بتازگی شنیدم که در بازار ایرانی لایک 50 هزارتایی معامله می شود و البته قیمت نمی دانم به تومان است یا به دلار و معلوم نیست پول این معاملات را چه تشکیلات یا افرادی قادرند پرداخت کنند، به هر حال شاید با این نوسانات شدید دلار و تومان، اعلام نرخ ثابت برای دلالان این عرصه کارو کاسبی سخت است.
مژگان سربی و فرحناز ظرفچی در خردادماه سال ۱۳۶۰ دستگیر شدند و پس از ماه ها بازجوئی و شکنجه مژگان به ده سال زندان و فرحناز به هشت سال زندان محکوم شدند! و سرانجام پس از هفت سال زندان و شکنجه مژگان سربی و فرحناز ظرفچی هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت اعدام شدند!
برسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی اسرائیل به معنای خروج دولت آمریکا از میانجگیری در صلح است. سیاستی که بطورتاکتیکی و به مقتضای شرایط در پیش گرفته شده بود و هم چنین به معنای بازگشت به سیاست اصلی است که ترامپ از همان اوائل مطرح کرده بود. این که چرا ترامپ زمان کنونی را مناسب برای خروج مناسب دانسته است در نوشته سه دلیل برای آن اقامه شده است. هم چنین به پی آمدهای داخلی در آمریکا و جهان و منطقه پرداخته شده و در کل سیاست کنونی را در انطباق بیشتری با راهبردسیاست یک جانبه گرائی دانسته تا صلح خواهی را!
جنگ با داعش در سوریە وعراق رو بە پایان است و دیپلماسی جای جنگ را گرفتە است. نشست آستانە کە راهکارهای نظامی را ارائە میداد کاربرد خود را از دست دادە و بار دیگر ژنڤ بە محل چانە زنی قدرتهای درگیر درآمدە است. درست است کە داعش در مرحلە پایان است اما سوریە یکدست نماندە و آن کشور میان دولت سوریە، کوردها و گروههای سنی کە برخی از آنان در لیست ترور قرار دارند تقسیم شدە است. هر کدام از این جریانات زیر مجموعە کشورهای منطقەای و فرا منطقەای هستند وطرفهای برون مرزی وزن و سرنوشت آنان را رقم
روز گذشته کیانوش توکلی از سایت ایران گلوبال مصاحبه زنده فیسبوکی با امیرعباس فخرآور داشت (1) و از جمله کامنتهای زیادی در حمله به آقای فخرآور توسط سلطنت طلبان شناخته شده در زیر مصاحبه در فیسبوک بطور زنده گذاشته می شد که می توانید تا پاک نکرده اند در لینک زیر ملاحظه کنید (2). درباره نظرات آقای فخرآور که از اول بعنوان هوادار شاهزاده رضا پهلوی به آمریکا آمد سالهاست بحث می شود (3) و حتی مشخصاً اتهاماتی را که امیرعباس فخرآور به خانواده شهبانو فرح دیبا وارد کرده، از سوی این قلم رد شد

گفتگوی با یاسین اهوازی درباره اعتراضات مردم و کنفرانس کلن

در این گفتگو همچنین در باره انتقال آب به مناطق مرکزی و نیز تلاش نمایندگان عرب ایرانی در مجلس توضیح داد و در پایان در باره اهداف کنفرانس دمکراسی خواهان ایران در شهر کلن المان پرداخت که اینک آماده پخش است:

انتشار از: