رفتن به محتوای اصلی

جن و انس آقا در جهش ِتولید مرگ

جن و انس آقا در جهش ِتولید مرگ

آیا پلیدی ها، پستی ها، غارت ها، فسادها، خردکشی ها، نادان پروری ها، سوء استفاده ها و ناتوانائی های رهبر آسمانی که خامنه ای و گردانندگان اسلام حکومتی باشند بر کسی پوشیده مانده است؟ نه! آنها یکی از بدنام ترین ساختارها، و همزمان یکی از بهترین باندهای قاچاق و حرفه ای ترین مافیاهای چپاولگری، پنهانکاری و تروریست پروری مذهبی در سراسر جهان زورمداران و خودکامان می باشند. جای شگفتی ندارد که همین قوم انگل مفتخور و گروه های تبهکار آن، بدترین حکومتگران ضدکارگری و بیرحم ترین دشمنان سوگندخورده ضدمردمی امروز جهانند. کوچکترین نشانه بیگانگی این نظام با مردم بجان آمده بیکار و گرسنه، و همچنین بی مسئولیتی حکومت اش، همانا بازتاب های فرقه ای ـ سکتاریستی با بحران جهانی "کوید ـ 19" بوده که رژیم از وحشت رسوائی حکومت اسلامی که او نمی تواند در"برابر کرونا درمان اسلامی" روکند از یکسو، و همچنین ناتوانائی های مدیریت رهبر که امروزه ناچار به بریدن دست همکاری"جن و انس" باهم و علیه ولایتمداری مطلقه اش شده؛ کل نظام و همگی گردانندگان آن نه تنها لنگ انداخته، همچنین با طرح رهبر از جن و جادو کل نظام به ریشخندکشیده شده استا. آقا از ترس پاکباختگی اسلام خارق العاده حکومتی و بی معجزه اش در برابر کرونا، و حسن روحانی همگام با او آگاهانه و لجوجانه نخواستند با قرنطینه کردن قم مقدسان، شتاب کشت و کشتارهای بیماری کرونا را با سازماندهی درست کند کرده و مسئولانه و علمی و خردورزانه عمل کنند؛ و تاوانش را قربانیان می دهند!.

مرتجعان، واپسگرایان و خودکامانی که با دروغ ها و ناراستی ها و فریبکاری های تاریخی مذهبی بیشمارشان که گواه همگانی و جهانی ست؛ اینک بهشت واقعی در ایران و فرزندان شان در جهان دارند. آنان همچنان درین 41 سال تباهی ولائی، با اعدام ها و مرگ ها و نسل کشی ها و نابودی هرچه بیشتر مردم و کشور ما پیوند ناگسستنی دارند. یادمان نرفته که در همان آغاز تدارک امامت خمینی، او و یاران داخلی و جهانی اش با فضاسازی بر باور ساده دلانه ی کارگران و توده ها و همچنین با دادن قول و وعده ی بیجا به نیروهای انقلابی و مردمی برسر و کول فریبخوردگانِ "رحمت الهی ـ اسلامی" سوار شدند و سپس با به بازی کشیدن قدرت سیاسی ـ دینی خود بخش بزرگی از آنها را بنام کار و دشمن خدا اعدام کرده، و بسادگی بر اراده انقلابی کارگران و توده ها که برای ساختن جامعه ای برابر و سرزنده مهیا بودند؛ لگام دینی زدند و فرصت ساختن زندگی بهتر را برباد فنای مذهبی دادند. این روند چنان اوج گرفت که بازماندگانش پس از او نه تنها اراده ی مطلق سیاسی که چنبره ی مطلق بر دارائی های کلان نفتی نیز زده و از اوی دغلکار خون آشام که نسل کشی های 60 و 67 را پیاده کرد، چنان قهرمانی آسمانی ساختند که تنها هزینه گورش میلیاردها دلار می باشد که بقیمت بی بر و باری زندگی آنها در برابر کرونای امروز انجامیده و ثروت های کشورشان حیف و میل مذهبی شده است.

مسخرگی دم و دستگاه دله دزد درین می باشد که: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌ و گوئی با تلویزیون ایران گفته است که "بخشی از پول‌های ایران که به ناحق توسط آمریکا مسدود شده بود به تدریج به کشور باز می‌گردد". و سردار سپاه مرتضي طلایی می گوید: پس ماجرای مصادره دلارهای فرزندان مسئولان در آمریکا واقعیت داشت و ما دیدیم که خزانه داری امپریالیسم آمریکا یک لیست شصت و شش نفره ای را به عنوان فرزندان مسؤلان و دولتمردان ما در گذشته و حال اعلام کرد و گفت که عدد قابل توجهی از دارایی آنها را در آمریکا جهانخوار مصادره کردند. وقتی من به عنوان یک شهروند می بینم که آقازاده فلان مسؤل و همه آقازاده های مسؤلان در سطوح مختلف در آمریکا هستند و این میزان دلار در حساب های آنها بوده، این سوال برایم مطرح می شود که آنها این دلارها را از کجا آورده اند؟ پدران آنها هم مثل ما کارمند هستند پس این پدر چگونه این همه پول میلیاردی به دلار را در حساب فرزندش در آمریکا قرار داده است؟ جای گمان بی هوده ندارد که خود سردار طلایی نیز جزو همین اختلاسگران و فاسدان هست و ربوده هایش را نه در آمریکا که در یک کشور دیگر انباشته، چراکه این نظام و مسئولان آن از دم فاسد می باشند و شرط مسئول شدن، همکاری با فاسدهاست پولهایی که به قیمت بینوانی وبدبختی مردم ایران دربانکهای آمریکا پس اندازکردند.

در چنین تهدید جهانی کرونا و دیدن"تاراجسرا و بازار ریای بی در و پیکر سلامی" و فتنه گری کل نظام و بی آبروئی یکایک گردانندگان آن در پیش چشم بجان آمدگان، ما شنیدیم که وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی از شدت غارتگری ها، کفگیرشان به ته دیگ خورده و به تبع آن "افلاس و ورشکستگی مطلق رژیم" آنها ناچار دست گدائی پیش صندوق بین‌المللی پول بلند کرده و 5 میلیارددلار یاری درخواست کرد‌ه اند.این درخواست بیشتر یک کلاهبرداری و یک بی شرمی ست که در برابر کارگران و مردمِ در معرض مرگ بکارگرفته شده و درست شرایطی ست که اگر "تنها" از پول های غارتی بایکوتشده در آمریکا که به قرار زیرند: 1ـ مرتضی خامنه‌ای: 4.17 میلیارد دلار 2ـ مجتبی خامنه‌ای: 4.5 میلیارد دلار 3ـ  صادق محصولی: 6 میلیارددلار 4ـ سردار حجازی: 1 میلیارد دلار 5ـ احمد جنتی: 1.7 میلیارددلار و حسن جنتی: 1 میلیارددلار؛ ارگان خودحکومتی کارگری ـ مردمی دستور بازگشت آنرا بدهند و در چنین بحرانی دست مالی بدان بیابند، آنان چندان نیازی به این صندوق های غارتگر نخواهندداشت و می توانند بسیاری از نیازمندی های پوششی و درمانی را برای همگان مهیا و آماده بهره برداری قراردهند. آیا شما به این فکر کردید که چرا رژیم از رسوائی و بایکوت شدگی ثروت های بادآورده سران و فرزندان رژیم هیچ نگفتند؟ و چرا خواستار بازگرداندن همان پول ها جهت هزینه پیشگیری و درمانی نمی باشد! چون آنها همچون همیشه و همه ی چیزها خودی را پنهان می کند چه رسد به ابعاد دارائی های هنگفت فرزندان شان را از ما!

سرسام آورتر از همه برای مردم ما و بی خیالانه تر از همیشه برای نظام ولائی شنیدیم که رژیم و سپاه به پزشکان بدون مرز  برای درمان و یاری بیماران" بدین بهانه که این پزشکان بسان ماجراجویان فیلم های هالیودی هستند" اجازه ورود به کشور را نداده است. پرسیدنی: آیا ما علنا و رسما در جنایتکده و دیوانه خانه آخوندی اسیر نیستیم که زندگی ما را بهر شکلی که شده پیگیر مرگباران می کنند؟ از یکسو طب اسلامی رل عزرائیل را دارد و از دیگرسو:

نماینده سازمان بهداشت جهانی (WHO) که اخیراً از ایران بازدید کرده، تخمین می زند که آمار های مرگ و میر پنج برابر بیشتر از میزان رسمی است که اعلام می شود. بنابراین تعداد ایرانیانی که از Covid-19 جان خود را از دست داده‌اند، بیشتر از داده های رژیم بوده. زیرا فقط موارد شدید مورد آزمایش قرار گرفته شده است.

در همین راستا ژان-پییر فیلیو»، موّرخ و کارشناس فرانسوی مسائل خاورمیانه و جهان عرب در مطلبی که در صفحۀ اینترنتی نشریۀ «لوموند» منتشر کرده، پرسیده است آیا: نظام  ایران از بحران ویروس کرونا جان سالم به در خواهد برد؟ در پاسخ به این پرسش مّورخ فرانسوی گفته است: بحران کرونا در ایران بخشی از بحران بی اعتمادی و شکاف بی سابقه میان نظام آخوندی ایران و مردم این کشور می باشد و حکومت اسلامی ایران می کوشد با تشدید بحران مناسبات خود با آمریکا و نسبت دادن منشاء تمام مشکلات داخلی کشور به تحریم های واشنگتن تا حدودی از شدت انتقادهای تُند مردم ناراضی بکاهد. و حسین_آقای شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته: "پزشکان ظاهراً بدون مرز از کدام مرز اجازه ورود گرفته‌اند؟ اخراج پزشكان بدون مرز شرط عقل است و حضور آنان پوششی برای اهداف غیر انسانی است". شریعتمداری فرانسه را دشمن ایران می داند و سازمان پزشکان بدون مرز را، که یک گروه جهانی شناخته شده و غیر سیاسی می باشند، به این دلیل اینکه دفتر مرکزی شان در فرانسه است مشکوک به توطئه می‌داند! و در همین گیر و دار محمود صادقی نماینده مجلس ایران با بیان این که ( ظاهرا توهم توطئه موثرترین عامل در تصمیمگیری مقامات عالی کشور است) گفته: در حالی که کارشناسان، استمرار بر تعطیلی ادارات برای کنترل از شیوع مجدد کرونا را لازم می ‌دانند، روحانی تدبیر و امید نیز ( برای شکست توطئه های دشمن در آسیب رساندن به اقتصاد کشور تن به تعطیلی نمی‌دهد.) تا ببینیم وعده ی سختگیری فردایش چه از آب درآید!

و همچنین در هیاهوهای پوچ و بی نتیجه ی رژیم، ما روزانه شاهد رشد جهشی کرونا و مرگ مردمان بیدادرس و بی پناه هستیم. درین راستا روزنامه شرق هم در گزارشی با استناد به نتایج کارگروه تحلیل اپیدمیولوژی وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا اعلام کرد که: تا پایان اردیبهشت امسال دستکم 811 هزار نفر و یا دست ‌بالاتر یک میلیون و 160 هزار ایرانی به کرونا دچار خواهند شد. یک امر و اصل عینی و حقیقی در ایران بلازده آخوندی وجوددارد که: فرصت درست پیشگیری و امکان کنترل کرونا برای مدیریت رهبر بی دانش، همکاری سران دنباله رو، و توش و توان علمی وزارت بهداشت و همه حکومتگران یکجا از دست درفته و کارگران و مردم در سراسر کشور دچار پورش کرونایند و گروه گروه مبتلای کرونا شده و بی هیچگونه یاری دولتی و پشتیبانی علمی ـ پزشکی لازم و بموقع جان خود را از دست می دهند. چرا؟ چون: برای این دکان دینفروشی رویاگرایان نادان، جان کارگران و مردمان و همه ی زحمتکشان بی بهاست؛ و در یکچنین میانه ی نبود خرد دانشورز که بتواند به یاری رهبر دعانویسان درآید، امامی که بی پروا از وحی و هشدار جنگ جن و انس علیه نظامش داد سخن آورده و می خواهد بر علیه جن و انس نیروی امنیتی بسیج کند، همانگونه که محمود علوی، وزیر اطلاعات گفته و تأییدکرده بود و سپس آنرا چرند را پس گرفت! این بساط ویروسی بیمار بمراتب هولناکتر از این پاندمی جهانی ست. وگرنه بجای این شکرخوردن ها می بایست، تاکنون به یافتن درمان علمی و راهکارهای پژوهشی تن می داد، در زیارت قم اش را با شتاب و پیش از سرایت مرگبار آن به سراسر کشور تخته کرده و قرنطیته می کرد. و همزمان کمبود ابزارهای داروئی و پوششی برای پزشکان و پرستاران را چنان فراهم می کرد تا بدین صورت هولناک سرنوشت بیماران دچار کرونا نشود که شوربختانه شده است. آیا اینهمه بلاهای بیشمار ولایت و تبهکاری دین دولتی ما را ناگزیر نکرده که هرچه زودتر خود را ار دست ویروس و بلاهای آن خود را برهانیم و برای همیشه نابودش کنیم؟ آری این یگانه راه باقی و رهائی ست.

بهنام چنگائی ششم فروردین 99

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهنام چنگائی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید