رفتن به محتوای اصلی

دیگر از چه گویم ؟

دیگر از چه گویم ؟

باورها ی جامعه میلیونی جوان بر امده از حقایق تاسف بار امور : سعی بر اینستکه حتی الامکان مختصر و مفید بنویسد: اخطار عوامل رژیم به ممانعت از عبور کامیونهای حامل تریاک و مواد افیونی بعنوان ترانزیت از جاده های مملکتمان در پاسخ طالبان ،که از رها سازی آب هیرمند بدلایل مختلف خوداری مینماید ... و در واقع اقرار رسمی به مشارکت در انتقال این مواد خانمان برانداز بوسیله عوامل رژیم / رونمائی از موشک جدید با آنهمه تبلیغات در شرایطی که شیطنت و تاثیر منفی حضور دست های مخالف حل و فصل مشکلات منطقه ای را، عریان میسازد / سخنان آقای خامنه ای در باب عوامل اعتراضات اخیر و مقایسه ای که با حرف های احمدی نژاد در سال ۸۸ در باب خش و خاشاک را بیاد می آورد / زمزمه مشکلات توزیع آرد نانوائی ها و همینطورتامین و توزیع بنزین و واردات اجتناب ناپذیر« این مواد سوق الجیشی ! و ژئو پلی تیک »و هزینه بسیاری که بابت سوبسید پرداخت میشود و نگران از بازتابهای اجتماعی چنانچه حتی اقدام به عرضه با قیمت تمام شده که رقمی بیش از ۵ برابر ارقام فعلیست ....بنمایند / که برای سوءاستفاده ها در هر زمینه و بذل و بخشش به حامیان درون و برون مرزی وجوهی نمی ماند ! / همینطور حجم و تعداد عظیم کارمندان با حداکثر ۲ ساعت کار مفید در روز و عدم بازدهی مطلوب که حدیث مفصل خواندن ،آنهم در رابطه با میزان حداقلی حقوق ماهانه آنان دارد / تعیین و اجرای ساعات جدید کار در پی مخالفت جماعت مجلس نشین با تغییر ساعت و مشکلات خانواده ها در رابطه با رساندن محصلین به مدارس و گسستن نظم و برنامه در میان نسل آینده با مشاهده اینگونه جهل توام با حمافت ها / استقرار به اصطلاح وزیر جدید آموزش و پرورش با افکار و باورهای مخالف ضرورتهای زمان و منطقه / انتصابات درون حکومتی برمبنای تعهد به بیت و حکومت بدور مانده از تجربه و شرایط احراز / توسعه استقرار ذوبیان بر مناسب امور که لازمه آن سرسپردگی کامل به رژیم با تعریف حکومت میباشد / سلطه اهالی «مدرسه امام صادقی ها» بر مناسب کلیدی / برنامه ریزی در تغییر بسیار تاسف بار مفاهیم .../ گرانی بسیار عجیب کاغذ و بتبع آن افت فرهنگ «جامعه نگران گذران روزگار» در پی مشکلات معیشت / گرانی سرسام آور خدمات پزشکی و هزینه های مربوط به آن که تلفات انسانی قابل پیش گیری را بدنبال دارد / بیکاری خیل عظیم جوانان حتی در رده های کارشناسی / ترک ادامه تحصیل و خالی ماندن بسیاری موقعیت های ادامه تحصیلات در سطح عالی بتبع هزینه بر بودن و از سوئی نبود بازار کار برای رشته های دانشگاهی / افزایش طلاق و جدائی ها ناشی از ناتوانی در تامین حداقل ها برای زوج های جوان / گرانی وحشتناک مایحتاج روزانه و تورم بسیار شدید همراه با بی ارزش تر شدن پیوسته توان خرید پول در دست ساکنان این مرز و بوم / افزایش شدید و اجتناب ناپذیر اجاره خانه بتبع گرانی سایر اقلام زندگی برای موجرین که اغلب از نسل پیشین میباشند و ارتزاق آنان وابسته به آن / افزایش میلیونی دعواها و اختلافات و ازدحام عجیب ملت گرفتار در راهروهای دادگستری و کلانتری ها که به دلیل نبود فرصت رسیدگی ،اغلب متولیان نسشته بر کرسی ،طرفین را به برخورد شخصی توصیه مینمایند/ ناتوانی و نبود سعه صدر و تجربه ،همراه با علم مناسب برای کسانیکه بر مسند قضاوت تکیه زده اند و همچنین و در حاشیه ،وکالت که با تعریفی عوامانه البته در مواردی «شر خری» دانسته میشود / ادامه و تشدید حکومت رابط بجای ضابطه / افت منزلت و درجه علم و آگاهی آنانکه بعنوان مدرس در دانشگاهها بتدریس مشغول شده و در واقع تردید در تخصص بسیاری از این منادیان علم و اگاهی /رواج بسیار شدید رانت و رابطه/ سوء استفاده بسیار عجیب و خانمان برانداز از منابر و بهره برداری های خاص از تریبون های عمومی تحت کنترل «بسیار هدفمند» رژیم / تکذیب مکرر اخبار و رویدادها بوسیله تریبونهای رسمی با این باور که با این اقدام صورت مسئله ها پاک میشود / پرهیز مطبوعات و نشریات روزانه با همین کم و کیف از رسالت مطبوعاتی خود برای اطلاع رسانی و دوری از افشاءحقایق در مسیر نیاز جامعه و ضرورت زمان و فراموشی مطلق وظیفه اصلی که چشم ملت می بایست باشند و افشاء کننده خیانت ها ... در حالیکه در مواردی در تنگنای قافیه خود شریک جرم میشوند و نان و منافع گذران خود را در گرو« نادیده گرفتن حقایق و پرده پوشی و انکار» که «فاعتبرویا اولی الابصار»/ تغییر محتوی و دروس مخصوصا تاریخی و اجتماعی - کتب درسی / پائین بودن تیراژ کتب و گرانی غیرقابل تحمل قیمت تمام شده / حل ناشدن کمبود و گرانی کاغذ این کالای ارزشمند و مورد نیاز جامعه فرهنگی و متعاقب آن بیگانگی احاد مردمان از واقعیات و علم روز / بی انصافی گروهی از پزشکان و مبادرت بنوعی طب تجاری / بهم ریختگی مضحک همه امور روزمره زندگانی در همه باب و مقوله ای که به ذهن می آید و جامعه در هر لحظه به دلایل متفاوت با آنها سر و کار دارند و با تعریفی :گسیخته شدن شیرازه مدیریت که حکومت فاقد آن بوده و بشدت باورمند به خدمت و سلامت عمل میباشد .... همه و همه تصویریست بدون اغراق از اوضاع و احوال فعلی ره اورد 4 دهه حکومت که سعی شد به اختصار آورده شود ! ... و بنظر نگارنده عامدا !! بوجود آورده اند ... تا به روزمرگی، فرار مغزها، عدم احساس مسئولیت و گسیخته شدن شیرازه ها، تشدید اختلافات، مشغول به خود بودن و ...بینجامد / که رفع هرگونه ناملایمی برای بهتر زیستن و تقویت شرافت انسانی: از اولین وظایف هر دولت و حکومتی است که البته اگر منبعث از انتخاباتی سالم و واقعی باشد ... و در این دیار فلک زده نیست مگر برآمده از ناشکری ها ؟! و .... دغدغه های مردمان روزافزون ،که میگویند «وای اگر از پس امروز بود فردائی» و بعبارت دیگر در رابطه با بی تفاوتی و عافیت طلبی اکثریت که با تعریفی «از سر ناچاری و برآمده از خبث طینت متولیان تمامیت خواه بشدت نگران ادامه حیات» ... برنامه ریزی نظام که او را فاقد نظم و برنامه میدانیم که عین برنامه است و منحصر بفرد در تمامی گیتی..... آنچه آمد برآمده از آموزش و خواست خیانت بار آنانست ،برای ادامه چپاول ملت و مملکت و چندین روز حکومت خائنانه بیشتر که عین ظلم است از نوع فاحش ان که آمده : جوامع با کفر پایدارتوانند بود ولی با ظلم نه !! برون ریز افکار و باورها بر امده از حقایق تاسف بار امور : سعی بر اینستکه حتی الامکان مختصر و مفید بنویسد: اخطار عوامل رژیم به ممانعت از عبور کامیونهای حامل تریاک و مواد افیونی بعنوان ترانزیت از جاده های مملکتمان در پاسخ طالبان ،که از رها سازی آب هیرمند بدلایل مختلف خوداری مینماید ... و در واقع اقرار رسمی به مشارکت در انتقال این مواد خانمان برانداز بوسیله عوامل رژیم / رونمائی از موشک جدید با آنهمه تبلیغات در شرایطی که شیطنت و تاثیر منفی حضور دست های مخالف حل و فصل مشکلات منطقه ای را، عریان میسازد / سخنان آقای خامنه ای در باب عوامل اعتراضات اخیر و مقایسه ای که با حرف های احمدی نژاد در سال ۸۸ در باب خش و خاشاک را بیاد می آورد / زمزمه مشکلات توزیع آرد نانوائی ها و همینطورتامین و توزیع بنزین و واردات اجتناب ناپذیر« این مواد سوق الجیشی ! و ژئو پلی تیک »و هزینه بسیاری که بابت سوبسید پرداخت میشود و نگران از بازتابهای اجتماعی چنانچه حتی اقدام به عرضه با قیمت تمام شده که رقمی بیش از ۵ برابر ارقام فعلیست ....بنمایند / که برای سوءاستفاده ها در هر زمینه و بذل و بخشش به حامیان درون و برون مرزی وجوهی نمی ماند ! / همینطور حجم و تعداد عظیم کارمندان با حداکثر ۲ ساعت کار مفید در روز و عدم بازدهی مطلوب که حدیث مفصل خواندن ،آنهم در رابطه با میزان حداقلی حقوق ماهانه آنان دارد / تعیین و اجرای ساعات جدید کار در پی مخالفت جماعت مجلس نشین با تغییر ساعت و مشکلات خانواده ها در رابطه با رساندن محصلین به مدارس و گسستن نظم و برنامه در میان نسل آینده با مشاهده اینگونه جهل توام با حمافت ها / استقرار به اصطلاح وزیر جدید آموزش و پرورش با افکار و باورهای مخالف ضرورتهای زمان و منطقه / انتصابات درون حکومتی برمبنای تعهد به بیت و حکومت بدور مانده از تجربه و شرایط احراز / توسعه استقرار ذوبیان بر مناسب امور که لازمه آن سرسپردگی کامل به رژیم با تعریف حکومت میباشد / سلطه اهالی «مدرسه امام صادقی ها» بر مناسب کلیدی / برنامه ریزی در تغییر بسیار تاسف بار مفاهیم .../ گرانی بسیار عجیب کاغذ و بتبع آن افت فرهنگ «جامعه نگران گذران روزگار» در پی مشکلات معیشت / گرانی سرسام آور خدمات پزشکی و هزینه های مربوط به آن که تلفات انسانی قابل پیش گیری را بدنبال دارد / بیکاری خیل عظیم جوانان حتی در رده های کارشناسی / ترک ادامه تحصیل و خالی ماندن بسیاری موقعیت های ادامه تحصیلات در سطح عالی بتبع هزینه بر بودن و از سوئی نبود بازار کار برای رشته های دانشگاهی / افزایش طلاق و جدائی ها ناشی از ناتوانی در تامین حداقل ها برای زوج های جوان / گرانی وحشتناک مایحتاج روزانه و تورم بسیار شدید همراه با بی ارزش تر شدن پیوسته توان خرید پول در دست ساکنان این مرز و بوم / افزایش شدید و اجتناب ناپذیر اجاره خانه بتبع گرانی سایر اقلام زندگی برای موجرین که اغلب از نسل پیشین میباشند و ارتزاق آنان وابسته به آن / افزایش میلیونی دعواها و اختلافات و ازدحام عجیب ملت گرفتار در راهروهای دادگستری و کلانتری ها که به دلیل نبود فرصت رسیدگی ،اغلب متولیان نسشته بر کرسی ،طرفین را به برخورد شخصی توصیه مینمایند/ ناتوانی و نبود سعه صدر و تجربه ،همراه با علم مناسب برای کسانیکه بر مسند قضاوت تکیه زده اند و همچنین و در حاشیه ،وکالت که با تعریفی عوامانه البته در مواردی «شر خری» دانسته میشود / ادامه و تشدید حکومت رابط بجای ضابطه / افت منزلت و درجه علم و آگاهی آنانکه بعنوان مدرس در دانشگاهها بتدریس مشغول شده و در واقع تردید در تخصص بسیاری از این منادیان علم و اگاهی /رواج بسیار شدید رانت و رابطه/ سوء استفاده بسیار عجیب و خانمان برانداز از منابر و بهره برداری های خاص از تریبون های عمومی تحت کنترل «بسیار هدفمند» رژیم / تکذیب مکرر اخبار و رویدادها بوسیله تریبونهای رسمی با این باور که با این اقدام صورت مسئله ها پاک میشود / پرهیز مطبوعات و نشریات روزانه با همین کم و کیف از رسالت مطبوعاتی خود برای اطلاع رسانی و دوری از افشاءحقایق در مسیر نیاز جامعه و ضرورت زمان و فراموشی مطلق وظیفه اصلی که چشم ملت می بایست باشند و افشاء کننده خیانت ها ... در حالیکه در مواردی در تنگنای قافیه خود شریک جرم میشوند و نان و منافع گذران خود را در گرو« نادیده گرفتن حقایق و پرده پوشی و انکار» که «فاعتبرویا اولی الابصار»/ تغییر محتوی و دروس مخصوصا تاریخی و اجتماعی - کتب درسی / پائین بودن تیراژ کتب و گرانی غیرقابل تحمل قیمت تمام شده / حل ناشدن کمبود و گرانی کاغذ این کالای ارزشمند و مورد نیاز جامعه فرهنگی و متعاقب آن بیگانگی احاد مردمان از واقعیات و علم روز / بی انصافی گروهی از پزشکان و مبادرت بنوعی طب تجاری / بهم ریختگی مضحک همه امور روزمره زندگانی در همه باب و مقوله ای که به ذهن می آید و جامعه در هر لحظه به دلایل متفاوت با آنها سر و کار دارند و با تعریفی :گسیخته شدن شیرازه مدیریت که حکومت فاقد آن بوده و بشدت باورمند به خدمت و سلامت عمل میباشد .... همه و همه تصویریست بدون اغراق از اوضاع و احوال فعلی ره اورد 4 دهه حکومت که سعی شد به اختصار آورده شود ! ... و بنظر نگارنده عامدا !! بوجود آورده اند ... تا به روزمرگی، فرار مغزها، عدم احساس مسئولیت و گسیخته شدن شیرازه ها، تشدید اختلافات، مشغول به خود بودن و ...بینجامد / که رفع هرگونه ناملایمی برای بهتر زیستن و تقویت شرافت انسانی: از اولین وظایف هر دولت و حکومتی است که البته اگر منبعث از انتخاباتی سالم و واقعی باشد ... و در این دیار فلک زده نیست مگر برآمده از ناشکری ها ؟! و .... دغدغه های مردمان روزافزون ،که میگویند «وای اگر از پس امروز بود فردائی» و بعبارت دیگر در رابطه با بی تفاوتی و عافیت طلبی اکثریت که با تعریفی «از سر ناچاری و برآمده از خبث طینت متولیان تمامیت خواه بشدت نگران ادامه حیات» ... برنامه ریزی نظام که او را فاقد نظم و برنامه میدانیم که عین برنامه است و منحصر بفرد در تمامی گیتی..... آنچه آمد برآمده از آموزش و خواست خیانت بار آنانست ،برای ادامه چپاول ملت و مملکت و چندین روز حکومت خائنانه بیشتر که عین ظلم است از نوع فاحش ان که آمده : جوامع با کفر پایدارتوانند بود ولی با ظلم نه !!

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
اسناد واطلاعات موجود

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید