رفتن به محتوای اصلی

Gitti Alizadeh

Gitti Alizadeh
نظرات رسیده

Gitti Alizadeh کیانوش جان، اختلاف در بین ماهایی هست که گذشته و حال را با تار و پود خود حس کردیم و می کنیم. چه از گذشته راضی بوده باشیم و چه تصور کنیم اصلا جالب نبوده!!! در بین نسلی که پس از شورش

Gitti Alizadeh
کیانوش جان، اختلاف در بین ماهایی هست که گذشته و حال را با تار و پود خود حس کردیم و می کنیم. چه از گذشته راضی بوده باشیم و چه تصور کنیم اصلا جالب نبوده!!!
در بین نسلی که پس از شورش خانمان سوز به دنیا آمده اند، اختلافی نیست و این یقینا بزرگترین دستاورد ما می باشد، چرا که تعیین کننده همین نسل امروز هست وگرنه ما در دوران بازنشستگی هستیم و بگو مگو های ما نیز چندان تاثیر گذار نیستند. مخصوصا اینکه، افکار بخشی از ما اصلا نه تنها نتوانسته موفق به بازتولید باشد، بلکه رو به زوال نیز رفته