه شان در خانه تیمی  ببینید زنده است یا مرده بلکه او بتواند از لنین روایت هایی بیاورد که لنین چگونه ضرورت زمانه اش را درک میکرد سیاست هایش را تغییر میداد.  این که حمایت از توییت رضاپهلوی ننگ نیست بلکه یک ضرورت بناچار است! رژیم را با چوبدست رضاپهلوی بزنید بعد بروید در ایران زیر دامنش را باد بزنید و جمهوری تان را برقرار کنید!

نامه ای که لنین در 1904  از تبعیدگاه خود در استکهلم به رادن نگاشت شاید راهگشای تفکر این رفقا باشد. عنوان نامه «وظایف ما و شورای نمایندگان کارگران » است و... بقیه اش را حواریون لنین اگر درد سیاست و میهن دارند خود یک گوگل سرچ کنند بلکه از خر شیطان پایین بیایند. بجرات میتوانم بگویم اگر لنین امروز زنده بود از توییت رضاپهلوی حمایت میکرد و او را وکیل خود نیز اعلام میکرد! 

 

گاه شجاعت رسیده است

تغییر موضع سخت است آقای جیلو! شهامت میخواهد. مثل من در نیروی هوایی باشید، شاه را دوست داشته باشید، در سن 21 سالگی در نهایت بی تجربگی ضرورت زمانه تان را درک کنید و به خود بگویید اول سرباز مردم هستم نه سرباز شاه و بر علیه شاهی که دوستش داشتید قیام مسلحانه کنید که جرمش اعدام برایم  بدنبال میتوانست داشته باشد، یکی دو سال بعد که شنیدید رژیم جدید گند زده و مردم میگویند نور به قبرش بباره با یک آینده نگری درخشان متوجه شوید که راه سقوط جمهوری اسلامی از رضاپهلوی میگذرد و بیرون بزنید و برای به میدان آوردن او دهه ها تلاش کنید.. اینها شهامت میخواهد!  این یک قدرت استقلال فکری و اهمیت ندادن به حرف مفت دیگران را میخواهد.  من با توجه به سابقه قیام مسلحانه ام میتوانستم مجیز ولی فقیه را بگویم کفشش را بلیسم و امروز بجای شمخانی یک ژنرال تحصیکرده و فرمانده نیروی هوایی، یا  وزیر دفاع یا دبیر شورای امنیت ملی باشم. من و شما و بسیاری جوانانی که در دهه 60 بالای دار شدند میتوانستیم بهترین آینده و بهره وری مادی و اجتماعی را در این رژیم داشته باشیم. سگ مان به امثال شمخانی و احمدی نژاد میارزد اما همه ما ننگ لیسیدن کفش آخوند را نپذیرفتیم و به همه امتیازات مادی پشت کردیم که امروز از خودمان و کارنامه سیاسی و زندگی مان راضی باشیم. من مرض ندارم و عاشق چشم و ابروی رضاپهلوی نیستم و پول اضافی مالیات در جیبم ندارم که خرج دربار آینده اش را بدهم. من هم یک جممهوریخواهم. اما ضرورت زمانه را درک کردم که بنا بر تجربیات و مطالعات سالیان به این نتیجه برسم که برای رسیدن به آینده ای بهتر نظام پادشاهی وسیله ای است که کم دردسر تر از یک نظام جمهوری ما را به نتیجه میرساند. یک سرمایه گذاری سالی یکی دو میلیون دلار خرج حقوق و ضیافت های دربار - که رئیس جمهور احتمالی هم در هر کشوری دارد به زحمتش میارزد. این یکی دو میلیون دلار  برای کشور ثروتمندی مثل ایران به جایی بر نمیخورد اما منافعش میلیاردها میلیارد برای مردم است و حس خوب امنیت و آرامش. نه این که رضاپهلوی وسیله برقراری امنیت را در دست داشته باشد بلکه حضورش.. حضورش یک خاطر جمعی به لحاظ روانی به مردم میدهد. من نمیتوانم این حس را برای شما فرموله کنم اما میدانم که درک می کنید که چه میگویم.

و باز در مورد شاه الهی ها من بخاطر این سابقه انقلابی که شرح آنرا در نشریه کیهان چاپ لندن سالها قبل نوشتم در این سالها مورد طعن و لعن این شاه الهی ها بودم. خب اینها که شعور شان نمیرسد ضرورت های زمانه را درک کنند! به حرفهای شان هرگز اهمیت ندادم و خشمگین نشدم.  این خشک مغزهای سلطنت طلب در کلابهاوس با وقاحت از من میخواهند از قیامی که در راه مردمم کردم و جانم را به دست گرفتم اظهار پشیمانی کنم و از آنها.. توجه کنید.. از آنها عذرخواهی کنم! به آنها گفتم کسی که تابستان و پاییز 57 خانه و ماشین و اسباب خانه را میفروشد و به لندن و لس آنجلس میگریزد لیاقتش آن است که دیگرانی که در میدان هستند برایش تکلیف تعیین کند و همانجا برای شان یک سبزی پلو با ماهی پختم و اضافه کردم که  به آن قیامم در راه مردمم بنا به ضرورت زمانه افتخار می کنم. و به این افتخار می کنم که در وقت خود تغییر موضع دادم و دهه ها قبل به حمایت از رضاپلهوی  برخاستم. مردم امروز پهلوی را صدا میزنند از او حمایت می کنم. فردا نخواهند او را سرنگون می کنم. معیار خواست مردم است. تنها جایی که به خواست مردم عمل نکردم در این سالها و حتا انتقاد کرده ام و در آینده خواهم کرد حمایت شان از آخوند خوب و بد است. از این که مردم به خاتمی رای دادند بشدت انتقاد کردم و به این دلیل که مردم به خاتمی امید بسته بودند در راه خاتمی ندویدم. 

جناب جیلو،  فسیل بودن به سن و سال نیست، به بروز نشدن افکار است. یک جوان شاه الهی همانقدر فسیل است که یک پیرانه سر چپ که امروز ضرورت زمانه اش را در حمایت از رضاپهلوی درک نمی کند. لذا برادر، وقت آن است که تخته گاز شهامت را تا آخر ادامه بدهید. در حمایت از شاهزاده تصمیم درستی گرفته اید. تمام قد پشت این تصمیم تان بایستید. هیچ تضمینی برای آینده نیست و نمیدانیم چه میشود. اما زندگی همیشه با ریسک هایی همراه بوده. شاید رضاپهلوی همان نشود که ما انتظار داریم. اما در این زمان و این برهه تصمیم مان درست است. هیچ تضمینی برای هیچ راه دیگری هم نیست. از نگاه من راههای بجز رضاپهلوی ریسک بیشتری دارد. و سیاست هنر ممکنات است. من تصمیم ام را گرفته ام و پای ریسکش هم هستم.  و اگر رفقا  منطق و ضرورت زمانه را درک نمی کنند  و همچنان انتقاد می کنند بجای استدلالیدن که سرشان نمیشود آنها را به ضیافت سبزی پلو با ماهی دعوت کنید مطمئن باشید مثل شاه الهی هایی که من دعوت شان کرده ام با لذت خواهند خورد و تکلیف شان را خواهند دانست. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما