رفتن به محتوای اصلی

ویژگی ها و واکاوی جنبش ملی مدرنیته زنان، شاهکار شکستن طلسم اتحاد قشر دو و سه

ویژگی ها و واکاوی جنبش ملی مدرنیته زنان، شاهکار شکستن طلسم اتحاد قشر دو و سه
تهیه و تنظیم:
سیامک نادری

 

برخلاف نظرات پیشین که نسل دهه هشتادی ها را نسل «غیر مسئول» معرفی می کردند باز مشخص شد که وجه ممیزه انسان همانا «آزادی، مسئولیت پذیری، اراده و اختیار» و آزادی یک تشنگی عظیم تاریخی است و انسان و دهه هشتادی ها از این حیث پیشرو و آزاد ترین.

برخلاف نظراتی که حجاب و « روسری» و « رقص» را اولویت و خواسته اصلی مردم و جنبش ملی  قلمداد نمی کردند، حجاب  و روسری تبدیل به نما و « پرچم» برافراشته جنبش در خیابانها شد و در این مصاف خونین « رقص» در میانه میدان ، بمثابه نمایش رهایی زن از سلطه، و رزم و بزم قدرت و اقتدار دختران در مصاف با  دشمن و پیوند هنر با مبارزه گشت.

در یک کلام: همچنانکه اولین تظاهرات بر علیه حکومت اسلامی در ۱۷ اسفند سال ۵۷ توسط زنان و موضوع مخالفت با حجاب اجباری آغاز شد، اینک نیز اولین جنبش ملی و مدرن توسط  دختران جوان و زنان، و از قضا بر سر برافراشتن  حجاب و روسری بعنوان نماد اعتراض به حکومت اسلامی و پرچم سیاسی و مبارزه جنبش ملی مدرنیته زنان گشت و پس از ۴۳سال« در» همچنان بر پاشنه های اولین « زن – زندگی  وآزادی» می چرخد و این نشانگر آنست که اساساً جنبش ملی مدرن نمی تواند بدون زنان محقق شود.

همچنانکه در۱۷ اسفند سال۵۷ زنان شعار میدادند:

آزادی جهانی‌ست - نه شرقی‌ست، نه غربی‌ست

ما انقلاب نکردیم - تا به عقب برگردیم

 

 مهسا امینی - ژینا

ویژگی جنبش ملی مدرنیته زنان

 ۱- هسته اصلی و ستون فقرات و سوختبار جنبش

 هسته اصلی و ستون فقرات و سوختبار جنبش و اعتراضات دختران جوانان و نوجوانان دهه هشتادی هستند بمثابه « قوی ترین تشکیلات نامرئی»، اما خودجوش  و بصورت پدیده ای خلق الساعه و آنی به منصه ظهور رسید. دهه هشتادی هایی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند، بی هیچ قید و بند و عوامل باز دارنده و محدود کننده ای و دست و پاگیری مانند « مقید بودن به خانواده و فرزند و شغل  وثروت و نام و نشان » و با همین ویژگی ها « یکی مرد و« زن »جنگی به از صد هزار» بی تاتر از تفنگ، جهنده تر از گلوله و نافذ تر از مرمی فشنگ، گیسو پریشان عاصی وش، بدل به عناصر حرفه ای اعتراضات و میدان دار کف خیابان و جنبش ملی مدرن شده و جرقه زن و چاشنی انفجاری شروع اعتراضات گشته اند، آنها بی هیچ سلاح و زرهی بر تن، جز کندن نکبت سلطه روسری از سرشان و برافراشتن آن در خیابان، موجی از حمایت و تحسین و تزریق جسارت پیوستن مردم به اعتراضات و همصدایی و سر دادن شعار همراه با  بوق زدن ماشین ها را برمی انگیزند... دختران دهه هشتادی برگی را ورق زدند و صفحات طلایی تاریخ ایران را بنام خود ثبت می کردند، تا جایی که  بسرعت برق و باد جهان صدای زنان و انقلاب ایران را شنید و به تحسین و حمایت شجاعت آنان نشست زیرا که دختران دهه هشتادی همچون« مهسا امینی- ژینا» در این سیاره سبز آبی نماد مظلومیّت، غریبی و غربت در این خاک کجمدار گشته اند.(۱) 

۲- جنبش همگانی

 این جنبشی همگانی است صورت مسئله هر خانواده ایرانی و هر زن و دختری است، هر دختری یک ژینا و در سلطه حکومت  و در معرض و کمینگاه گشت ارشاد قرار دارد و حریم هیچ خانواده و دختری امن نیست. واکنش طبیعی که  در ذهن و روح و روان مردم و زنان ایجاد میشود همانا صیانت ذات و همگامی با اعتراضات و روانه شدن به کف خیابان و با شعار « زن – زندگی – آزادی» تنه اجتماعی را به جنبش ملی مدرنیته بارور ساخته و به بلوغ رسانیدند.

همچنانکه روز یکشنبه ۱۰ مهردانشجویان دانشگاه طباطبایی شعار دادند: آهای آهای نشسته ها – مهسای بعدی از شماست

۳ – شاهکار شکستن طلسم وحدت « قشر دو» و « قشرسه »

 بدلیل نقطه کانونی و انگیزشی این اعتراضات، مهمترین تحول  شکستن طلسم وحدت و حلقه وصل« قشر دو» و « قشرسه » بود، در قیام های ۷۸ و ۸۸  قشر دو به میدان آمد، و در قیام های دی۹۶ و آبان ۹۸ و حتی در فروردین ۹۰ در خوزستان قشر سه به میدان آمدند و در این سه دهه پیوندی بین خواسته ها و انگیزش های قشر دو و سه ایجاد نمی گشت و یکی از عوامل شکست قیام های چهار گانه بود. ژینا، زنان  و حجاب، این حفره را پرکرده و مردم و قشرها یکدست شده و شکاف میان جامعه  قشر دو و سه هم آمد و شاهد یکپارچگی مردم و جنبش ملی هستیم.

 ۴- به چالش کشاندن حجاب  نماد سلطه حاکمیّت و اسلام سیاسی                                                                          فلسفه فلسفه و جان‌مایه‌ی حجاب بر سلب اراده و اختیار زن بر بدن و رفتار و عملکرد اجتماعی و سیاسی است زن تنها جایگاهی که دارد این است که هیچ جایگاهی ندارد جز « خانه» و اندرونی و سلطه گر دیگری تحت نام « مرد  و همسر»، قفس تنگ و چادر تاریک« محرم و نامحرم» و تفکیک جنسیت و بعنوان یک کالا و تحت مالکیت مرد بنا شد ه است. درعصر سرکشی زنان، برداشتن حجاب، نمادی است که رژیم آنرا نماد سلطه خود حاکمیّت خود قرار داده و برداشتن روسری خلع سلاح کردن ابزار سلطه حاکمیّت است.

۵- همدلی و همیاری

ویژگی همدلی بین مردم در اساس نوعی از حسّ انسانی، اجتماعی و ملی پدید آمده از درد مشترکی است که به راه حل مشترک بدل میشود و همدلی از قوه به فعل و به همیاری انسانی، اجتماعی و سیاسی و ملی بالغ شده است، این ویژگی در همه جنبش ها و انقلاب برجسته و نمایان میشود.   

۶- حمایت سلبریتیها و بویژه سلبریتی های حکومتی

  با حمایت سلبریتی ها و بویژه سلبریتی های حکومتی از معترضان و مردم و در رأس آنها« مهران مدیری و...» که سالها به بخشی از برنامه های فرهنگی- اجتماعی و سرگرم ساختن مردم در چهارچوب نظام بدل شده بودند پوشالی و شکننده بودن ساختار نماد فرهنگی و اجتماعی سیما و تلویزیون رژیم را به معرض نمایش گذاشت و سرعت شکنندگی و فروریزش سلبریتی های حکومتی را شدت بخشید. حمایت سلبریتی ها تبدیل به بخشی از اعتراضات شده و به مردم شجاعت و اعتماد بنفس و امید میدهد وباعث فروریزش نیروهای رژیم می گردد.   

۷- جنبشی آمیخته با فوران خشم و دل نگرانی هر ایرانی

 تراژدی خون ژینا، قصه « مظلومیت، غریبی و غربت » زنان ودختران ایرانی  و به اضطراب و دل نگرانی آحاد مردم ایران تبدیل گشت. هر خانه ای یک ژینا در خود دارد و این به بزرگترین تراژدی و صورت مسئله روی میز مردم ایران و سکویی برای اعتراضات آنی و خودجوش آنجامید.

۸- جسارت بیان

 جسارت بیان دختران معترض و جرأت ابراز نظر و نفی و به چالش کشیدن رو در رو و چشم در چشم با نیروهای سرکوبگر و مسئولین رژیم در کف خیابان، نشانگر جنگ تن به تن و نوعی مصاف سیاسی – ایدئولوژیک با دشمنی که سراپا مسلح و زره بر تن برای سرکوب به میدان آمده و می باید پاسخگوی سرکوبگری رژیم حاکم باشند. برخلاف قیامهای پیشین که از نیروی انتظامی و سرکوبگر می خواستند ک به مردم بپیوندند اینک معترضان دهه هشتادی بجای شعار پیوستن و حمایت ... عملکرد جنایتکارانه شان را پیش روی شان می گذارند. تا جایی که در یکی از صحنه ها نیروی سرکوبگر از دست دختر معترض به تنگ آمده و حاضر به دیالوگ قاطع و کوبنده و مستدل با او نیست. جسارت بیان دختران در اعتراضات گویی میوه است که با کاتالیزور نسل دهه هشتاد به بار نشسته و همین جسارت به جامعه و جنبش تزریق میشود. جسارت بیان با شجاعت و حماسه ایی  بی مانند در برابر خشونتی بی مانند عجین هم هستند.

 ۹- رویارویی  مطلق با نیروی سرکوب و  چشم ندوختن به حمایت آنان

  رویارویی مطلق دختران معترض با نیروی های سرکوب، بی که چشم بدوزند به نرمش یا پیوستن نیروی سرکوب به مردم، از یکسو نشانگر صف بندی قاطع و بی بحث و گفتگوی و از سویه دیگر توجیه ناپذیر بودن خون ریخته شده ژینا بدست همین عوامل سرکوب رژیم است. به همین سبب شعارهای پیشین مانند « نیروی انتظامی حمایت حمایت» محلی از اعراب نداشته  و بنا به تجارب پیشین نیروی انتظامی و سایر قوای سرکوبگر تا وقتی ضربه شصت مردم و شکست را در چشم انداز نبینند، با همه تردیدها و تزلزل ها کماکان بخشی از نیروی سرکوب خواهند بود و جداشدن از نهاد های نیروی سرکوب هزینه بسا سنگین و امنیتی برای آنها در پی خواهد داشت و به همین سبب است که رویکر پیشین را عوض کرده و روبه نیروی سرکوب شعار میدهند:« بترسید بترسید ما همه باهم هستیم»

۱۰- حمایت و تحسین بی سابقه جهانی مشابه اوکراین

خون ژینا و شجاعت بی مانند و حماسی دختران در اعتراضات کف خیابان بسرعت تمام سنگفرشهای خیابانهای ایران را در نوردید و به اقصی نقاط جهان رسید و  جهان را به تحسین  و حمایت برانگیخت. همان حمایت و تحسینی که درباره ایستادگی« اوکراین» و رهبرش نثارشان می شد اینک جهان به تحسین و حمایت شجاعت زنان و دختران و خواسته به حق مردم ایران نشسته است.

پرسش این است که در این روند پر شتاب آیا می توانیم مانند« اوکراین» حمایت سیاسی و عملی دولت ها را جلب کنیم و  خواسته های مردم ایران و دست برداشتن از سازش با رژیم حاکم ( بمثابه تهدیدی برای جهان وخاورمیانه) تحقق ببخشیم ؟

۱۱- شکستن ذهنیّت پیشین در باره خارج کشور و داخل کشور 

 شکستن ذهنیّت پیشین در باره خارج کشور و داخل کشور  و تفکیک آنها، بیش از اینکه پا در واقعیت داشته باشد نشان داد که ۱۰ میلیون ایرانیان خارج از کشور نمایی از داخل کشور و تظاهرات سراسری ایرانیان و بویژه در تورنتو وزنه تعادلی در خارج کشور بسود مردم و مبارزات داخل کشور است  وایرانیان خارج کشور رسا و صدای مردم داخل کشور هستند.

گویی مردم در طی این سالیان (داخل و خارج از کشور) بالغ شده اند و داخل و خارج کشور درک بهتری از نیازهای، نقش و   وظایف همدیگر یافته اند. ایرانیان خارج ازکشور بخوبی نشان دادند که در پیوند نفس به نفس با مردم و معترضان خیابان، صدا و رسای آنها باشند و رسانه ها و افکار عمومی و پارلمانترها و دولت ها را به حمایت از جنبش ملی مدرنیته زنان واداشته  و ژینا و شجاعت و سماجت دختران ایرانی در «حق مسلم  آزادی» بازتاب دهند.

۱۲-  قدرت بسیج سراسری شخصیت ها و دادخواهان( حامد اسماعیلیون)

  گسترش دادخواهی در سه قاره جهان( ایران – اروپا و سوئد- کانادا) نشان داد که قدرت بسیج سراسری  توسط دادخواهان ( حامد اسماعیلیون ) در خارج از کشور امکانپذیر است و برخلاف گذشته  و دایره تنگ احزاب سنتی... اینک شخصیت های مستقل، غیر ایدئولوژیک و دادخواه توان و مشروعیت و اعتبار بیشتری برای بسیج ایرانیان خارج از کشور و نقش « وحدت بخشی»در صفوف مردم را دارند.  

۱۱- نفس دار بودن و توالی جنبش

 نفس دار بودن «دختران» و مردان وجوانان معترض در قیاس با خستگی، فرسودگی و  بی انگیزشی و دو دل بودن« نیروی سرکوب» و توالی جنبش ویژگی تعیین کننده دیگری است همچون کشتی گیرجوان و پر نفسی است که در مصاف با  کشتی گیر پا به سن گذاشته از نفس نمی افتد و در ادامه مبارزه با اتکا به جوانی و نفس دار بودن  برتری می یابد.

۱۲- گسترش یابندگی و پهنه های جدید اعتصاب و نافرماندنی مدنی و شعار نویسی

 اعتراضات دختران دهه هشتادی بدلیل پتانسیل جامعه و پرچم « زن – زندگی – آزادی» روز به روز در همه زمینه های اعتصاب و نافرمانی مدنی و کناره گیری ملی پوشان ورزشی از تیم های ملی و...، تردّد بی حجاب در خیابان و...، برهم زدن تفکیک جنسیتی و نشستن دختر و پسر در رستوران دانشگاه ...  گسترش یابنده است آخرین نمود آن پیوستن دانش آموزان به جنبش ملی است.

۱۳-  شکسته شدن حربه قطع اینترنت 

  برخلاف قیامهای پیشین اینبار شاهد هستیم که قطع اینترنت توسط رژیم نتوانسته ارتباط  معترضان و خبر رسانی و...را مختل سازند. تفاوت جنس اعتراضات( نهادینه بودن با روح و روان مردم از خون ژینا) و پتانسیل نهفته در آن و محله محور گشتن تظاهرات  وتجارب ۴ قیام پیشین و مسلط بودن دهه هشتادی ها به اینترنت و...  باعث میشود هر جرقه ای در خیابان سریعاً مشتعل شود. 

 ۱۴- تغییر رویکرد در انگیزش اعتصابها

تغییر رویکرد در انگیزش اعتصابها نشان از ورق خوردن فصل دیگری از رشد در  جنبش ملی است و« تهدید به اعتصاب» بدلیل پشتیبانی از جنبش زنان و ژینا همچون« هشدار کارگران پیمانی نفت: اگر کشتار مردم پایان نیابد، اعتصاب می‌کنیم» نشان پیشروی از خواسته های صنفی به سیاسی است.

https://www.radiofarda.com/a/32053711.html

 

 

۱۵- گسترش و عمومیّت تظاهرات از جنوب شهرتا شمال شهر

  انگیزه و پتانسیل خون ژینا و تفکیک ناپذیری جنوب شهر و شمال شهر را در پی داشته و گسترش تظاهرات قشربندی جامعه را درنوردیده است.

۱۶- ایستادن در مقابل نیروی سرکوب و کشاندن مردم به حمایت از خود

  شجاعت دختران و معترضان در مصاف و رویارویی  با نیروهای سرکوب، جای ابهامی برای کشاندن مردم و ایستادگی در برابر رژیم باقی نمی گذاشت همچنان که خنده و شادی مسری است شجاعت نیز از طریق دختران تزریق و مسری شده است.

۱۷- نمایش شکنندگی رژیم  ونیروی سرکوبگر در کف خیابان

ابتدا بصورت حسّی، حتی تردید در درون نیروی سرکوب و عکس العمل و زبان بدن آنها بخوبی قابل مشاهده بود و سپس یک هفته سکوت مسئولین نظام در همه سطوح و در ادامه آن تا اینک و امروز واکنش نظام  برای مواجه با معرضان و جنبش ملی بصورت عام آمیخته با شک و تردید و احتیاط است جز در مورد  خاص( دانشگاه و زاهدان). زیرا شکنندگی در جداشدن سلبریتی ها حکومتی نمود یافت اما در عرصه های دیگر این جدا شدن ها بهاء  بیشتری می خواهد. شیشه عمر نظام و خامنه ای در کف خیابان شکسته میشود و مردم نیز براین باور دارند

۱۸- تظاهرات در طوفان روز و جادوی شب

تظاهرات و اعتراض به کار شبانه روزی مردم بدل شده است و این امر باعث میشود نیروی سرکوب در ۲۴ ساعته درسه شیفت ۸ ساعته تقسیم شده و باعث تقلیل نیروی سرکوب و فرسایش آنها شده است. تاکتیک تظاهرات محله محور در شب  از روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه به شعار دادن از پشت بام  خانه ها نیز گسترش یافته است، و این مرحله جدیدی است که فضای ارعاب مزدوران و وابستگان به رژیم در محله ها شکسته شده و مرحله  جدیدی از تنوع اعتراضات شبانه روزی پیش روی رژیم خواهد بود، تا مردم بتوانند بلاتردید در بزنگاه مشخص حضور ده هزار نفره و... در خیابان داشته باشند.

۱۹- جنبشی فاقد ایدئولوژی – رهبری

برخلاف رویکرد احزاب سنّتی  که در دستگاه آرمانی خود از مردم بعنوان « خلق قهرمان» نام می بردند، جوانان بطور خاص و مردم بطور عام می خواهند « قهرمان زندگی و رؤیا های خود» شوند و شعار « زن- زندگی و آزادی» نمایی از همین خواست و رویکرد اساسی است این جنبشی بدون ایدئولوژی و رهبری و برعلیه ایدئولوژی است.

۲۰- هشدار به چرخه باطل احزاب سنتی

اگر رژیم نتوانست از پس این نسل و مردم براساس ، نگرش، خواست و اعتقادات آنها بر بیاید، احزاب سنتی پیشین و موجود نیز با در پیش گرفتن شعارهای و هدفگذاری های پیشین هرگز توان  درک لازم از نسل جدید و شعار« زن زندگی آزادی» را نخواهند داشت و بیش از پیش از گردنه جامعه و نسل جدید حذف خواهند شد.

۲۱- سکوت و تزلزل رهبر و بیماری نظام

 در ۴ قیام پیشین علی خامنه ای بلافاصله طی دو تا هفت روز پس از شروع اعتراضات به صحنه آمده و واکنش نشان میداد، اینبار پس از ۱۸ روز به صحنه آمد و عکس العمل او تدافعی، انکار واقعیت ها، حتی تقلیل سلبریتی ها به «۴ نفر» باعث شد تا نزدیکان خامنه ای نیز به سخنان او اعتقادی نداشته باشند. واقعیت آنکه این اهمیّت موضوع برای خامنه ای  را می رساند که پس از ۱۸روز سکوت از حمایت سلبرتی ها سخن می گوید. مشخص میشود که فرماندهی صحنه و سرکوب با شخص خامنه ای است و از آنجا که در این ۱۸ روز در عمل با شکست مواجه شده به همین دلیل به صحنه نمی آمد زیرا که حرفی برای گفتن نداشت. کمااینکه محمدباقر قالیباف در پی سخنان خامنه ای گفت:  رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سراسری را «دقیق و هوشمندانه» خواند و گفت که با سخنان خامنه‌ای «تکلیف همه ما مشخص شد.» مشخص است که خط مسئولین رژیم طابق النعل بالنعل از خامنه ای ناشی از فرماندهی صحنه سرکوب توسط رهبر است.

برغم آنکه خبرهایی از «مرگ» و بیماری خامنه ای که البته دومی واقعی است شایع میشد، اما آنچه مهم است نه مرگ فیزیکی و بیماری  خامنه ای، بلکه  مهمتر بیماری نظام است که حتی پس از سه دهه حاکمیّت خامنه ای، توان معرفی جانشین رهبری را ندارد این بیماری اصلی نظام است و نه بیماری شخص خامنه ای. همچنانکه  در ویدئوهایی که از اعتراضات در توئیتر پست شده، شعار «مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی» شنیده می‌شود. همچنانکه تمرکز شعارها روی شخص خامنه ای و دیکتاتوری است.

تردید و تزلزل خامنه ای در سخنرانی دیروز ناشی از تردیدها و یکدست نبودن مسئولان و فرماندهان  نیروی سرکوبگر است. درصورت صدور فرمان سرکوب از جانب خامنه ای و عدم تحقق سرکوب ( امتناع و دودستگی نیروی سرکوب و یا ایستادگی مردم) ناگزیرهیبت پوشالی سرکوب نمایان شده و سقوط رژیم در سراشیبی تندی قرار خواهد گرفت.

از طرفی خامنه ای و فرماندهان سرکوب بخوبی در وضعیت کنونی درک می کنند که خیابان توسط دختران در وضعیت مین گذاری شده قرار دارد و در صورت پاگذاشتن تمام عیار برای سرکوب می بایست هر احتمالی را پیش روی خود بگذارد و این همان ترس اصلی از مین های تعبیه شده « دختران معترض» در خیابان هراسناک هستند.

  حسن خمینی نوه خمینی طی بیانیه ای دو پهلو بخوبی وضعیت شکننه خامنه ای را شرح داده است که« صحت و سلامت خامنه ای پیوندی عمیق با آرامش کشور و صلاح امور دارد»

https://www.iranintl.com/202210039917

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد بعد از فرمان علی خامنه‌ای در مورد تفاوت قائل شدن بین جوانان و نوجوانانی‌ که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی» به خیابان می‌آیند، ۴۰۰ نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر آزاد شدند»

۲۲- مواضع متزلزل و دفاعی مسئولین نظام

مستقل از مواضع دفاعی و تزلزل و تردید مسئولین نظام،  دو نمونه از این دست گویای حقایقی از این دست می باشد:

گویا نیوز: پاسخ خیلی تند علی کریمی و یحیی گل‌محمدی به اظهارات حسن عباسی

یحیی گل‌محمدی پاسخ صحبت‌های حسن عباسی را داد

گل‌محمدی گفت: یک آدم معلوم‌الحال درباره فوتبال صحبت کرد و درباره پوشش همسر من‌ نظر داده است. او غلط اضافه کرده و هیچ بخشی از حاکمیت نیست. دفعه آخرش باید باشد. باید حواسش را جمع‌ کند و اگر دوباره درباره فوتبالیست‌ها حرف بزند اتفاقات بدی برایش رخ خواهد داد. از او می‌خواهم غلط اضافه نکند.

https://news.gooya.com/2022/10/post-68800.php

امام جمعه همدان: میدان را باز کنید و بگذارید دختران خودشان انتخاب کنند

شعبانی‌موثقی گفت: جوان معترض شغل، مسکن و آب می‌خواهد که یک حق طبیعی است.

 

 

 

میدان را بازکنید و بگذارید دختران خودشان انتخاب کنند.

۲۳- نه راه پس نه راه پیش

رژیم هیچ راه پس و پیشی ندارد چه حداکثر سرکوب و چه عقب نشینی، هیچ یک درد بی درمان رژیم را درمان نمی کند و مردم نیز هیچ آلترناتیوی جز سرنگونی رژیم ندارند. مردم و بویژه جوانان نیز در یک بن بست دوسوی قرار دارند و این بن بست در « ترانه شروین  و برای...» بخوبی بازتاب یافته است.

۲۴- آغاز پایانی بر اسلام و بویژه هر نوعی از اسلام سیاسی

پرچم اعتراض نماد مبارزه با ایدئولوژی اسلامی و بطور اخص با نفی هر نوعی از اسلام سیاسی است.

۲۵- موقعیت شکنندگی رژیم

شکی نیست که رژیم برای ماندگاری و حفظ نظام النهایه سرکوب را در پیش خواهد گرفت؛ اما موقعیت خامنه ای در ۸۳ سالگی و بیماری وی و بحران جانشین رهبر و شکاف درون رژیم، امکان تصمیم گیری برای رژیم که در ساختارش یکدست نیست، مهار اوضاع و اعتراضات گسترش یابنده آسان نبوده و بر پیچیدگی قضایا افزوده است بویژه آنکه با ادامه این وضعیت و اعتراضات گشترش یابنده خواه ناخواه  از« موقعیت شکنندگی» به موقعیت بعدی و بدتر« لرزان بودن» رژیم خواهیم رفت.      

۲۶- شکاف در ساختار اجتماعی و حکومتی رژیم

 در قیامهای پیشین دیدیم که حتی نماز جماعت جمعه که پایگاه سنتی رژیم جمهوری اسلامی است، در نماز جمعه ها با شعار: پشت به دشمن( امام و  نماز جمعه) و رو به مردم» شکاف در ساختار اجتماعی را به نمایش گذاشتند این بسا فراتر از حمایت  سلبریتی های حکومتی از اعتراضات و مردم است ،  بی واکنشی و سکوت سنگین در پایگاه اجتماعی رژیم بیش از پیش به چشم می خورد.

۲۷- مقهور شدن اصلاح طلبان و ایستادن در کنار رژیم

   مقهور شدن و به طبع سکوت اصلاح طلبان، نشان از وحشتی است که از سرنگونی این رژیم دارند و جز در موارد استثنا( میرحسین موسوی) اکثریت آنها در حمایت از رژیم سکوت پیشه کرده کرده یا برعلیه اعتراضات موضع گرفته اند و خطر را احساس کرده اند همانطور که خامنه ای و به عبارتی اینها دوقلوهای خود خواسته و بهم چسبیده اند و امکان قطع از نظام را ندارند.   

۲۸- شکست « ضد تظاهرات» حکومتی

  عدم توانایی رژیم تا آنجا که حتی نتوانست عوامل دستچنین شده خود را به نمایش یک «ضدتظاهرات» بسیج کند، زیرا تمامی عوامل دستچین شده در خدمت چرخه سرکوب روزانه قرار دارند.

۲۹- ورود دانش آموزان بمثابه پشتوانه دهه هشتادی ها

دانش آموزان  با ۶ میلیون جمعیت بعنوان بزرگترین گروه اجتماعی به اعتراضات پیوستند کودکان سنین ۱۳ تا ۱۷ سال که بمثابه پشتوانه دهه هشتادی ها در مخالفت با حکومت ایدئولوژیک و ساختار و سیستم مکتبی در مدارس مخالف هستند تعادل قوا در صحنه اعتراضات را بسود اعتراضات و جنبش بهم میزند در ثانی پدر و مادر آنها نیز ناگزیر برای حفاظت از فرزندانشان آنان را همراهی خواهند کرد. غفلت رژیم از دهه هشتادی ها آنقدر بود که با پروپاگاندا سرود سلام فرمانده را ساخت که اکنون با شعار مرگ بر دیکتاتور دانش آموزان مواجه گشته است.

در طی این چهادهه این رژیم هیچ چیز را به رسمیّت نمی شناسد نه زن ، نه زندگی و نه آزادی را،  اینک جهنمی که برای مردم ساخته است با جهنمی از شعله های اعتراض  توسط همین دهه هشتادی ها و مردم شاهدش خواهد بود.

۳۰- تنوع تاکتیکی اعتراضات و  شعار از خانه ها و پشت بام ها و ...

در یکی دو روز اخیر جدا از تظاهرات شبانه، تاکتیک سردادن شعار از خانه ها و پشت بام ها و هم صدایی ها از نقاط مختلف و... نیز به بخشی ازاعتراضات تبدیل شده است به عبارتی این  جنبش پشتوانه تجارب ۴ نسل را در قیامها  را با خود حمل می کند... آموخته است که باید شعله های جنبش را گسترش دهد تا آماده رویارویی اصلی شود. تنوع تاکتیکی و انواع  از تظاهرات و شعار در پشت بام  تا رقص در پل عابر پیاده و خیابان ها و میدان ها باعث ناتوانی دستگاه سرکوب و تداوم و توالی اعتراضات شده است.  

ضمیمه :

۱)  شوخی با مرگ، حکومتی که جوانان دهه هشتادی خود را نمی‌شناسد

 

https://news.gooya.com/2022/10/post-68804.php

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

سیامک نادری

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید