"ای نشسته تو در این خیمه پرنقش وخیال "
17.10.2022 - 06:02

"ای نشسته تو در این خیمه پرنقش وخیال "
تصویر امروز حکومت ودولت جمهوری فخیمه اسلامی! تصویر کاملی است از آنچه که خمینی بنام خیمه اسلام با ستون شرع واحکام الهی بر افراشت.
 بر راس خیمه مردی خود کامه !مجنون !خود بزرگ بین! تشنه قدرت!فرومایه! کینه جو !مردی که به خاطر تداوم حکومتش ابائی از کشتن حتی کودکان دبستانی ندارد بر بالش ولایت فقیه من در آوردی خمینی تکیه زده! با تفرعن برعوعوی دست چین شدگان گماشته شده خود در دولت ،مجلس و دستگاه قضا"غذا " می نگرد. بر عوعوی جمعیشان می خندد.
"سحر آمدم به كويت به نزاع رفته بودی
تو كه سگ نبرده بودی به كجاع رفته بودی ؟"منتسب به علی معلم دامغانی
کارنامه یکی بدتر از دیگری.هر کدام از آن ها میدانند که کیستند.چه کارنامه ای دارند .اما امروز ترس از مردم ،ترس از آینده آن ها متحد می سازد.اتحادی شکننده که رابطه مستقیم با اوج گیری جنبش دارد .
 کافی است مشت کوبنده مردم بر سقف شیشه ای مجلس بخورد تا دزدان ،رانت خواران ،پاچه ور مالان، بی مایگان ،جنایت پیشگان! منتخب رهبری هراسان انگشت اتهام نخست بیکدیگر و سرانجام سوی رهبر عظیم الشان گرفته واعلام برائت کنند.
بیشرمی که مرزی ندارد.
تکلیف رئیس دولت با کارنامه سنگین کشتارعظیم سال شصت وهفت ودست داشتن در سرکوب های  اعتراضی کاملا روش است .او مجبور به نشستن تا آخرین لحظه درزیر پای رهبرو فرمانبرداری است .
دستگاه قضای اسلامی بی آبرو تر و پرونده جنایتش سنگین تر از هر دستگاه دیگر است. چه حکومت یکدستی است . چه مردمان پاک دستی در زیر خیمه اسلام جمع شده اند. شاید تقدیر چنین بوده که در زمان فرو پاشی این نظام وفرو افتادن این خیمه! تصویر کاملی از مردان نظام نشسته در این خیمه"پر نقش وخیال "  بر صفحه روزنگار تاریخ نقش بندد.  ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما