بازداشت هاي فراگير شهروندان عرب در ايام عيد قربان

از شهر خرمشهر حاج مكي حلمي زاده ٥٣ ساله متأهل و برادر وي نادر حلمي زاده٤٢ ساله متأهل كه در تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٢ دستگير شده اند همچنين جاسم خسرجي ٣٣ ساله ، امين خنفري ٢٠ ساله و هادي ابو عيسي ٣٩ ساله از همين شهر در مؤرخه ٢٧/١٠/٢٠١٢ دستگير شدند.از شهر عبادان ،هادي راشدي٤٠ ساله متأهل و مصطفى البوغبيش ٤٢ ساله متأهل إز ساكنان كوي طابوگ در مؤرخه ٢٧/١٠/٢٠١٢ بازداشت شدند.در اهواز نيز توفيق دورقي ٣٦ ساله و علي مزرعه ٤١ ساله از أهالي كوت عبدالله در مؤرخه ٣٠/١٠/٢٠١٢ دستگير شدند.

 بنا به گزارشهاي رسيده از فعالان حقوق بشر در اهواز،در آستانه عيد قربان و بعد از ان مامورين امنيتي اقدام به بازداشت هاي خودسرانه در شهرهاي مختلف عرب نشين جهت سركوبي مردم و جوانان عرب نموده اند. 

إفرادي كه دستگير و به اماكن نامعلوم برده شده اند از جمله:
از شهر  خرمشهر حاج مكي حلمي زاده ٥٣ ساله متأهل و برادر وي نادر حلمي زاده٤٢ ساله متأهل كه در تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٢ دستگير شده اند همچنين جاسم خسرجي ٣٣ ساله ، امين خنفري ٢٠ ساله و هادي ابو عيسي ٣٩ ساله از همين شهر در مؤرخه ٢٧/١٠/٢٠١٢ دستگير شدند.از شهر عبادان ،هادي راشدي٤٠ ساله متأهل و مصطفى البوغبيش ٤٢ ساله متأهل إز ساكنان كوي طابوگ در مؤرخه ٢٧/١٠/٢٠١٢ بازداشت شدند.در اهواز نيز توفيق دورقي ٣٦ ساله و علي مزرعه ٤١ ساله از أهالي كوت عبدالله در مؤرخه ٣٠/١٠/٢٠١٢ دستگير شدند. پيش إز اين جبار عبيات ٣٨ ساله متأهل ، علي سياحي ٢٧ ساله و عبود منبوهي ٣٢ ساله كه همگي اهل حميديه هستند توسط نيروهاى اطلاعات دستگير شدند.

به گفته منابع محلي ، هجوم نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي به چندين نقطه ودستگيري عده اي از شهروندان عرب را به علت برپايي نماز و مراسم عيد مستقل از نماز به سركردگي نماينده ولي فقيه و ستاد نماز بوده است. خانواده هاي اين افراد بازداشتي كه به بهانه هاي واهي تاكنون دستگير شده اند از وضعيت فرزندانشان اطلاع دقيقي ندارند.

با توجه به محكوميتهاي گسترده نهادها و سازمانهاي حقوق بشري بين المللي ،پارلمان اروپا و تأكيد گزارشگر ويژه حقوق بشر آقاي احمد شهيد در مجمع عمومي بر نقض سيستماتيك حقوق بشر ، اما نيروهاي أمنيتي در روزهاي عيد قربان در شهر هاي خرمشهر، عبادان، حميديه و فلاحية( شادگان) و منطقه كوت عبدالله اهواز دست به بازداشتهاي جديدي نموده اند.

٢/١١/٢٠١٢
فعال حقوق بشر كريم دحيمي 

بخش: 
انتشار از: