مقالات کاربران

ایران ناآرام است. ماه ها است که مردم برای نشان دادن نارضایتی شان به خیابان ها آمده اند. آخرین باری که حاکمیت این قدر تحت فشار بوده است به زمان جنبش سبز در سال 2009 بر می گردد.
در سند ده‌ساله امنیتی آمریکا آمده استراتژی آمریکا انتقال مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیاست، علت انتقال تمرکز سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا این است که خطر اصلی برای آ
به دلیل تحریمات، ونزوئلا روی نفت خود نشسته و قادر به فروش آن نیست. حتا مردم عادی نیز مجاز نیستند ساده پول به ونزوئلا ارسال کنند. مردم چه کرده بودند که چنین مجازات سنگینی شایسته حال آنان باشد؟
باور کنید ما آزادی، برابری در همه ی ابعاد، حق انتخاب در همه سطوح و حکومت انتخابی در همه ی اضلاع آن، دموکراسی، التزام به حقوق بشر، رواداری و تسامح، کثرت گرایی، عدم تبعیض قومی، جنسیتی، طبقاتی، صنفی، دین
«بهار پراگ» نامی زیبا و نمادین بود که جهان دهه شصت قرن بیستم فرایندی بی همتا و پیروزمند از «سوسیالیسم با چهره انسانی» (دوبچک) در چکسلواکی سال 1968 را بدان شناخت.
اسرائیل به خاطر مشکلات داخلی ایران، به ضربه‌های مستقیم‌تر روی آورده است * در سیاست خارجی به صبر و انتظار دل خوش کرده‌ایم * طراحی سیاست خارجی در خاورمیانه با ارگان‌های نظامی است * اجماعی برای بستن ت
بارزترین ویژگی موستانگ‌ها ذات نافرمانبر آنهاست. آنها اسب‌های وحشی هستند که غیر قابل فرمان دادن هستند.
هربار که به هردلیلی، اعتراضاتی در کشور رخ میدهد، بخش بزرگی از فعالان سیاسی مخالف حاکمیت، پایان قریب الوقوع نظام ولایت فقیه را اعلام می کنند.
ما گروهی از زنان ایرانی بنا بر احساس مسئولیت خود نسبت به سرنوشت فرزندانمان ونسلهای آینده، مخالفت عمیق خود را با این قرار داد ضد ملی اعلام کرده و از هموطنان خود میخواهیم با امضا این بیانیه مخالفت خود ر
«کسی که به تحریم روی می‌آورد نباید پیامدهای ناخواسته آن را فراموش کند.
در دنیای سیاست ورای حرفهای تبلیغاتی و جنگ روانی, هر کسی بدنبال تامین منافع خود است, آمریکا بخاطر منافع خودش با آخوند ها سرشاخ شده است و هدفش فقط تامین منافع خود و امتیاز گیری است.
گمانه‌ای که از دو منظر صحیح نیست. اولا منشا تحریم در دهه ٣٠ به اشتباه آمریکا نسبت داده می‌شود؛ درحالی‌که طراح اصلی تحریم‌ها در آن زمان انگلستان بود.
دکتر سید محمد حسن حسینی
-- اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. تنها برای کمونیستهای فاشیست هست که همه چیز و همه کار مجاز است چون برای آنها خدایی در کار نیست که
جنگ ایران و عراق هشت‌ سال خونین طول کشید و امروز می‌توان به تفصیل درباره‌ی تقصیرهای دو طرف در ادامه جنگ بحث کرد.
ای حرام لقمه هایی که مردم را می ترسانید که اگر اعتراضات شان به سقوط حکومت ننگین تان منجر شود ایران تجزیه خواهد شد! شما پیش و بیش از دشمنان ایران، ایران را تکه تکه کردید
2 کامنت