گفتگوبا اعضای شورا ملی تصمیم : احد قربانی، رضا برومند، علی یعقوب وند و چنگیزامیری ناظر
12.07.2022 - 21:56

کشورروز به روز در سراشیبی تندی که  خامنه ای  و دار دسته نظامی او کنده اند به سقوط وحشتناک خود نزدیک می شود. همه از این استبداد بی شرمانه، از این سقوط دردناک سخن می گوئیم و می نالیم ! ازاین ناروشی وتاریک بودن آینده کشور در هراسیم ودنبال راه چاره می گردیم .

شورا ملی تصمیم در مرداد سال گذشته بنا به پیشنهاد برخی از امضا کنندگان بیانیه 14 در تماس با تعدادی از شخصیت های خارج از کشور آغاز بکار نمود. نام "شورای ملی تصمیم" هم از جانب دوستان داخل کشور پیشنهاد شد با این منطور که بالاخره باید کاری انجام داد (تصمیمی گرفت!)

بخشی از بیانیۀ اعلام موجودیت " شورای ملی تصمیم":
شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند:
۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)
۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

 

- غیر متمرکز یعنی چی ؟؟؟ منظور فدرالیسم است؟؟

-این شورا تلاش می کند با تکیه بر نقاط توافق واشتراک، امکان تجمع وسیع ترین نیروهای مبارز سیاسی، مدنی و »اتنیکی« دمکراسی

خواه را فراهم آورد.

بفرمایید , اتنیک یعنی چه؟ کدام الا...ان واژه را به فرهنگ زبان ایرانی اورده؟

_ »شورای ملی تصمیم« ان اندازه ایران دوست است که در نام این سازمان , یک واژه ایرانی نیست!

این شورا برای هماهنگ کردن مبارزات برای براندازی تشکیل شده و یا شورای تصمیم گیری ؟ تصمیم گیری راجع به چه ؟

هنوز هماهنگی براندازی شروع نشده این شورا فراخوان مجلس موسسان را میدهد ؟

در موقعیت خفقان داخلی ، عده ای در خارج کشور میخواهند مجلس موسسان بر پا کنند ؟

_ اما یک سوال. این ۶ بند، که مورد قبول من نوعی است را سال هاست که جمع های دیگری هم بیان کرده و تلاش دارند تا به عمل درآورند، چرا شما یک جمع جدیدی را ایجاد کرده اید؟ چرا نخواستید با کسانیکه قبل از شما مضامین همین مفاد را سال هاست فرموله کرده اند دست همکاری بدهید؟ آیا حاضرید با کسانیکه قبل شما همین مفاد را بیان کرده اند، با حق برابر و مستقل همکاری نمایید؟

 اما یک سوال این جریان جریان تازه تاسیس متشکل از آحاد و یا افراد منفرد است و یا اینکه تشکلی از چند جریان است؟

دوم اینکه تا کنون و بویژه طی دهه اخیر چندین جریان با نامهای مختلف شکل یافته و هر کدام هم پلتفرمی مطرح کرده اند . مجموعه این پلتفرمها را که در نظر بگیریم در کلی ترین وجوه شان مشترکند اما چرا تا کنون اتحادی صورت نگرفته تا بجای چندین تشکل و چندین نام یک نام و یک تشکل جایگزین شود؟

تعدد جریان ها باعث سردرگمی نیروی مخالف ج.ا یعنی ،، مردم ،، معترض میشود .

_نکته ای که بس مهم است به عنوان مولفه ۷ جایش خالی است ، همانطوری که دوستی در پیام صوتی برای من گذاشت ، برابری زن و مرد است . به گمان من اگر چه این از بدیهیات است اما شاهرگ خون‌رسانی رژیم نکبت اسلامی همانا سیاست زن ستیزانه آن است ، این بیانیه می بایست به این نکته مرکزی توجه می‌داشت .

_ اولین سوالی که به ذهن من شهروند خطور میکند این است که اینها کی هستند کدام جریان و شخصیت ها پشت آن قرار دارند ايا دست رژيم که همیشه موزی سازی کرده در آن هست یا نه. من چکونه اعتماد کنم؟‌

چ., 13.07.2022 - 07:42 پیوند ثابت
هوآس اسدی

پرسشهای هوشنگ اسدی (هواس ) فعال سیاسی حقوق زنان ،  به عنوان حامی مشروط بیانیه اینگونه فرمول‌بندی شده است .
نخست او سپاسگزاری میکند که انتقاد به تغییر لوگو جدی گرفته شد و نماد ایران و ایرانیان، یعنی همان پرچم شیرو خورشید ایران در مقابل پرچم خرچنگی نظام اسلامی پذیرفته شده است . حال تغییر احتمالی از طرف مردم در آینده ایران دموکراتبک موضوع امروز ما نیست .
اما ایرادات اساسی باقی مانده :
?- در مولفه ۲ تمامیت ارضی ایران هیچ ارتباطی با تاکید به این و آن نظام یا چگونگی اداره کشور ندارد .  من با این فرمول‌بندی مخالفم و طبعا ادامه پشتیبانی من از شورای ملی  دقیقا به اصل ۲ مربوط است
معتقدم نظام دموکراتیک ماهیتا همان نظام غیر متمرکز است که در مولفه ۵ آمده است . اگر دیگر هموطنان بانی این بیانیه اصرار داشتند، می توانستید موضوع عدم تمرکز را  بصورت مولفه جدا گذاشته می شد.
 باید اینگونه هم فکر شود اگر در ایران دموکراتیک و در مجلس موئسسان رای به تمرکز قدرت داده شود ، آنوقت گروههای قومی و اتنیک ها بخود حق می دهند که بجای مبارزه سیاسی برای تغییر قوانین تمرکز گرا و مبارزه پارلمانی ، کل تمامیت ارضی ایران را زیر سئوال ببرند ؟
موضوع دیگر :
?-نبود مولفه دیگر در رابطه با برابری زن و مرد،  با تاکید به رهبریت و مدیریت برابر حقوق زنان. زیرا بدون اشاره به رهبریت و مدیریت زنان در جامعه هرگونه فرمول‌بندی ناقص است .

صرفا تاکید به حقوق بشر ، بازگوکننده وضعیت اسفناک حقوق زنان نیست و اهمیت حقوق سیاسی زنان زیر سایه قرار می دهد.

چ., 13.07.2022 - 07:38 پیوند ثابت
نظرات رسیده

مراد خورشیدی :

در مولفه دوم عملا حفظ تمامیت ارضی کشور مشروط به وجود نظام غیر متمرکز شده است. این یک فرمولبندی تازه در مورد تمامیت ارضی میباشد و طبیعتا سئوال بر انگیز.

۱-میدانیم ما هم در گذشته نظام متمرکز داشتیم و و هم در حال حاضر.

آیا تجزیه طلبی در گذشته بحق بود و یا اگر امروز به گروهی که منتظر گذار مورد نظرتان نشودو با بهانه وجود نظام متمرکز راه تجزیه کشور را در دستور قرار دهد چه میتوان گفت ؟

۲-فرض کنیم مجلس موسسان پس از گذار از ج. ا. رای بر نظام متمرکز دهد. آیا امضا کنندگان این بیانیه تجزیه کشور را مجاز میدانند؟

چ., 13.07.2022 - 07:37 پیوند ثابت
نظرات رسیده

برای اطلاع رسانی عمومی لازم است شورای ملی تصمیم تصیمم بگیرد متن کوتاهی تهیه کند تا فعالین بتوانند آنرا انتشار دهند و البته به نام شورا صفحات مجازی ایجاد کنند ایجاد کانال تلگرامی ضرورت دارد چراکه تنها از طریق تلگرام می توان برای تمام صفحات اشتراک گذاری کرد بسیاری از مخاطبین به استوری خوانی اقبال نشان نمی دهند. و فیس بوک و توئیتر هم در ایران بند است اینستاگرام هم محدودیت انتشار بالایی دارد پس فعال شدن در تلگرام ضرورت دارد . « گستردگی اطلاع رسانی اولیه شورا ضامن استقبال عمومی از تصیمات فرداست »

چ., 13.07.2022 - 07:36 پیوند ثابت
ایرج اروجی

سلام، من طی دهه های اخیر بقدری از این بیانیه ها را امضا کرده ام که دیگر شمارش اش از دستم خارج شده است و همه آنها هم در کلیت خود یک پیام مشترک داشته اند . من به این نتیجه رسیده ام که تا زمانی که نتوان درصد قابل توجه ای از مردم را با خود همراه کرد و امضا کننده را متعهد به گذشت و دادن هزینه حداقلی کرد این پروژه نیز جز از سرخوردگی و سرافکندگی نتیجه دیگری نخواهد داشت. مشروعیت تا از پایین به شهروندانی تفویض نشود و خود تفویض دهنده هم پشتش را نگیرد و هزینه نپردازد به تجربه ره به جایی نمی برد.تصور من این است که قبل از هر اقدام عملی بعدی، حداقل در خارج کشور، برای ضرورت و ادامه عملی اینکار از شهروندان خارج نشین نظر خواهی شود . و مهم است که هر نظر مثبت به ادامه این فعالیت متعهد به دادن هزینه برای تدارک عملی فعالیت بشود. همراهی حتی پنج درصد از خارج نشینان با این تلاش بی شک تاثیر بسزایی در موفقیت کار خواهد داشت.

چ., 13.07.2022 - 07:34 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Ahmad Moghimi

سوال من در مورد هموطنان داخل کشور است، که عضو شورای ملی‌ تصمیم شده ا‌ند. با توجه به سرکوب در داخل کشور، آیا برای آنان هزینه‌های بیشتری را باعث نخواهد شد؟ آنهم با وجودیکه تعدادی در زندان به سر می‌‌برند.

چ., 13.07.2022 - 07:33 پیوند ثابت
یوسف عزیزی بنی طرف

حقوق ملیت ها در هاله ابهام بیانیه 'شورای تصمیم' نقدی از  یوسف عزیزی بنی طرف

 اما در خارج، به جز شماری، اغلب امضا کنندگان از هواداران رضا پهلوی اند اما خط و ربطشان با هواداران تندرو ایشان - جماعت فرشگرد - تفاوت دارد و معتدل تراند والبته شمار مشروطه خواهان در میان اینان برجسته تر است. 

_نیز نویسندگان این بیانیه می توانستند از اصطلاح 'ملل ایران' یا 'ملیت های ایران' یا دست کم 'مردمان ایران' بهره گیرند و از همان آغاز صداقت خودرا به ملیت های غیر پارسی نشان دهند. ملت ایران گرچه در عرصه حقوق بین الملل کاربرد دارد اما واقعیت درونی ایران، چند ملیتی بودن آن است که در برگیرنده ملت عرب ، ملت ترک، ملت کرد، ملت لر، ملت بلوچ وملت ترکمن است. 

_از همان آغاز می بینیم که سه سخنگوی این شورا از یک ملیت اند و از ملیت های دیگر یعنی دو سوم جمعیت ایران کسی حضور ندارد... تنها یک نفر از عرب ها این بیانیه را امضا کرده است

_ در مقدمه بیانیه از امور زیر سخن می رود: «تحمیل استبداد همه جانبه‌ بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی» اما هیچ اشاره ای به ستم ملی و تبعیض زبانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نمی شود که نسبت به شصت در صد مردمان غیر فارس ایران اعمال می شود. 

_ دومین خواسته ای که امضاکنندگان بیانیه برای آن مبارزه می کنند 'حفظ تمامیت ارضی' است که در ادامه، آن را به 'تاکید بر نظام غیر متمرکز' پیوند داده اند که نکته مثبتی است اما چه نوع عدم تمرکزی؟ این را در هاله ابهام نگه داشته اند. در اینجا، 'شورای ملی تصمیم' حتی از 'شورای مدیریت گذار' عقب تر است زیرا آن یکی – دست کم - به برقراری فدرالیسم استانی در ایران، باور دارد.

_ «از نگاه شورای ملی تصمیم، کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و... شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هستند و در اتخاذ تصمیم‌های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه تفاوت‌ها هیچ کس برتری ندارد.» این یک گزاره قشنگ است اما اگر نوع نظام غیرمتمرکز مشخص نشود وضمانتی در کار نباشد، تعارفی بیش نخواهد بود

_ نیز در اینجا، چه عدم تمرکز، چه فدرالیسم و چه حق تعیین سرنوشت یا هر واژه زیبا را هم در این بیانیه بگنجانند تا زمانی که ضمانت اجرایی این بند تضمین نشود دوباره گواه تکرار تجربه های تلخ و خونین عدم اجرای انجمن های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطیت و اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ج ا ا خواهیم بود.

https://iranglobal.info/node/182453

 

چ., 13.07.2022 - 07:32 پیوند ثابت
احد قربانی دهناری

عنوان مقاله
اگر اکثریت رای دهد

بر پرسشی از آقایان خورشیدی و امیری  در پایان گفتگوها تاکید شد که من فرصت پاسخ نداشتم، اینجا پاسخ می‌دهم. اگر اکثریت بر تمرکز رای دهد شما که عدم تمرکز می‌خواهید چکار می‌کنید؟
حقوق بنیادی بشر قابل رای دادن نیست. این حقوق فقط بخاطر انسان بودن و در معتای وسیع‌تر زندگی داشتن به موجودات تعلق دارد. اگر تمام دنیا هم علیه آزادی بیان یک فرد و یا یک دسته رای بدهند، این رای اعتباری ندارد. اگر همه‌ی شیعیان جهان علیه عدم آزادی دینی هموطنان عزیز بهائی ما رای دهند، این رای اعتباری ندارد. حقوق اقوام و اقلیت‌ها طبق حقوق بنیادی سازمان ملل و میثاق‌های پیوست آن پذیرفته شده است. اگر اکثریت مردم ایران به عدم رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها رای دهند (که امکان ندارد، اکثریت مردم ایران را اقوام غیرفارس تشکیل می‌دهند)  ما این رای را بی‌اعتبار می‌دانیم و علیه آن مبارزه می‌کنیم.
در دموکراسی اکثریت حق از بین بردن حقوق اقلیت را ندارد. فقط حق اداره امور کشور در زمانی که به آنها رای داده شد بر طبق قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن را دارد.

چ., 13.07.2022 - 06:10 پیوند ثابت