وقت عزا نيست که هنگامه‌ی خشم است
پشتيبانی از فراخوان‌ها برای برگزاری چهلمين روز جان باختن مهس
25.10.2022 - 23:21

«وقت عزا نيست که هنگامهی خشم است»

پشتيبانی از فراخوانها برای برگزاری چهلمين روز جان باختن مهسا امينی

 

ايران برای برگزاری چهلمين روز جان باختن مهسا امينی در روز چهارشنبه ۴ آبان آماده میشود. از چند روز پيش فراخوانهای متعددی منتشر شده که از مردم خواسته اند بار ديگر به خيابانها بيآيند، عليه رژيم خودکامه و آدمکش به اعتراض برخيزند، ياد مهسا امينی و ديگر جانباختگان جنبش انقلابی را گرامی دارند و شعار "زن، زندگی، آزادی" را هرچه بلندتر فرياد کنند. برخی فراخوانها بهدرستی تاکيد میکنند که "وقت عزا نيست که هنگامهی خشم است".

 

تشکلهای جوانان محلات در تعدادی از شهرها، "جمعی از فعالان حقوق زنان ایران" با عنوان "برای «زن، زندگی، آزادی»، خیابانها را فتح میکنیم"، برخی صنوف مثل "کسبهی بازار کامپیوتر تهران" با اعلام تعطیلی واحدهای صنفی، معلمان و دانشآموزان بلوچستان با تعطيلی کلاسها، جامعهی پزشکی شهر تهران برای گردهمائی در محل ساختمان سازمان نطامپزشکی، دانشجويان دانشگاههای کشور و مرکز همکاری احزاب کرد برای دفاع از خونهای بناحق ريخته، برای آزادی و عدالت اجتماعی فراخوان دادهاند.

 

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) از فراخوانبرای برگزاری چهلمين روز جان باختن مهسا امنينی پشتيبانی میکند و از گروههای مختلف اجتماعی دعوت میکند که با شرکت در اعتراضات، نشان دهند که سرکوب و کشتار قادر نيست جنبش انقلابی را پايان بخشد. جنبش انقلابی مردم همچنان پيش میرورد تا بساط حکومت ويرانگر را برچيند.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محمدصادق علی اصغری

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما