خائن بروگمشو!
07.11.2022 - 06:39

دویست وهفتاد وهفت نماینده . یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، بیانیه‌ای صادر کردند و با «اغتشاش» خواندن خیزش سراسری مردم ایران، از قوه قضاییه خواستند که «هرچه سریع‌تر حکم قصاص» را برای «محاربین» اجرا کند.

به اندازه ای از این جانیان در آمده در کسوت نماینده گان مردم نفرتم گرفت وافزون شد که قادر به نوشتن نشدم.مرتب شعر میرزاده عشقی ومجلس چهارم در ذهنم می چرخیدوتکرار می شد.

نهایت با افزودن این کلمات به بخشی از شعر عشقی اندکی آرام شدم .

منتظر تا به آینده ای نه چندان دور

خائن بروگمشو!

"دیگ وکلا جوش زد و کف شد و سر رفت."

"بکشید این نسل جوان را

ویران بکنید این ملک کیان را!"

دیشب مجلس دزدان همه عرعر بود وکرکر

"محتاج دو من یوجه تر بود."

همه جانی!

همه آن سان که تو دانی!

دستمال بدستان چنانی!

یک اصطبل پراز جاهل وجانی.

دزدان سر گردنه با حکم حکومت.

مجلس اسلامی خواهان شریعت.

عمامه بسر، یا پیرهن شکل قبائی

"آنکه عمامه برایش سر خر بود"

"آن کس که رخش همچو سرین بز گر بود"

"گویم ز چه عمامه بسر در پی شر بود"

"تسبیح به کف، جامه ی تقوای به تن داشت"

"گفتند که این (ما چه خر) آبستن زر بود"

"جایی است خطرناک و پر از سارق و جانی"

"آن گونه که دانی"

"عریان شود آن کس که از آن راهگذر بود." میر زاده عشقی

مجلس یکدست شده با حکم حکومت.

پروار شده در خدمت رهبر!

دشمن آزادی وعزت

نفرین شده از جانب مردم

تکیه زده بر مسند خونین

خونین شده ازخون جوانان .

بیشرم چون طالب حوزه .

نمک خورده از سفره مردم .

بشکسته نمکدان این تخمه حرامان .

خواهان قصاص اند.

از قاضی خون ریز

"بکشید این نسل جوان را

ویران بکنید این ملک کیان را!

این خواسته مجلسیان است"

تا رسد نوبت مردم که بکوبند لگد بر ماتحت مبارک

و بگویند !

"خائن برو گمشو" ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها