موقعیت جنبش "زن زندگی آزادی"
03.10.2022 - 16:59

مبارزات جامعه شهروندی، اکنون حول شعار " زن زندگی آزادی" ، به جنبش اجتماعی، ملی و سراسری برای برچیدن حکومت اسلامی ارتقاء یافته و برای تداوم خود، وظایف زیر را در دستور کار کنشگران سیاسی و اجتماعی گذاشته است.

 

 ۱- برای استمرار هدفمند جنبش، می توان جنبش اقدام در خیابان را به محله ها گسترش داد تا اهداف ریشه دواندن در محله ها، تعمیق و تداوم مبارزه تامین گردد.

۲- اعتصاب عمومی برای فلج حکومت اسلامی و تشکیل انجمن های یاری و همبستگی سراسری با خانواده های اعتصابگران، ضرورت  فوری دارد.

۳- ایجاد نهادهای خودمدیریت، سوسیال دمکراتیک و غیردینی موازی با نهادهای حکومتی در متن جامعه، و عزل نهادهای وابسته به رژیم اسلامی، پیش شرط تسخیر قدرت است.

اقبال
03.10.2022

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما