رفتن به محتوای اصلی

نگاهی به گذشته؛ عکس فرودگاه مهرآباد سال ۱۳۳۷