رفتن به محتوای اصلی

.

.
ایران گلوبال

آقای یاشار گولشن گرامی! از آنجایی که کامنت طولانی شما به عنوان مقاله در پاسخ به آقای قره جه لو در همین سایت منتشر شده است، انتشار محدد آن لزومی نداشت و حذف شد.