جنبش خیابان پله ها و فازهای فراتری از طرح شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و خواهان آلترناتیو جایگزین برای آن میباشد، امید بستن به اینکه طرح شعار رفراندم نقش بسیج کننده مردمی در خیابان را دارا میباشد، از یک طرف رسمیت قانونی بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد که مشروعیت قانونی خود را در میان مردم از دست داده است، بلکه این امکان را فراهمتر میکند تا اینکه دوباره از ایران زندانی بزرگ برای مردم ساخته بتوانند با مشروعیت بیشتری به دزدی، اختلاس و سرکوب مردم ادامه دهد،
چند روز پیش فراخوانی از پانزده نفر برای رفراندوم منتشر شد

خیابان پاسداران درگیری با دراویش گنابادی تهران ۳۰ بهمن 96

تحصن مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی توسط مامورین انتظامی به خون کشیده شد.
تحصن مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران، چند نفر از دراویش مورد اصابت گلوله قرارگرفته و
پلیس توسط سلاح گرم، باتوم و گاز اشک‌آور به آنها حمله ور شد.

انتشار از: