رفتن به محتوای اصلی

Sima Mahzari

Sima Mahzari
نظرات رسیده

Sima Mahzari پاندورای گرامی آقای قاسمی نژاد عضو فرشگرد است و فرشگرد بطور مرتب با آقای رضا پهلوی جلساتی داشته و دارند.و از انجایی که آقای پهلوی اصرار دارند

Sima Mahzari

پاندورای گرامی
آقای قاسمی نژاد عضو فرشگرد است و فرشگرد بطور مرتب با آقای رضا پهلوی جلساتی داشته و دارند.و از انجایی که آقای پهلوی اصرار دارند که پدر معنوی جنبش باشند بنابراین باید دقت لازم را بعمل آورند که هر کسی با هر اندیشه بعضا مخربی خود را مریداو ،!! پهلویسم یا……. نخواند.
شما به همین مطلبی که کیانوش گذارده مراجعه و به سخنان آقای قاسمی نژاد دقت کنید.
تصور کنید کمونیست ها قدرت را بدست گرفته با همین استدلال این اقا آزادی را برای امنیت کشور مضر دانسته و باقی ماجرا…….
ایا ان موقع هم چنین نرم و دوستانه با گوینده چنین سخنانی برخورد خواهی کرد.
بالاخره باید منصف بود و قبول کرد یک بام و دو هوا نمیشود.

فقط به قسمت دوم نوشته شما که ارزش پاسخ گویی دارد میپردازم
بله در یک نظام دمکراتیک ،حافظ آن نظام باید قوانینی باشد که بتصویب عموم می‌رسد
در چنین نظامی اگر کمونیست و اسلامی و شاه الهی بدنبال بر هم زدن آن قوانین حافظ نظام دمکراتیک باشد ،مسلما آزادیش سلب میشود.