طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه درایران
11.08.2022 - 23:31

بخش اول

تازه از ایران برگشته زمانی کارخانه کوچکی داشت وبه اصطلاح کار آفرین بود. اماچندسالی می شود که بخاطر بچه هایش بخارج مهاجرت کرده فعال اجتماعی ،فرهنگی است.

می پرسم چگونه دیدی وضعیت مردم ؟وضعیت معیشت در ایران را؟ می گوید برای عده ای جهنم! برخی برزخ وبرای تعدادی نه چندان کم بهشت است.

باید بروی از نزدیک ببینی. ببینی! چگونگی جابجائی عجیبی که در ساختار اجتماعی صورت گرفته است. طی این چهل سال چهره وبافت جامعه کاملا تغیرکرده دگرگون گردیده است.

من دیدخودم رانسبت به این جابجائی طبقات ونقشی که امروزدر عرصه های مختلف ایفا میکنند دارم. میخواهی قبول کن! میخواهی نکن!در این چند ساله اخیر بخصوص بعد حوادث سال هشتادوهشت بویژه دوران احمدی نژاد وبعد او با وجود پول زیاد تغیرات جدی در بافت جامعه ونقش اقشاراجتماعی صورت گرفته. غنی شدن یک بخش و به فقر نشستن بخش دیگرکاملا مشخص است.

از بافت اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی گرفته تا روابط فامیلی،روانشناسی مردم ورابطه بین آدم ها!چیزی میگویم چیزی میشنوی !امری که باید بدقت تجزیه وتحلیل گردد. در این مدت میتوان گفت طبقه متوسط ایران باسرعت عجیبی از جایگاه قبلی خود ازهر نظرکه نگاه کنی فاصله گرفته بهتر است بگویم سقوط کرده به بخش محروم وکم در آمد جامعه که دخلش کفاف خرجش را نمی کند پیوسته است.

این بخش از جامعه هرروز نسبت به روز قبل بدرجات مختلف به خط فقر وزیر خط فقر سقوط می کندومتاسفانه در این سقوط هویتش هر روز کم رنگ تر وکم رنگ تر می گردد. برایت پروسه این سقوط اخلاقی را خواهم گفت.این که چه کسانی بدنه اصلی وساخت طبقه متوسط در ایران را تشکیل می دادند؟امروز در کجا قرار می گیرند. طبقه متوسطی که عمدتا بخش کارمندی حقوق بگیردولتی ،بازنشستگان ،تا حدودی کسبه، پیشه وران کم بنیه وبخشی از طبقه فنی وصنعتی کارگران را شامل می شد.

طبق یک آمار نه چندان دقیق! مرکز آمار چند سال قبل حدود دونیم میلیون کارمند دولت که نیرو های نظامی شامل این آمار گیری نمی شدند در ایران وجود داشته که حقوق بگیران دولتی را تشکیل می دادند با احتساب حدود یکمیلیون ونیم نفربازنشستگان و بخشی از کارگران. آمار ها دقیق نیست هدفم نیز دادن آمار نمی باشد! بلکه ترسیم سیمای امروز ایران .چگونگی تقسیم جمعیت و دسترسی آن ها به منابع مالی و تاثیر تورم وگرانی روی اقشار مختلف است.

پاسخ دادن به این صحبتی است که مرتب می شنوی "گرانی است! اما مردم زندگیشان را می کنند. یخچال ساید بای سایدشان را می گیرند. آخرین مدل تلفن های هوشمند را دارند. تلویزیون شصت ودو اینچ تو خونه هاشون است.تفریحشان را دارند. شمالشان را می روند! هزاران ویلا درشمال می سازند.در ترکیه خانه می خرند! برای کنسرت تتلو به گرجستان هجوم می برند. پس این ها کیا هستند ؟"

این بار تلاش کردم تا حد ممکن به این مردم ،جامعه ونحوه دسترسی افراد به امکات پولی و دسترسی آن ها به دیگر امکانات اجتماعی دقیق شوم .

طبقه متوسط کارمندی با احتساب خانواده هایشان رقمی بالغ بر سی میلیون نفر را تشکیل میدهند.این بخش از جمعیت بیشتر کسانی هستند که در حرکت اعتراضی سال هشتاد وهشت نه با شعارهای اقتصادی! بلکه با شعار رای من کو؟ عمدتا در شهرهای بزرگ به خیابان ها آمدند. خواهان آزادی های سیاسی ،اجتماعی وتغیر در ساختار حکومتی و قانون اساسی بودند.

در زمانی که هنوز حکومت انتظار چنین بر آمد وسیع را نداشت. نیرو هایش از چنین کیفیت و نظمی برخوردار نبودند. وحشتناک ترین ودر عین حال بیدار کننده ترین روزها برای حکومت.

معترضان دیروز متاسفانه طی همین دهساله اخیربدلیل تنگنای اقتصادی و فشارهای حکومتی سازمان یافته! بصورت سیستماتیک از جایگاه طبقه متوسط سقوط کرده ودر کنار اقشار بی بضاعت چه از نظر اقتصادی وچه فرهنگی قرار گرفته اند .این بخش جامعه اصلی ترین نیروی اعتراضی جامعه بوده وهستند! هرمیزان تظاهرات اعتراضی که درجامعه وجود داشته و دارد ناشی از همین طبقه تحت فشار سقوط کرده به زیر خط فقر است. نگاه کن به ترکیب تظاهر کنندگان! به اعتراضات معلمان! به بازنشستگان ،به تظاهرات اصفهان واهواز وکشته شدگان این اعتراضات هر چه که صورت می گیرد توسط همین بخش از جامعه است.

اگر صحبت از بیکاری است عمدتا فرزندان همین بخش جامعه است با تحصیلات دانشگاهی اما بیکار. فحشاء اعتیاد ،د رگیری های خانوادگی ، عارضه های روانی ،پرخاشگری ، ناامیدی ،فرار تحصیل کردگان، نخبه ها، تماما عوارضی است که طی این سالها واین سقوط بوجود آمده است.

اما بگذار قبل از این که به بازگوئی جشم دید های خود از این طبقه متوسط سقوط کرده بپردازم. برشی بزنم به آن بخش از جامعه که جای گزین این طبقه متوسط کلاسیک سقوط کرده شده است. ادامه دارد ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

Mike Nader

عجيب و باور كردنى است هر كسى به اين واقعيت ها گوش ميدهد و مى شنود از هر فردى و هر زبانى غصه سراسر روح اش را تأسف مى گيرد .. هيچ چيز نيست و هيچ معشتى و نانى و كارى .. قحطى نان و فقر ازادى .. چرا خبرى نمى شود ؟ چرا جنبشى نمى شود ؟ ايا همه دارند در تسليم فرو ميروند ؟

ش., 13.08.2022 - 05:34 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Haydeh Nazem

حقیقتی تلخ ثروت کشور دست ده درصد جمعیت ایران هست ۹۰ در صد زیر خط فقط اون هم البته درجه به درجه جوان امروزی و تحصیلکرده نه امکان ازدواج داره نه حتی اجازه یک آلونک طبقه متوسط هم که ماها باشیم از قدیم خانه ای داریم وگرنه با این حقوقها بدون خانه باید می رفتیم حلبی آباد

ش., 13.08.2022 - 05:33 پیوند ثابت