● یادداشت‌ها و مقالات ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
 امید وارم صفت" شیرین عقل"انتسابی من به آقا مهدی را،ایشان خشونت کلامی تلقی نکرده و به این بهانه از جواب گوئی به سوالات من سر باز نزنند ومرتب تکرار نکنند "ما هرجا که خشونت باشد نیستم!…
ابوالفضل محققی
حوادث با چنان شتاب وسرعتی می گذرند که قابل تصور نیست.زمانه غریب،تلخ،آمیخته با درد،لبریز از اندوه بخاطر بسیارجان های عزیزی که بدست جلادان حکومت اسلامی بقتل رسیدند.لبریز ازشادی به خاک نشاندن جمهوری…
ابوالفضل محققی
به ده ها تصویر دختران و پسران جوان یکی از یکی زیبا تر  خیره می شوم.
 زیبائی ومعصومیت آمیخته با شوق زندگی.
 عجین گشته با غرور جوانی.نشانی از معصومیت وغرور سرزمینی که معصومیتش همیشه آماج…
ابوالفضل محققی
برای بسیاری سوال پیش می آید.برای چه می کشم ؟برای چه کسانی این همه لعنت ابدی رابجان می خرم؟ برای کسانی که می چاپند ومی خورند وبه ریشمان می خندند.کسانی تمام بچه هایشان در خارج در رفاه زندگی می کنند…
ابوالفضل محققی
براستی چگونه سر بر بالین می نهیم زمانی که به مادران وپدران در بند با غم کشته شدن فرزند فکر می کنیم؟فرزندانیکه بفرمان مجنونی خود شیفته کشته شده اند.خود کامه ای که برای حکومت ننگینش از هیچ جنایتی فرو…
ابوالفضل محققی
حسین رونقی با قرار وثیقه برای ادامه درمان آزاد شد! در پشت این جمله کوتاه چه تاریخ شگرفی ازتلاش،مقاومت، مبارزه با عظمت یک انسان و توانائی های فکری وروحی یک ذهن زیبا و خلاق نهفته است !درس مهمی برای همه…
ابوالفضل محققی
امروز رئیس مجلس اسلامی قالی باف برای حمایت کردن ،روحیه دادن .در گوشی به فرماندهان جانی وعده پاداش دادن. بدیدار مشتی لات وجنایت پیشگانی رفت! که دراین روزهای اخیر با سنگدلی تمام چه بسیار خانواده ها را…
ابوالفضل محققی
من این زنان را میشناسم .این دست ها را، این لباس های ساده را، این بلوزهای دست باف را. می شناسم این مادررا که مصمم ومغموم در گوشه تصویر سنگ بر دست گرفته است.
می شناسم اورا زمانی که صبح کله سحر…
ابوالفضل محققی
 هر کلمه ای که می نویسم از میان چشمان درخشان کودکی می گذرد که نشسته بر قایق چوبیش در پهنای زمان بدنبال خدای رنگین کمان کودکانه اش می گردد.
خدائی از جنس نور،از جنس رنگ ،از جنس زندگی ،عشق ،مادر…
ابوالفضل محققی
 این متن را سال ها قبل فرهاد میثمی زندانی سیاسی که هنوز در بند است!نوشت.
 من نامه ای برای او نوشتم. حال بعد سال ها یاد آوری بخشی از آن نامه تلفیق شده با این روزهای مبارزه، شرافت  وافتخارکه…
ابوالفضل محققی
فکر کنم بلاغت ایجاب کند که نخست از شما "آقای زید آبادی"بعنوان یک روزنامه نگاربپرسم! که در کجای این جنبش بزرگ اعتراضی ایستاده اید؟ از شما که گاه در کسوت گاندی بر عدم خشونت تاکید می کنید .گاه…
ابوالفضل محققی
افزوده شدن میزان نفرت مردم از رژیم است. رسیدن به این نتیجه که این رژیم نا لایق وناکارآمد است .
دیروز با یک بازاری که پسر خاله یکی از دوستانم است صحبت می کردم. ؟میگفت "آقا اگر دزدی بکنند ،…
ابوالفضل محققی
 این یک انقلاب است. سعی نکنید با تعرف های کلاسیک به آنالیز آن بپردازید .انقلاب است! چون همه چیز را تغیر داده یا در حال تغیر آن هاست .منظورم سکه یک پول شدن  نرم ها و قوانین اعمال شده اسلامی است !…
ابوالفضل محققی
مرا که تمامی روز با اشتیاق همراه مردم در خیابان هائی که حال بوسعت تمامی ایران زمین ،بوسعت جهان شده پای کوبیدم .شعار دادم ! با پا هائی که زمان توان جوانی از آن گرفته اما شوق در آغوش کشیدن آزادی ،شوق…
ابوالفضل محققی
حراست از زندگیش! از رویاهایش! راهی جز پنجه در پنجه افکندن بازندانبان نمی گذارد.او جویای هویت خویش است.جویای معنی زندگی ،معنای هستی ! که هیچ کدام را نمی شود معنا کرد! مگر آن که اراده کنی آن را از دهان…
ابوالفضل محققی
خیابان قرق شده گشت ارشاد را به محلی برای رقص ،شادی این زیبا ترین هدیه حیات به انسان بدل کرده است .ناز ،تنعم ، تبخترمشتی آخوند که مانند طاووس می خرامیدند ! رجز می خواندند!فتوا صادرکرده وخواب آرام از…
ابوالفضل محققی
آنگاه آن کلمه را خواهی یافت.

آزادی را !

در قامت شکوهمند یک انسان عبور کرده از میان آتش وخون .
ابوالفضل محققی

آیا به نیروئی کار ساز تر از این جوانان اعتقاد داریم؟نشان دهیم !
روزهای آتش وخون ،روزهای گذر با شهامت هزاران هزار جان عاشق  از دالان های مرگ ساخته شده توسط نیروهای سرکوب.روزهای اشگ،…
ابوالفضل محققی
شاید هیچکذام از دانشجویانی که امروز حماسه بزرگ وپرافتخار مبارزات دانشجوئی را رقم می زنند ودر زمان انقلاب ویران گر اسلامی، در زمان انقلاب شرم آور فرهنگی، بدنیا نیامده بودند. انقلاب فرهنگی تلخی که از…
ابوالفضل محققی
نشانی مرا از قرن ها قبل از شهر سوخته بگیرید .شهری خفته در اعماق تاریخ ایران.تمدنی باستانی که قدیمی ترین اقوام ساکنین این مرز وبوم را در خود جای می داد. نشانی مرا در سیمای قهرمان اساطیری شاهنامه. در…
ابوالفضل محققی
ایرادی که نسل جوان از قول خمینی به حکومت اسلامی و ما می گیرد این است . چهل سال قبل پدران و پدر بزرگانمان که شما باشید!انقلابی کردیددر جهت عکس تاریخ! که امروزکوچکترین هم خوانی با جهان معاصر وخواسته…
ابوالفضل محققی
دویست وهفتاد وهفت نماینده . یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، بیانیه‌ای صادر کردند و با «اغتشاش» خواندن خیزش سراسری مردم ایران، از قوه قضاییه خواستند…
ابوالفضل محققی
بنظرمی رسد که مشام تیز اصلاح طلبان حکومتی در میان دود حاصل از آتش وخون ! بوی مستاصل شدن حکومت، وخامت اوضاع رادیده هم وحشت کرده وهم بوی کباب را حس نموده است.اوضاعی که شاید بتواند ازاین نمد خونین کلاهی…
ابوالفضل محققی
جنبشی که دانشگاه های کشور همزمان دبیرستان های عمدتا دخترانه نقشی اساسی در این مبارزه و تداوم آن دارند . گاهی چنان در این مورد صحبت میشود که گویا همه طوری از این تغیر نسلی و جایگاه دختران جوان شگفت…
ابوالفضل محققی
اقیانوس درتلاطم است.موجهای بی تاب،ایستاده در مقابل تندر،شلاق خورده،زخمی شده را سر باز ایستادن نیست.

هر بار فرو می افتد. خروشان تر،جری تر ،نیرومند تر از قبل برمیخیزد.
ابوالفضل محققی
رویه ای مرسوم .یا حداقل در جامعه ما چنین بوده چه رهبران سیاسی حاکم .چه رهبران اپوزیسیون پیوسته بر اساس عرف وروش معمول که در جوامع ما مرسوم است .نسبت به همه چیز نظر می دهند بی آن که کمترین رابطه ای…
ابوالفضل محققی
چشم هایم را بر هم می نهم در میان این همه تصاویر تلخ، دراین همه میان اشگ وخون قادر به فکر کردن ، به نوشتن نیستم.

هر بار چهره هائی جوان وزیبا باصدائی محزون که از ابدیت بر میخیزد در برابر…
ابوالفضل محققی
حال بنگر که چگونه چشمان هوشیار پوریا ،با آن پیش بینی غریبش! که برآمد یک انقلاب را می دید. بار دیگر گشوده شده است .تا اززبان گشته شدگان دیروز با آیندگان سخن گوید. "مادربر ما اشگ مریز .برما به…
ابوالفضل محققی
دوستی می پرسد:" بعد این همه سال مبارز سیاسی حال که سنت از هفتاد هم گذشت.نظرت درمورد حامد اسماعیلیون چیست؟"
 می خندم! سن من ؟ چه ربطی به نظر من نسبت به این یا آن شخص دارد؟اما اگر نظرت…
ابوالفضل محققی
چند سال قبل از نهاده شدن سه انار پشت در خانه ام نوشتم .روز گذشته پیرزن با همان چشم های مهربانش  در خانه ام رامیزند.
 " همسایه ما امسال توان کندن انارهای خانه را نداریم.بیاسهم خودت را بکن…
ابوالفضل محققی
کدام بسیجی مزدور سلاح برکف ؟کدام سپاهی خالی از عشق !خالی از شکوه آزادگی ،بری ازهمراهی مردم! مردمی که با نفرت در او می نگرند توان ایستادن طولانی مدتش درچنین میدان نبردیست؟

نبرد با ملتی…
ابوالفضل محققی
متولوژی و تاریخ ماانباشته از وجودعاشقانی است که در صور گوناگون،با خواست های گوناگون برصحنه حیات ظاهر می شوند. رسم عاشقی، که جان بازی شرط آول قدم آن است را بجای میاورند. مهر خود بر صحیفه عالم نهاده…
ابوالفضل محققی
اما اصل مطلب ! ازنظر من بر خورد بهزاد نبوی بمراتب شجاعانه تر و مشخص تر است.جبهه ایشان مشخص وتکلیف مبارزان معلوم.
اما بر خورد آقای زید آبادی ملبس شده بلباس گاندی! برعکس ظاهرفریبنده بشدت مخرب و…
ابوالفضل محققی
اقای تاج زاده متاسفانه نه درنگاه شما و نه در فرهنگتان ،والخصوص نوشته اخیرتان "راه برد بر اندازان"  نه اعتقادی بمردم می بینم ، نه به کشور و نه به میلیون ها جوانی که مشتاق یک زندگی آزاد…
ابوالفضل محققی
چهار ماه قبل در مقاله ای تحت عنوان چرا نمی توانیم ویا نمی خواهیم واقعیت ها را بپذیریم؟ 
نوشتم " چرابخش زیادی از اپوزیسیون خارج از کشور در تمامی این چهل سال قادر نشد قدمی در جهت حداقل یک…