رفتن به محتوای اصلی

چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز

چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز

برتریخواهی، تبهکاری و فاشیسم خامنه ای و ترامپ بر کسی از دردمندان، سرکوبشدگان و نوعدوستان جهان، برابریخواهان و کارگران جهان هیچگاه پوشیده نبوده و نیست و همزمان سرکردگی این ساختارها های بدخیم و بدنام را نمی باید در چهارچوب تنگ چهره هائی پلیدی همچون ترامپ و خامنه ای سست کرد و محدود ساخت. چراکه هردوی آنها و ساختارهای ضدبشری فناتیسم شیعی و امپریالیسم آمریکا عمری بلند و بازتاب هائی هولناک از دشمنی افکنی ها، جنگ ها، نسل کشی ها و ترورهای بیشماری را در پرونده ی سیاه و خونین خود داشته و رسوائی سران تاریخی و کنونی شان بر پیشانی تاریخ نگاشته شده، و هرکدام در شکل زمامداری خود، همچون شب تاریک هراسناک و نفرت انگیز می باشد. وزینرو پشتگرمی فرداسازان و رهائی از بهره کشی و آزادی وجدان نه از شناخت این پدیده های پست و بی آبرو، بل پی بردن به توان دگرگونساز خود کارگران و نبرد توده ها و همبستگی نوع انسانی آنها با هم است که امیدبخش پیروزی نهائی و سرنوشت ساز آینده، بر علیه آنها و بسود بشریت در بند زور، بیکاری و گرسنگی می باشد.

 

کشتن جرج فلوید بدست پلیس راسیست آمریکا و مرگ ناگوار او پدیده ای ناگهانی و رویدادی تازه در فرهنگ آمریکای جنگ افروز و جهانخوار نبوده و نیست که این حکومت تبهکار جهانی، با سرکردگی ناتوئی اش در همین 4 دهه پیش، دستکم بیش از 4 هزار میلیارد دلار تنها در افغانستان هزینه نظامی و جهانگشائی خود درین کشور ویران کرده و اگر نسل کشی های پوگسلاوی، عراق، لیبی، سوریه، و دخالت سیاسی برای اهداف استراتژیک نظامی در اوکراین و... را به آنها بیفزائیم و هزینه های ناشی از آن لشگرکشی ها و کشتارها را یکجا برشماریم سر از میلیون ها کشته و 8 تا 10 بلیون دلار بکول کارگران و مردم بیدادرس آمریکائی و همزمان قربانیان و کارمزدان این کشورها گذارده است؛ همچنانکه دین دولتی ایران در 41 سال گذشته و آنهم بنام خدا بلائی بر سر کارگران و توده ها آورده که همینک 80% درصد مردم ما محتاج نان بخور و نمیر روزانه اند و رژیم در پنهه های دشمنی افکنی های مذهبی، برپائی ستیزها و جنگ ها، ترورها و نسل کشی ها شهره ی جهان شده؛ و ترور 1500 انسان معترض و بیکار و گرسنه در آبانماه 98 نیز، پایان کشتارهای بیشمار دم و دستگاه دولت دینی نبوده و نخواهدماند. چه از پرتاب آگاهانه موشک و سرنگونی هواپیمای اوکراینی باشد، چه کشتن 176 انسان بی گناه، یا چه شلیک موشک سپاه به شناور کنارک ارتش باشد که عصر روز 21 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده بود و جان بیش از 19 تن از پرسنل ارتش را یکجا گرفت. حال از اعدام های بی شمار، تا ترورهای مخالفان، و بکشتن دادن بیش از دو میلیون قربانیان جنگ راه قدس از کربلا می گذرد و... باشد! از این چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز فناتیسم و امپریالیسم بگذریم، زیرا ما رودرروی ساختارهای آنانیم که آنها، دشمن نان و کار و آزادی نوع انسان کار مساالمتجو، همدرد و برابرخواه بوده و مانده است.

 

و چرائی بی شرمی سران فناتیسم ولائی و امپریالیسم ترامپی!

 

یک: ترامپ، این میلیاردر انگل و ساختار ضدبشری ویرانگراش: پس از کشته شدن جرج فلوید بدست پلیس های راسیست، ما و جهانیان دیدیم که خیزش و دادخواهی بزرگ توده ای علیه هرگونه نابرابری ها، راسیسم و خشونت پلیس هار در بسیاری از ایالت های ها آمریکا سربرآورد و خواستار زدودن بیدادگری ها، پایان دادن به ستیز علیه سپاه پوستان و درخواستی انسامدارانه از ساختاری بشدت نابرابر برای همه شهروندان آمریکائی شد. و ترامپ فاشیست در پاسخ بدان ها، بی شرمانه و دهان دریده بی هرگونه پوزش و یا دادن وعده ی دلجوئی و یاری به بازماندگان و اصولا سیاه پوستان و همبستگی نوعدوستان ناآرام با آنان، وی بپاخاستگان معترض را " آنتیفا " نامید (آنتیفا: یا مخالفان چپ و مخالفت آنان با راست افراطی که بدنه و پشتگرمی رای دهندگان به ترامپ را شکل می‌دهند) "این خطوط کانون فعالیت انتیفاست" و تهدید به یورش نظامی کرد. چندش برانگیزی آن زبان درازی چنان بود که وزیر دفاع دولت او "مارک اسپر" یکراست با چنین رویکردی آشوبناک بشدت مخالف کرد و وزیر دفاع برکنار شده پیشین "جیمز متیس" نیز ترامپ را به خامی و نادانی از گفته هایش توصیف کرد که نمی بایست گفته می شدند و همزمان بسیاری از نیروهای پلیس هم همزمان در برابر مبارزان و مخالفان راسیسم و نابرابری ها زانو زدند و با این شیوه، مخالفت خود با این روند خشونت افزا و چند و چون آتی آن را بما و جهانیان نشان دادند. و اینک مدافعان حقوق بشر جهانی می خواهند ببینند که ساختار مرگبار آمریکا خواهدتوانست تنها، پاسخ به درخواست برابری انسان ها را بیرون از همه تفاوت های رنگ پوست، اتنیک و زادگاهی شان را یکسان ببیند و یکدست برتابد!؟ ما و جهان همدرد و هموند با آمریکائیان سرکوبشده و همه نوعدوستان بی گمان در روزها و ماه های آینده خواهیم دید که چقدر دمکراسی آبکی و نیم بند امپریالیسم آمریکا به خواسته های ضد راسیسم و برابرجویانه شهروندان آمریکا پاسخ انسانمدارانه و درست خواهدداد.

بهررو صف بندی اجتماعی طبقاتی برای زدودن نابرابری ها و دریافت حقوق برابر در عرصه های دمکراسی سیاسی و اقتصادی در آمریکای بشدت نابرابر دوباره آغاز شده و دیر یا زود دامنه ی هرچه گسترده تری درین کشور و جهان غرب خواهدیافت. همانگونه که با پلاتفرم برنی ساندز دیدیم، رودررئی های اینجا و آنجای سران دو حزب حاکم با خود در درون، و برابر هم، همآهنگ با آن در مقابل جمهوریخواهان نیز بیش از پیش قطب بندی شده و دامن پلید سیاست این کشورِ درهمریخته را در برگرفته است. برای نمونه وزیر دفاع آمریکا می گوید: آنچه برای جورج فلوید اتفاق افتاد، بی‌اندازه در کشور تکرار شده است! یا سناتور " تد کروز" کاملاً  سرراست و بی کم و کاست فاش می کند که چگونه باراک اوباما و جو بایدن، وزارت دادگستری، FBI و جامعه اطلاعاتی آمریکا را آزاد، مسلح و سیاسی کردند تا به دنبال پاپوش ساختن برای دونالد ترامپ باشند و.... او را از برگزیده شدن دوباره بازدارند! بگذریم

 

 

 

دو: خامنه ای، هم تباران و دم و دستگاه مرداراش: این رهبر خود خوانده ی جهان اسلام در یک سخنرانی تلویزیونی و بخاطر کشته شدن جرج فلوید با حق بجانبی بی شرمانه ای از رحمت و رأفت دین دولتی خود زبان درازی بسیاری کرد، و از خشونت پلیس آمریکا چنین گفتو ترحم را برسرود: " مردم را می ‌کشند و زبانشان هم دراز است. "

 

رئیس جمهوری اش حسن روحانی هم روز پنجشنبه گذشته با معترضان در خیابان همدردی کرده و درباره اعتراض ‌های آمریکائیان به کشته شدن جورج فلوید چنین گفت: ( این نشان می‌دهد اگر دنیا مظلومیتی را ببیند، دیگر برای مردم مهم نیست آن مظلوم چه دینی داشته یا از چه نژادی بوده است، همه می‌آیند و از مظلوم دفاع می‌کنند.) او همچنین، در دست گرفتن انجیل از سوی ترامپ را "شرم آور" خواند و در دیگر سوی کشور اسلامی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت: بگذارید مردم آمریکا نفس بکشند! و همزمان طباطبایی دادستان کل اردبیل در برابر اعتراض به سرکوب و شرایط ناگوار و مرگبار کرونا در زندان و ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی امنیتی چنین گفته که ( حتی نفس کشیدن زندانیان سیاسی و امنیتی هم حرام است. )

 

سخنان یا زبان درازی رهبر و دیگر سران دولت دینی درباره اعتراض‌های آمریکا در حالی چنین گزافگویانه و حق بجانبانه گفته و شنیده می‌شود که گوئی ما، و شهروندان آگاه آمریکائی و جهانیان نوعدوست نمی دانیم و"نمی دانند" که در ایران اسلامی کارگران و توده ها و "نه مخالفان سیاسی" حتی با بروز هرگونه اعتراض کوچک حقوقی، بدون دادخواست سیاسی و تنها بخاطر درخواست تشکل و حق استقلال صنفی از دولت، حکومت با کارگران و همه ی آنهائی که اعتراض مسالمتجویانه می کنند به شدت و بی رحمانه برخورد کرده و سرکوب دلبخواهی اسلامی می‌ کند!؟ آخر شرم هم چیز خوبی ست مگر یادمان رفته که در همین اعتراض‌های آبانماه 98 به گفته مقام‌های رسمی و بنام حکومت الهی 230 نفر و به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 1500 نفر کشته شدند و کک رژیم نگزید؛ ولی برای سلیمانی تبهکارش عزای کشوری برپاکردند. آیا این تظاهر به انساندوستی رهبر و نظامش چندش انگیز نیست؟

 

اگر دونالد ترامپ فاشیست روز 13 خرداد در مقابل کلیسای سنت جان انجیل در دست گرفته گفت که: برای پایان دادن به شورش و غارت، او از نیروهای ارتش استفاده خواهد کرد. همین علی خامنه‌ای رهبر هم با اشاره به اعتراض‌های اخیر آمریکا و مرگ فلوید گفت که: مردم این کشور از حکومت خود "احساس خجلت و سرافکندگی" دارند. آیا این آقا ارزشمند به کارگران و توده ها همین حق ناچیز را می دهد؟ حق احساس خجلت و سرافکندگی بخاطر یاری و آوردن همین بساط ریاکار؟ بخاطر آتش سوزی و نابودی بخش بزرگی از جنگل های کشورمان؟ بخاطر نابودی رودخانه های بی آب مان را، دریاچه ها و باتلاق ها و تالاب های خشک مان؟ برای ویرانی مزارع مان، دشتها و کویرها، آثار باستانی ها و تخریب آنها، برای صنایع ورشکسته و فرهنگ نابودشده و هویت تحقیر شدمان در سراسر جهان، بخاطر کشاورزی بی حاصل، بخاطر آموزگاران بیچاره و اسیرمان، جوا نان معتاد، زنان سرکوبشده و نبعیضزده و منزوی مان؟ بخاطر نخبه های فراری، دانشگاهی های خودفروخته و کاسه لیس رژیم! برای دانشجویان وابسته و بی سواد، استاتید توسری خورده و منفعل؟ برای بازنشستگان دست خال و ناامید، کارمندان بیکار، کارگران گرسنه! بخاطر مسئولان فاسد و چپاولگر، مدیران رانتی، بخاطر پاسپورت ها بی ارزش و اعتبار، و پول ملی کشوری که ارزش اش ده هزار برابر از پیش از انلاب کاسته شده است!؟ براستی پرسیدنی ست! کدام دشمن خارجی و حتی همین آمریکا امپریالیست و تبهکار می توانست جسورانه و چنین تلخ زندگی و هست و نیست کارگران و توده های بجان آمده را بدین روز سیاه و بی سرانجام بکشاند؟

 

دین دولتی و ملاها و مکلاهایش به نام اسلام رحمانی هر جنایتی را که تصورش نمی رفت درین 4 دهه کرده اند و البته کارگران و مردم ایران همه این تبهکاران را در 40 سال گذشته با گوشت و پوست و استخوان شکسته ی خود درک و لمس کرده اند و بیش ارین گول نخواهندخورد. لشگر کارگران بیکار، فریاد گرسنگان زمینگیرشده با خیزش ها و چالش دادخواهی های پیاپی خود با این نظام ننگین درافتاده و کلیت آنرا روز بروز بیشتر به لبه ی پرتگاه و سرنگونی کشانده و خواهندکشاند. ما با ساختاری خردستیز و ضدبشری رودرروئیم که برپائی سپاه پاسدارانش ته برای نگهداری از کشورمان در برابر دشمنان، بل تنها برای دفاع از دین دولتی و اسلام شان بود که برپاباشد و ما در خیال خام می چرخیدیم. ما با حکومتی سرو کار داریم که نیروهای وابسته و ایدئولوژیک اش معترضان را با شلیک سراست می کشد. با رهبری سروکار داریم که در حکومت اش بفرمان دادستانس او " سعید مرتضوی" به زندانیان کهریزک توسط زندانبانان و بخاطر اقرار به گناه نکرده تجاوز کردند؛ و بسیاری از آنهای مبارز را کشتند و همان دادستان آقا با وجود محکوم شدن تنها با 200 هزار تومان جریمه آزاد شد و قربانیان را ناگزیرکرد که بریش قانون و قضای اسلامی بخندند. ما با ولی المسلمین جهانی رودرروئیم که یکبار هم شده به یک اعتراض مسالمتجویانه ی مخالفان خود حق فرصت برگزاری اعتراض نداده است. رهبری که کارگران و شهروندانش از ترس زندان و اعدام پیوسته ناگزیر به فرار از کشور شده، و بسیاری گریخته و روزانه می‌گریزند و به همین آمریکای جهانخوار و ترامپ ها پناه می‌برند! همچنانکه فرزتدان خود این سران خودسر تاب زندگی در کشور اسلامی را نداشته، و بیشترین شان ساکن آمریکا، غرب و دیگر کشورهای اروپائی شده اند.رهبر کبیری که بنای اسلامش از شناخت زنان چنین می باشد، که آنها زنان را ناقص و آسیب پذیر می دانند. و گشت‌های ارشادش، زنان و دختران مان را بخاطر پوشش اجباری کتک می‌زنند و یا آنها را بی هیچگونه خلافی پرونده سازی قضایی می‌کنند. رهبری و دین دولتی ایکه هیچ عقیده و باوری را ورای شیعه بسادگی برنمی تابد؛ و برای نمونه بهاییان در کشور آقا هیچگونه حقی، حتی فرصت آموزش برابر در کشور را ندارند؛ چه رسد به من کمونیست که خونم برای شان حلال است و...بسیاری دیگر! همدردی این جنایتکاران دروغی بیش نیست و گمان یقین دارم که روزی نچندان دور می آید و آنگاه می باید ما از رهبر تا همه سران دست و پا در خون دین دولتی را بدادگاه عادلانه ای بکشانیم و حتما هم خواهیم کشاندند تا هرکدام پاسخگوی گفتار، رفتار و کردار خود باشد. پاسخگوی آتش افروزی و آتش سوزی های کنونی باشد که برای خاموش کردنش هیچ کاری نکرده اند؛ اسخگوی این همه ناراستی ها، غارت ها، فساده ها، کشتارها، نسل کشی ها و ترورهای بی شمار خود باشند و با امید آنروز و سرنگونی کلیت دین دولتی با اراده مستقل و اداره ی کارگری توده ای.

بهنام چنگائی ـ هفدهم خرداد 1399

 

به این فاکت های هولناک از آتش سوزی جنگل ها و... نگاهی بیفکنیم!

آتش سوزی طبیعت زاگراس  یک هفته در آتش همچنان میسوزد ..

آتش سوزی در پارک چیتگر

آتش سوزی در منطقه چرام ونابودی زمینهای کشاورزی و حیوانات بومی در #کلهگیلویه

آتش سوز ی در اصفهان و  سوختن ۶۰ راس گوسفند

آتش سوزی واگن های قطار مسافربری #اسلامشهر

آتش سوزی کارخانه کارتن سازی بینالود در منطقه بینالود مشهد

 آتش زدن مزارع در خوزستان شهر قلعه تل

آتش سوزی بوستان ولایت تهران بزرگترین پارک خاورمیانه

آتش سوزی نخلستان روستای چراغان شهرستان راسک

آتش سوزی انبار بزرگ در شهرستان مرزی میرجاوه

آتش سوزی در جنگلهای گچساران

آتش سوزی در مجتمع زیتون در شهرک بروجردی واقع در اتوبان بعثت تهران

آتش سوزی پالایشگاه تهران

آتش سوزی کارخانه کاغذ تهران

آتش سوری کارخانه کفش تهران

آتش سوزی کوههای حصار کرج

آتش سوزی درختان کنار جاده پردیس تهران

آتش سوزی افرا ها در منطقه خلیج فارس تهران

آتش سوزی محوطه ربع رشیدی تبریز

آتش سوزی مناطق خوش آب و هوای دلفار جیرفت

آتش سوزی کارخانه رنگ در جاده مخصوص کرج

آتش سوزی خیان پنجم غربی فاز یک اندیشه

آتش سوزی کوههای پاوه

آتش سوزی

آنش سوزی در بازار آهن اهواز

آتش سوزی نرسیده به بازار پردیس بندر انزلی دیروز

 آتش سوزی کوره، مرکز بخش بیدشهر، شهرستان اوز در استان فارس

آتش سوزی از کوه های دالاهو در منطقه سرپل ذهاب: جنگل های دالاهو پس از خاموش شدن توسط مردم دوبارە آتش گرفت.

آتش سوزی که ساعتی پیش خبر از مهار آن آمد مجددا توسط  نیروهای سپاه شعله ور شد . و سکوت رسانه‌های زیر نظر سپاه و ترس کانال های محلی از نشر خبر آتش سوزی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهنام چنگائی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید