رفتن به محتوای اصلی

Pandora Noury

Pandora Noury
نظرات رسیده

Pandora Noury ۱) شما همین دقت را در مورد همه گروه های سیاسی دارید یا تمرکز را بر هواداران نظام پادشاهی میگذارید ؟ اگر یک جمهوری خواه نظرش غیر دموکراتیک باشد باید خر چه مسی را گرفت ؟ ۲) آی

Pandora Noury
Sima Mahzari
۱) شما همین دقت را در مورد همه گروه های سیاسی دارید یا تمرکز را بر هواداران نظام پادشاهی میگذارید ؟ اگر یک جمهوری خواه نظرش غیر دموکراتیک باشد باید خر چه مسی را گرفت ؟
۲) آیا در نظام دموکراتیک آزادی بی نهایت و بی اندازه هست یا محدودیت هایی وجود دارد ؟ آیا نباید آزادی در چها چوب قوانین بازی مشترک باشد ؟ در یک نظام نو پای دموکراتیک رویکرد با گروه های کمونیست و یا اسلامی که به قوانین دموکراتیک پایبند نیستند چه باید باشد؟
پ.ن : گویا آنچه شما را نسبت به فرشگرد حساس کرده اصطلاح ارتجاع سرخ و سیاه. است