رفتن به محتوای اصلی

منظره عجیب و غریبی است ،

منظره عجیب و غریبی است ،
نظرات رسیده

منظره عجیب و غریبی است ، دادخواهان و‌هزاران‌ مادر داغ دیده در پی پاسخ به پرسشهای خویشند. اعدام در این نظام ولایی و با صوابدید سپاه به مشغله روزانه قاتلان مردم تبدیل شده، هر چه میزان

منظره عجیب و غریبی است ، دادخواهان و‌هزاران‌ مادر داغ دیده در پی پاسخ به پرسشهای خویشند. اعدام در این نظام ولایی و با صوابدید سپاه به مشغله روزانه قاتلان مردم تبدیل شده، هر چه میزان در برابر بیگانگان رسوا و درمانده اند اما در کشتار و سرکوب مردم مصممند، با درود بر اقای ا. پورمندی با نشانه گیری دقیق عاملان و امران کشتار و سرکوب مردم و رسوایی این آپارات فاسد، گندیده و هولناک. طائب هنوز دهن باز نکرده است!