رفتن به محتوای اصلی

● یادداشت‌ها و مقالات ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
زمانی که خمینی دستور بر قتل عام هزاران زندانی بیگناه در زندان ها می دهد وعمل خود راتکرار همان گردن زدن علی می داند.تعجبی نمی کنیم !هیچ درد عمیق که منجربه اعتراض جامعه گردد سرتاسر وجود ما را در خود…
ابوالفضل محققی
یک سال از فاجعه متروپل در آبادان گذشت. حادثه درد ناک متروپل در میان خیزش عظیم هزاران جوان عاصی شده بر حکومت طنین خود از دست داد. امابدل به عاملی برای اعتراض بر بی لیاقتی وستمگری حکومت گردید . سالی پر…
ابوالفضل محققی
بنای جمهوری اسلامی بر رعب است وسرکوب !تکیه بر جهالت است واطاعت !استوار شده بر ماهیتی الهی که نمود آن خودکامه جنایت پیشه ی است بنام ولی فقیه که جوابگوی هیچ کس نیست! قدرتی ما فوق جامعه!با پرچم الله…
ابوالفضل محققی
سی و اندی سال قبل بود. در بیمارستانی در مسکو بستری بودم. سلیمان لایق شاعر خوب افغان که آن زمان وزیر اقوام و قبائل بود در اطاق پهلوئی من بستری بود. اکثرا در طی روز همدیگر را می دیدیم. عاشق افغانستان!…
ابوالفضل محققی
هریک از ما بدرجات گوناگون در هزار توی زمان میچرخیم، هزار توئی که روزی چون "تسئوس"شمشیر بر دست در پی یافتن "مینو تور"قدم در آن نهادیم ،باشد که سر از تن این هیولای آدم خوار جدا…
ابوالفضل محققی
غریوهزاران جوان ،دختران وپسرانی که با عشق به زندگی وآزادی پای در میدان مبارزه ای نابرابر اما سخت افتخار آفرین با حکومتی جنایتکار ،وحشی ومسلح تا بن دندان نهادند !ببهائی سنگین سرکوب شد.

ابوالفضل محققی
نمی توانم تناقضی را که در شعارها و عمل کردهاست درک کنم .می توان گفت قریب به اکثریت اپوزیسیون خارج از کشور خواهان برکناری این حکومت اسلامی و برقراری حکومتی مبتنی بر سکولاریسم، انتخابات آزاد بر اساس…
ابوالفضل محققی
خانه کوچکی نبود اما سختی و تنگدستی آن را سخت در هم ریخته بود. دیوار کاه گلی مشرف بر کوچه،بادر چوبی ترک خورده از باد وباران که به سختی روی لولا های زنگ زده اش آویزان بود. خبر از سختی گذران افراد درون…
ابوالفضل محققی
روی سخنم با افراد باقی مانده منشور مهسا است.با کسانی که از نام مهسا پرچمی بر افراشتند برای مبارزه ،برای همبستگی،برای گرامی داشت هزاران جوان در خون غلطیده این سرزمین در طی چهل سال حکومت نکبت وجنایت…
ابوالفضل محققی
بنام مهسا ! جنبشی که در سیمای زن ،در سیمای زیبای دختری از کردستان که بامرگ معصومانه خود ملتی را در سوک نشاند. همدلی ،همبستگی ایجاد کرد.
بنام نسلی که سال ها بار تحقیری خرد کننده توسط کوتوله های…
ابوالفضل محققی
همراه با مهسا ها ،حدیث ها،سرود آزادی خواندن.بارهنوردان عاشق که بر سر دار از شادی یک ملت ببهای جان سخن می گفتند هم صداشدن!
رویا های تاریخی،آرزوهای سرکوب شده یک ملت رادر قامت بپا خاسته هزاران…
ابوالفضل محققی
"تأمین جانی از جامعه رخت بربست و امنیت مالی، سکه بی‌رونقی شد. مغولان برای چپاول اندوخته‌های جامعه، از هیچ کاری رویگردان نشدند... تار و پود قشرهای جامعه در شهرها از هم گسست. حرفه‌ها و پیشه‌ها…
ابوالفضل محققی
بلا استثنا تمامی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی با استناد به این گفته خمینی می گویند .وقت آن رسیده که حکومت اسلامی باید بپذیرد که زمان تغیر کرده ورائی که پدر بزرگان وبخشاء پدران این نسل به جمهوری…
ابوالفضل محققی
پسر جوانی است با چشمان هوشیار که من بطور اتفاقی در جریان یک پرواز در کنار او نشستم .یک جوان فارغ التحصیل شده از دانشگاه شریف که برای مصاحبه جهت پذیرش دریک شرکت بزرگ بین المللی می رفت .زمان پرواز…
ابوالفضل محققی
وقتی هزاران جوان بیکباره از دل سکون ووحشت ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی پای در میدان نهادند .شوری عظیم بر انگیختند!جان های خسته را توان بخشیدند! وخونی تازه در رگهای خشک شده اکثریت قریب به اتفاق جریان…
ابوالفضل محققی
عجیب بود که با تمام دقتش به باغچه و بیل زدن آرام پای هر درختی.  متوجه بازشدن شکوفه های گیلاس روبروی پنجره اطاقش نشده بود.شاید گناه از درختان انبوه خانه همسایه بود که بیک باره تمامی درختانش شکوفه زدند…
ابوالفضل محققی
ميخواهم گزارشگر يک روز شاد نوروزی در تاشکند باشم. اگر نمی توانم از نوروز در سرزمين خويش بنويسم چه باک که شادی را هنوز می شناسم . شادی در همه جا يکسان است و انسانها را بيک‌سان گرمی می بخشد. می نویسم…
ابوالفضل محققی
خجسته نوروزتاریکی را ، کلمات غم انگیز را دوست نمی دارد !او نمود چرخه روشن و زیبای زندگی در سیمای تاریخ یک سرزمین ،یک حس ملی و همبستگی اقوام دیر پای سرزمینم ایران است! بر آمده از مکتب نور.
ابوالفضل محققی
بایاد "رهنوردی " که قلب عاشقش در واپسین لحظه حیات زمانی که طناب جور سنگدلانه بر گلویش افکنده می شد  پیامش شادی مردم بود .
با یاد پسر جوانی که درسخت ترین شرایط حکم اعدامش از مادر مخفی…
ابوالفضل محققی
تکمله وتاریخچه ای بر نوشته امروز که در سیر حوادث و خیزش انقلابی نسل جوان چه کسانی نه یک قدم بل ده ها قدم جلو آمده اند جایگاه نیرو های چپ و جمهوری خواهان ونقششان در این خیزش چگونه وکجاست؟
ابوالفضل محققی
از نظر من ملاک چنین راستی پرستی درتمامی عرصه های حیات اجتماعی چیزی جز حرکت کردن در جهت منافع جامعه انسانی و خوشبختی انسان درسایه آزادی وعدالت نیست .چگونگی تلاش و مبارزه ما برای رسیدن به این دو کلمه…
ابوالفضل محققی

 پنجره اطاقم را می گشایم.نسیمی به آرامی لابلای درختان حیاط  که با کاهلی! خمیازه کشان از خواب زمستانی بر می خیزند، می چرخد.
ابوالفضل محققی
وقتی پذیرفتم اعدام های مدرسه رفاه را .اجازه قانونی دادیم که تفکری ارتجاعی جای گزین روندی شود که میخواست خود را با جهان متمدن هم گام سازد. تن دادیم بخواست مشتی مرتجع که صد سال قبل در انقلاب مشروطه…
ابوالفضل محققی
روزی که با نام تو آغاز می شود 
سلام نامت چیست؟ 
 نامم کنجکاویست 
شهامت نافرمانی است 
ابوالفضل محققی
زنی آزاده در مسیر تاریخ میخواند. صدا درکوچه می پیچد و بادش می برد تا دور !شبق گیسوی شب با گیسوان صد هزاران دختر زیبا می آمیزد.دخترانی که  بی پروامی خوانند.در مسیر باد ،در مسیر طوفان ،در مسیر گلوله !…
ابوالفضل محققی
درک عمیق مسئولیت هر جریان سیاسی ،هر فرد  چه در داخل کشور وچه در خارج از کشور تلاش پیگیر در جهت یافتن راهی است که منجر به یک وفاق ملی وهمکاری تمامی نیرو های مخالف جمهوری اسلامی در یک صف واحد شود.
ابوالفضل محققی
ریز نقش است با لباسی تمیز. هنوز صورتش بتمامی مو در نیاورده است. چشمانی سیاه وشرقی دارد.عضلات کشیده شده صورتش حالتی مصمم به او می بخشد.
با دو دست استخوانی محکم فرمان ماشین را گرفته با احتیاط در…
ابوالفضل محققی
آیا نوع نگاه ونقد ما به نظام اجتماعی و جامعه همانگونه است که جوانان دهه هشتادی ونودی که امروز مبارزان اصلی میدانندبه جامعه می نگرند ونقد می کنند؟
ابوالفضل محققی
چهارم تیر ماه همین امسال، بعد از جمع شدن تعدادی جوان ونوجوان با لباسهای رنگارنگ و بی حجاب در پارک چمران شیراز، که بی توجه به تعجب مردم وگشت ارشاد مشغول بازی اسگیت بودند.سرآغازفصل جدیدی از رودر روئی…
ابوالفضل محققی
نگاه به مسئله زن و قرار دادن آن در پیشانی یک شعار که نخستین مدافعان آن نسل جوانیست که در یک حکومت دینی ومتعصب زن ستبز.نه تنها از برابری زن ومرد سحن می گویند! بلکه حاضرند نام یک دختر جوان بنام"…
ابوالفضل محققی
صفحه خاطره فیس بوک این نوشته من را در جلو خان منظرم نهاد .در میان این همه خشونت کلامی ،این همه هیاهو واتهام زنی .بار دیگر من را بیاد شبی انداخت که در زندان جمشیدیه سال پنجاه دو بر سر نقاشی های من که…
ابوالفضل محققی
من که با نفس شکنجه ، سرکوب وتبعیض واعدام مخالفم . با اعدام هر آزادی خواهی در وجود او کشته می شوم.من که زندانی سیاسی زمان شاه بوده ام . درد شلاق وشکنجه را با تمام وجود احساس می کنم 
ابوالفضل محققی
تاریک روشن صبحگاهی دری که هرگز کلون پشت آن انداخته نمی شود به آرامی گشوده می گردد. زنی ریزنقش که پای چپش را اندکی می کشد با بقچه کوچکی در زیر بغل به آرامی ازآن خارج می شود.طول کوچه اکبریه، طول خیابان…
ابوالفضل محققی
امروز در میان شادی وغرور  فرهاد میثمی آزاد گردید . بسیارانی به استقبال او رفتند .  از شادی اشگ ریختند.من نیز شادمان از رهائی او .میدانم بسیار مادران زندانیان سیاسی با غرور وشادی این آزادی را جشن…
ابوالفضل محققی
شعار "زن ،زندگی ،آزادی " امروز دیگر تنها یک شعار در سه کلمه نیست. درون این شعار قهرمانی و جنبش عظیم یک نسل، یک ملت قرار گرفته است .نسلی که با قربانی دادن بسیار جان های عزیز، از این شعار…