مقالات کاربران

از آنجا که دکترای آموزش زبان انگلیسی و روش تدریس خودم را از دانشگاه میسور هند گرفتم فکر کردم شاید ارایه آنچه از مقایسه سرزمین کفار و ایران اسلامی در درک من آمد برای شما هم جالب باشد که در این مقاله به
زلزله مرگبار و مخرب کرمانشاه که با خسارات جانی و مالی بسیاری همراه بود نیز مانند بلایای طبیعی دیگر در سایر نقاط گیتی بوقوع پیوست اما ابعادی بسیار گسترده تر از موارد مشابه خود داشت و همچون بم داستان غا
نارضایتی و میل به تغییر بنیادین نظام امروزه همگانی شده است.
واقعیت زندگی جهنمی است که حکومت شوندگان، تولید کنندگان ثروت و نعمت و رفاه، از نیویورک تا استانبول، از تهران تا لندن و بغداد و پکن و مسکو و دهلی و دور افتادهترین روستا ها و و گم نام ترین جغرافیاهای موج
آخرین نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می شود به اختصار چنین است که: متافیزیک، در همه جا به کمین نشسته و اداره‌ی امور را بر عهده دارد و همچنان افکار و اندیشه‌ها را به خود مبتلا می سازد.
متاسفانه در چنین شرایطی جای یک اپوزیسیون ِ متشکل ِ قدرتمند، با برنامه ریزی و سازمان دهی، خالی است.
1 کامنت
طی چند سال اخیر، علاوە بر ترور و بمبگذاری و موشکباران علیە فعالان و قرارگاههای احزاب کردستان ایران واقع در اقلیم کردستان کە متاسفانە شهادت و زخمی شدن دهها تن از مبارزان وابستە بە حزب دمکرات کردستان و
چگونه روز کورش بزرگ را به روز نشان دادن انزجار ملت یکپارچه ی ایران از جمهوری اسلامی و روز "نـــه" گفتن به حاکمیت بدل کنیم؟....زمان زیادی برای سازمان دادن وهمکاری با دیگرانی که در این کوشش با
قرن هاست که در خاورمیانه به نام خدا و پیغمبر و اسلام در حال کشتار یکدیگر هستند!
فلسفه سیاسی افلاتون روی نظریه “دولت” متمرکز است. طرفداران فلسفه تجزیه و تحلیل، به تیزبینی و دقت افلاتون اشاره میکنند. هوبرت درایفوس، عقلگرایی او را میستاید.
داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است.
به جرات می توان گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه یک نمونه منحصر به فرد در جهان است. جالب است که فعالان سیاسی و اجتماعی هم کاری به کار رژیم در این زمینه ها ندارند.
هنوز احزاب سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک و سکولار امکان آن را نیافته اند که بصورتی گسترده و استوار در داخل کشور سازماندهی نموده و بصورت آلترناتیو سیاسی نمود یافته و تاثیرات هدفمندی بر این جنبش ها بگذارند
البته هر ایرانی می‌داند که استفاده حکومت ملایان از رسانه‌ها، ابعاد بسیار وسیعتری دارد و هیچ موهبتی به‌ اندازه‌ی اینترنت در خدمت تبلیغ، توجیه و تحکیم این حکومت به کار نرفته است.
این الگو از بیانیه‌ها و اقدامات جنگ‌طلبانه، دقیقاً مطابق با دستور کار جان بولتون مشاور امنیت ملی – که دستی توانا در دست‌کاری اطلاعات برای کشانیدن آمریکا به جنگ دارد – است که در سال 2017 و قبل از ورودش