رفتن به محتوای اصلی

● یادداشت‌ها و مقالات ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و بخواهم این عنوان را وسیلهٔ مغایرت خویش و بیگانه قرار داده و از اختلاف و نفاق بین مردم برای خود استفاده کنم، این وطن پرستی نیست…
ابوالفضل محققی

با قتل هر بی‌گناهی وجدان جامعه آسیب می‌بیند.زمانی که افکار عمومی وتوان مردم قادر به جلوگیری از این اعدام ها pplنشود وهر اعتراضی با سرکوبی وحشیانه و افزودن بر دامنه اعدام ها توام شود.…
ابوالفضل محققی
میدانی حاصل این چهل سال چه بود ؟ عریان شدن حکومت بود در برابر مردم .حکومتی که لیاقت قرار گرفتن در جایگاهی را نداشت که انقلابی کور اورا بدان مقام پرتاب کرده بود .

از روزهای نخستین در…
ابوالفضل محققی
معصومیتی کودکانه، ترس خورده،

گرفتار،

وحشت زده!

ابوالفضل محققی
آنچه در این چهل سال حکومت با مردم کرد. یک غربالگری ناجوانمردانه بود که مرحله به مرحله صورت پذیرفت .نخستین مرحله حداکثر استفاده از جو انقلاب زمانی که در وجه گسترده عقل اجتماعی مغلوب احساسات انقلابی…
ابوالفضل محققی
روبرویم نشسته است .کلامی سخن نمی گوید .می پرسم در چه فکری؟ سری تکان می دهد ."هزار فکر" می خندم هزار فکر؟" آری هزار فکر.
ابوالفضل محققی
مادران دادخواه  تجمعی شکل گرفته از صدها مادریست که لباس رزم فرزندان خود را برتن کرده ورو در روی نظام بی شرافت وکودک کش حکومت اسلامی" بخوان حکومت خامنه ای"   صف بسته اند .
نوشتم صدها…
ابوالفضل محققی
امشب بعد سال ها دلم هوای شرابی تلخ کرده است ! پیکی شراب می ریزم و تصویر محو شده مونالیزا و منجی عالم را در برابرم می گذارم .شراب مرا نیک در یافته است.
ابوالفضل محققی
چالشی بزرگ که پیروزی در آن جز از طریق فائق آمدن برغول نفس ممکن نیست. اگر جوهری ازپایبندی، تعهد ،تلاش وعشق به یافتن ودیدن حقیقت در فردباشد. اوقادر خواهد شد پرده پندار را کناری بزند. بر بضاعت فکری خود…
ابوالفضل محققی
هیچ گلوله و بمبی مخرب تر، و ویران گر تر از تخریب  تاریخ و فرهنگ یک  ملت نیست ! از بین بردن نشانه های ملی وتاریخی که ذره ذره در روح وجسم یک ملت نفوذ کرده ورمز پایداری او در برابر حمله بیگانگان . هر…
ابوالفضل محققی
دوسال ازجنبش بیست وچهارم آبان ویک سال از جنبش بزرگ مهسا می گذرد.

هر دو جنبشی که بشدید ترین وجهی از طرف رژیم جمهوری اسلامی سرکوب گردید. اکثریت قریب به اتفاق کشته شدگان جوانان ونو…
ابوالفضل محققی
دریغا که نسل ایستاده بر آستانه ما چه غریبانه در غربت چشم بر هم می نهد. با انتظاری سخت برای شنیدن خبر سقوط حکومتی جبار وکودک کش .طاقت می آوریم ،می گذریم با چنین آرزو ئی ،آرزوی جامعه ای آزاد ،دموکراتیک…
ابوالفضل محققی
لیست مسئولیت های چنین فردی در جمهوری اسلامی .مرجع صفحه شخصی او

• عضو هیات منصفه شورای معین هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه|

• عضو کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری…
ابوالفضل محققی
امروز رئیس دانشکده علوم اجتماعی تهران که سخت هوای دعواداشت در هیئت یک لات ...خیابان جمشید سابق ! یقه درید و بی اختیار به اصل خود برگشت .چیز هائی گفت که نشان از شخصیت پنهان شده او میداد.او در حضور…
ابوالفضل محققی
آیا می توانید تجسم کنید .حالت خامنه ای را زمانی که مستانه ازکشت، کشتارتروریست های حماس  وضربه سنگین فرود آمده به اسرائیل سخن می گفت و بوسه برجبین آن ها می زد .
 خوشحالی درونی وی را که توانسته…
ابوالفضل محققی
کسی نمی داند این خواب بود یا بیداری ،که او آن گل نیلوفر را بوئید. عطرعجیبی داشت بوی گس خاک بعد از باران، عطرخاطره های دور که بسیار محو در ذهنش می پیچید ، مانند عطر شیر مادر.  عطری مطبوع که اورا به…
ابوالفضل محققی
جامعه امروز ایران با دو تصویرروشن مشخص می گردد .نخست تصویر حکومتی که قدم به قدم مشروعیت خود را از دست داده و می دهد و در شلتاقی دیوانه وارکه به صغیر وکبیر رحم نمی کند !سعی در حفظ ونگاه داری قوانین…
ابوالفضل محققی
اما زمان سپری شد. نوجوانی وجوانی جای آن زلالیت و سادگی راگرفت.
حال هر زمان می گردم در پیچ کوچه ای در طاقی چهار سوئی مرد خنذر پنزی هدایت با چهره ژولیده !خنده کریه و دستار سیاهی بر سردر برابرم…
ابوالفضل محققی
یکی دختری زیبا با چشمانی درشت وعسلی و موهای سیاه وپرپشت.  تولد یافته در نود چهار سال قبل در خانواده ای ثروتمند در اروپا ،بزرگ شده در جامعه باز که زیبائی تقدیس می شود. شادی عنصر سازنده حیات است،کودکان…
ابوالفضل محققی
چه تلخ است دیدن تصویرجهانی که در آن کودکان قتل عام می شوند.کودکان کشته شده ،کودکان به گروگان گرفته شده اسرائیلی با کاسه هایشان در دست در آرزوی صلح ، در اسارت تفکری تروریستی که آزادی خود رابا محو یک…
ابوالفضل محققی
چکیده صحبت با یک دوست که سه سال قبل هم ماحصل صحبت خود با وی را در همین صفحه منتشر کردم .
حال برایم بسیار جالب است که ببینم در این فاصله سه ساله ارزیابی او چه میزان عوض گردیده است.سه سال قبل…
ابوالفضل محققی
اولین باری که نجف را دیدم اصلاً یادم نمی رود.آمده بود خانه همسایه. صادق پسر همسایه آمد و گفت:" بیا!بیا! نجف دیوانه را ببین تو خانه ما داره کار می کنه."

آدمی نبود که او را…
ابوالفضل محققی
نام آن خیابان در اصل خیابان شمشیری بود. چرا که با تابی آرام شروع می شد و با همین تاب کم به انتها می رسید مانند انحنای یک شمشیر. بعد ها وقتی ساختمان فرمانداری در اواسط خیابان ساخته شد به آن نام جدید…
ابوالفضل محققی
به خاطره فیسبوک ونوشته خود در چهار سال قبل که بر اساس چندین جلسه با تعدادی ازجوانان دهه هشتاد که امکان نشستن وصحبت کردن با آن را یافته بودم نگاه می کنم . به گفته های آنها و نتیجه گیری دوازده جلسه و…
ابوالفضل محققی
این است پیام مترسکی که چهل سال است بصورتی مضحک در میان دشت نهاده شده است.مترسکی دیگر گونه !درختی خشگ شده با صورتی ابلهانه .درختی که ریشه در خاک ندارد.گوئی کسانی که آنرا برپا کرده اند به عمد سر درخت…
ابوالفضل محققی
پشت پنجره ایستاده ام بی خبر از فاجعه به بالا آمدن آقتاب از پشت کوه های چمگان نگاه می کنم .چند روزی می شود که نوک قله ها را برف پوشانده است. از پشت پنجره سکون پائیزی را آحساس می کنم. درختان بارنگ…
ابوالفضل محققی
آنقدر به شنیدن ودیدن حوادث هولناک عادت کرده ایم که دیگر شنیدن هیچ حادثه ای ما را به تعجب و واکنش وا نمی دارد.حتی اگر پیکر کارد آجین شده هنرمندی چون داریوش مهر جوئی باش
ابوالفضل محققی
 مردی علیل، مستبد وجانی در یک سرزمین باستانی تکیه زده بر عرصه قدرت ،انباشته از کینه ونفرت که هیچ ابری را بر بالای سر خود تحمل نمی کند.در نفرت دائمی ازتحصیل کردگان ،روشنفکران وهنرمندانی که حاضر به تن…
ابوالفضل محققی
آیا هرگزشده که بطور جدی بدون پیشداوری و تعصبات گروهی، به عمل کرد خود ،نقش وتاثیر واقعی خود درجامعه وخیزش های اعتراضی نگاه کرده و منصفانه نسبت به آن قضاوت کنیم ؟
ابوالفضل محققی
مادران می گویند!
این ها که این چنین خونین بر زمین افتاده اند فرزندان ما هستند . بما گفتند بر ان ها مویه نکنیم .ما مویه نمی کنیم .ما فریاد می کشیم از ستمی که بر فرزندان ما رفت. فریاد داد خواهی…
ابوالفضل محققی
دخترکی زیبا با سری باند پیچی شده چون فرشته ای رفته در خواب جادو. روزهاست در جدال با مرگ وزندگیست. افسوس که بوسه دلداده جوانی اورا از این خواب جادوئی بیدار نخواهد کرد.ترنم یک ترانه گوشهای اورا نوازش…
ابوالفضل محققی

زنی بنام ماخان ودخترکی که در هجدهمین بهار زندگیش سنگسار شد.
درهردهم اکتبردرروز جهانی نه به اعدام .من این تلخ ترین نوشته خود را باز نشرخواهم کرد. جان های آزاد را به مخالفت با اعدام…
ابوالفضل محققی
 هم شهری عزیزم خانم نرگس محمدی ، از شنیدن خبر دریافت جایزه صلح نوبل که بدرستی شایسته عزیزی چون شماست سخت خوشخال شدم . سالها قبل متحیر در برابرعظمت شمانوشتم 
"آزاد سرو باشی  حتی اگر اسیری…
ابوالفضل محققی
کلماتی است ،اسامی خاصی است که قدرتی جادوئی دردرون خود نهان دارند.اسامی و کلماتی که توانت می دهند، هویت می بخشند ،عشق می آفرینند،ترا بگذشته ،به حال وآینده پیوند میدهند.کلماتی که باجسم وروح تو عجین می…
ابوالفضل محققی
زنی فریادی از سر درد می کشد.نوزادی بینوا پای بر هستی می نهد تا فردا شهراورا در میان خشونت ،فقر و بیچارگی در کام خویش بکشد.

فریادهائی دردناک از دیوارهای بلند زندان بزرگ شهرعبورمی کند در…