رفتن به محتوای اصلی

خرمگس عزیزم، پس از به گور

خرمگس عزیزم، پس از به گور
محسن کردی
عنوان مقاله:
«کلفت فیلیپینی» بعنوان شاخص موفق اقتصادی قبل از انقلاب!

خرمگس عزیزم، پس از به گور رفتن رژیم آخوندها، اولین کاری که میکنیم برگرداندن آن مستشاران است که گفتی. یه میلیونیوم درآمد کشور را مثل سگ مینداختیم جلوشون عوضش امنیت و کلفت فیلیپینی داشتیم. این حساب ساده

این حساب ساده البته برای آدم های کودن و اسیر ذهن ایدئولوژی زده قابل درک نیست. یاسین را چه به گوش خر بخوانی، و چه به گوش خرمگس (چه تشابهی هاها) و چه داعش، تفاوتی نمیکنه. خرمگس یا خر که حساب نمی فهمه. معرفت خر هم یا جفتک هست یا گاز! چیزی ازش یاد نمگیری. پشت یه اسم مستعار پنهان میشه و دور و بر آدم های آبرو دار وزوز میکنه. خاک بر سر اونایی که تو خرمگس رو می شناسند و اصلا باهات سلامعلیک دارند. موجود مفلوک بدبختی هستی و ترحم برانگیز.