محمدرضا لوایی
2018/2/10 جمهوريّت قُدقُدقُدا، سريال ستارخان و صفرِ بيست
2018/2/5 سريال ستارخان بر عليه آزربايجان
2018/1/30 اهداف شاخه ى زيتون، چهارگانه ى اردوغان، و ترسيم انسان
2018/1/21 فرابستگى هاى هويتى در كشاكش نئوليبراليسم و اسطوره گرايى ارتجاعى
2018/1/11 از اين رؤيا رها نخواهيم شد چون اين رؤيا رهايى است
2018/1/6 تصوير اپوزيسيون ايرانى و رژيم در قاب شوراى امنيت
2018/1/5 گريز از ايرانيّتِ نابهنگامِ سياسى با قرمزِ فوتبالى
2018/1/2 آزربايجان از ايرانيّتِ عمّامه و تاج عبور كرده است، نمى بينيد؟
2018/1/1 هشت بند از منشور آزربايجان در خصوص وقايع فعلى ايران
2017/12/29 ما را رها كنيد، همان بهتر که خراسان سر ایران باشد نه آزربایجان!
2017/12/28 پروژه اى خطرناك بر عليه آزربايجان با بازيگردانى روزنامه ى ايران
2017/12/20 ديگرى نويسى، ديگرى ستيزى و نظريه ى ايران
2017/12/16 تسليت براى جناب آقاى اژدر بهنام
2017/12/12 آزرماه آزربايجانى است
2017/12/11 آنچه را كه بايد از زبان خودم بشنويد نه از اخبار
2017/12/2 داستان دهقان فداكار را كُشتند چون يك " ديگرىِ آزربايجانى" بود نه " آزربايجانىِ ديگرى" !
2017/11/28 داستان پسر دهقان فداكار
2017/11/22 سخنى با برازندگى هاى آزربايجانِ جان
2017/11/18 اى كاش زلزله اى هم در ذهن و فكر اين مردم و روشنفكرانش اتفاق بيفتد
2017/11/9 مولّفه هاى ايرانيّت كنونى ( تمركزى بر متن جناب دوشوكى )
2017/11/2 منطقه، مرزبندى فتواها، و ادبيات آشغال با طعم ناسيوناليسم آريايى
2017/10/25 آزربايجانِ شهيد امانى و شهيد امانىِ آزربايجان
2017/10/22 درباره ى نامه ى شاهداده ى پارسى سره به ترامپ
2017/10/18 روز آنا تومروس ضرورتى براى تقويم آزربايجان
2017/10/5 تحليل داستان سياوش، تعزيه و قرائت هاى راسيستى
2017/9/29 درخواست زيباكلام از سيستانى ، و دورويى و چاپلوسى روشنفكر ايرانى
2017/9/25 گاوشدگى، ادبيات استعمارى و استقلال سياسى
2017/9/23 مجموعه ى كلى زيباكلام و خطر سقوط آن
2017/9/22 استعمار، معشوقه ى صياد صفتى كه تشنه ى عاشق شدگى ماست!
2017/9/19 ما و منطقه و زمان جدايى ها
2017/9/9 يادداشت هايى از آراكان براى جهان
2017/9/6 روهينگيا قربانى تژادپرستى، قربانى برتر انگارى دينى
2017/9/1 و فرشته گفت چاقويت را بردار اسماعيل!
2017/8/29 لهجه ى ما آدمتان كرد و مُجرم شد ( دلنوشته اى براى اين لهجه ى اجبارى )
2017/8/26 زن تراشى پانفارسيسم براى شاهان تُرك
2017/8/23 رقاص هاى " خود منجى پندار"
2017/8/16 در محضر تُركانگى ، اين قسمت؛ ( آييران يا ايران؟! )
2017/8/13 يوخارى باش ها و آشاغى باش ها بيدار باشند؛ نبرد تُركانگى و پارسيانگى
2017/8/12 تهرانِ برجام، واشنگتنِ فرجام و مخالفْ تراشيده شدگان !
2017/8/7 ايران، برج بلند دموكراسى يا خانه ى محقّر حصر شدگى؟
2017/8/5 سرتيتر انديشندگى من عبور از اسارت تاريخى و فكرى و جغرافيايى است
2017/7/31 تغيير خاورميانه و خاورميانه ى تغيير
2017/7/26 نو انديشى در حركت ملى
2017/7/24 ماموران جيره خوار چه از جان حركت ملى مى خواهند؟
2017/7/22 داستانگرايى باستانى و باستانگرايى داستانى
2017/7/17 آتنا، فرشته اى در حصار آموزه هاى قاتل
2017/7/14 ايرانيّت يك خوانش قاطى پاطى از تاريخ است
2017/7/6 تماميّت ارضى و مرزى يا مرض تماميّت خواهى؟
2017/7/2 كه هيچ شهرى تورانشهر نمى شود
2017/6/26 ملى گرايى ايرانى؟ خنده ام مى گيرد
2017/6/20 ايران را مثل آدم برفى آب مى كنند! ( در نقد فيلم سينمايى آدم برفى )
2017/6/18 ترور بيولوژيكى خدايار
2017/6/15 " ابهام وطن شدگى " در ايران
2017/6/9 ظهور گفتمان جديد در حركت ملى آزربايجان
2017/6/5 وزارت اطلاعات ايران غرق در آشغال اشغال و تخريب
2017/6/3 متن پيام ويديويى كه در مورد تخريب ها و تهديد ها به ملتم و مخاطبانم رجوع كرده ام
2017/5/31 ممالك محروسه و شابشال هاى تربيتى
2017/5/26 ساخت فيلم كوروش و الگوسازى سيّد - ساتراپى
2017/5/23 جدال با تك نگارى تاريخى
2017/5/8 بيعت با بردگى؟!
2017/5/5 بازى كردن در گستره ى استعمار يا بازى كردن با استعمار؟
2017/4/30 به ظلم و ستم راى نمى دهيم
2017/4/26 تهرانيّت نژادپرست و ديگرىِ محروسه
2017/4/19 براى ما آزربايجانى ها يك تركيه ى قدرتمند به همه ى جهان مى ارزد
2017/4/16 سيل آزربايجان يا پلاسكوى تهران؟
2017/4/12 خداحافظى با ته چاه و پرسش و آلاداغلار
2017/4/11 اصالت حركت ملى آزربايجان در چيست؟
2017/4/7 بيانيّه ى شماره ى نخست در خصوص اتفاقات اخير
2017/4/5 ما را مادرانمان نمى زايند، ما را زبان مادرى مان مى زايد
2017/4/4 توضيح يك اشتباه
2017/4/4 عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى
2017/3/31 پروژه ى " كمربند شيطانى "
2017/3/24 ناگفته هايى كه مجبور به گفتنش شدم
2017/3/21 بعدش پايكوبى و خيابان و بوق، كه؛ اونوندا ايينه سينى ووردوق
2017/3/17 ايرانيّت پايبند سنّت
2017/3/13 آتاتورك، رضاشاه و زن ايرانى
2017/3/10 ايران، جامعه ى حبسخانه اى
2017/3/7 مهار سركوبگرى با آزربايجانچيليق و توركچولوك
2017/3/2 ايرانيّت فروشنده با زبان اصغر فرهادى
2017/2/25 جعل اسطوره و قهرمان براى آزربايجان
2017/2/22 محكومانِ روز زبان مادرى
2017/2/16 سوگلى حكومت، پانفارسيسم است
2017/2/11 داستان خنده دار سوداگرانى كه خود را منجى آزربايجان فرض مى كنند
2017/2/7 نسل جديد حركت ملى آزربايجان و تفسيرهاى معنادار از آزادى
2017/2/2 نقش آزربايجانچيليق از رو به رويى تا رو در رويى در منطقه
2017/1/29 براى من اين جهان متن است و آزربايجان سرتيتر اين متن
2017/1/25 آزربايجان همچنان سدّ راه تبعيض و سلطه
2017/1/22 ويسلاوا آمد، مادرم آمد، و شاعر شدم، و نويسنده شدم، و ديوانه شدم
2017/1/19 اين آدرس اشتباهى است آقايان!
2017/1/15 ايرانيّت در دادگاه آزربايجانچيليق
2017/1/11 كار ما تماشاى آزربايجانچيليق نيست، كار ما انديشيدن به آزربايجانچيليق است
2017/1/8 گورخوابىِ ايرانيّت
2017/1/3 خطابه ى آزربايجانچيليق
2016/12/31 گريز از موقعيت سازىِ ايرانيّت، تثبيت موقعيت سازىِ آزربايجانچيليق
2016/12/29 دلايل ردِّ فراكسيون
2016/12/27 از كثافتكاريهاى معلوم الحال ها تا پزشكيان و فراكسيونش
2016/12/25 اين فراكسيون گور به گور شده
2016/12/22 هدف گسترش دانايى و توانايى ملت است نه تبليغ لمپنيسم و فراكسيون بازى
2016/12/19 سلام بر مرتضى، گور پدر فراكسيون
2016/12/15 جدال با مفاهيم گور به گور شده
2016/12/5 جواد طباطبايى و بليط فروشى در ايستگاه زبان اشغالگرى
2016/11/28 عوامل تقسيم بندى جان انسانها در ايران، و در سوگ وطنم آزربايجان
2016/11/24 غمگينى و نژادپرستى جامعه ى ايرانى به روايت آمار
2016/11/14 ايران تابع " مرگ آيينى " است
2016/11/12 ايستگاه ده ده قورقود، توطئه باورى و اصحاب خواب
2016/11/8 ارك تبريز، علامت تعجبى بر آخر جمله هاى ديكتاتور مآب
2016/11/5 ناانديشندگى در ايران بيشتر از نفت است
2016/11/2 فراكسيون تركها، چهرگانى و خاورميانه اى كه اعصاب ندارد
2016/10/31 ايرانيت، گرفتار بين ريش و پشم دينى و ريش و پشم سلطنتى
2016/10/29 از كوروش و گوناز تا براهنى و آتلانتيك
2016/10/28 يا رسول اللا
2016/10/19 ايران وطن نيست، وطن - خاطرگى است
2016/10/12 متن فارسى، متن فاصله گذارى
2016/9/28 هم اپوزيسيون و هم حاكميت از زجر و اندوه اين جامعه تغذيه مى كنند
2016/9/13 قفس ايرانيت
2016/8/29 بو آكشام اؤلوروم مى فهمى تبريز؟ بيا استانبول
2016/8/18 ايران، آلوده متنى تحت نظر
2016/8/4 ببخشيد، جامعه ى كدام ايران؟ ايران كدام جامعه؟
2016/7/29 جامعه ى رجزخوان ايرانى
2016/7/24 طراحى يك كودتا در تهران
2016/7/19 گذر از عقل سنتى - اسلامى اردوغان و تهران
2016/7/17 ده نكته در مورد كودتاى نافرجام در تركيه
2016/7/16 تركيه، كودتا و پيروزى دموكراسى
2016/7/9 عباس كيارستمى با طعم نژادپرستى
2016/7/1 جامعه ى ايرانى، صادق هدايت و فلسفه ى سگ شدگى
2016/6/27 من و وطن و آيسودا
2016/6/14 تنها كار مفيدى كه مشروطيت انجام داد دار زدن شيخ فضل الله نورى بود
2016/6/10 صمد بهرنگى، گذر از جويبار تنگ " خودى " و رسيدن به درياى "ديگرى "
2016/6/4 ذهن ايرانى، مرزگشايى در افسانه، فروپاشى در واقعيت
2016/5/29 تصحيح مى شود؛ تهران ديار اقوام و اديان
2016/5/26 قاراكشيش ها و سوزاندن انسان
2016/5/22 جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد
2016/5/16 مرحله ى گذار با حذف و سركوب؟
2016/5/12 آزادى براى انسان، انسان براى آزادى
2016/5/10 خويشتنِ مقدس، ديگرىِ ديّوث
2016/5/6 روشنفكر فارس گرفتار مصلحت
2016/5/2 اروميه ى مقدس و زيباكلام، كلامى كه زيبا نيست
2016/4/29 در پاسخ به بى تربيتى ها و توهين هاى هواداران ادبيات نفرت
2016/4/26 جاستين مك كارتى، جنايات ارامنه و تاريخنگارى حقيقت
2016/4/20 توضيحاتى در مورد نقد جسور و كتابم
2016/4/9 براى آزادسازى قره باغ تفنگ به دست خواهيم گرفت
2016/4/2 شيعه گرى فارسى ، ناسيوناليسم روسى و فلسفه ى ديگرى ستيزى
2016/3/24 آمريّت ايرانى، بى بى سى فارسى و قالب مردار فرهنگ
2016/3/17 به مردى با تو پيوستم ندانستم كه نامردى
2016/3/10 جامعه ى ايرانى در پى ويران شدنى آنى
2016/3/3 چرا اخم مى كنيد؟ قاضى پور ساخته و پرداخته ى خود شماست
2016/2/29 زوال انديشه ى ايرانى وقتى شكل گرفت كه به سياه نمائى ديگرى و رو سفيد سازى خودى پرداخت
2016/2/23 در مقايسه با زبانهاى فراگير زبان فارسى زبان كامنت نويسى است
2016/2/19 آزادى و زبان و هويت در كنار استخوان و جمجمه و حجرالاسود
2016/2/13 ایران با فاجعه ی " فقدان فهم " روبروست