کافر واقعی
06.09.2022 - 09:08

در دوران نوجوانی تا سال ۵۷ همیشه روحانیون را مسلمانان واقعی میدانستیم چون اینطور بما القاء شده بود, ولی هیچ تصوری از کافر واقعی نداشتیم. وقتی انقلاب شد و حوادث سالهای شصت و اعدامهای روزانه جوانان کشور تحت هر عنوانی صورت گرفت و متعاقب آن شروع جنگ و عزم و اصرار روحانیت بر تداوم جنگ که فرصت مناسبی برای سرکوب رقیبان سیاسی بدست آنها داد و سرانجام انقلاب را به انحصار خود گرفتند موجب شد در حالت سردرگمی قدری آن باور قبلی خدشه دار شود و پس از آن با تشدید فشارهای اجتماعی رژیم بر مردم و ورود به حریم شخصی افراد و آزار و اذیت مردم آن باور گذشته بیشتر خدشه دار شد و سپس با جریانات سال ۸۸ و بگیر و ببندهای گسترده و در پی آن ادامه سرکوبها و کشتار جوانان کشور در کف خیابانها و بروز اختلاسهای محدود و بدنبالش اختلاسهای نجومی آن باور بکلی از میان رفت. نتیجه اینکه هیچکس و هیچ چیز به اندازه روحانیت و فساد و ظلم و جورهای بی حد و حصرش به اسلام صدمه نزده بود و موجب تخریب آن در مخیله جوانان کشور نگردیده بود. و این شد که ما نهایتا کافر واقعی در اسلام را یافتیم.

کافران واقعی در طول ۴۳ سال با اعمالشان به عمر اسلام سیاسی در ایران و در منطقه پایان دادند و اسلام را هم بشدت کمرنگ کردند, کاری که کافران عادی در طول هزار و چهارصد سال از انجامش عاجز بودند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

Jahan Bakhsh

کافر واقعی خود شخص محمد بود که اعراب بیچاره‌را هفتصدتا هفتصدتا در میادین مدینه گردن می زد به زنها و دختران و پسرانشان تجاوز می کرد و آنها را در بازاهای شام و مصر می فروخت و همه‌ی این جنایات را به اسم خدا انجام می داد

این آخوندها انگشت کوچکه‌ی محمد نمی شوند

خیلی دیر کافر را شناخته‌ای یا شاید هنوز هم نشناخته‌ای

ممنونم

چ., 07.09.2022 - 03:45 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Kourosh Horr

اگر خميني ظهور پيدا نمي كرد ذات پليد وخبيث آخوند شايد تا هزار سال ديگر از ديد مردم پنهان مانده بود، و مردم همچنان دنبال رو سيد و آخوند و منتظر ظهور امام زمان باقي مي ماندند ، هرچند هنوز هم رسوبات و خرافات كم و بيش در مغز جامعه مانده

چ., 07.09.2022 - 03:44 پیوند ثابت