ستار الصیاحی،حماسه سرای اهوازی درگذشت

نزدیکان به او و دیگر فعالان فرهنگی وحقوق بشری از مناطق عرب نشین معتقدند که ستار الصیاحی شاعر بلند آوازه اهوازی توسط نیروهای امنیتی به نوعی مسموم و کشته شده است.

 ستار الصیاحی شاعر یزله گو  و حماسه سرای معروف عرب اهوازی روز یکشنبه 11 نوامبر 2012 در اهواز درگذشت. فعالان حقوق بشری و فرهنگی عرب پیش از این از دعوت  این شاعر به ستاد خبری اداره اطلاعات واقع در منطقه امانیه اهواز خبر داده بو دند.

ستار الصیاحی که دارای آوازه ای به وسعت تمام مناطق عرب نشین و جنوب عراق دارد همواره در اشعار خود بر ابعاد انسانی و ملی تاکید می کرده است.  الصیاحی بارها توسط  نیورهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از تحمل شکنجه و زندان آزاد شده بود. ستار الصیاحی به دلیل سرودن اشعار ملی همواره مورد غضب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.

نزدیکان به او و دیگر فعالان فرهنگی وحقوق بشری از مناطق عرب نشین معتقدند که ستار الصیاحی شاعر بلند آوازه اهوازی توسط نیروهای امنیتی به نوعی مسموم و کشته شده است.

از این شاعر اهوازی، قصیده ها و یزله های( رباعیات حماسی) ملی و وطن دوستانه باقی ماند. ستار الصیاحی به هنگام مرگ کمتر از 40 سال سن داشت. جنازه ستار الصیاحی تا لحظه تنظیم این خبر دفن نشده است. 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه اشغالگران حکومت مرکزی در عیلام هروز رجال بیشتری را که بزرگان امروز عیلام هستند چه عرب زبان چه غیر عرب زبان درسرزمین عیلام کشتار میکند تااین سرزمین را از مردان فرهنگ ساز و شجاع خالی کند عیلامیان عرب زبان بسیاری که درد تمدن وشهریت داشتند وترویج فرهنگ شهری عربی کشتار شدند ولی رزیم در تهران با زور عربیت روستایی و بدوی خودرابر همه مردم ایران تحمیل میکند آموزش زبان عربی فصیح درعیلام ممنوع است ودفاع از فرهنگ باستانی وشهریگری عربی مجازات اعدام دارد.رژیم اشغالگرروستایی همواره میخواهد عیلامیان عرب زبان وغیر عرب زبان را عقب افتاده نگه دارد و فرهنگ عربی قلابی وبدوی ایرانی شیعه را به آنها تحمیل کند.پاینده باد شهریگران عیلامی عرب زبان مبارز وجنبش شهری و ترقی خواه عیلامیان عرب زبان وغیر عرب زبان در سرزمین عیلام اشغال شده توسط بیگانه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ستار سياحي فرزند جمعه معروف به ابوسرور متولد ١٩٧٥در تاريخ ١٠/١٣٨٦ در حين برگزاري مراسم شهادت يكي از فعالان سياسي توسط اطلاعات دستگير مي شود.
ايشان سه دفعه دستگير مي شود ( هر دفعه حدود ٤ ماه در حبس مي ماند)به غير از اين چندين بار توقيف در ستاد خبري با أخذ تعهد أزاد مي شد .وي در تاریخ 18/10/2012 توسط اطلاعات بازداشت مي شود و از طریق تماس تلفنی او را به ستاد خبری واقع در فلکه ساعت اهواز دعوت می کنند و برای اخرین بار به او اخطار می دهند که هیچ گونه شعری نسراید و دست از تحریک مردم بردارد و در غیر ینصورت او را بجایی می فرستند که بازگشتی ندارد.
در تاریخ 03/07/2012 اداره اطلاعات رژیم با شاعر فقید تماس تلفنی می گیرند و اورا تهدید می کنند که جنانچه دست از تحریک مردم برندارد وگرنه فرزندانش را یتیم خواهند کرد.