اقدام برای مصادره خانه ی آیت اله شریعت مداری

دوستان، منزل شخصی مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری(ره) در حال مصادره شدن می باشد.
از اهل بیت آن مرحوم خواسته شده ظرف مدت 15 روز آن مکان را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهند.
از دوستان و محبان آن مرجع مظلوم خواستاریم به هر نحو ممکن اطلاع رسانی نمایند تا انشا الله این مصیبت مرتفع گردد.
بنا به اطلاع واصله این کار با هدف ایجاد فشار به آقای حسن شریعتمداری
برای وادار کردن ایشان به سکوت انجام میگیرد .لطفا اطلاخ رسانی کنید
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتي پسر ارشد ايشان در خارج همانند رضا مريدي ها تا زماني كه خود را ايراني و آزربايجان را بخشي از لاينفك ايران مي دانند بعيد است از ملتي كه حركت ملي آزربايجان را پيروي مي كنند همانطوريكه دست رد به سينه جنبش سبز زدن به اين افراد هم جواب اري بدهد