رفتن به محتوای اصلی

خب بحمدالله بعد از بیانیه ۶

خب بحمدالله بعد از بیانیه ۶
نظرات رسیده

خب بحمدالله بعد از بیانیه ۶ حزب خارج از کشوری، طرفداران آقای رضا پهلوی در رقابتی رو کم کنی دوبل رو کردند و ۱۲ حزب خارج از کشوری بصورت مجازی با ایشان بیعت نمودند. ببینیم "اسب" کی برنده میشه!